10 rysáit pasta hawdd a blasus i’w gwneud yr haf hwn

Mae daioni carbohydrad caws cyfoethog a sawsiau trwchus, swmpus yn gwneud pasta yn un o’r bwydydd cysurus gorau ar gyfer y gaeaf. Ond gydag ychydig o newidiadau a chyfnewid cynhwysion, gall fod yr un mor wych yn yr haf. Mae’r ryseitiau pasta hawdd a boddhaol hyn yma i’w brofi:

  • Pasta haf gyda sgwash melyn a thomatos sych: Mae’r rysáit basta blasus hwn yn ticio’r blychau i gyd ar gyfer pryd haf perffaith: mae’n ffres, yn syml, yn ysgafn ond yn rhoi boddhad, ac yn fywiog ei flas. Hefyd, gallwch chi ei wneud mewn dim ond 30 munud, felly dyna lai o amser yn y gegin a mwy o amser gyda’ch anwyliaid! Mae’r rysáit pasta pesto hwn gyda thomatos heulsych a llysiau wedi’u grilio hefyd yn cael ei argymell yn fawr.
  • Powlenni Nwdls Mango Afocado Soba Gwenith yr hydd: Mae nwdls soba gwenith yr hydd â blas Shoyu yn cyd-fynd yn hyfryd â daioni blasus llysiau wedi’u tro-ffrio a mango melys yn y bowlen nwdls hawdd ei gwneud hon sy’n dod at ei gilydd mewn llai na 25 munud. Rhowch afocado wedi’i dorri ar ei ben ac ychydig o hadau sesame i ychwanegu blas a hybu maeth a voila. Dyma’r rysáit gyflym a hawdd. Efallai y byddwch hefyd yn hoffi’r Rysáit Gludo Peanut Mango Bangkok 15 Munud hwn.
  • Pasta Haf gyda Pesto, Eog wedi’i Grilio ac Yd: Eog wedi’i grilio’n llaith a thyner, asbaragws golosg, ac ŷd euraidd creisionllyd yw sêr y pryd pasta blasus hwn y gellir ei wneud mewn llai na 30 munud. Os ydych chi eisiau cynyddu faint o lysiau rydych chi’n ei fwyta, parwch ef â salad cêl ysgafn gyda lemwn a garlleg neu salad o ysgewyll Brwsel wedi’u rhostio. Gallwch hefyd edrych ar y rysáit hwn ar gyfer Pasta Eog Mwg Hufennog gyda Sbigoglys a Lemwn.
  • Salad Macaroni Tiwna ac Afocado: Mewn dim ond 20 munud, gallwch chwipio’r salad pasta bywiog hwn sy’n sicr o fod yn boblogaidd mewn unrhyw goginio, picnic neu potluck. I gael pryd mwy calonog, mwynhewch ef gyda phowlen o gowder corn haf.
  • Salad Pasta Haf gyda Zucchini wedi’i Grilio, Corn, a Cilantro Pesto: Gyda llysiau wedi’u grilio lliwgar ac ŷd babi wedi’u cymysgu â pesto cilantro llachar, mae’r rysáit pasta di-glwten hwn yn ei hanfod yn sgrechian “haf.” Rhowch domatos heulsych ar ei ben, cyw iâr wedi’i grilio, caws gafr wedi’i friwsioni, neu feta.
  • mintys Spirulina a basil pesto pasta: Mae’r rysáit pasta adfywiol hwn sy’n llawn protein yn berffaith ar gyfer dyddiau prysur yr wythnos pan nad ydych chi hyd yn oed wedi cael cyfle i feddwl am swper. Pârwch ef â salad llysiau haf wedi’i grilio neu wedi’i rostio ar gyfer pryd hynod foddhaol ac iach. Rwyf hefyd yn hoffi’r rysáit hwn o Basil Basil Thai llawn ffibr gyda Chickpeas Mintys Tomato.
  • Eggplant rhost a tomato Orzo Pasta: Mae eggplant wedi’i rostio’n dyner, perlysiau ffres, feta tangy, a tharten tomatos ceirios yn cyfuno’n hyfryd yn y pryd pasta ysgafn hwn sy’n berffaith ar gyfer tywydd cynhesach. Gallwch chi gyfnewid y caws feta yn y rysáit ag olewydd Kalamata am opsiwn di-laeth neu gaws tofu yn lle fegan-gyfeillgar.
  • Past Olewydd Gwyrdd gyda Briwsion Bara Lemwn wedi’u Tostio a Pherlysiau: Mae olewydd gwyrdd, perlysiau persawrus, Parmesan ffres, a disgleirio lemwn sitrws yn gwneud i’r rysáit pasta hwyliog hwn flasu fel haf mewn powlen. Os ydych chi’n hoff o friwsion bara Panko, efallai yr hoffech chi hefyd roi cynnig ar y rysáit pasta hwn gyda saws corn hufenog, basil a briwsion bara.
  • Pasta Cyw Iâr Barbeciw Hufenol: Yn llawn cyw iâr tendr, llawn sudd, llawer o gaws, a saws barbeciw tangy, mae’r rysáit pasta swmpus hwn yn sicr o swyno gwesteion mewn unrhyw barti potluck neu barbeciw. Gallwch roi’r hufen dwbl yn y rysáit yn lle llaeth soi neu hufen cashew os ydych am ysgafnhau pethau ychydig. Gweinwch ef gyda salad gwyrdd cymysg creision ar gyfer pryd hynod foddhaol gyda dawn bwyty. Efallai y byddwch hefyd yn hoffi’r rysáit hwn 5 Cynhwysyn Barbeciw Cyw Iâr Macaroni a Chaws.
  • Salad Orzo Lemon gydag Asbaragws, Sbigoglys a Feta: Mae’r rysáit pasta iach hwn yn cynnwys llysiau crisp, perlysiau ffres, caws feta, ac orzo wedi’i dostio wedi’i daflu mewn dresin lemwn llachar. Gellir storio’r ddysgl baratoi yn ddiogel yn yr oergell am hyd at bedwar diwrnod. Mae’r rysáit Spaghetti Lemon Un Pot hwn gyda Sbigoglys yn opsiwn gwych arall ar gyfer nosweithiau prysur yn ystod yr wythnos.

Pa rai o’r ryseitiau blasus hyn yr hoffech chi roi cynnig arnynt yr haf hwn? LMK yn yr adran sylwadau!

Leave a Comment

Your email address will not be published.