10 rysáit salad gwymon hawdd


Ni allwch fyth fynd yn anghywir â’r blas umami blasus hwnnw o salad gwymon. Mae ganddo flas morol ysgafn ac adfywiol ac mae’n flas ardderchog, yn entree neu’n gyfeiliant i gynifer o wahanol brydau o fewn bwyd Asiaidd. Mae gwymon nid yn unig yn ffordd flasus o gael mwy o lysiau môr yn eich diet, ond mae hefyd yn ffynhonnell wych o brotein fegan. Blasus, iach, ac amlbwrpas, ni allwch fynd yn anghywir ag unrhyw un o’r ryseitiau salad gwymon hyn.

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan, planhigion ac alergedd i’ch helpu chi i gadw’n iach!

1. Salad Ciwcymbr Gwymon

Salad Gwymon Ciwcymbr

Ffynhonnell: Salad Gwymon Ciwcymbr

Mae’r Salad Gwymon Ciwcymbr hwn gan Claire Ragozzino yn ysgafn ac yn adfywiol ar ei ben ei hun, ond mae’n paru’n dda â reis brown, tofu wedi’i dostio, a thafell fawr, suddiog o afocado ar gyfer pryd mwy cytbwys. Ni allwch fyth fynd yn anghywir â’r blas umami blasus hwnnw o finegr eirin ume wedi’i gyfuno â chalch a tamari.

2. Swcchini wedi’i Farinadu A Salad Gwymon

Courgette a Salad Gwymon wedi'i Farinadu

Ffynhonnell: Zucchini wedi’i Farinadu a Salad Gwymon

Mae’r Salad Zucchini ac Algâu wedi’i Farinadu hwn gan Alejandra Olmedo yn wych fel blas, cychwynnol neu ochr, ac mae’r algâu yn rhoi blas morol adfywiol iawn iddo.

3. Salad gwymon Edamame

Salad Gwymon Edamame

Trwy Salad Gwymon Edamame

Chwilio am salad sy’n fwy na letys yn unig? Rhowch gynnig ar y Salad Gwymon Edamame hawdd hwn gan Melissa Tedesco! Mae gwymon edamame a wakame yn cael eu taflu mewn dresin umami melys gydag awgrymiadau o sinsir ffres, ac yna ychydig o hadau sesame crensiog ar ei ben. Gellir gweini’r salad hwn fel cinio ysgafn neu fel ochr i ginio.

4. Salad gwymon Tsieineaidd

Salad Gwymon Tsieineaidd

Trwy Salad Gwymon Tsieineaidd

Mae’r Salad Gwymon Tsieineaidd Joyce Gan hwn yn adfywiol, yn iach, ac yn ychwanegiad gwych at ginio bwyd wedi’i ysbrydoli gan Ddwyrain Asia. Gyda’r dresin sbeislyd cartref Tsieineaidd, byddwch am lenwi’ch plât gydag eiliad yn helpu.

5. Salad Gwymon Gyda Dresin Sesame wedi’i Dostio

https://www.onegreenplanet.org/vegan-food/10-simple-seaweed-salad-recipes/Seaweed Salad gyda Dresin Sesame wedi’i Dostio

Ffynhonnell: Salad Gwymon gyda Dresin Sesame wedi’i Dostio

Os ydych chi’n bwriadu ymgorffori mwy o lysiau môr yn eich diet (a dylech chi oherwydd eu bod mor dda i chi!), mae’r Salad Gwymon hwn gyda Dresin Sesame wedi’i Dostio gan Rhea Parsons yn lle gwych i ddechrau! Ar ben y stribedi o wymon cawslyd mae dresin sesame-ginger sydd mor flasus fel y byddwch am lyfu’r bowlen.

6. Salad Gwymon Hawdd

Salad Gwymon Hawdd

Trwy Salad Gwymon Hawdd

Mae gwymon yn ffynhonnell wych o brotein fegan. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn bwyta digon o algâu. Ond pam? Mae cwpanaid o wymon yn cynnwys bron cymaint o brotein â chwpanaid o ffacbys, ac mae un gram o wymon yn cwmpasu eich anghenion ïodin dyddiol. Heb sôn am yr holl B12 y gallwch ei gael. Nefoedd i feganiaid! Mae gwymon hefyd yn gyfoethog mewn math arbennig o ffibr. Mae ffibrau gwymon yn troi’n gel yn y stumog, gan eich cadw’n teimlo’n llawn yn hirach. Beth na ellid ei garu? Dyma rysáit salad gwymon hawdd gan Maria Benoit y gellir ei chwipio’n gyflym.

7. Pôc gwymon a tofu

Pôc gwymon a tofu

Trwy Wymon a Tofu Poke

Mae Poke yn ddysgl Hawaiaidd draddodiadol wedi’i gwneud o diwna Ahi. Mae’r Poke Gwymon Molly Patrick Tofu hwn wedi’i gymysgu â sinsir, leim, garlleg, winwnsyn a saws soi. Mae Wakame, sy’n fath o wymon, hefyd wedi’i gynnwys yn y ddysgl. Mwynhewch y pryd hwn wedi’i ysbrydoli gan fwyd môr wedi’i oeri.

8. Nwdls Gwymon mewn Saws Miso Pysgnau

Nwdls Kelp mewn Saws Miso Pysgnau

Ffynhonnell: Nwdls Gwymon mewn Saws Miso Pysgnau

Mae Koko Brill yn ein sicrhau bod y nwdls gwymon hyn yn flasus, iach, amlbwrpas, a dim ond plaen hyfryd wedi’u cymysgu â llysiau wedi’u ffrio a saws hufennog ar eu pen. Mae’r rysáit hwn ar gyfer Nwdls Gwymon mewn Saws Miso Peanut yn flasus, yn gyflym ac yn hawdd.

9. Salad Tiwna Ffug

Salad Tiwna Ffug

Ffynhonnell: Salad Tiwna Ffug

Dulse yw’r cynhwysyn gwymon cyfrinachol yn y rysáit salad tiwna ffug hwn. Mae Nikki a Zuzana yn hyderus y bydd hwn yn dod yn ffefryn yn fuan, gan roi atgyweiriad ‘pysgota’ i chi a help llaw o fwynau ac elfennau hybrin sydd eu hangen ar gyfer yr iechyd gorau posibl.

10. Blasynau Afocado Nori

Byrbrydau Nori Afocado

Ffynhonnell: Blasynwyr Afocado Nori

Hepiwch y reis a lapio’ch nori o amgylch sleisys afocado. Syml a blasus. Mae Melanie Sorrentino yn eich annog i ychwanegu eich sesnin at y byrbrydau afocado nori hyn, ond ni allwch fynd yn anghywir â chili a thaenellu calch ar y byrbryd hwyliog hwn.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, canser y prostad ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.