10 o’n ryseitiau pwdin fegan gorau o fis Mehefin 2022!


Beth os mai dim ond pwdinau oedd bywyd? Wel, gall fod gyda’r pwdinau hyn o fis Mehefin 2022! Gyda danteithion fel bara mwnci ac ysgytlaeth, fe welwch eich hun yn ychwanegu’r rhain at eich cylchdro pwdin. Hefyd, maen nhw i gyd yn fegan!

Rydym yn argymell yn gryf lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — Gyda dros 20,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, planhigion ac alergeddau i’ch helpu chi i gadw’n iach. A pheidiwch ag anghofio gwirio ein harchifau pwdinau am fwy o syniadau!

1. Bara mwnci

bara mwnci fegan

Ffynhonnell: Monkey Bara

Mae’r bara mwnci hwn sy’n hawdd ei wneud gan Maria Koutsogiannis yn fyrbryd cyfeillgar i blant y byddant yn ei garu. Heb siwgr, heb laeth ac yn gyfeillgar i fegan, bydd y pwdin hwn yn bodloni’r holl ofynion dietegol gartref!

2. Smoothies Marshmallow Fanila Hawdd

Smoothies Marshmallow Fanila Hawdd Fegan

Ffynhonnell: Smoothies Marshmallow Fanila Hawdd

Dim ond 5 cynhwysyn ydych chi a llai na 5 munud i ffwrdd o’r Easy Vanilla Marshmallow Shakes hwn gan Tori Cooper, breuddwyd ysgytlaeth fanila blewog.

3. Teisen Raw Vegan Superfood

Teisen Fegan Raw Vegan Superfood

Ffynhonnell: Raw Vegan Superfood cake

Mae’r gacen superfood fegan amrwd hon gan Lena Novak yn gyfuniad adfywiol o flasau ffrwythau a chnau sy’n toddi yn eich ceg. Yn amlwg, mae’r gacen hon hefyd yn hynod iach, felly gellir ei bwyta i frecwast.

4. Brownis KitKat Melys

Brownis Siocled Fegan KitKat

Ffynhonnell: Fudgy KitKat Brownies

Mae’r Brownies Fwdgy KitKat Hayley Canning hyn nid yn unig yn uchel mewn protein, ond maen nhw hefyd yn gwneud danteithion melys!

5. Bariau Crispy Honeycomb

Bariau diliau fegan crensiog

Ffynhonnell: Crispy Honeycomb Bars

Mae’r Bariau Crwybr Crensiog hyn gan Henry Firth ac Ian Theasby yn awdl i un o’n hoff fyrbrydau siocled hen ysgol, y Crunchie Bar! Mae diliau euraidd yn gymaint o hwyl i’w wneud ac yn llawer haws nag y byddech chi’n meddwl. Amynedd ac amseru yw’r allwedd i’w gael yn iawn, felly gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli golwg ar y bêl! Rydym yn dod o hyd i hambyrddau ciwb iâ silicon y cynwysyddion gorau ar gyfer y danteithion hyn. Maent yn rhad iawn a gallwch eu codi ar-lein yn hawdd iawn. Byddwch yn ofalus i adael llonydd i’r diliau ar ôl i chi ei dywallt: peidiwch â’i symud! Gadewch i oeri ar yr hambyrddau am siâp perffaith. Wedi’i dynnu o BOSH! ar gyllideb gan Henry Firth ac Ian Theasby. Adargraffwyd gyda chaniatâd HarperCollins, 2022.

6. Macaroons Praline

Macaroons Praline Fegan

Trwy Praline Macarons

Mae siocled a chnau cyll yn cyfateb yn y nefoedd! Mae’r Macarons Holly Jade Praline hyn yn macarons ysgafn a blewog, crensiog ar y tu allan a chnolyd ar y tu mewn, wedi’u llenwi â llenwad pralin cnau cyll cartref blasus.

7. Brownis Siocled Tywyll gyda Zucchini a Chnau Ffrengig

Brownis Siocled Tywyll Fegan gyda Zucchini a Chnau Ffrengig

Ffynhonnell: Brownis Siocled Tywyll gyda Zucchini a Chnau Ffrengig

Mae’r Brownis Walnut Zucchini Siocled Tywyll hyn gan Camille David yn hollol anhygoel oherwydd eu bod yn feddal, yn toddi yn eich ceg, ac yn flasus, heb unrhyw syniad bod y zucchini yn cuddio y tu mewn. Mae’r rysáit hwn yn hawdd ac yn sicr o wneud argraff ar eich ffrindiau a’ch teulu! A oes byth amser gwael i brownis?

8. Bariau Hufen Iâ Cnau Coco Siocled

Bariau Hufen Iâ Cnau Coco Siocled Fegan

Ffynhonnell: Bariau Hufen Iâ Cnau Coco Siocled

Bydd y Bariau Hufen Iâ Siocled Cnau Coco Robin Browne hyn yn bodloni’ch dant melys ac yn eich cadw’n oer trwy’r haf. Maent wedi’u melysu’n naturiol â dyddiadau, sy’n rhoi blas caramel braf iddynt.

9. Peanut Menyn Cacennau Llawn Cyffug

Cacennau cwpan fegan wedi'u llenwi â chyffug menyn cnau daear

Ffynhonnell: Peanut Menyn Cacennau wedi’u Llenwi â Chyffug

Y teisennau cwpan menyn cnau daear Gretchen Price hyn wedi’u Llenwi â Chyffug yw’r cacennau cwpan mwyaf syfrdanol afradlon y byddwch chi byth yn cael y fraint o’u cnoi, ond mae angen ychydig o weithlu arnyn nhw. Mae’r gacen siocled bron yn dywyll yn gyfoethog, yn llaith ac wedi’i llenwi â chyffug siocled hyd yn oed yn gyfoethocach ac yna mae’r gacen wedi’i gorchuddio â chacen gaws menyn cnau daear hufenog a’i orffen â thaenell o ganache. Mae’r cacennau cwpan hyn fwy neu lai y rhai gorau rydyn ni wedi’u gweld ers amser maith.

10. Brechdanau Hufen Iâ Cacen Penblwydd

Cacen Penblwydd Fegan Brechdanau Hufen Iâ

Trwy Frechdanau Hufen Iâ Cacen Penblwydd

Mae’r Brechdanau Hufen Iâ Cacen Pen-blwydd Lauren Hartmann hyn mor dda, mor hawdd, ac mor berffaith ym mhob ffordd. Mae hufen iâ cytew cacennau a chwcis siwgr enfys ar eu pen eu hunain yn anhygoel, ac mae eu rhoi at ei gilydd yn gwneud y pwdin gorau erioed! Hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw benblwyddi ar y gorwel, bydd y babanod hyn yn gwneud i bob dydd deimlo’n arbennig! Cael pen-blwydd hapus iawn!

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Yn anffodus, mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancrY Canser y prostad, ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy o blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster, sydd â miloedd o ryseitiau blasus, sy’n golygu mai hwn yw’r adnodd ryseitiau fegan mwyaf i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.