10 Rysáit Siocled Perffaith ar gyfer Dydd San Ffolant a Thu Hwnt

Yn galw ar bawb sy’n hoff o siocled! Gyda Dydd San Ffolant rownd y gornel, pa amser gwell na nawr i ddathlu’r danteithion blasus na all pobl gael digon ohono? P’un a yw’n well gennych siocled tywyll neu siocled llaeth, mae’r ryseitiau siocled hyn wedi dwyn ein calonnau yn fawr.

Ffordd syml o wneud eich ryseitiau siocled yn fwy ecogyfeillgar yw prynu Masnach Deg. Ond sut mae hynny’n gwneud gwahaniaeth? Syml: Pan fydd eich siocled wedi’i Ardystiad Masnach Deg, rydych chi’n sicrhau bod cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu yn unol â safonau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd llym. Pan welwch y label hwnnw, rydych chi’n gwybod bod eich pryniant o fudd i bobl a’r blaned.

“Mae gennym ni restr wirio 200 pwynt o feini prawf cymdeithasol, amgylcheddol a llafur,” meddai Paul Rice, llywydd, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Masnach Deg UDA, wrth Brightly. “Rydym yn archwilio ac yn ardystio ffermydd a ffatrïoedd bob blwyddyn yn erbyn y safonau hynny. Felly pan welwch y sêl Ardystiedig Masnach Deg, gwyddoch fod y cynhyrchwyr hynny wedi cael pris gwell. Maent yn cynhyrchu mewn ffordd gynaliadwy, yn gofalu am eu gweithwyr ac yn gofalu am yr amgylchedd. Mae hynny i gyd yn cael ei gefnogi trwy eich pryniant fel defnyddiwr.”

Y peth gorau am siocled yw ei fod nid yn unig yn rhagorol mewn pwdinau. gallwch ei ddefnyddio yn pawb bwyd, o bowlenni smwddi brecwast i chili. Ydy wir. Os ydych chi am wneud eich Dydd San Ffolant yn fwy melys, edrychwch ar rai o’r ryseitiau siocled blasus a decadent isod. Bydd eich blasbwyntiau, a’r blaned, yn diolch i chi.

10 Rysáit Siocled i’w Mwynhau ar Ddydd San Ffolant a Thu Hwnt

1. Bariau Protein Sglodion Siocled Fegan

LLUN: FEGAN SYML MELYS

Eisiau’r blas siocled hwnnw gyda diferyn o brotein? Mae’r bariau protein sglodion siocled fegan hyn yn sicr o gyrraedd y fan a’r lle ac yn rhoi digon o egni i chi am y diwrnod.

Maent yn frecwast boddhaol wrth fynd neu fel byrbryd ar ôl cinio. Hefyd, mae’r bariau fegan hyn yn is mewn allyriadau carbon nag opsiynau di-fegan!

2. Muffins Mwnci Chunky Banana Siocled

ryseitiau siocled
LLUN: VEGANOSITY

Pwy sydd ddim yn caru myffins sglodion siocled? Ychwanegwch banana a chewch frecwast neu fyrbryd blasus. Y newyddion gorau am y myffins hyn? Maent yn gwbl seiliedig ar blanhigion.

Hefyd, dim ond 20 munud y maen nhw’n ei gymryd i bobi. Gallwch hyd yn oed eu harbed yn ddiweddarach trwy eu storio mewn cynhwysydd aerglos y gellir ei ailddefnyddio neu yn y rhewgell.

3. Powlen Smoothie Mefus wedi’i Gorchuddio â Siocled

LLUN: WEDI’I YSBRYDOLI GAN LYSIAU

Mae bowlenni smoothie yn gyflym, yn hawdd ac yn iach. Beth am ychwanegu sglodion siocled fel topyn ar gyfer pwdin bach i frecwast? Mae’r rysáit hwn hefyd yn fegan, heb glwten, heb olew, Y dim siwgr wedi’i buro

4. Toesenni Fegan gyda Gwydredd Siocled

LLUN: FEGAN SKY

Wrth gwrs, roedd yn rhaid i ni gynnwys toesen siocled yn y rhestr hon o ryseitiau siocled. Nid yw’r rhan fwyaf o poptai a siopau toesenni yn cynnig opsiynau sy’n seiliedig ar blanhigion, ond gallwch chi wneud swp gartref.

Mae’r Toesenni Gwydr Cnau Cyll Siocled hyn wedi’u pobi ac yn rhydd o olew sy’n eu gwneud yn hynod blewog. Maent hefyd yn iachach na thoesenni traddodiadol.

5. Pwdin Tatws Melys Siocled Mecsicanaidd

ryseitiau siocled
LLUN: THE VEGAN 8

Os ydych chi’n ffan o bwdin, byddwch chi wrth eich bodd â’r rysáit hwn. Mae’n cynnwys cayenne sbeislyd, sinamon, a chynhwysyn sy’n gwneud i’r cyfan ddod at ei gilydd: tatws melys. Mae’r cynnyrch terfynol yn llyfn, hufenog, a bydd yn bodloni’ch dant melys.

6. Fegan Mole Poblano

LLUN: TABL DORA

Nid dim ond mewn pwdinau y defnyddir siocled. Mewn gwirionedd, mae’r rysáit mole poblano hwn yn gwneud saws wedi’i seilio ar blanhigion y gellir ei weini dros datws, chayote neu zucchini, a reis. I gyd-fynd â’r past twrch daear, gallwch hefyd wneud enmoladas gyda tortillas corn, madarch a winwns.

7. Cacen Siocled Iach

LLUN: KATIE WEDI’I GWMPASU MEWN SIOCLED

Ni fyddai hwn yn grynodeb o ryseitiau siocled pe na bai gennym gacen siocled. Mae gan y gacen hon gynhwysyn rhyfeddol na fyddech byth yn meddwl ei ddefnyddio: blodfresych.

Mae hynny’n iawn, gallwch chi gael eich cacen a bwyta llysiau hefyd! Fodd bynnag, os nad ydych yn hoffi defnyddio blodfresych, gallwch ei gyfnewid am sgwash. Mae’r ddau yn gwneud cacen flasus sy’n berffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

8. Mousse siocled gyda aguafaba

ryseitiau siocled
LLUN: SIDECHEF

Ydych chi erioed wedi clywed am y defnydd o gwygbys aquafaba yn lle gwynwy? Dyma’n union sut mae’r mousse siocled blasus hwn yn cael ei baratoi. Yn syml, plygwch ef yn gymysgedd o siocled wedi’i doddi a llaeth almon, a dywedwch helo wrth ddaioni siocledi.

9. Cwcis Sglodion Siocled Fegan

LLUN: BAKER GAN NATUR

Mae cwcis sglodion siocled yn rysáit glasurol arall ar gyfer pobl sy’n hoff o siocled. Y peth gorau am y danteithion gooey hyn (ar wahân i ba mor flasus ydyn nhw) yw eu bod wedi’u gwneud â chynhwysion heb greulondeb!

Mae’r cwcis hyn yn blasu’n union fel y rysáit draddodiadol rydyn ni i gyd yn ei wybod ac yn ei garu – ni fyddwch byth yn dyfalu eu bod yn hollol fegan.

10. Siocled Llysieuol Quinoa Chili

ryseitiau siocled
LLUN: Y BWYD DIWEDDARAF

Allwch chi ddyfalu beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n ychwanegu llond llaw o siocled tywyll i’r chili quinoa? Rydych chi’n cael rysáit gydag a tunnell blas! Mae’r pryd hwn yn hufennog ac yn llenwi, ac mae’n berffaith ar gyfer pan fyddwch chi eisiau torri’r cig allan heb gyfaddawdu ar flas.

Helo! Ydych chi eisiau ein helpu i newid y byd bob dydd trwy awgrymiadau a thriciau hawdd, cyraeddadwy a gwyrdd? Cofrestrwch ar gyfer Brightly Spot ac ymunwch â’n mudiad o dros filiwn o asiantau newid.

Leave a Comment

Your email address will not be published.