11 rysáit banana perffaith i leihau straen: bwyta hwn, nid hynny

Mae coginio gyda llyriad mor hawdd oherwydd mae’r gwead yn hynod hyblyg a’r blas yn ddiymdrech o flasus. Er eu bod yn cael eu defnyddio’n gyffredin mewn pethau fel smwddis neu fara banana blewog, mae yna lawer mwy o ffyrdd unigryw o droi’r ffrwyth hwn yn hyd yn oed yn fwy. Mae bananas nid yn unig yn wych ar gyfer coginio o ran blas, maent hefyd yn elwa ar nifer o fanteision iechyd. Mae bananas yn darparu ffynonellau iach o ffibr, potasiwm, fitamin B6 a fitamin C i’r corff, ynghyd ag amrywiaeth o gwrthocsidyddion a ffytonutrients, yn ôl Healthline.

Mae Ebrill wedi’i ddynodi’n “Mis Ymwybyddiaeth Straen,” meddai Dole Food Company (cynhyrchydd mwyaf y byd o ffrwythau a llysiau ffres o ansawdd uchel). Bwyta hwn, nid hynny!, ac mae astudiaethau lluosog wedi canfod bod bananas yn cynnwys eiddo a all o bosibl leihau lefelau straen. Gall y fitamin B6 a geir mewn bananas gyfrannu at “greu niwrodrosglwyddyddion teimlad da,” mae astudiaeth yn awgrymu, a allai leihau “lefelau llid a straen ocsideiddiol” y corff. Canfu astudiaeth arall y gall y probiotegau o fewn bananas hefyd annog gwell cwsg, a all yn ei dro leddfu straen.

Anghofiwch lemonau, pan fydd bywyd yn rhoi bananas i chi, rhaid i chi wneud pryd unigryw! Mewn pryd ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Banana (Ebrill 20), dyma 10 rysáit banana blasus sy’n berffaith ar gyfer lleihau straen bob dydd. Hefyd, peidiwch â cholli ein 22 Bwyd i Doddi Braster Bol yn 2022.

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Nid yw’r rysáit pwdin banana iach hwn yn cyfyngu ar y blas, ond mae’n llai o galorïau na’r pwdin bara y byddech chi’n ei archebu yn eich bwyty lleol, ac efallai y byddwch chi’n dal i allu blasu’r banana. Mae hynny oherwydd, gyda’r pwdin blasus hwn, mae llai o gynhwysion i gyd i ganiatáu mwy o le i’r blasau naturiol, blasus siarad drostynt eu hunain.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Pwdin Banana Arddull Deheuol gyda Vanilla Wafferi.

Rholiau Sushi Banana gyda Rysáit Reis Creisionllyd
Trwy garedigrwydd Dole

Ystyriwch gyfnewid pysgod amrwd am lyriad y tro nesaf y byddwch yn meddwl am wneud rholiau swshi cartref. Mae’r Rholiau Sushi Banana hyn yn bleserus yn esthetig a gellir eu haddasu at eich dant.

Efallai nad ydyn nhw’n gyfan gwbl yn y teulu swshi, ond mae eu golwg yn ffitio’r bil yn berffaith! Perffaith fel byrbryd neu i wasanaethu fel archwaeth i gadw’r dorf gyda’i gilydd tan y prif ddigwyddiad. Yn ffodus, mae bananas wedi’u trochi mewn menyn cnau (cnau daear, almon, menyn cashew) yn gyfuniad na fydd byth yn mynd allan o arddull. Mae’r brathiadau swshi banana bach hyn hefyd yn cael eu rholio mewn grawnfwyd reis crensiog, gan roi gwead tebyg i rolyn tempura creisionllyd iddynt. Gweithgaredd difyr yn y gegin a hyfrydwch i’r daflod, beth arall allech chi ofyn amdano?

Cael y rysáit ar gyfer Banana Sushi Rolls gyda Crispy Reis.

crempogau banana mini
Trwy garedigrwydd Dole

Gwneud crempogau i frecwast yw’r ffordd glasurol o wneud hynny. Ond gall y brathiadau crempog banana mini hyn wella’ch gêm frecwast gyda dim ond ychydig o gamau a chynhwysion ychwanegol.

Os ydych chi’n chwilio am bryd iachach i ddechrau’r diwrnod neu’n gyfrinachol ychwanegu mwy o ffrwythau at ddeiet eich plant, yna mae angen ichi ychwanegu’r rysáit hwn at eich trefn foreol. Gan fod bananas yn naturiol yn feddal ac yn felys, mae rhoi cytew crempogau arnynt yn gwella eu blas a’u gwead llyfn yn unig. Hefyd, mae’r rysáit yn galw am biwrî mango mefus neis sydd bron yn rhy syml i’w wneud a hyd yn oed yn fwy o hwyl i’w drochi mewn crempogau babanod.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Bites Crempog Banana Mini.

30 hufen iâ cnau coco banana cyfan gydag almonau mewn powlen
Posie Brien / Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Unwaith y byddwch chi’n rhoi cynnig ar yr Hufen Iâ Cnau Coco Banana Cartref decadent hwn, ni fyddwch yn credu ei fod yn fegan ac wedi’i gymeradwyo gan Whole30. Mae’r tric yn eithaf syml: mae bananas a llaeth cnau coco yn rhoi corff a blas hufen iâ hwn. Mae rhostio’r bananas gyda surop dyddiad yn rhoi hyd yn oed mwy o flas iddynt ar ôl iddynt rewi, ac yn ychwanegu awgrymiadau o garamel at y cynnyrch terfynol. Rydym yn awgrymu rhoi cnau almon wedi’u sleisio ar y cyfan (hefyd wedi’i garameleiddio mewn surop date), sy’n wasgfa wych i’w hychwanegu at y cymysgedd.

Mynnwch y rysáit Hufen Iâ Banana Cnau Coco Gyfan30.

myffins tatws melys a banana
Posie Brien / Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r myffins hyn yn ddigon da i ennill dros unrhyw un, waeth beth fo’u diet. Maent hefyd yn rhydd o glwten, heb laeth, ac nid ydynt yn defnyddio unrhyw siwgr wedi’i buro. Yn bwysicach fyth, mae ganddyn nhw wead hynod dendr, llaith a dim ond awgrym o felyster.

Yr unig ffynhonnell melyster yn y rysáit hwn yw’r tatws melys a’r bananas, ac ni fyddwch yn credu pŵer satiating y myffins hyn. Fodd bynnag, os na allwch fyw heb ychydig o siocled yn eich myffins, rydym yn argymell ychwanegu rhai sglodion siocled tywyll i’r cytew i gael hwb siwgr ychwanegol!

Mynnwch ein Rysáit Myffins Tatws Melys Banana Gyfan30.

Elvis calorïau isel
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae Elvis Presley yn adnabyddus am ei symudiadau clun, ei ganu Hound Dog, a’i arferion bwyta penodol iawn. Os nad ydych wedi eu clywed eisoes, mae straeon am alluoedd treuliadol aruthrol Elvis yn hysbys iawn, yn enwedig ei gariad at frechdan benodol sy’n cynnwys menyn cnau daear, banana ac, yn ôl rhai cyfrifon, bacwn a mêl.

Mae’r rysáit hwn yn dal popeth roedd Elvis wedi’i fwynhau mewn brechdan, hyd at y sleisen banana olaf ar ben haenen llyfn o fenyn cnau daear trwchus. Fel gweddill y ryseitiau yn y crynodeb hwn, mae hwn nid yn unig yn deilwng o’r pryd olaf, ond mae hefyd yn isel mewn calorïau ac yn llawn cynhwysion iach.

Mynnwch y rysáit ar gyfer brechdan Elvis mewn calorïau isel.

Tarten Tost Banana a Mefus
Trwy garedigrwydd Dole

Bydd y rysáit anymddiheuriadol hon yn codi cywilydd ar y Pop-Tarts! Nid yw gwneud cacennau crwst pwff fel hyn o’r dechrau mor anodd ag y mae’n swnio. Yn wir, gyda rysáit Dole, gallwch eu cael allan mewn tua awr.

Mae’r Tartenni Tostiwr Banana Mefus hyn yn rhydd o glwten ac yn cyfuno blasau melys a sawrus yn berffaith. Bydd llenwad wedi’i wneud â mefus a bananas wedi’i ffrio mewn siwgr a sudd lemwn yn bendant yn cymysgu’ch bore. Ac ar ôl ei goginio i berffeithrwydd, bydd y gramen bastai blewog, flaky ond yn gwneud i’ch ceg ddŵr tra byddwch chi’n aros i’r tartenni tostiwr oeri.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Tarten Tostiwr Banana Mefus.

coffi iâ banana cymysg
Trwy garedigrwydd Dole

Wrth i’r gwanwyn a’r haf agosáu, bydd chwipio diod wedi’i rhewi’n braf yn eich helpu i ddadmer pan fydd y tymheredd yn mynd yn uchel. Arbedwch y cwpanaid poeth o goffi am ddiwrnod arall a rhowch gynnig ar fath newydd o ddiod â chaffein i’ch arwain trwy’r dydd.

Nid yw coffi rhew cymysg yn ddim byd newydd (gweler Dunkin’, Starbucks, a hyd yn oed Dutch Bros, er enghraifft), ond mae coffi gyda dos o ffrwythau yn rhywbeth arbennig. Mae Coffi Iâ Banana Cyfun Dole yn dofi blas cryf y coffi gyda cardamom mâl, siwgr powdr, a fanila. Mae paru mor dda gyda bananas aeddfed ac awgrym o siocled llaeth yn gwneud y ddiod hon yn bleser pur!

Mynnwch y Rysáit Coffi Iâ Cyfunol o Fanana.

Rysáit Saws Poeth Banana
Trwy garedigrwydd Dole

Pwy wyddai y gallai bananas melys a melys gael ochr mor sbeislyd? Wel, rhoddodd Dole gynnig arni a chafodd lwyddiant mawr. Bonws: gellir gwneud eich rysáit mewn 10 munud neu lai!

Mae’r Dip Banana Sbeislyd hwn yn unigryw i’w rannu a fydd yn plesio tyrfa ac yn cael pawb i ofyn am y rysáit. Yn hytrach na dilyn y llwybr sglodion a salsa sylfaenol, newidiwch bethau gyda’r dewis iachach hwn sy’n anhygoel gyda’ch cracer o ddewis (opsiwn llawer llai hallt). Mae’r saws hwn yn defnyddio amrywiaeth o gynhwysion ffres fel mintys, sinsir a chili gwyrdd, ond nid oes yr un yn curo blas naturiol banana. Mae hefyd yn fegan, llysieuol, a heb glwten, felly gall unrhyw un sy’n gallu trin y gwres ei fwynhau!

Mynnwch y rysáit ar gyfer Dip Banana Sbeislyd.

Rysáit Ffro-Chwip Banana Berry
Trwy garedigrwydd Dole

Os ydych chi erioed wedi bwyta’r Chwip Dole mewn parc thema Disney, yna rydych chi’n gwybod y potensial breuddwydiol a chaethiwus sydd gan y pwdin hwn. Gadewch sundaes a popsicles ar silffoedd siopau groser a gadewch i’r rysáit hwn gymryd drosodd eich dant melys.

Gall bananas ac aeron wneud pethau pwerus pan gânt eu defnyddio mewn unsain. Mae’r gwead delfrydol rhwng iogwrt wedi’i rewi a hufen chwipio ysgafn. Ac os ydych chi’n rhydd o laeth, peidiwch â phoeni! Mae’r rysáit Fro-Chwip Berry Banana hwn yn galw am laeth cnau coco heb ei felysu, sy’n ychwanegu at ei gysondeb heb dynnu’r holl flas ffrwythau.

Mynnwch rysáit Fro-Chwip Banana Aeron.

Cawl Cnau Coco Banana
Trwy garedigrwydd Dole

Mae cawl cnau coco yn stwffwl llysieuol i lawer o bobl ac mae ychwanegu llyriad i’r cymysgedd yn ei wneud hyd yn oed yn well. Mae melys a hallt yn trawsnewid y bowlen glyd hon o ddaioni yn bryd na fyddwch byth yn blino arni.

Mae’r Cawl Banana Cnau Coco hwn yn mudferwi ac yn sizzles i ddod â blasau swmpus garlleg, saws soi, chili coch, ac wrth gwrs, llyriad wedi’i sleisio. Mae’r sesnin cawl yn gosod mewn ychydig funudau a bydd eich cegin yn arogli fel breuddwyd flasus. Bydd y pryd poeth hwn yn eich llenwi heb wneud ichi deimlo’n drwm neu’n swrth, oherwydd ei gynhwysion sodiwm isel.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cawl Cnau Coco Banana.

Hefyd, peidiwch â cholli:

6 Ffordd Mae Bananas yn Toddi Braster Bol, Dywed Deietegwyr

9 Ffordd y Gall Bananas Eich Helpu i Golli Pwysau, Dywed Dietegwyr

17 Peth Rhyfeddol Sy’n Digwydd I’ch Corff Pan Fyddwch Chi’n Bwyta Bananas

Leave a Comment

Your email address will not be published.