10 Llyfr Coginio Gorau’r Gwanwyn ar gyfer 2022

Un o’r rhesymau pam rydyn ni’n caru’r newid tymhorau? Llyfrau coginio newydd, wrth gwrs. Eleni, rydym yn arbennig o gyffrous i weld swp o lyfrau coginio ar thema diwylliant pop (bc, hwyl), ond mae yna ddigonedd hefyd sy’n canolbwyntio ar fwyta’n iach a lles coginiol.

Ond hei, rydyn ni yma am y saladau blasus a’r morels gwyllt cymaint ag ydyn ni ar gyfer te a chacennau “Bridgerton’s” neu brydau ar thema deinosoriaid “Jurassic World”. Weithiau pethau ar thema deinosoriaid yn gofal personol ac weithiau mae’n ymwneud â’r ffibr hwnnw.

Llyfr Coginio Cymunedol Madarch Ffantastig gan Eugenia Bone

P’un a ydych chi’n caru madarch ac yn eu bwyta trwy’r amser, neu’n newydd i fyd coginio madarch ac yn awyddus i ddysgu pa fathau i’w coginio â nhw a’r hyn maen nhw’n ei baru orau ag ef, bydd y llyfr hwn yn tynnu dŵr i’ch dannedd. Mae’r ffotograffau trawiadol yn unig yn bleser, ond mae’r ryseitiau, a gasglwyd gan The Fantastic Fungi Community, yn drysor i’w flasu am flynyddoedd i ddod, o Tagliatelle gyda Morels a Duck Comfit i Chaga Chocolate Chip Cookies. Ceir hefyd bedwar ysgrif gan y cyhoeddwr, yr hwn hefyd yw yr awdwr.

Digon Da: Llyfr Coginio: Cofleidio Llawenydd Amherffeithrwydd ac Ymarfer Hunanofal yn y Gegin gan Leanne Brown

Rhan gofiant, llyfr coginio rhannol, canllaw rhannol ar sut i ymarfer hunanofal yn y gegin. Digon da yn archwilio’r broses iacháu o goginio trwy draethodau, straeon, Y Bwyd blasus. Efallai y bydd y rhai ohonom sy’n delio â theimladau o beidio â bod yn ddigon da (hynny yw, y rhan fwyaf ohonom ar ryw adeg) yn gweld y gall y gegin fod yn lle da i weithio trwy bryderon, rhyddhau pryderon, gofalu amdanom ein hunain, a derbyn ein hunain. Gyda dros 100 o ryseitiau i roi cynnig arnynt, efallai y byddwch chi (a’ch cegin) yn ddigon da (psst: ti yn).

GWRAIDD: Prydau llysiau bach, ychydig o gig ar yr ochr gan Rob Howell

Holl esthetig finimalaidd y llyfr hwn yw *cusan y cogydd*, ond mae’r ryseitiau’n apelio cymaint atom. Mae Howell yn coginio ac yn ysgrifennu gydag athroniaeth “platiau llysiau bach, ychydig o gig o’r neilltu” ac mai cael cynhwysion sydd yn eu tymor go iawn fydd yn blasu orau bob amser. Yn dysgu technegau i gael y blas gorau o lysiau tymhorol. Rydyn ni’n edrych ar y Gacen Foronen Nionyn Caramelized, Betys Pob Halen, a Chacen Gaws Siocled Gwyn Wisgi!

ROOT hefyd yw enw’r bwyty plât bach a arweinir gan lysieuwyr a agorodd Howell ym Mryste, y DU, yn 2017.

Bwrdd Jane Austen: Ryseitiau a ysbrydolwyd gan waith Jane Austen gan Robert Tuesley Anderson

Efallai eich bod yn cynllunio picnic gwanwyn neu haf, te prynhawn, neu ginio ffansi i wneud argraff ar eich Mr Darcy neu Ms Bennet? Mae’r ryseitiau hyn yn dal ysbryd nofelau clasurol Jane Austen, o Donwell Abbey Mefus Conserve ac Uppercross Mushroom Pies i Risotto Bwthyn Chawton Garden a Tarten “All-Apple” Mr Woodhouse. Nid oes gan y mwyafrif ohonom amser nac arian Emma nac Elizabeth, ond mae’r ryseitiau hyn wedi’u hysgrifennu â thro modern fel y gallwch chi fwynhau ychydig o fwyd Austen-esque gartref. Gwisg Rhaglywiaeth yn ddewisol!

Llyfr Coginio Answyddogol Bridgerton: O Fachau Madarch yr Is-iarll ac Wystrys y Briodas Frenhinol i Bwnsh Debutante y Dug a’i Hoff Bai Gwsberis, 100 o Ryseitiau Dazzling wedi’u hysbrydoli gan Bridgerton gan Lex Taylor

Darllenydd annwylDywedwyd mai bwyd sy’n blasu orau yn ystod y tymor diwethaf, hy o “Bridgerton”. A chyda Tymor 2 yn cael ei lansio ar Fawrth 25, dyma’r tymor lle rydyn ni’n bwriadu dod o hyd i ornest berffaith: rysáit cyfeiliornus. Mae gan y llyfr hardd hwn 100 o ryseitiau, llawer ohonynt yn rhyfeddol o syml ond eto’n rhoi boddhad. Rydyn ni eisoes wedi gwneud Cwcis Llaeth Melyn Beau Monde deirgwaith. Cwcis menyn poeth a marathon “Bridgerton”, unrhyw un? Neu efallai yr hoffech chi roi cynnig ar Whistledown Gimlet neu Regency Pie.

Y Llyfr Coginio wedi’i Bweru â Ffibr: Y Llyfr Coginio wedi’i Bweru â Ffibr: Ryseitiau sy’n Ysbrydoli Planhigion i Hybu Eich Iechyd gan Will Bulsiewicz, MD, MSCI

Mae ryseitiau seiliedig ar blanhigion wrth galon y llyfr coginio hwn sydd wedi’i anelu at helpu pobl â phroblemau gastroberfeddol a sensitifrwydd bwyd. Y Llyfr Coginio Ffibr wedi’i ysgrifennu gan gastroenterolegydd sydd wedi delio â’i broblemau perfedd ei hun ac sy’n deall bod microbiome perfedd pob person yn unigryw. Mae’n llawn gwybodaeth gyda rhaglen gam wrth gam i wella’ch iechyd treulio (gyda phenodau allweddol ar ddeietau FODMAP isel a histamin isel), ac mae hefyd yn llawn ryseitiau sy’n helpu. cadw eich perfedd hapus unwaith y bydd wedi gwella. A’r allwedd i hynny? Ffibr. Dyna sy’n bwydo’r microbau iach yn eich llwybr GI!

FoodIQ: 100 o gwestiynau, atebion a ryseitiau i gynyddu eich deallusrwydd coginiol gan Daniel Holzman a Matt Rodbard

Os mai chi yw’r math o berson sydd eisiau gwybod beth a pham y tu ôl i unrhyw beth, yna mae’r llyfr coginio hwn ar eich cyfer chi. Mae FoodIQ yn ateb cwestiynau am gynhwysion sy’n cael eu camddeall neu eu hanwybyddu, offer cegin a thechnoleg, mythau, technegau, a mwy. Beth yw menyn brown a pham mae pawb yn coginio ag ef? A ddylech chi goginio gydag MSG? Beth yw’r Heck yn deglazing? Sut ydych chi’n sgramblo wyau fel cogydd? Ac a yw’n werth gwneud eich iogwrt eich hun? Byddwch yn dysgu rhain a felly llawer mwy. Hefyd, rydyn ni wrth ein bodd â’r Holi ac Ateb bach gyda’r manteision wedi’u gwasgaru drwyddi draw, pob un â darlun hwyliog.

Mam: y llyfr coginio gan Elisa Marshall a Benjamin Sormonte

Eisiau dysgu sut i wneud ryseitiau arobryn o’r becws a’r caffi gwledig-chic annwyl, Maman? Mae’r llyfr cyfan hwn yn bicnic gwanwyn sy’n aros i ddigwydd gyda ryseitiau Ffrengig-Americanaidd ar gyfer cwcis, quiches, cacennau, croissants, brechdanau, a mwy. Beth am frecinio gyda blawd corn, banana, a wafflau lafant (yn siâp calon, yn amlwg)? Neu brynhawn yn y parc gyda salad bara tomato a brechdanau Claudia (madarch balsamig gyda saws feta chili o Calabria, pesto basil ac arugula)? Peidiwch ag anghofio y cwcis brechdanau siocled. Hmm.

Merched Gilmore: Y Llyfr Coginio Swyddogol gan Elena Craig a Kristen Mulrooney

Rhwng Luke’s Diner, The Dragonfly Inn, bwrdd bwyta Emily a Richard, ac wrth gwrs Al’s Pancake World, mae digon o lefydd y bydden ni’n chwilfrydig i giniawa gyda’n hoff foneddigion siaradus. Mae yna dros 50 o ryseitiau o’r Stars Hollow eiconig, yn yr unig lyfr coginio gyda ryseitiau swyddogol o set “Gilmore Girls”. Ynghyd ag awgrymiadau coginio gan Sookie a llawer o luniau o’r gyfres.

Y tro nesaf y byddwch chi’n ail-wylio’r gyfres (NGL rydyn ni’n gwneud hyn yn flynyddol) gallwch chi fynd allan i gyd gyda Sookie’s Risotto, Santa Burger Luke, neu Jackson’s Blueberry Shortcake. Annnnd, peidiwch ag anghofio y coffi!

Byd Jwrasig: Y Llyfr Coginio Swyddogol gan Ward Dayton, Elena Craig

Arhoswch, dyma’r llyfr coginio y mae pob cefnogwr “Jurassic Park” wedi bod yn aros amdano. Ac mae’n dod allan lai na mis cyn i “Jurassic World Dominion” ddod allan, yr un ffilm a allai ** ddod â rhai ohonom yn ôl i theatrau. Mae wedi’i gynllunio i edrych fel rhywbeth y byddech chi’n ei brynu yn siop anrhegion y parc. Nid yn unig rydych chi’n cael ryseitiau wedi’u hysbrydoli gan “Jurassic Park” a “Jurassic World”, ond hefyd ffeithiau dinosoriaid hwyliog a lluniau gorg. Bwydydd blasus ar gyfer llysysyddion a chigysyddion fel ei gilydd, ynghyd ag adran ar gyfer paleontolegwyr ifanc. Crib crwst Ceratops, unrhyw un?

Mae Naomi Farr yn olygydd llyfrau ac yn olygydd copi yn Greatist. Mae hi wrth ei bodd yn canolbwyntio ar bopeth llyfrau, harddwch, lles ac iechyd meddwl. Mae hi hefyd yn awdur ffantasi ac yn awdur llyfrau oedolion ifanc. Gallwch chi ddod o hyd iddi hi (a’i chath) @avioletlife.

Leave a Comment

Your email address will not be published.