10 pryd poeth a sbeislyd o bob rhan o’r byd | ryseitiau sbeislyd

Coginio gydag Adam Liaw S2 yn darlledu yn ystod yr wythnos ar SBS Food am 7:00 pm a 10:30 pm, neu ei ffrydio am ddim ar SBS On Demand. —

Mee goreng gyda wyau sbeislyd

Ychwanegu tro sbeislyd at hoff fwyd stryd Indonesia, mee goreng, trwy gymysgu wy gyda sambal oelek a kecap manis gyda’i gilydd, a’u coginio ag olew cnau daear.

gwygbys sbeislyd (chana masala)

Dysgl ffacbys (chana) boblogaidd o India, wedi’i choginio mewn sylfaen tomato sbeislyd a sbeislyd. Harddwch y pryd hwn yw y gallwch chi ei fwynhau gydag unrhyw fara gwastad Indiaidd, bara gorllewinol, neu hyd yn oed reis wedi’i ferwi.

Wyau wedi’u Potsio mewn Saws Tomato Sbeislyd (Shakshuka)

Mae’r brecwast Israelaidd poblogaidd hwn mor hawdd i’w wneud, i gyd wedi’u paratoi mewn un sosban. Edrych yn wych, blasu’n flasus, gyda llai o olchi. Popeth y dylai brecwast penwythnos fod!

Cyw Iâr wedi’i Ffrio â Garlleg Sbeislyd (kkanpunggi)

Dyma rysáit cyw iâr wedi’i ffrio hynod gaethiwus o Korea. Mae brathiadau creisionllyd o nygets cyw iâr euraidd yn cael eu gorchuddio â gwydredd tangy, melys a sur, yna’n cael ei daflu â chennin crensiog a chnau daear wedi’u rhostio. Cwrw oer yn hanfodol.

Stiw cyw iâr sbeislyd (pollo alla potentina)

Un ddysgl pot o’r Eidal, wedi’i choginio gyda phupur chili poeth coch, lemwn, basil a phersli. Mae’r pryd hwn yn llawn blas, mae’n cael ei weini’n berffaith gyda bara crystiog. Archwaeth Bon!

Cyw Iâr Golosg Poeth a Sbeislyd Amye

Dyma rysáit traddodiadol Timorese a drosglwyddwyd i Ibu Amye Un gan ei mam a’i nain. “Mae fy rysáit yn atgof pwysig o fy mam trwy gydol fy mhlentyndod. Roedd yn ddigwyddiad arbennig i rannu cyw iâr sbeislyd blasus hyd yn oed pan oedd adegau anodd.”

Salad Pîn-afal Caramelaidd gyda Dresin Pysgnau Sbeislyd

Salad tebyg i ddim arall, gyda phîn-afal wedi’i garameleiddio, mintys, ciwcymbr a nionyn. Ysgeinwch gyda dresin cnau daear sbeislyd a gweinwch gyda chnau daear wedi’u rhostio a chili wedi’u sleisio. Syml ac adfywiol!

cyw iâr melys a sbeislyd

Syml i’w wneud, ond bob amser yn plesio’r dorf! Mae’r rhain yn berffaith ar gyfer partïon, oherwydd gallwch chi wneud yr holl waith paratoi ymhell ymlaen llaw!

Cawl corgimwch melys a sur gyda chnau coco tyner (tom yum)

Epitome bwyd Thai, i gyd mewn un bowlen o gawl. Gyda chymysgedd cymhleth o berlysiau a sbeisys, dylai’r cawl gael cydbwysedd o flasau hallt, sur a sbeislyd. Wrth gwrs, gallwch chi bob amser ychwanegu chilies ychwanegol!

Cyw iâr Karaage gyda mayonnaise sbeislyd

Weithiau gall fod mor hawdd ag ychwanegu saws poeth at eich prydau. Yn yr achos hwn, miso, Kewpie mayonnaise ac ychydig o saws Sriracha. Byrbryd Japaneaidd poblogaidd, Karaage, ond ar lefel newydd!

Leave a Comment

Your email address will not be published.