10 rysáit ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Banana

SAVANNAH, Ga. (WSAV) – Oeddech chi’n gwybod bod Ebrill 20 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Banana? Rydych chi’n mynd i fynd yn wallgof gyda’r deg rysáit hawdd hyn y gallwch chi eu mwynhau ar eich pen eich hun neu gyda’r teulu cyfan.

bara banana

Os ydych chi eisiau clasur, ni allwch fynd o’i le gyda bara banana syml. Er nad oes neb yn gwybod o ble y tarddodd y rysáit hwn, mae’n amlwg bod bara banana yn ffefryn ymhlith Americanwyr a ledled y byd. Yn ôl yr erthygl sydd wedi’i chysylltu yma, bara banana oedd un o’r bara mwyaf poblogaidd yn ystod cyfnod cloi COVID-19 yn y DU.

Bydd y rysáit hawdd hwn gan Simply Recipes yn dangos i chi sut i wneud eich bara banana eich hun. Mae’r rysáit yn cymryd tua 70 munud o’r dechrau i’r diwedd a threulir y rhan fwyaf o’r amser hwnnw yn y popty. Yn gwneud un dorth neu ychydig dros wyth dogn. Gallwch gael y rysáit trwy glicio ar y ddolen yma.

troed banoffee

Chwilio am rywbeth cyflym i’w wneud ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Banana? Mae’r rysáit hwn yn opsiwn perffaith i chi. O flog “Brown Eyed Baker”, mae’r rysáit hwn yn cymryd ychydig dros hanner awr o’r dechrau i’r diwedd ac mae’n hawdd hefyd.

Ar gyfer Banoffee Pie byddwch am gael tair banana yn barod ynghyd â gweddill y cynhwysion gan gynnwys dulce de leche, powdr espresso a mwy. Mae’r rysáit hwn yn gwneud un darten neu wyth dogn ac yn cynnwys topin hufen chwipio coffi blasus. Gallwch ddod o hyd i ddolen i’r rysáit trwy glicio yma.

pwdin banana

Mae’r Rysáit Pwdin Banana hwn gan y Rhwydwaith Bwyd yn rysáit gwych y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau. Defnyddiwch dair i bedair banana aeddfed canolig a thunnell o gwcis fanila. Os nad ydych am ddefnyddio wafferi fanila, mae rysáit Paula Deen a gysylltir yma yn defnyddio Chessman Cookies yn lle hynny.

Mae rysáit y Rhwydwaith Bwyd yn cymryd tua 45 munud i’w baratoi o’r dechrau i’r diwedd ac mae’n gwneud wyth dogn. Gallwch ddod o hyd i’r rysáit hwnnw trwy’r ddolen yma.

Hollti banana

Efallai na fyddwch hyd yn oed angen rysáit ar gyfer yr un hon, ond gall hyn eich helpu i gasglu syniadau am yr hyn yr ydych ei eisiau yn eich parti sundae nesaf gyda’r teulu. Mae pawb wrth eu bodd â hollt bananas da ac mae’r rysáit hwn o “The Kitchen Magpie” yn gyflwyniad perffaith i’r rhai nad ydynt efallai wedi rhoi cynnig ar un o’r blaen.

Mae’r rysáit hwn yn cymryd llai na phum munud i’w baratoi ac yn gwneud un pryd. Mae’n berffaith ar gyfer y rhai sydd eisiau mwynhau pwdin ar eu pen eu hunain ac sy’n hawdd ei ddyblu neu ei dreblu i’w rannu gyda’r plant. Gallwch ddod o hyd i ddolen i’r rysáit hwn trwy glicio yma.

brownis hollti banana

Mae’r rysáit Blas ar y Cartref hwn yn ddadleuol a dweud y lleiaf. Dywed rhai adolygwyr eu bod wrth eu bodd; dywed rhai eu bod yn ei ddirmygu. Os yw holltau banana rheolaidd yn dod â phawb at ei gilydd, mae’r rysáit hwn yn sicr o rannu’r masau. Eto i gyd, beth yw pobi ond cyfle i arbrofi a rhoi cynnig ar bethau newydd? Beth bynnag a wnewch, mae’r rhan fwyaf o adolygwyr yn cytuno: ychwanegu hufen iâ.

Ar gyfer y rysáit hwn bydd angen banana canolig, ceirios maraschino, a jam mefus arnoch chi i wneud i’r rysáit hwn sefyll allan. Mae’r rysáit yn cymryd tua awr a hanner i’w wneud o’r dechrau i’r diwedd, ac ychydig o amser i oeri. Yn gwneud 24 dogn a gallwch ddod o hyd i’r ddolen trwy glicio yma.

Cacen Nightingale

Yn ôl gwefan Jamie Oliver sydd â dolen yma, Gelwid cacen colibryn yn wreiddiol yn “doctor bird cake” ac roedd yn boblogaidd yn Jamaica. Ym 1968, anfonwyd pecynnau’r wasg i’r Unol Daleithiau a oedd yn cynnwys y rysáit ar gyfer y gacen. Yn gynnar yn 1978, rhoddodd Mrs. LH Wiggin rysáit ar gyfer yr hyn a alwodd yn “Hummingbird Pie” i gylchgrawn Southern Living.

Er eu bod wedi newid y rysáit dros y blynyddoedd i weddu i chwaeth yr oes, mae gan Southern Living fersiwn o’u cacen hummingbird o hyd ar gael ar-lein. Mae’r rysáit, y gallwch chi ddod o hyd iddo trwy’r ddolen yma, yn defnyddio llawer o ffrwythau ac mae rhew caws hufen blasus ar ei ben. Mae’n cymryd llai na dwy awr a hanner ac yn gwasanaethu 12 o bobl.

Ffriteri Banana Jamaican

Er bod llawer yn dweud bod ffriterau banana yn tarddu o Orllewin Affrica, mae amrywiadau o’r rysáit ledled y byd. Mae’r rysáit yma o’r blog “My Forking Life” yn Jamaican ac yn wledd y magwyd awdur y rysáit yn ei fwyta gartref. Bydd y ffritwyr hyn yn ychwanegiad hwyliog at eich brecwast nesaf ac maent yn gyfle gwych i ddefnyddio unrhyw fananas sydd gennych o gwmpas y tŷ.

Mae’r ffritwyr banana hyn yn cymryd 15 munud i’w paratoi a gyda thri banana gallwch wneud cyfanswm o bedwar dogn. Gallwch weld y rysáit hwn trwy fynd i’r ddolen yma. Mae’r rysáit yn cynnwys delweddau defnyddiol a chyfarwyddiadau ychwanegol yn y post blog i sicrhau eich bod chi’n gwneud y ffritwyr gorau posibl.

hufen iâ banana

Ydych chi erioed wedi ceisio gwneud hufen iâ gartref? Gall ymddangos yn dasg frawychus, ond cyn belled â bod gennych wneuthurwr hufen iâ, gallwch wneud eich hufen iâ banana eich hun. Mae’r rysáit “Well Plated” hwn yn cymryd mwy o ymdrech na’r rhan fwyaf o’r ryseitiau ar y rhestr hon, ond bydd y wobr, powlen o’r pwdin hufenog blasus hwn, yn werth chweil.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud chwart o hufen iâ ac yn defnyddio tair banana mawr. Mae’n cymryd tua naw awr i’w wneud o’r dechrau i’r diwedd, a threulir tua 20 munud o hyn yn coginio a threulir y gweddill yn yr oergell a’r rhewgell. Gallwch ddod o hyd i ddolen i’r rysáit trwy glicio yma.

Tost Ffrengig gydag aquafaba wedi’i stwffio â banana

Mae’r rysáit fegan hwn yn opsiwn perffaith i rywun sy’n chwilio am rywbeth hollol newydd i roi cynnig arno. Er efallai nad tost Ffrengig yw’r peth mwyaf newydd o ran bwyd, bydd ychwanegu aquafaba a bananas yn gwneud hyn yn rhywbeth gwirioneddol unigryw.

Mae Aquafaba yn ddŵr lle mae hadau codlysiau fel gwygbys wedi’u coginio ynddo. Gellir ei ddefnyddio yn lle gwyn wy neu ei wneud yn sylwedd tebyg i hufen chwipio. Mae’r rysáit hwn yn ei ddefnyddio fel y ddau.

O’r blog “Fforks Over Knives”, mae’r rysáit hwn yn cymryd tua 40 munud o’r dechrau i’r diwedd. Yn gwneud chwe dogn ac yn defnyddio 1½ cwpanaid o fananas. (Dyna tua dwy banana maint canolig.) Gallwch ddod o hyd i ddolen i’r rysáit trwy glicio yma.

Bariau Banana Sglodion Siocled

Oes angen i chi ddefnyddio rhai bananas aeddfed? Wedi blino ar y bara banana arferol? Mae’r rysáit yma o’r blog “Menyn gydag ochr bara” i’r adwy. Defnyddiwch bum banana a phaned o sglodion siocled ynghyd â llond llaw o gynhwysion eraill i wneud trît rydych chi’n siŵr o’i fwynhau.[dechispasdechocolatejuntoconunpuñadodeotrosingredientesparahacerunadeliciaqueseguramentedisfrutará[ofchocolatechipsalongwithahandfulofotheringredientstomakeatreatyou’resuretoenjoy

Mae’r rysáit hwn yn gwneud 24 dogn ac yn cymryd llai na hanner awr i’w baratoi o’r dechrau i’r diwedd. Gellir dod o hyd i ddolen i’r rysáit, gan gynnwys cyfarwyddiadau fideo, trwy glicio yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.