11 Ryseitiau Cawl Cogydd Araf i Gysur, Maethu, a Hyfrydwch

Croeso i Set It and Forget It, cyfres am yr holl ffyrdd rydyn ni’n dibynnu ar ein poptai araf, Instant Pots, a stofiau ar gyfer dogn iach o goginio cysurus.

* * *

A oes gwir angen pryd o fwyd cynnes a chysurus arnoch ar ôl diwrnod hir yn y gwaith? O dan y tywydd ac yn chwilio am rywbeth sbeislyd i glirio’ch sinysau? Chwilio am ginio hawdd gyda rhestr fach iawn o gynhwysion sy’n blasu fel eich bod chi’n rhoi oriau gwaith? Mae’r 11 cawl popty araf hyn yn gwirio’r holl flychau hynny, a mwy.

un. Cawl Ffenigl Sinsir Cyw Iâr Araf

I ddechrau, cawl cyw iâr y gallwch ei wneud o’r dechrau i’r diwedd yn y popty araf. Mae llawer o sinsir wedi’i gratio a garlleg yn persawr i’r cawl aromatig hwn, yna mae ffenigrig a cennin syfi wedi’u sleisio’n denau â rasel yn ymuno â’r parti. Am ychydig o brotein, ychwanegwch gyw iâr wedi’i goginio’n fân; mae bwyd dros ben o’r noson gynt neu rhost o’r archfarchnad yn wych. Rhowch y caead oddi ar y popty araf ac rydych chi’n dda i fynd. I weini, dewch yn ôl mewn ychydig oriau i fywiogi’r cawl gyda thrawiad mawr o sudd lemwn, yna gweinwch mewn powlenni dros nwdls soba wedi’u coginio neu reis brown. I gael y cyffyrddiad olaf, arllwyswch â naddion chili sbeislyd a chrensiog. Presto: Cawl yn ystod yr wythnos sy’n blasu fel eich bod wedi chwarae o gwmpas drwy’r prynhawn.

dwy. Stiw Tomatillo Cogydd Araf

Mae corff y stiw hwn yn dechrau gyda jalapeños cymysg, tomatillos, a cilantro, sy’n ffurfio past gwyrdd. Mae hwn yn cael ei arllwys i’r popty araf gyda’r stiwiau arferol fel olew, cawl (llysiau!), winwnsyn, garlleg, a dau gan o ffa. Er y bydd unrhyw ffa yn blasu’n wych yn y rysáit hwn, yma rwy’n defnyddio’r rhai y gallwch chi ddod o hyd iddynt mewn chili, yn benodol pinto a du. Ar ôl i’r stiw gael ei goginio’n araf, defnyddir stwnsiwr tatws i stwnsio’r rhan fwyaf o’r ffa. Mae’r broses hon yn rhyddhau startsh, a fydd yn tewhau’r stiw ymhellach. Gallwch weini’r pryd hwn gydag unrhyw rawn wedi’i goginio fel reis neu quinoa, ond rwy’n gweld mai sglodion tortilla wedi’u malu yw’r ddysgl ochr orau.

3. Pasta Popty Araf a Fagioli

Mae Pasta e fagioli wedi’i enwi felly oherwydd ei fod yn llythrennol yn gawl “pasta a ffa”. Wrth i’r cawl wneud ei ffordd i gymdogaethau Eidalaidd-Americanaidd yn yr Unol Daleithiau, newidiodd fagioli (neu fosule) yn “fazool.” Gellir gwneud y cawl hwn yn gyfan gwbl mewn popty araf, ond am ychydig mwy o flas, ffriwch y winwnsyn, y moron a’r garlleg ar wahân mewn sgilet. Os nad ydych chi’n bwriadu gorffen y cawl i gyd heno, coginiwch y pasta ar wahân tan prin al dente, yna gweinwch y pasta a’r cawl mewn powlenni, gan gadw’r bwyd dros ben ar wahân. Os ydych chi am orffen y cawl i gyd heno, trowch y pasta sych i’r popty araf.

Pedwar. Cawl Parmesan Cyw Iâr y Popty Araf

Os mai Chicken Parmesan yw eich hoff archeb mewn bwyty Eidalaidd-Americanaidd, dyma’r cawl i chi. Hepiwch y pasta a gweinwch y pryd hwn gyda bara crystiog ar gyfer tro brechdan os mai dyna’ch peth mwy, ond rhowch lawer o gaws Parmesan naill ffordd neu’r llall ar ei ben.

5. Cawl Corbys Groegaidd Cogydd Araf gan Eleni Vonissakou

Mae poptai araf wrth eu bodd â chorbys, does dim dwywaith am hynny. A ding-ding-ding: Mae’n debyg bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi eisoes ar gyfer y cawl hynod o syml hwn yn y gegin (corbys brown, cawl, winwnsyn, past tomato, olew olewydd, a sbeisys). Gweinwch gydag unrhyw fara neu rawn wedi’i goginio a chrymbl caws feta neu ddolop mawr o iogwrt.

6. Stiw Clin Cyw Iâr Môr y Canoldir

Iawn, rydyn ni’n gwybod mai “stiw” yw hwn nid cawl, ond a dweud y gwir, onid cawl mwy trwchus yw stiw? Peidiwch â meddwl gormod amdano. Mae cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen yn mynd yn friwsionllyd ac yn dendr ar ôl coginio hir mewn tomatos, olewydd kalamata, ac artisiogau.

7. Tom Kha Gai, Cogydd Araf Martha Stewart

Mae hoff gawl sur hufennog a sbeislyd pawb yn ddatguddiad ar ôl ychydig oriau yn y popty araf. Os nad ydych chi’n teimlo fel cyw iâr, ceisiwch ddefnyddio tofu cadarn wedi’i rwygo yn lle hynny.

8. Cawl Llysiau Gwraidd Corbys Araf

Cawl llysieuol swmpus wedi’i atgyfnerthu â chorbys, seleri, pannas, a pharmesan Y crwst!), Dyma un o’r ciniawau neu giniawau tywydd oer syml hynny y byddwch chi’n eu gwneud unwaith ac yna’n ychwanegu at eich cylchdro wythnosol.

9. Popty Araf Cawl Blodfresych Tatws Melys Hufennog

Mae’r cawl fegan hufenog, llawn, 100% hwn yn bryd perffaith i’w wneud ar fore penwythnos. Esgus eich bod mewn caffi ciwt a’i weini gyda llysiau gwyrdd lemwn a thafelli trwchus o dost.

10 Popty Araf Cawl Nwdls Shiitake Melys a Sour

Mae’r cawl clasurol hwn yn bryd cyflawn mewn powlen: madarch, bresych, tofu, nwdls, i gyd yn nofio mewn cawl llysiau sbeislyd, dim ond yn aros i gael ei slurpio i lawr.

unarddeg Popty Araf Cawl Corbys Sbeislyd Moroco

Mae cwmin, coriander, tyrmerig a sinamon yn dod â’r blasau mwyaf pwerus i’r cawl corbys blodfresych hwn. Mae’r rysáit yn galw am sbigoglys, ond bydd unrhyw lysiau sydd gennych wrth law yn gwneud hynny. Gwnewch ef o flaen amser a gadewch i’r blasau ymdoddi, yna rhowch sudd leim ffres a cilantro ar ei ben ychydig cyn ei weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.