11 rysáit pasta ar gyfer saladau haf

Mae salad pasta yn coginio delfrydol, ond gall hyd yn oed y pryd mwyaf perffaith fynd yn ddiflas ar ôl ychydig fisoedd. Rhowch gynnig ar y ryseitiau salad pasta haf cyffrous hyn a chymerwch droeon ar yr ochr glasurol i wneud eich picnic neu’ch barbeciw y mwyaf cyffrous eto.

Pe na bai salad pasta yn bodoli eto, byddai’n rhaid i’r person cyntaf a wahoddir i bicnic a rennir ei ddyfeisio. Salad penne oer neu macaroni (neu hyd yn oed sbageti nwdls!), wedi’i gymysgu â llysiau’r haf, cigoedd, cawsiau, perlysiau a dresin beiddgar yw’r peth perffaith i’w gludo i’r arfordir neu’r parc agosaf, i’w adael ar fwrdd ar bicnic yn y maes gwersylla, neu wasanaethu i baru’n hyfryd ag unrhyw beth sy’n dod oddi ar y gril yn eich iard gefn.

Nodyn ar ddiogelwch bwyd: Mae rhai ohonynt yn anghofio mayonnaise, ond yn groes i’r gred gyffredin, anaml y mae mayonnaise a brynir mewn siop yn gwneud unrhyw un yn sâl; o hyd, i fod yn sicr, edrychwch ar ein haciau difyr awyr agored i weld sut y gallwch ddefnyddio cap cawod syml a rhywfaint o iâ i wneud gorchuddion bowlen sy’n ffitio’n berffaith ac yn cadw pethau’n oer. Ac os oes angen i chi fynd â’ch salad pasta ar y ffordd, edrychwch ar ein peiriannau oeri chwaethus a’n hoff fasgedi picnic i bacio’ch bwyd ar gyfer yr haf cyfan.

Dyma 11 o’n hoff ryseitiau salad pasta haf a throeon trwstan ar ochr glasurol yr haf.

Symlrwydd a bywiogrwydd y blas yw atyniad y potluck traddodiadol hyfryd hwn: pesto basil ffres, caws mozzarella ffres, caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres, penne rigate wedi’i goginio’n ffres. Ydych chi’n codi’r llinyn? Mynnwch ein rysáit ar gyfer Salad Pasta Pesto Clasurol.

Mae Conchiglie (pasta conch) yn rhannu lle yn y bowlen gyda’r llysiau mwyaf ffres, melysaf o farchnad ffermwyr yr haf: corn, zucchini, a thomatos ceirios; mae eu grilio cyn eu taflu yn rhoi nodyn haf myglyd iddynt. Mae caws feta crymbl a cilantro yn gwneud iddo deimlo’n haws. Mynnwch ein rysáit ar gyfer Salad Pasta Llysiau’r Haf wedi’i Grilio.

Mae Elote yn un o’r byrbrydau stryd gorau ac mae bellach yn rhan annatod o lawer o farbeciw iard gefn, ond os ydych chi’n chwilio am hyd yn oed mwy o ffyrdd i’w fwynhau, mae corn melys, queso fresco briwsionllyd, a dresin calch tangy yn berffaith ar y pasta. salad. . Nid yw’r cig moch yn angenrheidiol, ond beth am frownio’r lili? Mynnwch y rysáit ar gyfer Salad Pasta Mecsicanaidd gyda Street Corn.

Mae hoff frechdan hoagie The Big Easy, y muffaletta, yn cael y driniaeth salad yma: mae salami a provolone yn dod o hyd i’w gwir gartref, wedi’u hamgylchynu gan ddresin sawrus o seleri ac olewydd. Mynnwch ein Rysáit Salad Muffaletta Pasta.

Mae’r blasau’n gwella ac yn gwella fel y mae, felly mae’r clasur Eidalaidd-Americanaidd hwn (wedi’i ysbrydoli gan y plât antipasti, gyda’i elfennau hallt, briny, a chyfoethog) yn berffaith ar gyfer potluck. Mynnwch ein Rysáit Salad Pasta Eidalaidd.

Mae Salad Groegaidd yn parau gyda Salad Pasta ar gyfer dysgl ochr ddelfrydol (ar gyfer barbeciw Groegaidd neu fel arall). Darnau creisionllyd o bupur cloch a seleri, ynghyd â thomatos llawn sudd a ffeta hallt, mewn pecyn gyda thunelli o flas ac ansawdd. Ond peidiwch ag anghofio am yr olewydd kalamata: mae peth o’u sudd hefyd yn cael ei chwisgio i’r vinaigrette. Mynnwch Rysáit Salad Pasta Groegaidd.

Yn yr un teulu bwyd, mae’r salad penne oer hwn, wedi’i addasu o Efisio Farris, yn gosod y naws ar gyfer delfryd haf Môr y Canoldir gyda ricotta salata, artisiogau, tomatos ceirios, basil, a phersli. Mynnwch ein rysáit ar gyfer Salad Pasta Sardinaidd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.