10 rysáit brechdan hawdd ar gyfer brecwast a chinio

Mae brechdanau hefyd yn eithaf amlbwrpas yn yr ystyr y gellir eu bwyta fel byrbryd neu eu bwyta i frecwast, cinio neu swper.

Bydd llawer o famau a thadau yn pacio brechdan neu ddwy i’w plant ddod â nhw, yn dibynnu ar ba mor fawr yw eu harchwaeth. Yma, byddwn yn darparu deg rysáit brechdan hawdd i chi ar gyfer brecwast a chinio pan fyddwch mewn pinsied.

1. BLT llysieuol gyda chig moch Shiitake

Y cynhwysion ar gyfer y frechdan hon yw 14 owns o fadarch shiitake, ½ llwy de o halen môr, 1 ½ llwy fwrdd o tamari, 1 ½ llwy fwrdd o olew olewydd, ¼ llwy de o bupur du wedi’i falu, 2 lwy fwrdd o mayonnaise, 2 ddeilen o letys, 2 dafell o fara, a 3 sleisen o domato.

Cynheswch eich popty i 400 gradd Fahrenheit. Cymysgwch yr halen, pupur, tamari, madarch a’r olew gyda’i gilydd a’u rhoi ar daflen pobi fawr. Pobwch am 20 munud, gan droi’r gymysgedd ar ôl 10 munud.

Nesaf, cymerwch eich bara wedi’i dostio’n ysgafn a haenwch y letys, y tomatos, a’r mayonnaise ar ben y bara cyn ychwanegu’r cymysgedd poeth i’ch brechdan.

2. Brechdan Brecwast Crempog dros ben

Fe fydd arnoch chi angen wy, chwistrell coginio, sleisen o ham, caws cheddar, dwy lwy fwrdd o surop masarn, a dwy grempog llaeth enwyn.

Cynheswch y sgilet dros wres canolig a’i chwistrellu â’ch chwistrell coginio. Ewch ymlaen i goginio’r wy fel y dymunwch ac yna cynheswch eich sleisen o ham yn y badell. Ychwanegwch eich dwy grempog at eich tostiwr i’w tostio.

Rhowch eich wy wedi’i ferwi ar ben un o’r crempogau wedi’u tostio, ac yna rhowch lwyaid o surop masarn ar ben yr wy. Ychwanegwch eich caws cheddar at yr wy ac yna rhowch eich ham wedi’i goginio ar ben y caws.

Ychwanegwch eich ail grempog at eich cymysgedd i selio’r fargen cyn arllwys eich ail lwy fwrdd o surop masarn ar ben eich brechdan.

3. Brechdan Wy wedi’i Ffrio

Fe fydd arnoch chi angen dwy lwy fwrdd o sos coch, dwy lwy fwrdd o mayonnaise, dwy lwy de o fenyn, pedwar wy, wyth sleisen o fara, pedair sleisen o gaws Americanaidd, ac ychydig o halen a phupur. Mae’r rysáit hwn wedi’i gynllunio i bedwar o bobl ei fwynhau.

Dechreuwch trwy doddi’r menyn dros wres canolig-uchel mewn sgilet. Nesaf, coginiwch eich pedwar wy yn y sgilet nes iddynt gyrraedd y lefel cadernid a ddymunir. Ewch ymlaen i haenu eich sleisys caws proses ar ben pob un o’r wyau ychydig cyn iddynt gael eu coginio’n llawn.

Unwaith y bydd eich caws wedi toddi, dylech roi pob wy ar dafell o fara gwyn neu fara gwenith cyflawn. Ychwanegwch ychydig o halen a phupur ar gyfer sesnin, ac yna ychwanegwch y mayonnaise a’r sos coch at y tafelli bara sy’n weddill cyn dod â’r tafelli bara at ei gilydd i gwblhau’ch brechdanau.

4. Brechdan Salad Wy Afocado

Fe fydd arnoch chi angen dwy ddeilen o letys, pedair sleisen o dost, un llwy fwrdd o gennin syfi wedi’u torri, ⅛ llwy de o bupur mâl, ¼ llwy fwrdd o halen, ¼ cwpan o seleri wedi’i dorri, tri wy wedi’u berwi’n galed wedi’u torri’n fân, un llwy de o olew afocado, 1 ½ llwy de o sudd lemwn a hanner afocado i wneud y frechdan hon.

Tynnwch y mwydion o’r afocado a’i roi mewn cynhwysydd glân. Ychwanegwch eich olew afocado a sudd lemwn i’r bowlen, ac yna stwnshiwch y cynhwysion gyda’i gilydd nes yn llyfn. Ewch ymlaen i ychwanegu’r pupur, halen, seleri, wyau wedi’u torri, a chennin syfi at y gymysgedd a chymysgu popeth gyda’i gilydd.

Nesaf, rhannwch y cymysgedd yn ddau ddogn, ac yna ychwanegwch bob dogn i dafell o fara. Ychwanegwch ddeilen letys at bob sleisen cyn ychwanegu’r ail dafell at bob un i wneud dwy frechdan.

5. Brechdan Omelet Wy Caws

Fe fydd arnoch chi angen ychydig dafelli o gaws Swistir neu cheddar, dwy dafell o fara, wy, llwy fwrdd o olew llysiau, ½ nionyn wedi’i dorri’n fras, chili gwyrdd wedi’i dorri, pupur, halen, a dwy lwy fwrdd o cilantro wedi’i dorri.

Chwisgwch halen, pupur, winwnsyn, cilantro, chili, ac wy gyda’i gilydd mewn powlen lân. Cynheswch sgilet nad yw’n glynu ac yna ychwanegwch eich olew. Rhowch y cymysgedd chwipio i mewn i’r sgilet, yna gostyngwch y gwres i ganolig. Rholiwch y cymysgedd i ffurfio petryal cyn gorchuddio’ch tortilla gyda’ch bara.

Ysgeintiwch eich pupur, yna trowch y tortilla drosodd ar ôl i chi sylwi bod yr ochrau wedi dechrau brownio. Rhowch sleisen neu ddwy o gaws ar ben eich tortilla cyn cau eich brechdan. Gallwch ychwanegu ychydig mwy o bupur i ben eich brechdan os dymunwch.

6. Brechdan eggplant a mozzarella

Fe fydd arnoch chi angen chwe llwy de o pesto, dwy lwy de o olew, ½ llwy de o halen, wyth sleisen o fara, pedair sleisen o eggplant, pedair sleisen o mozzarella, a phedair sleisen o zucchini.

Cynhesu’r badell ac ychwanegu hanner llwy de o olew. Unwaith y bydd yn boeth, rhowch eich sleisys wy arno ac yna ychwanegwch chwarter llwy de o halen. Gadewch i’r tafelli goginio am ddau funud cyn eu troi drosodd. Taenwch hanner llwy de arall o olew ac yna aros dau funud.

Tynnwch y tafelli eggplant o’r badell, ac yna ychwanegwch hanner llwy de o olew dros y sosban a’i wasgaru’n gyfartal. Ewch ymlaen i roi’r sleisys zucchini yn y badell ac ysgeintiwch ¼ llwy fwrdd o halen drostynt.

Gadewch i chi goginio am ddau funud cyn fflipio. Taenwch weddill yr olew a gadewch i’r sleisys goginio am ddau funud arall. Rhowch lond llwy de o pesto ar eich bara. Trefnwch eich sleisys wy wy a zucchini ar ben y bara. Ychwanegwch eich tafelli mozzarella ac yna taenwch ychydig o pesto ar weddill y tafelli bara.

7. Brechdan Cyw Iâr wedi’i Grilio

Fe fydd arnoch chi angen deilen fewnol o letys wedi’i deisio, tomato wedi’i sleisio, ychydig o bupur a halen, sleisen denau o winwnsyn, dwy fron cyw iâr maint palmwydd, a dwy dafell o fara.

Griliwch y cyw iâr nes ei fod wedi coginio drwyddo ac yna ychwanegwch y cyw iâr at eich bynsen. Ychwanegu ychydig o halen a phupur i un sleisen ac ychwanegu’r letys, tomato, a nionyn i’r llall.

8. Brechdan Salad Chickpea

Fe fydd arnoch chi angen rhywfaint o sudd lemwn, pupur, halen, finegr seidr, winwns wedi’i garameleiddio, hanner cwpanaid o letys neu sbigoglys, dwy lwy fwrdd o bupur coch wedi’i rostio, un llwy fwrdd o seleri, hanner cwpanaid o ffacbys wedi’u torri, un winwnsyn wedi’i dorri a dwy dafell. bara gwenith gwyn neu gyfan.

Cymysgwch y gwygbys, seleri a nionod. Ychwanegwch eich sudd lemwn, pupur, halen a finegr. Griliwch eich tafelli o fara gyda’ch sbigoglys neu letys, pupurau cloch a winwns wedi’u carameleiddio. Taenwch eich cymysgedd cyntaf ar y bara i orffen gwneud eich brechdan.

9. Tartine o winwns wedi’u carameleiddio a cheirios sur

Fe fydd arnoch chi angen ¼ llwy fwrdd o ddail teim, ¼ llwy de o halen, llwy fwrdd o fenyn heb halen, dwy dafell o fara surdoes, hanner cwpan o geirios sur brith, wedi’u torri’n fân, hanner llwy de o siwgr brown golau, winwnsyn melyn mewn tafelli a llwy fwrdd o olew canola.

Dechreuwch trwy gynhesu’ch popty i 475 gradd Fahrenheit. Cynhesu’r olew mewn padell cyn ychwanegu’r halen, siwgr a winwnsyn melyn. Trowch yn achlysurol am 19 i 20 munud nes bod winwns yn frown euraidd ac yn feddal i’w cyffwrdd.

Ewch ymlaen i fenyn un ochr i bob sleisen o fara surdoes ac yna rhowch y bara ar daflen pobi gyda’r ochr menyn i fyny. Pobwch am tua phum munud, ac yna rhowch y winwnsyn wedi’u carameleiddio’n ffres, caws ac ychydig o geirios ar y bara.

Pobwch eich brechdan ar 475 gradd Fahrenheit am tua 9-10 munud ac yna ysgeintiwch deim dros y frechdan i’w gorchuddio.

10. Brechdanau Te Pys a Radish

Bydd angen un cwpan o arugula, hanner llwy de o bupur du, deunaw sleisen o fara, un llwy de o halen, hanner llwy de o groen lemwn, dwy lwy de o darragon wedi’i dorri, dwy lwy de o sudd lemwn ffres, dwy lwy fwrdd o mayonnaise, cwpan hanner o radis wedi’i dorri, pecyn o gaws hufen, a hanner cwpan o bys snap siwgr wedi’i rewi.

Cymysgwch y pupur, halen, sudd lemwn a chroen, tarragon, mayonnaise, radis, pys a chaws hufen mewn powlen. Taenwch eich cymysgedd dros naw sleisen o fara, yna rhowch eich egin pys ar bob tafell.

Ewch ymlaen i’w gorchuddio ag ailenwi’r tafelli bara cyn tynnu’r crystiau a thorri’r brechdanau yn eu hanner.

Sut i dorri calorïau o frechdanau cartref

Defnyddiwch cynfennau calorïau isel, llenwadau brechdanau heb lawer o fraster, a bara calorïau isel. Dylech hefyd lwytho eich bara gyda thopinau llysiau llawn maetholion. Darllenwch labeli yn ofalus a chyfrwch eich calorïau i wneud yn siŵr nad ydych yn mynd dros y swm dyddiol a argymhellir.

Manteision bwyta brechdanau iach

Mae’r brechdanau’n cael eu gwneud â phrotein cyflawn, sy’n sicr o ddarparu’r asidau amino sydd eu hangen ar eich corff i weithredu’n iawn. Ychwanegwch gynhwysion sy’n gyfoethog mewn maetholion a fitaminau. Hefyd, mae brechdanau iach yn hawdd i’w gwneud a gellir eu bwyta yn unrhyw le.

Os ydych chi eisiau cynhwysion ffres, iach, calorïau isel wedi’u dosbarthu’n syth i’ch drws, yna gall HelloFresh helpu. Mae HelloFresh hefyd yn darparu ryseitiau newydd a ffres yn rheolaidd.

Mwynhewch frechdanau a danteithion eraill sy’n gyflym ac yn hawdd i’w paratoi heb orfod archebu cludfwyd neu fynd i’r siop groser.

mwynhewch y gwahaniaeth

Gall brechdanau roi hwb i’ch metaboledd a’ch lefelau egni i’ch helpu i golli pwysau. Maent yn cynnwys protein heb lawer o fraster, brasterau omega iach, a llysiau ffibr uchel.

Gallwch hefyd greu eich brechdanau arfer neu hybrid eich hun trwy ychwanegu eich hoff gigoedd a llysiau at y cymysgedd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.