10 rysáit blasus i roi cynnig arnynt

Rydyn ni’n cynnwys cynhyrchion rydyn ni’n meddwl sy’n ddefnyddiol i’n darllenwyr. Os prynwch trwy ddolenni ar y dudalen hon, efallai y byddwn yn ennill comisiwn bach. Healthline Media sy’n berchen ar PlateJoy, Inc. Dyma ein proses.

Mae Tofu yn aml yn gysylltiedig â dro-ffrio a chyrri, ond mae’r bwyd hwn sy’n seiliedig ar blanhigion wedi’i wneud â llaeth soi cyddwys yn gwneud ychwanegiad gwych at frecwast hefyd.

Gall bwyta tofu i frecwast fod â rhai manteision iechyd hyd yn oed.

Mae ryseitiau brecwast Tofu yn wych os ydych chi’n dilyn diet fegan, llysieuol neu blanhigion, ond maen nhw hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ymgorffori ffynhonnell faethlon o brotein heb lawer o fraster mewn dietau hollysol.

Dyma 10 syniad brecwast tofu iach, ynghyd â dolenni ryseitiau.

1. Brecwast Tofu wedi’i Sgramblo

Mae brecwast tofu scramble yn gêm wyau wedi’i sgramblo sy’n defnyddio tofu yn lle wyau. Mae gwead tofu cynnes, wedi’i sgramblo, yn eithaf tebyg i ansawdd wyau wedi’u berwi. Mewn gwirionedd, mae tofu yn lle wy gwych ar gyfer nifer o brydau brecwast.

Edrychwch ar y dolenni ryseitiau canlynol:

Yn yr un modd ag wyau, gall ychwanegu cynhwysion ychwanegol sbeisio sgrialu tofu. Mae llysiau fel pupurau cloch, tomatos a sbigoglys yn ychwanegu fitaminau a mwynau ychwanegol, tra bod madarch a ffa yn darparu protein.

Mae Tofu hefyd yn faethlon iawn ar ei ben ei hun. Dim ond 1/4 bloc, neu 2.8 owns (81 gram), sy’n cynnwys 14 gram o brotein a digon o galsiwm, manganîs a haearn (un).

awgrymiadau coginio

Unwaith y byddwch wedi meistroli sgrialu tofu sylfaenol, mae’n hawdd creu seigiau unigryw gan ddefnyddio’ch hoff gynhwysion.

Yn fyr, i wneud sgramblo tofu, does ond angen i chi gynhesu rhywfaint o olew, menyn, neu fraster arall mewn padell dros wres canolig, crymbl eich tofu, ei ychwanegu at y sosban, sesnin at eich dant, a choginiwch nes ei fod yn gynnes.

Dyma diwtorial cyflym ond manwl ar sut i wneud sgramble tofu. Yr hyn rydw i’n ei garu am y rysáit hwn yw ei fod hefyd yn cynnwys cwpl o awgrymiadau ar gyfer ychwanegu blas ychwanegol.

2. Burrito Brecwast Tofu

Gan fod tofu wedi’i sgramblo yn dynwared wyau mor dda, mae hefyd yn naturiol berffaith ar gyfer burritos brecwast.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw paratoi eich hoff sgrialu tofu a’i lapio yn y tortilla o’ch dewis, neu hepgor y tortilla yn gyfan gwbl a gwneud bowlen burrito tofu brecwast.

I gael y maeth mwyaf allan o burrito brecwast tofu:

  • ymgorffori llysiau llawn maetholion
  • dewiswch tortilla gwenith cyfan
  • defnyddio rheolaeth ddognau gyda chynfennau fel hufen sur sy’n ychwanegu calorïau ychwanegol

Edrychwch ar y rysáit Burrito Brecwast Tofu Sgramblo hwn a thiwtorial fideo.

3. Sosbenni Myffin Wyau a Tofu

Os ydych chi wrth eich bodd yn dechrau’ch diwrnod gydag wy ond yn bwriadu bwyta mwy o brydau wedi’u seilio ar blanhigion, ystyriwch gwpanau myffin tofu yn lle fersiynau tebyg o wyau.

Gallant fod mor swmpus â seigiau cig. Hefyd, maent yn gweithio’n dda mewn arferion paratoi prydau bwyd (dwy).

Mae gan y rysáit Cwpan Tofu Myffin hwn lawer o lysiau ac fe’i datblygwyd gan Ddietegydd Cofrestredig (RD).

4. Tofu Pobi ar gyfer Brecwast

Mae Tofu yn lle cig da ar gyfer pobl sy’n chwilio am stiw fegan, llysieuol neu blanhigion cysurus.

Mae ryseitiau casserole tofu brecwast yn hawdd eu teilwra i’ch hoff broffiliau blas.

Am rai syniadau, edrychwch ar y caserol wy fegan Mecsicanaidd hwn neu’r rysáit clasurol llawn llysiau hwn.

5. Tofu tost

Mae syniad brecwast tofu hawdd mor syml â rhoi tofu ar dost.

Er enghraifft, mae tofu yn ychwanegiad blasus i dost afocado. Mae’n ffordd wych o gyfuno protein heb lawer o fraster â brasterau iach afocados, ac mae’n mynd yn arbennig o dda gyda thafell o fara grawn cyflawn ffibr uchel.

Gallai ychwanegu protein ychwanegol at eich tofu tofu bore hyd yn oed eich cadw’n llawn yn hirach a’ch helpu i golli pwysau (3, 4, 5).

Gallwch hefyd hepgor yr afocado a dewis tofu ar dost hwmws neu gyda sbred llysiau arall.

Rhowch gynnig ar y rysáit tofu tofu afocado clasurol hwn.

6. Stribedi cig moch a tofu

Os ydych chi’n dilyn diet fegan neu lysieuol ond weithiau’n chwennych cig, efallai y bydd y syniad brecwast tofu hwn yn addas i chi.

Mae Stribedi Bacwn a Chig Moch yn gwneud gwaith gwych o ddynwared y blas a gellir ei ddefnyddio’n hawdd yn yr un ffyrdd â chig moch go iawn.

Dyma rysáit cig moch a tofu syml iawn i’ch helpu i ddechrau arni.

Os ydych chi’n bwriadu arbrofi gydag ychydig mwy o flasau, rhowch gynnig ar yr un hwn.

Mae llawer o ryseitiau tofu a chig moch yn galw am fwg hylif, ond os nad oes gennych chi wrth law, defnyddiwch gynhwysyn arall sy’n llawn umami fel saws soi neu saws Swydd Gaerwrangon.

7. Brechdanau Tofu Brecwast

Oherwydd bod tofu yn cael ei ddefnyddio’n aml yn lle proteinau brecwast clasurol fel cig ac wyau, mae’n berffaith ar gyfer brechdanau brecwast fegan a phlanhigion.

I wneud brechdan brecwast tofu, dilynwch y camau hawdd hyn:

  1. Paratowch y tofu. Agorwch y tofu a draeniwch ddŵr dros ben. Sesnwch tofu gyda pherlysiau a sbeisys o’ch dewis. Yna cynheswch y tofu yn dda yn y popty neu ar y stôf.
  2. Dewiswch eich bara. Ystyriwch ddewis amrywiaeth o rawn cyflawn.
  3. Casglwch eich cynhwysion. Gallwch chi lwytho i fyny ar faetholion gyda llysiau ychwanegol. Cofiwch fod rhai cyffion yn uchel mewn siwgr, halen a chalorïau.
  4. Trefnwch tofu a chynhwysion ar fara.
  5. Sleisiwch a mwynhewch!

Os oes gennych chi ychydig mwy o amser i’w dreulio ar eich pryd, mae’r Frechdan Brecwast Tofu hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam i chi ar gyfer gwneud Crempogau Wyau Ffug Tofu.

8. Smoothie Tofu Bore

Mae blas ysgafn Tofu yn addas ar gyfer brecwastau, gan ei fod yn dueddol o beidio â gorlethu pryd cyfan, ond yn amsugno blasau’r cynhwysion eraill. Mae hyn yn gwneud tofu yn ychwanegiad gwych i smwddis.

Mae Tofu yn ychwanegu protein ychwanegol at smwddis ac yn gweithio’n dda yn lle llaeth, iogwrt, a chynhyrchion llaeth eraill a ddefnyddir yn gyffredin mewn smwddis. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi am wneud smwddi fegan.

Yn ogystal, mae tofu yn gyfoethog mewn isoflavones neu gyfansoddion planhigion a all helpu i atal afiechydon cronig fel canser, diabetes a chlefyd y galon (6, 7, 8, 9).

Y math gorau o smwddis yw tofu sidanaidd. Yn wahanol i tofu cadarn sy’n dal ei siâp, mae tofu sidan yn feddal, sy’n caniatáu gwell cyfuniad.

Hefyd, mae’r protein hwn sy’n seiliedig ar blanhigion yn ddiogel i’w fwyta’n amrwd cyn belled â’i fod wedi’i storio a’i drin yn gywir, felly does dim rhaid i chi boeni am ei gynhesu cyn ei ychwanegu at y cymysgydd.

Gallwch chi ddefnyddio tofu yn hawdd mewn unrhyw rysáit smwddi, ond rydw i’n hoff iawn o’r Smwddi Tofu Banana Mefus clasurol hwn yn arbennig.

9. Crempogau tofu

Un ffordd o ddefnyddio tofu mewn brecwast melys yw ei gymysgu i mewn i cytew crempog.

I ddechrau, gallwch ddefnyddio tofu i ychwanegu protein ychwanegol wrth gyflawni’r gwead ysgafn a blewog y mae crempogau’n adnabyddus amdano gyda’r rysáit crempog tofu hwn.

10. Tofu Ceirch Dros Nos

Mae ceirch dros nos yn llenwi, yn faethlon a dim ond yn cymryd ychydig funudau i baratoi y noson gynt.

Mae hefyd yn hawdd ychwanegu amrywiaeth at eich diet gyda cheirch dros nos, gan y gallwch chi ddefnyddio cymaint o gynhwysion, gyda tofu yn un.

Dyma rysáit ar gyfer Menyn Pysgnau, Banana Protein Blawd Ceirch gyda Tofu.

Gallwch chi fwynhau tofu yn ystod unrhyw bryd o fwyd, gan gynnwys brecwast.

Mae ei flas ysgafn, amrywiaeth o weadau, a gallu i ddynwared wyau a chigoedd brecwast yn gwneud tofu yn arbennig o addas ar gyfer fersiynau llysieuol a fegan o ryseitiau brecwast clasurol.

Yn ogystal, mae tofu yn ffynhonnell ddirlawn o brotein sy’n gyfoethog mewn llawer o faetholion a chyfansoddion planhigion iach.

Leave a Comment

Your email address will not be published.