10 rysáit pwdin mango i fod yn drofannol y penwythnos hwn

Mae tymor Mango wedi cyrraedd, a chyda hynny, ein Julia Child mewnol. Gall ffrwythau fod yn flasus ar eu pen eu hunain, ond mae hefyd yn hynod amlbwrpas o ran pwdinau.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau mango anhygoel hyn gartref a thriniwch eich blasbwyntiau i lu o ddanteithion trofannol.

Pwdinau mango y gallwch chi eu gwneud gartref heddiw:

mousse mango

Dyma un o’r ffyrdd hawsaf o wneud pwdin mango blasus. Mae’r mousse mango llachar a hufenog hwn yn bwdin perffaith ar gyfer achlysur arbennig neu chwant melys munud olaf. Mae hwn yn rhydd o wyau, nid oes angen ei goginio, a gellir ei wneud yn hawdd o’r dechrau. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw mangos ffres, hufen a siwgr a voila! Mae gennych chi swp blasus yn barod.

Cael y rysáit yma

cacen meringue mango

pwdinau mango
Delwedd: Courtesy Unsplash/ Rob Wicks

Nesaf, mae gan y pwdin cacennau mango hufennog hwn fyd o ddaioni. Yn llawn tarten o groen lemwn a sudd mango, ynghyd â haenau trwchus o gaws mascarpone a phiwrî mango yn y canol, mae haenen flasus o meringue ar ben y gacen hon. Hyd yn oed gyda’i flas cymhleth, mae’n eithaf hawdd i’w wneud, a dyna sy’n gwneud y pwdin hwn yn gymaint o fargen.

Cael y rysáit yma

Mango Sorbet

pwdinau mango

Mae hwn yn bwdin calorïau isel gwych i fodloni eich chwant mango yr haf hwn. Sorbet mango hufennog yw’r ffordd orau o guro’r gwres. Gan gyfuno blasau mangos melys a chalch tart, dim ond tri chynhwysyn fydd eu hangen arnoch ar gyfer y pwdin mango hwn: mango, calch a siwgr. Os ydych chi am storio’ch sherbet i’w fwyta’n ddiweddarach, dyma gyngor ar gyfer eich rysáit. Ychwanegwch ychydig o alcohol i’r sorbet fel nad yw’n mynd yn rhy rhewllyd.

Cael y rysáit yma

treiffl mango

pwdinau mango

Teisen laith, mangos melys, hufen chwipio siocled, a chnau macadamia crensiog! Beth sydd ddim i’w hoffi am y rysáit hwn gan ei fod yn un o’r pwdinau mango mwyaf blasus sydd ar gael! Cymerwch damaid o hwn a chewch eich cludo i fyd o ddaioni mango! Gallwch ddefnyddio cacen a brynwyd yn y siop neu bobi un eich hun. Cyn belled â’ch bod chi’n pentyrru’r gacen gyda haenau o mango a hufen chwipio siocled blewog, mae’n dda i chi fynd! Rhowch ychydig o gnau macadamia ar ei ben i ychwanegu ychydig o wasgfa i’r pwdin hwn.

Cael y rysáit yma

Mango Mochi clasurol

pwdinau mango

Mae hwn yn bwdin mango tangy, melys ac adfywiol sy’n hawdd i’w wneud ac sy’n sgorio’n uchel yn yr adran flas. Mae Mochi yn bwdin Japaneaidd clasurol wedi’i wneud o flawd reis gludiog. Ar gyfer hyn, yn gyntaf rydych chi’n rhoi cacen chewy mochi ar y mango yn llenwad, yna’n eu rholio’n beli mango mochi a’u rhoi ar ben gyda chnau coco wedi’u gratio, ac mae’ch pwdin haf yn barod!

Cael y rysáit yma

Mango a coco panna cotta

pwdinau mango

Mae Panna cotta yn glasur Eidalaidd, pwdin wedi’i doddi yn eich ceg o hufen melys wedi’i drwchu â gelatin. Mae’r pwdin mango decadent yma yn gymysgedd o hufen mango a hufen cnau coco ac yna sleisys mango a dail mintys ar ei ben. Nid dyma’r pwdin hawsaf i’w wneud, ond bydd yn werth yr ymdrech unwaith y bydd yn barod!

Cael y rysáit yma

tarten mango

Tarten Rysáit Pwdin Mango
(Credyd delwedd: Dim ond blas)

Beth sydd ddim i’w hoffi am gacen? Crymbl hallt, menynaidd, llenwad decadent, a ffrwydrad o flasau yn eich ceg. Mae’n debyg mai hwn fydd un o’ch hoff bwdinau mango erioed. Mae’r darten mango hwn yn ymwneud â chrwst menyn briwsionllyd, llenwad cwstard hufenog, a mangos melys, llawn sudd. Enillydd!

Cael y rysáit yma

Cacen Gaws Mango

pwdinau mango

Mae cacennau caws yn ffefryn pob tymor. Bydd ychwanegu ychydig o fangos at y pwdin hwn sydd eisoes yn berffaith yn rhoi hwb i’w ddaioni sawl rhic. Mae’r gacen gaws hon yn gymysgedd o lenwad caws hufen mango decadent a chrwst menyn wedi’i lwytho â llawer o mangos. Yr hyn sy’n gwneud y pwdin mango hwn hyd yn oed yn well yw ei fod yn gacen gaws heb bobi.

Cael y rysáit yma

Hufen Iâ Mango

pwdinau mango

Y clasur da na allwch chi byth fynd o’i le. Wrth gwrs, rydych chi wedi bwyta hufen iâ mango a brynwyd mewn siop ar hyd eich oes, ond mae’r llawenydd o wneud rhywbeth mor dda ac mor hawdd gartref heb ei ail. Y rhan orau? Nid oes angen i chi gael gwneuthurwr hufen iâ ar gyfer hyn. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw mangos, llaeth cyddwys, a hufen ar gyfer yr hufen iâ cyflym, hawdd, ond blasus hwn! Nid yw pwdinau mango yn gwella nac yn haws na hyn.

Cael y rysáit yma

cacen mango wedi’i rewi

Gallwch chi wneud y pwdin Ffilipinaidd hwn gartref, sydd nid yn unig yn hynod flasus, ond yr un mor hawdd i’w wneud. Mae angen cracers grawn cyflawn, hufen chwipio, llaeth cyddwys wedi’i felysu, a mangos ffres ar gyfer y tro hwn ar y pwdin Ffilipinaidd clasurol Crema de Fruta. Cydosod haenau a’u rhoi yn yr oergell dros nos.

Cael y rysáit yma

(Arwr a Chredyd Delwedd dan Sylw: Just A Taste)

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf ar Lifestyle Asia India.


Leave a Comment

Your email address will not be published.