10 saig i’ch cadw’n heini ar ôl salwch, o nwdls ramen i gawl tom yum sbeislyd

Pan fyddwch chi’n teimlo’n isel, gall bwyta bwyd da, maethlon wneud gwahaniaeth. Mae seigiau syml, cysurus fel cawl yn ffefrynnau ymhlith y rhai sydd wedi gwella, yn ogystal â stiwiau maethlon, tra bod rhai pobl yn tyngu llw o fwydydd ag awgrym o sbeis pan fyddant yn teimlo eu bod wedi’u rhwystro. Mae hylifau yn bwysig, yn ogystal â bwydydd a fydd yn rhoi egni i chi ac yn darparu fitaminau a mwynau hanfodol.

Yn anffodus, nid oes dysgl wyrthiol sy’n darparu ateb cyflym pan fyddwch chi’n sâl. Ond, gydag achosion Covid ar gynnydd unwaith eto, a lurgïau tymhorol hefyd yn gwneud y rowndiau, fe wnaethom ofyn i gogyddion am y prydau y maent yn troi atynt pan nad ydynt yn teimlo’n dda.

Cyw iâr rhost gyda chorbys a chêl
Tamal Ray, meddyg, cyflwynydd teledu ac enillydd rownd derfynol Great British Bake Off 2015

Pan fyddaf yn sâl, rwy’n bwyta pethau syml: roedd fy mam yn arfer gwneud tatws stwnsh i mi gyda reis basmati. Mae gen i ddysgl cyw iâr hefyd rydw i’n ei wneud ar ôl i mi fod yn sâl, i ddod yn ôl ar y trywydd iawn. Rwy’n rhostio cyw iâr mewn padell fawr, ynghyd â’r winwns a’r garlleg mewn padell ar wahân. Unwaith y bydd y cyw iâr wedi coginio, rwy’n ei dynnu allan ac yn arllwys ychydig o ddŵr berwedig i’r badell i wneud stoc i goginio’r corbys. cyw iâr ar yr ochr a dollop o iogwrt Groegaidd.

Cyrri pysgod gydag ŷd
Nokx Majozi, Prif Gogydd Crwst yn Ystafell Fwyta Holborn, Llundain

Pan nad ydw i’n teimlo’n dda, rydw i’n hoffi gwneud cyri pysgod ŷd cysurus. Mae yna rai manteision iechyd gwych: mae pysgod yn uchel mewn protein, mae corn (gallwch hefyd ddefnyddio polenta) yn darparu ffibr, ac mae sinsir a garlleg yn adnabyddus am eu gwrthocsidyddion. Mae gan y bwyd yma hefyd lawer o werth sentimental – mae’n fy atgoffa o fod yn y gegin yn blentyn gyda fy niweddar dad, oedd yn arfer ei wneud i ni. Rwy’n dod o Durban yn Ne Affrica, ac roedd yn gweithio yn y porthladd, drws nesaf i’r gwerthwr pysgod. Roedd yn aml yn dod adref gyda physgod ffres i swper, felly mae’n atgof da.

nwdls ramen
Stuart Gillies, Cogydd a Chydberchennog Rhif Wyth, Sevenoaks

Pan nad ydw i’n teimlo’n dda rydw i fel arfer yn mynd am broth a ramen, rydych chi’n cael cymaint o ddaioni i mewn yna. Rwy’n defnyddio cawl dashi a naddion bonito fel sylfaen; yna gallwch chi ychwanegu beth bynnag yr hoffech chi: perlysiau (wedi’u casglu’n ffres a’u torri’n fras), wyau wedi’u berwi’n feddal, eog neu benfras, cyw iâr neu gig eidion, ffa soia, pys, brocoli, mae unrhyw beth yn mynd. Yna rydyn ni’n coginio ac yn ychwanegu nwdls udon, a’i orchuddio â togarashi (cymysgedd saith sbeis) neu olew chili. Rydych chi’n teimlo eich bod chi’n dod yn iachach wrth ei fwyta. Mae’n wirioneddol flasus. Rydyn ni’n deulu o chwech, felly rydw i’n ei wneud i bob un ohonom pan rydyn ni i lawr.

Cawl ginseng cyw iâr
Judy Joo, Noddwr Cogydd a Chyd-sylfaenydd Seoul Bird, Llundain

Dwi’n ffan mawr o gawliau a stiwiau swmpus pan nad ydw i’n teimlo’n dda, ac fe wnes i berffeithio fy rysáit Cawl Ginseng Cyw Iâr. Yn syml, stwffiwch poussin cyfan wedi’i fwydo gan ŷd gyda ginseng sych, reis melys, ffrwythau jujube, garlleg, a pherlysiau dwyreiniol eraill, yna berwch mewn pot mawr o ddŵr am ddwy i dair awr nes bod y cig yn dendr. Gweinwch gyda chennin syfi wedi’u torri’n ffres. Mae’n eich cynhesu o’r tu mewn ac yn cofleidio’ch enaid. Rwyf hefyd yn gwneud llawer o broth esgyrn ac yn sipian fy ffordd yn ôl i iechyd. I yfed, rydw i fel arfer yn dewis paned o ddŵr poeth gyda lemwn ffres, sleisys sinsir a mêl manuka.

Mae cyw iâr Rotisserie yn opsiwn da ar gyfer pan fydd angen i chi wella ar ôl salwch. Ffotograffiaeth: iStock

Tomatos tun ar dost gyda chaws wedi’i gratio
Lisa Goodwin-Allen, Cogydd Gweithredol yn The Gamebird yn Stafford, Llundain

Pan dwi’n sâl, rydw i eisiau rhywbeth sylweddol. Byddaf yn aml yn troi at gawliau a chawliau cartref, ond fy mhleser euog yw tomatos tun ar dost gyda chaws wedi’i gratio. Rydych chi eisiau bara teigr neu surdoes, wedi’i dostio’n dda a’i fenyn. Cynhesu tomatos tun nes yn boeth iawn, yna eu rhoi ar dost a’u rhoi ar ben gyda chaws wedi’i gratio, byddwn yn argymell caws Swydd Gaerhirfryn, ac ychydig o halen. Mae’n gyflym, yn hawdd ac nid yw’n rhy drwm. Os nad ydych chi’n teimlo 100%, gallwch chi hepgor y caws a’r menyn a dal i allu bwyta rhywbeth. Byddwn yn ei gymryd gyda phaned o de gwyrdd.

Paya
Nikhil Mahale, Prif Gogydd, Caffi Farzi, Llundain

Dydw i ddim yn cofio’r tro diwethaf i mi fod yn sâl, ond pan ydw i, rydw i’n hoff iawn o fwyta cawl Indiaidd wedi’i wneud gyda throtters cig oen, o’r enw paya. Berwch y trotters am chwech i wyth awr, yna ychwanegwch winwnsyn, tyrmerig, cwmin wedi’i rostio, llawer o bupur du ffres, a gallwch chi hefyd ychwanegu powdr chili coch a thomatos. Mae’n gawl melynaidd, gyda blas mêr esgyrn trotters. Mae’n sbeislyd, ond mae’n wych ac mae’n cymryd yr holl oerfel allan o’ch corff. Rydyn ni’n ei weini â bara pav, wedi’i bobi mewn popty pren. Rwyf hefyd yn hoffi bwyta cyw iâr wedi’i rostio ghee gyda rotis grawn cyflawn a chapatis.

thai tom yum cawl
Luke French, Cogydd a Pherchennog Jöro, Sheffield

Pryd bynnag dwi’n sâl, dwi’n gwneud cawl Thai tom yum Thai poeth a sur. Dechreuaf trwy wneud past cyri coch Thai sbeislyd ac aromatig iawn, yr wyf yn ei goginio mewn olew cnau coco, yna ychwanegu stoc cyw iâr a mymryn o laeth cnau coco. Yna dwi’n ychwanegu sudd leim ffres a finegr gwin reis i’w suro, ac ychydig o siwgr palmwydd a siwgr powdr. At hynny, byddaf yn ychwanegu cyw iâr neu berdys wedi’i dorri’n fân a llawer o lysiau ffres: brocoli, pak choi, pys eira, brocoli, corn melys, unrhyw beth. Rwy’n ychwanegu’r llysiau am 30-40 eiliad ar y diwedd, fel eu bod yn neis ac yn grimp ac yn llawn maetholion. Yr adeg hon o’r flwyddyn, rwyf hefyd yn ychwanegu llond llaw o arlleg gwyllt.

Ffa ar dost gyda pesto a parmesan
Shaun Rankin, Noddwr Cogydd yn Grantley Hall, Ripon

Pan dwi’n sâl, pryd cyflym a hawdd yw ffa pob ar dost gyda pesto a chaws Parmesan. Coginiwch y ffa (dwi’n defnyddio Heinz), yna ychwanegwch ddolop o pesto, parmesan wedi’i gratio a menyn, cymysgwch yn dda, yna llwy ar dost surdoes crensiog neis. Mae’n fwyd teimlad da. Rwy’n yfwr te, ond os ydw i’n sâl, Lemsip a Berocca ydyw. Cefais Covid ym mis Ionawr y llynedd a chollais fy synnwyr o flas ac arogl felly roeddwn i’n tanwydd fy nghorff ag uwd poeth a sypiau o gawl cennin a thatws cartref. Roedd yn rhaid i mi ychwanegu llawer o sesnin a garlleg i gael y blas allan.

kadi
Tanya Gohil, Cogydd a Pherchennog Silk Road Deli, Glasgow

Fy hoff saig yw kadhi, sydd yn ei hanfod yn gawl iogwrt sur sbeislyd. Mae fy nheulu yn dod o Gujarat lle mae gennym ni okra sauteed. Dechreuwch trwy gynhesu sbeisys cyfan: hadau mwstard, hadau cwmin, dail cyri, ffon sinamon, a grawn pupur du cyfan. Mae hefyd yn ychwanegu sinsir a thyrmerig wedi’i gratio’n ffres ar gyfer y naws hwnnw o ddaioni iach. Ar wahân, cymysgwch yr iogwrt plaen gyda’r blawd gwygbys, yna ychwanegwch y sbeisys ynghyd â chwpl o gwpanau o ddŵr. Mae’n dod yn drwchus a melfedaidd, gyda llawer o gynhesrwydd a dyfnder. Ychwanegwch yr okra wedi’i ffrio 10 munud cyn ei weini a rhowch cilantro ffres ar ei ben, ychydig o olew chili, a gwasgfa o lemwn.

llysiau sauteed
Daniel Watkins, Cyd-sylfaenydd Acme Fire Cult, Llundain

Y tu allan i’r gwaith, mae’r bwyd rwy’n ei goginio yn seiliedig ar blanhigion eithaf, ac os nad ydw i’n teimlo’n dda, rydw i eisiau llawer o lysiau: brocoli, cêl a sbigoglys yw fy ffefrynnau. Peidiwch â’u blansio, dim ond eu coginio gydag ychydig o olew a sblash o ddŵr mewn padell boeth gyda chaead i gadw eu blas i gyd. Dwi’n top gyda chnau a hadau, a dresin TMT (tahini, miso, tyrmeric) sydd wir yn pacio dyrnod. Pan fyddwch chi’n sâl, mae’n rhaid i chi yfed llawer o ddŵr i fflysio’ch system, ond rydw i’n ffanatig coffi, felly byddwn i’n yfed coffi beth bynnag. – Gwarcheidwad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.