10 Rysáit Gorau gan Goginio Mama: Cegin!

Y tro mwyaf Coginio Mama: Cook! Nid yw dod â chyfres Cooking Mama yn hidlwyr tebyg i Instagram nac yn lleoliad newydd cyffrous. Nid dim ond Coginio Mama: Cegin! dim ond ar gyfer symudol, mae wedi bod rhyddhau yn unig ar gyfer tanysgrifwyr Apple Arcade.CYSYLLTIEDIG: Coginio Mama Cookstar: Y Ryseitiau Gorau

Er y gallai rhai cefnogwyr alaru nad yw’r teitl Cooking Mama nesaf ar gael ar gyfer Nintendo Switch, y peth gorau am Cooking Mama yn dod i ffôn symudol yw yr addewid o ddiweddariadau cylchol. Gallwch ddod o hyd i slotiau gwag ym mhob llyfr ryseitiau gyda’r testun “Coming Soon”, i’w weld yn awgrymu bod ryseitiau newydd a mwy yn y dyfodol agos. Wrth i ni aros am newyddion am fwy o flasusrwydd, dyma rai o’r ryseitiau gorau i’w gwneud yn Cooking Mama: Kitchen!

FIDEO GAMER Y DYDD

10 stecen

Mae pawb yn caru barbeciw da. Mae Coginio Mama yn ein cyflwyno i’r arddull benodol hon o farbeciw sy’n boblogaidd ym Mrasil a’r Ariannin. Er bod llawer o fathau o gig yn cael eu defnyddio’n draddodiadol mewn churrasco, gallwch chi darganfyddwch y rysáit hwn gan ddewis cig eidion a phorc ymhlith eich cynhwysion dyddiol.

Yr hyn sy’n gwahaniaethu Churrasco o fathau eraill o farbeciw yw bod y cig fel arfer yn sgiwer a grilio dros fflam agored. Mae hyn yn gwneud y minigame yn y rysáit hwn yn arbennig o hwyl, yn enwedig y cam lle mae’n rhaid i chi amseru pan fyddwch chi’n sgiwer yn berffaith bob “sgiwer” o gig.

9 Tonkatsu

Mae Coginio Mama yn egluro proses goginio un o seigiau mwyaf poblogaidd Japan. Ar ddiwedd y dydd, dim ond cutlet porc wedi’i ffrio yw Tonkatsu, a phopeth sydd ei angen arnoch chi datgloi’r rysáit hwn yw porc, blawd, wyau a phot.

CYSYLLTIEDIG: Cyfres Gêm Fideo A Ddylai Fod Ar Ddyddiad Chwarae

Yr hyn sy’n gwneud Tonkatsu yn wahanol i borc ffrio cyffredin yw briwsion bara arddull panko cartref yn draddodiadol sy’n rhoi eu crwst fflawiog nodweddiadol i olwythion wedi’u ffrio. Mae’r rysáit hwn yn dangos pa mor hawdd yw gwneud Tonkatsu gartref.


8 samosas

Mae’n debyg na wnaethoch chi erioed ddychmygu gwneud eich Samosas eich hun o’r dechrau. Gyda rhai blawd, winwnsyn, tatws, sbeisys a photRydych chi ychydig gamau i ffwrdd o wneud Samosa am y tro cyntaf.

Y rhan orau o’r rysáit hwn yw’r cam lle dysgu sut i blygu llenwad tatws i’r siâp “dympio” samosa nodweddiadol hwnnw. Ar ôl darganfod y rysáit hwn, ni fyddwch byth eisiau prynu’ch Samosas wedi’i rewi eto.

7 rholyn bresych

Mae tro rhyngwladol arall ar beli cig yn gwneud ei ffordd i mewn i Cooking Mama with Cabbage Rolls. Mae’r pryd Pwyleg hwn, a elwir yn Golumpki yn nodweddiadol, yn cymryd bresych, porc, nionyn, tomato a phot ar gyfer coginio. Yn draddodiadol, rholiau bresych gellir ei lenwi â briwgig porc neu gig eidion.

Mae yna naw cam i gyd i goginio’r rysáit hwn, ond i’r rhai nad ydyn nhw’n gyfarwydd â bwyd Pwylaidd, mae’n ddiddorol dysgu pa mor syml yw ei gynhwysion.

6 Reis Fried o Indonesia

Pwy sydd ddim yn caru reis wedi’i ffrio? I baratoi’r pryd hwn, bydd angen i chi gael cig eidion, reis, grinder a padell yn eich cynhwysion dyddiol. Yr hyn sy’n gwneud reis ffrio Indonesia yn sefyll allan yw’r saws y mae wedi’i goginio ynddo, y mae Cooking Mama yn ei gyflwyno fel cymysgedd o saws wystrys, saws pysgod, saws chili, a siwgr, i fod yn sicr. gan roi blas melys ond sbeislyd i’r reis.

Mae rhan orau’r rysáit ar y diwedd pan fyddwch chi’n cyrraedd ceisiwch daflu’r reis yn y badell fel y gwelwch y gweithwyr proffesiynol yn ei wneud.


5 falafel

Yn stwffwl o bob cart halal, mae’n ymddangos bod gwneud Falafel yn rhyfeddol o syml. Wedi’i ddarganfod yn y llyfr coginio “ryseitiau iach”, bydd angen ffa, winwnsyn, garlleg, pot a chymysgydd i ddarganfod y pryd hwn.

CYSYLLTIEDIG: Y Bwyd Mwyaf Rhywiol mewn Gemau Fideo

Prydferthwch falafel yw, unwaith y bydd gennych yr holl gynhwysion, y cyfan sydd angen i chi ei wneud mewn gwirionedd torrwch nhw a’u rhoi mewn cymysgydd. Mae siapio’r Falafel yn beli hefyd yn hynod foddhaol.

4 Jambalaya

Gallwch chi feddwl am Jambalaya fel dysgl reis sbeislyd gydag amrywiaeth o gigoedd, yn fwyaf nodedig berdys, selsig a chyw iâr. Ar gyfer fersiwn Cooking Mama o Jambalaya, does ond angen reis, nionyn, cyw iâr, sbeisys a sosban.

Mae’n teimlo braidd yn wirion i dorri’r holl selsig eich hun, ond mae’r cynnyrch terfynol yn flasus. reis sawrus gyda chyw iâr wedi’i sleisio a saws coch sbeislyd wedi’i sychu ar ei ben mae’n werth chweil

3 tarten wy

Mae Pobi Coginio Tarten Wyau Mama yn rhoi gwell gwerthfawrogiad i ni o pam roedd Aang o Avatar The Last Airbender yn caru ei gwstard wy gymaint. I’r rhai sy’n anghyfarwydd â’r pryd, efallai ei fod yn ymddangos braidd yn rhyfedd, ond mae’r danteithion pobi cwstard cyfoethog hyn yn poblogaidd nid yn unig yn Hong Kong ond hefyd ym Mhortiwgal.

I roi cynnig arni eich hun, bydd angen wyau, blawd, llaeth a ffwrn ymhlith eich cynhwysion dyddiol i ddatgloi’r rysáit hwn o’r llyfr coginio “ryseitiau wyau”.


dwy toesenni

Mae Cooking Mama nid yn unig yn dangos i ni sut i wneud toesenni cacennau traddodiadol, ynghyd ag amrywiad o siwgr powdr a rhew siocled, ond hefyd gallwch hefyd ddarganfod fersiwn fegan o’r rysáit ar gyfer “Soi Milk Donuts”.

I wneud y toesen clasurol, cyfunwch wyau, blawd, llaeth a phot. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o amrywiadau, peidiwch â bod ofn gwneud yr un rysáit ddwywaith! Pwy a wyr beth fyddwch chi’n ei ddarganfod.

1 Crempogau Llaeth Soi

I bawb sy’n feganiaid a’r rhai sy’n dioddef o lactos, dyma ddod â danteithion melys y gallwch chi eu mwynhau’n fawr. Yn ôl Cooking Mama, y ​​cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhywfaint blawd, llaeth soi a padell i baratoi crempogau anhygoel.

Os gallwch chi gael eich dwylo ar weddill cynhwysion fegan Cooking Mama, gan gynnwys menyn fegan a llaeth cnau coco am ychydig o hufen chwipio ychwanegol, byddai hwn yn rysáit gwych i roi cynnig arni drosoch eich hun.

NESAF: Y Gemau Coginio Gorau, Wedi’u Rhestru

Leave a Comment

Your email address will not be published.