11 Ryseitiau Pwdin Mango Adnewyddu Perffaith ar gyfer Tywydd Poeth

Os ydych chi wedi bod yn chwennych mangoes yn ddiweddar ac eisiau gwneud y gorau o hoff ffrwythau trofannol y tymor, mae’n werth ychwanegu’r pwdinau hyn at eich llyfr coginio personol. Hawdd, cyflym a blasus, maen nhw’n dathlu ffrwythau fel dim arall. Credwch ni, byddwch chi’n falch eich bod chi wedi rhoi cynnig ar y ryseitiau pwdin mango blasus hyn.

Mae tymor y mango yn dod i ben. Mae’r ffrwyth affrodisaidd hwn, llawn sudd, cig euraidd yn ddanteithion gwerthfawr mewn cartrefi a gwledydd. Mae ei flas melys a’i wead sidanaidd, hufenog yn ei wneud yn berffaith ar gyfer pwdinau. Mae Mangoes yn rhoi arlliw trofannol nodedig i unrhyw greadigaeth yr ychwanegir ato. Mae hyn yn cynnwys seigiau sawrus – ychwanegwch nhw at gyris a blaswch y melyster wrth iddynt dorri trwy’r blasau llym, bachog.

P’un ai wedi’i fwyta’n amrwd, yn aeddfed, neu wedi’i sychu fel sbeis, mae lle i mangoes yn ein pantri bob amser. Ydych chi’n newynog yn barod? Rhowch gynnig ar y ryseitiau pwdin mango hawdd ac adfywiol hyn y gall unrhyw un eu gwneud gartref.

O, a chyn i ni ddechrau, dyma awgrym bonws yn syth o’n ceginau cartref. Mynnwch ychydig o fangos Alphonso aeddfed yn eich siopa groser nesaf, y gallwch chi wedyn biwrî a’u rhewi i’w defnyddio mewn paratoadau trwy gydol y flwyddyn.

11 Ryseitiau Pwdin Mango Hawdd i roi cynnig arnynt gartref

Hufen iâ mango heb gorddi

Pan ddaeth y byd dan glo ychydig flynyddoedd yn ôl, heidiodd pobl o bob cwr o’r byd i’w ceginau a chwipio fersiynau cartref o’u hoff brydau a rhai unigryw. Un cystadleuydd ar y rhestr oedd hufen iâ mango heb gorddi wedi’i wneud gyda dim ond tri chynhwysyn: piwrî mango, llaeth cyddwys, a hufen chwipio. Mae’r pwdin blasus yn flasus a gellir ei animeiddio’n hawdd i’ch dewis chi!

Cynhwysion:

 • 2 gwpan o biwrî mango
 • 2 gwpan o hufen trwm
 • 1 can o laeth cyddwys (400g) – defnyddiwch lai os yw’r mangos yn rhy felys
 • Blasau ychwanegol fel cardamom, saffrwm, dŵr rhosyn a phetalau, neu fanila (dewisol)

Dull:

 1. Tynnwch y mwydion a phiwrî’r mangoes nes bod gennych tua dau gwpan. Cymysgwch yn dda gyda’r llaeth cyddwys ac unrhyw gyflasynnau ychwanegol yr hoffech eu hychwanegu, a’u hoeri yn yr oergell.
 2. Chwipiwch yr hufen mewn powlen fawr nes bod copaon anystwyth yn ffurfio.
 3. Ychwanegwch y cymysgedd mango yn ysgafn i’r hufen a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Rhowch y cymysgedd hwn mewn cynhwysydd a’i rewi nes ei fod yn gadarn (tua 8 awr neu dros nos).
 4. I’w weini, tynnwch hufen iâ allan, rhowch betalau rhosod a mangos wedi’u torri ar ei ben. Ychwanegwch ychydig o becans wedi’u tostio ar gyfer ychydig o wasgfa a mwynhewch!

reis gludiog mango

Ymhlith y ryseitiau pwdin mango mwyaf poblogaidd mae reis gludiog mango, a amlygwyd yn ddiweddar pan fwytaodd y rapiwr Thai ‘Milli’ saig ar ddiwedd ei pherfformiad Coachella. Mae’r pwdin hawdd ei wneud yn defnyddio reis, llaeth cnau coco, siwgr, a mangos melys ffres ar gyfer y blas perffaith.

Cynhwysion:

 • 1 cwpan reis melys Thai (a elwir hefyd yn reis gludiog) neu unrhyw reis grawn byr
 • 1 1/2 cwpan o laeth cnau coco (tua 400 ml)
 • 1 1/2 cwpan o ddŵr, yn ôl yr angen
 • 1 mango aeddfed, wedi’i sleisio neu wedi’i deisio’n fras
 • 1/4 – 1/3 llwy de o halen
 • 4-5 llwy fwrdd o siwgr (i addasu melyster)

Dull:

 1. Mwydwch y reis mewn tua chwpanaid o ddŵr am 20 munud. Yna ychwanegwch weddill y dŵr, 1/2 o’r llaeth cyddwys, llwy fwrdd o siwgr, a’r halen. Gorchuddiwch yn rhannol â chaead a dod ag ef i fudferwi.
 2. Coginiwch nes bod y reis wedi amsugno’r hylif (tua 30 munud, ond daliwch ati i wirio i osgoi llosgi’r cymysgedd). Ar ôl ei goginio, trowch y gwres i ffwrdd a gadewch iddo sefyll am 5-10 munud.
 3. Tra bod y reis yn coginio, gwnewch eich saws gyda’r llaeth cnau coco sy’n weddill a’r siwgr (addaswch ar gyfer blas a’i gadw ar yr ochr melysach oherwydd bydd y saws yn colli ei felyster unwaith y bydd yn cyfuno â’r reis). Cynheswch y gymysgedd yn ysgafn nes bod y siwgr yn hydoddi, ond peidiwch â berwi.
 4. Yn y cyfamser, paratowch a thorrwch eich mangos a’u rhoi yn yr oergell i oeri.
 5. I’w weini, rhowch ychydig o’r reis mewn powlen, rhowch y saws ar ei ben, a gweinwch gydag ochr o mangos ffres. Y rhan orau? Mae’r pwdin hwn yr un mor flasus wedi’i fwyta’n boeth neu’n oer!

Mango a phwdin sago

Mae Mango Sago Dessert yn ffordd gyflym a hwyliog o fwynhau blas mango. Gyda pherlau tapioca melys, mangos melys, a gwead hufenog, mae’r pwdin yn braf i guro tywydd a lleithder monsŵn chwyddedig.

rysáit edrych yn wych yma.

handlen shrikhand/aamrakhand

Yn bwdin poblogaidd o ranbarth Gujara-Maharashtra yn India, mae shrikhand yn gymysgedd melys wedi’i wneud â cheuled crog, siwgr a blas. Er mwyn ei wneud hyd yn oed yn fwy blasus, ychwanegwch y piwrî mango at eich sylfaen shrikhand i wneud pwdin blasus llawn mango a fydd yn eich cadw i ddod yn ôl am fwy.

rysáit edrych yn wych yma.

Amras

Mae stwffwl arall o’r un rhanbarth Indiaidd, aamras-poori, yn stwffwl haf sy’n werth rhoi cynnig arno. Pârwch ef â nwdls plaen neu masala bhaat (reis) sbeislyd i gael y cyfuniad perffaith o flasau a gwnewch y gorau o’r mangoau alphonso sydd gennych wrth law!

Cynhwysion:

 • 3 mango alphonso (neu unrhyw fango melys a sawrus arall), aeddfed
 • 1/2 cwpan llaeth + mwy i addasu cysondeb
 • 1-2 llwy de o siwgr/mêl i flasu
 • 5-6 llinyn o saffrwm socian mewn llaeth
 • 1/2 llwy de o bowdr cardamom gwyrdd

Dull:

 1. Torrwch y mangoes a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n tynnu’r holl fwydion.
 2. Ychwanegwch y mangoes i gymysgydd gyda’r llaeth, siwgr, cardamom, a mwydo saffrwm.
 3. Cymysgwch nes ei fod yn llyfn ac ychwanegu mwy o laeth os yw’r gymysgedd yn rhy drwchus. Blaswch ac addaswch y blas. Rhowch yn yr oergell nes ei fod wedi oeri.
 4. Gweinwch yr aamras gyda chiwbiau iâ a mynd gyda nhw gyda pooris, reis neu nwdls, neu mwynhewch nhw wrth y llwyaid!

mousse mango

Pryd arall poblogaidd ymhlith ryseitiau pwdin mango yw mousse mango. Yn hawdd i’w baratoi, gall cwpan da o mousse godi’r hwyliau a gorffen pryd ar y nodyn melys perffaith. Yna mwynhewch y pwdin mango melys hwn, wedi’i flasu â dŵr rhosyn ac ychwanegion eraill neu ddim ond llwyth o flas mango.

Edrychwch ar rysáit Shivesh Bhatia ar gyfer mousse heb wyau yma.

handle phirni

Does dim byd na all cwpanaid blasus o phirni ei drwsio. Mae’r pwdin melys yn addas ar gyfer pob achlysur: priodasau, gwyliau, ciniawau teuluol, a theithiau bwyd. Yn fwy na hynny, mae hyd yn oed yn cysuro’r enaid pan fydd rhywun yn mynd trwy dorcalon! Ychwanegwch mango i’r pwdin blasus hwn i’w wneud yn amserol, yn dymhorol ac yn flasus.

Edrychwch ar y rysáit ar gyfer Whisk Affair yma.

Mango coconyt panna cotta

Gall Panna cotas swnio fel pwdinau syml, ond mae faint o flas, gwead a thechnegau y gellir eu cynnwys mewn un dogn yn annirnadwy. Nid ydynt yn anodd iawn i’w gwneud, ond gall gymryd ychydig o geisiau i’w cael yn iawn. Felly, os ydych chi am fwynhau pwdin mango eich breuddwydion, paratowch cotta panna mango a chnau coco yn llawn blasau trofannol.

Mynnwch y rysáit o My Ginger Garlic Kitchen yma.

Mango Lassi

A oes unrhyw beth gwell na gwydraid tal o lassi pefriog, gyda haen drwchus o malai ar ei ben, i’ch oeri ar ddiwrnod poeth o haf? Doedden ni ddim yn ei gredu! Er nad yw’n bwdin yn dechnegol, mae lassi yn danteithion blasus y gallwch chi ei fwynhau i dorri’ch chwant siwgr. A’r mango lassi yw’r ddiod pwdin hwnnw a fydd yn gwneud eich profiad hyd yn oed yn well.

Cynhwysion:

 • 1 cwpan piwrî mango
 • 1 cwpan dahi
 • 1/2 cwpan llaeth, i addasu cysondeb
 • 2-3 llwy de o siwgr neu fêl i felysu
 • 1/4 llwy de o bowdr cardamom
 • 2-3 llinyn o saffrwm wedi’i socian mewn llaeth (dewisol)

Dull:

 1. Ychwanegwch yr holl gynhwysion i gymysgydd a chymysgwch nes yn llyfn. Addaswch gysondeb a melyster os oes angen.
 2. Gweinwch yn oer gyda chiwbiau iâ ac ychydig o giwbiau mango i’w haddurno. Ychwanegu cnau Ffrengig am ychydig o wasgfa.

crempogau mango

Mae dydd Sul crempog yn gwneud yr wythnos gyfan yn well, a phan mae’n dymor mango, does dim ffordd na fydd y ffrwythau melys yn cyrraedd eich hoff frecwast! Codwch eich pryd gyda’r pwdin brecwast hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan mango sy’n cynnwys mangoes melys sy’n ategu’ch coffi neu’ch sudd, neu’n syml, ymunwch â nhw i bwdin.

Mynnwch y rysáit gan Heavenly Home Cooking yma.

Pwdin Cwci Mango

Gan wneud ei ffordd i mewn i gramennau cacennau caws, wedi’u trochi mewn saws siocled ar gyfer danteithion decadent, neu wedi’i drochi’n syml mewn gwydraid o laeth, mae Lotus biscoff yn hoff fom blas erioed. Mae’r cwci yn addas iawn ar gyfer melysion, yn enwedig pwdinau mango fel y Pwdin Cwci Mango hwn.

Mynnwch Rysáit Shivesh Bhatia yma.

(Prif Ddelwedd: Roman Odintsov/Pexels; Delwedd dan Sylw: Alesia Kozik/Pexels)

Ymddangosodd y stori hon gyntaf ar Lifestyle Asia India

Leave a Comment

Your email address will not be published.