11 rysáit pwdin hawdd, iach a chyflym ar gyfer Dydd San Ffolant

Dywedwch “Rwy’n dy garu di” eleni gyda danteithion.

Chwilio am esgus i chwipio danteithion wedi’u gorchuddio â siwgr yn y gegin? Gyda Dydd San Ffolant rownd y gornel, allwn ni ddim meddwl am amser gwell i adael i’ch dant melys ganu. P’un a ydych chi’n cynllunio noson glyd i mewn gyda’ch rhywun arall arwyddocaol neu’n casglu’ch ffrindiau gorau ar gyfer soiree Dydd Galentaidd, rydyn ni wedi eich cefnogi chi i gael y ffedog print calon Nadoligaidd honno allan o gefn y drôr.

Fe wnaethon ni ofyn i chwe blogiwr bwyd rydyn ni’n eu dilyn i rannu eu ryseitiau pwdin hawdd ar gyfer Dydd San Ffolant gyda ni. Y cyfan sydd ei angen arnom yw bod gan y ryseitiau gynhwysion hawdd eu darganfod, nad ydynt yn cymryd llawer o amser, a’u bod yn pwyso ar yr ochr iach (o leiaf ychydig). Isod, dewch o hyd i 11 o ryseitiau blasus yn llawn aeron ffres a sitrws, afocado hufenog, siocled cyfoethog (wrth gwrs), a mwy o ddanteithion melys.

11 o ryseitiau pwdin hawdd a blasus ar gyfer Dydd San Ffolant

Cacennau Porthor Fanila Siocled Tawdd gyda Hufen Chwip Mascarpone

Tieghan Gerard/Cynhaeaf Midbaked

“Maen nhw’n hawdd, yn siocledlyd, ac yn berffaith ar gyfer bwyta ar eu pen eu hunain neu rannu gyda rhywun arbennig,” meddai Tieghan Gerard, y sawl sy’n hoff o fwyd talentog y tu ôl i’r blog poblogaidd Half Baked Harvest. Os ydych chi’n chwilio am yr entree perffaith i’w fwynhau cyn i’r cacennau siocled tawdd hyn doddi yn eich ceg, mae Gerard yn awgrymu gwneud ei Gyw Iâr Madarch Menyn Brown Hufennog 30 munud.

Crisp aeron i Ddau

dani berry crisp am ddau
Dani Breiner/Mae Dani’n Bwyta’n Iach

“Mae sglodion bob amser yn plesio’r dorf – beth sydd ddim i’w garu o ran aeron poeth a thopin creisionllyd melys?” meddai Dani Breiner, maethegydd cyfannol a sylfaenydd Dani’s Healthy Eats. “Maen nhw’n llawn aeron iach i’r ymennydd, sy’n cynnig dos iach o ffibr, brasterau iach, a phrotein (o fenyn almon). Hefyd, nid yw hyn yn gofyn am siwgrau mireinio ychwanegol. ”

Dim Tarten Oren Bake Chocolate

Dim Tarten Oren Bake Chocolate
Dani Breiner/Mae Dani’n Bwyta’n Iach

“Mae’r tartenni hyn yn hynod gyfoethog a di-siwgr, tra’n dal i fod yn eithaf maethlon a heb siwgr pur,” meddai Breiner. “Maen nhw’n llawn dop o fitamin C o sitrws, cashews iach y galon, a gwrthocsidyddion sy’n ymladd afiechydon o ddyddiadau. Ni allaf gael digon o’r ddeuawd siocled oren – y swm perffaith o melys a tangy. Mae’r rhain mor brydferth, ond maen nhw mor hawdd i’w rhoi at ei gilydd.”

Bariau menyn cnau daear

bariau cnau menyn cnau daear
Sammy Beasley ar gyfer Bwyta’n Iach Dani

“Mae menyn cnau daear a siocled yn gyfuniad mor glasurol. Nid yw’r bariau hyn yn cael eu pobi: rydych chi’n paratoi’r gwahanol haenau yn gyflym ac yn eu popio yn y rhewgell, ”meddai Breiner. “Maen nhw’n llawn brasterau a phroteinau iach a choco llawn gwrthocsidyddion, felly maen nhw’n berffaith ar gyfer maldodi’ch hun tra’n maethu’ch corff.”

Mafon wedi’u Gorchuddio â Siocled wedi’u Rhewi

mafon wedi'i orchuddio â siocled wedi'i rewi
Brittany Mullins/Bwyta Bwyd Adar

“Symudwch draw i’r mefus wedi’u gorchuddio â siocled: Mae’r mafon wedi’u gorchuddio â siocled wedi’u rhewi hyn wedi’u gorchuddio â iogwrt ac yna wedi’u gorchuddio â siocled i gael brathiad iach,” meddai Brittany Mullins, maethegydd cyfannol ac awdur y blog bwyd Eating Bird Food. “Mae pedair mafon yn cynnwys llai na 100 o galorïau a dim ond un gram o siwgr.”

Teisen Siocled Fegan

cacen siocled fegan
Brittany Mullins/Bwyta Bwyd Adar

“Mae’r gacen siocled di-bobi hon yn rhydd o laeth ac wedi’i gwneud â bwydydd cyfan, ond mae’n dal yn rhyfeddol o ddirywiedig,” meddai Mullins wrthym. “Mae’r llenwad siocled yn cyfuno hufen cnau coco a phowdr coco ac mae’r gramen yn gymysgedd syml o ddyddiadau, cnau Ffrengig a chnau coco.”

Tryfflau Afocado Siocled

peli siocled afocado
Brittany Mullins/Bwyta Bwyd Adar

“Mae’r Tryfflau Afocado Siocled Tywyll hyn mor gyfoethog a hufennog. Fyddech chi byth yn gwybod eu bod wedi’u gwneud â phedwar cynhwysyn syml ac maen nhw’n defnyddio afocado yn lle hufen trwm,” meddai Mullins. “A pheidiwch â phoeni, ni allwch flasu afocado o gwbl.”

Sgons Siocled Gwyn Mafon

sgons mafon siocled gwyn
Kylie Mazon-Chambers/Cegin gyda Modrwyau Coctel

“Mae’r sgonau hyn gyda mafon tarten ffres a sglodion siocled gwyn yn paru’n berffaith â the ar gyfer dathliad ‘galentaidd’ lliwgar neu frecwast wedi’i baru â choffi,” meddai Kylie Mazon-Chambers, sylfaenydd Cooking with Cocktail Rings ac awdur y gyfrol. Rhannu + Blasu: Creu byrddau blasus trawiadol a llawn blas ar unrhyw achlysur.

siocled fegan a phwdin afocado

marisamoore.com

“Os nad ydych chi wedi gwneud Pwdin Afocado Siocled, mae gennych chi danteithion hawdd, hufennog â blas siocled. gyda buddion,” meddai’r dietegydd coginiol ac integreiddiol Marisa Moore, MBA, RDN, LD. “Mae afocado yn darparu brasterau a ffibr da yn ogystal â hufenedd anhygoel. Ac mae’r rysáit hwn hefyd yn ffordd berffaith o ddefnyddio hanner arall afocado.”

Cwcis Siwgr Pinc Fegan ar gyfer Dydd San Ffolant

cwcis siwgr fegan ar gyfer dydd valentines jillian glenn
Jillian Glenn/Peanut Menyn a Jilly

“Dyma’r cwcis siwgr perffaith – fydd neb yn dyfalu eu bod nhw’n fegan ac yn rhydd o glwten.” meddai Jillian Glenn, awdur Prydau Fegan Calorïau Isel Hawdd a sylfaenydd y blog bwyd Peanut Butter and Jilly. “Dim ond tua 20 munud y mae’r rysáit hwn yn ei gymryd a’r canlyniad yw cwci siwgr menyn gyda thua 100 o galorïau yr un.”

Brownis Felfed Coch Fegan Hawdd

brownis melfed coch fegan hawdd
Jillian Glenn/Peanut Menyn a Jilly

“Dyma rysáit brownis iach sy’n ‘well na’r bocs,’” meddai Glenn. “Mae’r Brownis Vegan Velvet Coch 30-munud hyn yn cael eu gwneud gyda bowlen ac ychydig o gynhwysion syml. Pobwch y danteithion melfed coch hyn ar gyfer cariad siocled rydych chi’n ei garu.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.