10 Ryseit Rhyfeddaf o’r Gwyllt (Sy’n Gweithio Mewn Gwirionedd)

Bron bob Chwedl Zelda: Chwa of the Wild Mae’r chwaraewr wedi pobi afal neu wedi rhostio madarch neu bysgodyn. Mae llawer wedi mynd hyd yn oed ymhellach, gan fod y gêm yn cynnig smorgasbord gwirioneddol o fwydydd darganfod-a-choginio i’r rhai sydd â diddordeb, yn amrywio o stiwiau swmpus i ddanteithion llawn siwgr, a hyd yn oed rhai pethau sydd prin yn debyg i fwyd.CYSYLLTIEDIG: Chwa Of The Wild: 10 Cyfrinachau Nid yw’r rhan fwyaf o Gamers Wedi Darganfod Eto

Mae’r rhan fwyaf, os nad y cyfan, o’r bwydydd yn anadl y gwyllt mae ganddyn nhw rywfaint o wreiddiau mewn bwyd byd go iawn. Er y gall rhai fod yn fwy bwytadwy nag eraill, gallant oll roi ychydig o ysbrydoliaeth i gogydd chwilfrydig sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd. Hyd yn oed y prydau mwyaf anarferol yn anadl y gwyllt gallai weithio mewn bywyd go iawn.

10 Gall ymddangos yn annhebygol y bydd sgiwerau pysgod swmpus yn gweithio

Fel rysáit a all ymddangos yn annhebygol ar yr olwg gyntaf, mae sgiwer pysgod swmpus yn ei gwneud yn ofynnol i’r chwaraewr gyfuno pedwar neu fwy o fathau gwahanol o bysgod. Er bod seigiau tebyg yn bodoli ar gyfer mathau eraill o fwyd, mae pysgod yn sefyll allan fel rhai sydd â llu o effeithiau a fyddai fel arfer yn gwrthdaro.

Efallai y bydd rhywbeth tebyg yn y byd go iawn yn ymddangos yn ddigon syml ar yr olwg gyntaf, ond rhaid bod yn ofalus bod yr holl bysgod dan sylw yn ddigon cadarn. Ar gyfer amrywiaeth tebyg i’r ddysgl gêm, efallai y bydd cymysgedd o ddraenogiaid y môr, halibwt, snapper, a yellowfin yn gweithio’n dda, wedi’u blasu’n ysgafn i flasu gyda halen a lemwn.

9 Mae Durian Doreithiog yn Darparu Meddyginiaethau Cyflawn Sydd Ar Gael Yn Hawdd

Ychydig o bethau sy’n dweud llai o gyfleustra na llond sach o ddurians mawr, poeth. Mae’r ffrwythau trwm a niferus hyn yn llwyddo i fod yn un o’r mathau mwyaf effeithlon o iachâd sydd ar gael ynddo anadl y gwylltwrth i un durian wedi’i goginio adfer holl galonnau Link a hyd yn oed ychwanegu rhai dros dro.

CYSYLLTIEDIG: Chwa Of The Wild: 10 Set Arfwisg Rydych Am Brynu Cyn gynted â phosibl

Mae durians wedi cael eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o fwydydd hyd yn oed gyda’u harogl pwerus. Er bod grilio cig durian yn un peth, anaml, os o gwbl, y caiff y ffrwyth ei grilio’n gyfan. Byddai pecyn cyfan yn llawn ohonynt yn dechrau eplesu yn gyflym ac yn creu drewdod gwirioneddol wych.

8 Mae tonic tylwyth teg yn darparu iachâd cymedrol

Efallai y bydd y tonic tylwyth teg yn creu delweddau o dylwyth teg yn toddi i ddechrau, ond mewn gwirionedd mae wedi’i wneud â’u llwch, oherwydd gellir gweld y dylwythen deg yn hedfan pan fydd y rysáit wedi’i orffen. Tra bod y tylwyth teg eu hunain yn gallu adfywio Link pan mae’n agos at farwolaeth, mae’r tonic yn druenus o gyffredin ac yn gweithredu fel bwyd arferol.

Nid yw tylwyth teg yn bodoli mewn gwirionedd, ond mae llawer o suropau coginio yn ei wneud. Gellir blasu surop syml wedi’i wneud o siwgr a dŵr â sudd ffrwythau ac yna ei gymysgu â rhew i wneud iâ wedi’i eillio’n fyrfyfyr, neu ei wneud yn de swigen gan ychwanegu tapioca ac ychydig o laeth.

7 Mae Egniol Candy Mêl yn ffordd syml o adfer stamina

Mae’r syniad bod mêl yn siwgr a siwgr yn felys yn ddigon hawdd i’w ddilyn, ond mae’n anarferol gweld rysáit mor syml ynddo anadl y gwylltheb sôn am un sy’n adfer dogn o far stamina Link am gost isel uned sengl o fêl.

Efallai mai siwgr yw gwraidd y rhan fwyaf o losin, ond gellir defnyddio mêl i lawer hefyd. O ystyried y rysáit sylfaenol, mae’n debygol y bydd cyffug mêl Link yn blasu’n debyg i dalgona brau cnau Ffrengig neu dalgona Corea, o bosibl gyda darn bach o sudd lemwn wedi’i ychwanegu.


6 Gall bwyd caled roc fod y rhataf neu’r drutaf yn y gêm

P’un a yw’n un o’r bwydydd rhataf neu ddrutaf yn y gêm, gellir gwneud bwyd caled o unrhyw ddeunydd cadarn addas wedi’i ollwng i bot. Er y gall pecyn o ffyn ddarparu iachâd rhad, yn ddamcaniaethol gellid defnyddio diemwnt hefyd, pe bai gan Link ormod.

Er nad yw’r rhan fwyaf o greigiau a ffyn yn flasus o fwyd, mae bara crystiog yn dyddio’n ôl sawl mileniwm, ac mae halen yn gyfwydydd hollbresennol ledled y byd. Gellid ystyried crisialau siwgr fel bwyd arall tebyg i graig, yn enwedig o’u tyfu ar ffyn fel lolipop neu eu siapio’n fariau candi hir.


5 Gall bwydydd amheus wella symiau rhyfeddol o fawr

Un o’r bwydydd hawsaf i’w wneud anadl y gwyllt, mae’r bwyd “amheus” yn syml yn dod o rysáit a fethwyd. Er bod y rhan fwyaf o fersiynau’n eithaf gwan, gellir gwneud pryd bwyd amheus sy’n gwella 12 calon trwy gyfuno pedwar cig gourmet amrwd â chraidd hynafol enfawr.

CYSYLLTIEDIG: Effaith Genshin: 5 o Fwydydd A Fyddai’n Blasu’n Dda Mewn Bywyd Go Iawn (a 5 na Fyddai)

Er bod unrhyw egin gogydd heb amheuaeth wedi creu digon o enghreifftiau, mae gwneud rhywbeth sy’n atgoffa rhywun o’r fersiwn 12 calon yn anoddach. Byddai tafelli stêc wedi’u coginio dros welyau tân nes bod yr ymylon wedi golosgi ychydig yn gwneud ffacsimili da, gyda phinsiad o halen a phupur du bras ar ei ben.


4 Mae Monster Cacen yn ddirgelwch mewn mwy nag un ffordd

ychydig o ryseitiau i mewn anadl y gwyllt defnyddio cymaint o gynhwysion â chacen anghenfil, gan ei gwneud yn ofynnol i’r chwaraewr nid yn unig ddod o hyd i echdyniad anghenfil a’i brynu, ond hefyd olrhain Gwenith Tabantha, Siwgr Cans, Menyn Gafr, a phumed cynhwysyn o’u dewis a fydd yn pennu effeithiau lled-hap bwyd.

Daw’r cacennau i mewn bron bob blas y gellir ei ddychmygu, ond yn anffodus, nid yw union fanylion y cacennau anghenfil byth yn cael eu crybwyll. Gall Ube liwio bwyd yn borffor ac fe’i defnyddir yn aml mewn nwyddau wedi’u pobi, neu gellid arbrofi ag ef trwy ychwanegu cynhwysion anarferol fel darn o saws Swydd Gaerwrangon at y cytew.


3 Mae gan Clam chowder enw camarweiniol

Efallai y bydd y craff yn meddwl tybed ble mae cregyn bylchog i’w cael yn Hyrule, ond mae’n ymddangos bod Link wedi dewis disodli eu cefnder gastropod, malwen yr afon. Mae ychwanegu gwenith, menyn gafr, a photel o laeth ffres yn creu pryd sy’n adfer tua dwsin o galonnau.

Er y gall clam chowder fod yn fwy adnabyddus, mae chowder malwod hufennog yn bodoli, er ei fod ychydig yn fwy cymhleth na fersiwn Link. Mae digonedd o lysiau, cawl swmpus yn hanfodol, ac ychydig, os o gwbl, sy’n defnyddio malwod sy’n dal yn eu cregyn ar gyfer y ddysgl.

dwy Mae cawl calon hufennog yn waeth na’i gynhwysion

Er mwyn dyfnhau bondiau’r rhai sy’n ei fwynhau gyda’i gilydd, mae’r cawl eclectig hwn wedi’i wneud o hydromelon wedi’i gymysgu â folt, radish swmpus a diferyn o laeth ffres. Er gwaethaf ei gymhlethdod, mae’n llwyddo i adfer llai o galonnau nag y byddai’r cynhwysion yn unig.

CYSYLLTIEDIG: 10 Anime Lle Mae Bwyd Yn Iaith Garu

Nid yw cawliau watermelon yn anhysbys, ond anaml y cânt eu gweini’n boeth, heb sôn am radis a llaeth. Gellir gwneud cawl melon syml trwy gyfuno watermelon, mefus, ac ychydig o sudd lemwn neu leim mewn cymysgydd. Gall ychwanegu garnais o ddail mintys wedi’u sleisio hefyd fod yn adfywiol iawn.


1 Aderyn cyfan wedi’i rewi yn graig galed ac amrwd

Un o’r prydau mwyaf dyrys yn anadl y gwylltMae Aderyn Cyfan wedi’i Rewi, fel y mae’r enw’n awgrymu, yn aderyn cyfan amrwd wedi’i rewi nes ei fod yn graig galed. Nid yn unig y gall Link fwyta hwn rywsut heb naddu dant, ond mae mewn gwirionedd yn adfer calonnau ac yn rhoi ymwrthedd gwres iddo am gyfnod.

Er bod bwyta dofednod amrwd mewn unrhyw ffurf yn syniad drwg mewn bywyd go iawn, gwelwyd cigoedd eraill wedi’u rhewi yn hytrach na’u coginio mewn traddodiadau coginio ledled y byd. Mae ceirw a physgod yn ddwy enghraifft gyffredin, ond mae akutaq yn cynnig pryd mwy cymhleth wedi’i wneud â braster daear, cig ac aeron.

NESAF: 10 Monolog Gêm Fideo Orau, Wedi’u Rhestru

Leave a Comment

Your email address will not be published.