12 rysáit hawdd a fydd yn eich cadw’n oer ac yn hydradol trwy’r haf

Y Rysáit Guacamole Cartref Hawsaf Erioed

GREG DUPREE

Mae misoedd chwyddedig yr haf ar ein gwarthaf, ac mae’r meddwl iawn am droi’r popty ymlaen neu goginio ar stôf boeth yn ymddangos yn annioddefol. Pan fydd y tymheredd yn dechrau codi a’r lleithder yn setio i mewn, mae’n bryd troi at eich hoff brydau dim coginio. P’un a ydych chi’n cynnal coginio yn yr iard gefn neu’n mynychu picnic yn y prynhawn, mae digon o ryseitiau blasus ac adfywiol i’ch cadw’n oer ac yn hydradol.

O gazpacho llawn llysiau a salad creisionllyd i frechdanau ffres a danteithion wedi’u rhewi, cewch eich ysbrydoli i fwyta alfresco trwy’r tymor gyda’r seigiau blasus hyn i’ch helpu i guro’r gwres.

CYSYLLTIEDIG: 10 o lysiau’r haf a sut i goginio gyda nhw

Smwddi’r Ddraig Binc

Ffarwelio â’r ysgwyd $9 o’ch caffi iechyd lleol. Mae’r Smwddi Draig Binc hynod fywiog hwn felly brand ar gyfer yr haf. Mae ganddo’r cydbwysedd perffaith o felyster o fafon ffres, beets wedi’u coginio, a pitahaya piwrî, sy’n uchel mewn ffibr. Mae hefyd yn galw am rywfaint o iogwrt Groegaidd sy’n ychwanegu protein a gwead blasus, hufenog.

Smwddi'r Ddraig Binc

Smwddi’r Ddraig Binc

Bore Da Green Smoothie

Nid yw cael eich llysiau gwyrdd y peth cyntaf yn y bore erioed wedi bod yn haws na gyda’r smwddi gwyrdd hwn. Mae’r cyfuniad o giwcymbr a sbigoglys gydag afal Granny Smith a thalpiau pîn-afal yn ymdoddi i ddiod bywiog a fydd yn dechrau eich diwrnod i ffwrdd ar y droed dde waeth pa mor boeth yw hi.

Bore Da Green Smoothie

Bore Da Green Smoothie

Y guacamole hawsaf oll

Does dim byd yn dweud bod yr haf yn hoffi eistedd wrth ochr y pwll gyda choctel a phowlen fawr o guacamole ffres a sglodion. Ar ôl paratoi’r saws traddodiadol hwn, rhowch ef yn yr oergell am 30 munud i oeri cyn ei weini. Peidiwch â synnu os bydd eich gwesteion yn ei hyrddio mewn amser record.

Guacamole cartref

Guacamole cartref

Gazpacho Tex-Mex

Manteisiwch ar gynnyrch haf ffres trwy wneud y cawl haf perffaith. Mae Gazpacho yn opsiwn ardderchog ar gyfer cinio neu fyrbryd iach, ac mae’n fwy na hawdd ei baratoi. Mewn gwirionedd, dim ond cymysgydd a thua 10 munud o’ch amser sydd ei angen ar y Tex-Mex Gazpacho hwn. Yr unig beth sbeislyd am y rysáit hwn yw cic y pupur poblano!

Gazpacho Tex-Mex

Gazpacho Tex-Mex

Salad Lemon wedi’i dorri gyda Pita

Beth sy’n gwneud y salad mwyaf perffaith? Cynhwysion ffres, gweadau cyferbyniol, a dresin blasus. Mae’r salad hyfryd hwn wedi’i dorri’n ticio’r blychau i gyd, gan alw am ffacbys crensiog, llysiau gwyrdd crensiog, a chaws gafr hufennog. Mae perlysiau ffres a dresin tangy yn dod â’r holl flasau at ei gilydd mewn harmoni perffaith.

CYSYLLTIEDIG: 12 rysáit salad haf hawdd sy’n defnyddio cynhwysion gorau’r tymor

Salad Lemwn wedi'i dorri

Salad Lemwn wedi’i dorri

Salad O’r Holl Ffrwythau Sitrws Gydag Almonau A Manchego

Mae salad sitrws llachar bob amser yn syniad da ar ddiwrnod poeth o haf. Mae’r cymysgedd o almonau wedi’u tostio, manchego hallt, orennau gwaed, orennau bogail, a grawnffrwyth tarten nid yn unig yn drawiadol, ond hefyd yn hynod o flasus. Byddwch yn siŵr o ailadrodd y rysáit gourmet hwn.

Rysáit Salad Sitrws i gyd gydag Almonau a Manchego

Rysáit Salad Sitrws i gyd gydag Almonau a Manchego

Salad Pasta Gwanwyn

Pam gwneud salad pasta traddodiadol pan allwch chi wneud yr un cain hwn gyda llysiau gwyrdd y gwanwyn a vinaigrette mwstard Dijon sbeislyd? Mae’r salad pasta gwanwyn cain hwn yn paru’n dda gyda stêc wedi’i grilio’n llawn sudd neu bysgodyn gwyn fflog. Ac mae’r un mor flasus pan fyddwch chi’n bwyta bwyd dros ben yn syth o’r oergell y diwrnod wedyn.

Rysáit Salad Pasta Gwanwyn

Rysáit Salad Pasta Gwanwyn

salad cyw iâr sbeislyd

Mae salad cyw iâr yn stwffwl dros yr haf oherwydd gallwch chi wneud swp mawr a’i fwyta trwy’r wythnos. Mae’r fersiwn hon ychydig yn wahanol na’ch salad cyw iâr safonol oherwydd mae ganddo lemwn, picls, a thunelli o berlysiau ffres. Gwnewch frechdan syml gyda letys a thomato, ychwanegwch lwy fwrdd at wely o letys, neu ychwanegwch at blât byrbryd gyda’ch hoff gracers a llysiau wedi’u sleisio.

Rysáit Salad Cyw Iâr Sbeislyd

Rysáit Salad Cyw Iâr Sbeislyd

Panini Llysiau’r Haf gyda Lemon Mozzarella Alioli

P’un a ydych chi’n mynd i’r traeth neu’n mynd ar heic, efallai yr hoffech chi feddwl am bacio cinio ysgafn. Y peth gwych am y panini hwn yw y gallwch chi ddefnyddio llysiau rhost dros ben a gwneud aioli lemwn cyflym, a voila, mae gennych chi’r tywod haf perffaith.

Panini Llysiau'r Haf gyda Lemon Mozzarella Aioli

Panini Llysiau’r Haf gyda Lemon Mozzarella Aioli

Teisen Frozen S’mores

Pwy ddywedodd fod angen tân gwersyll arnoch i fwynhau s’mores yr haf hwn? Os ydych chi am wneud argraff ar eich ffrindiau gyda danteithion anorchfygol wedi’i rewi, mae cacen s’mores wedi’i rhewi yn ddi-fai. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cynllunio, oherwydd er mai dim ond 25 munud y mae’r rysáit hwn yn ei gymryd, mae angen tua naw awr i oeri yn y rhewgell.

CYSYLLTIEDIG: Sut i Wneud Hufen Iâ Banana wedi’i Rewi a 4 Ffordd Mwy o Fwynhau Bananas Rhewedig

Rysáit Cacen Frozen S'mores

Rysáit Cacen Frozen S’mores

Iâ Eidalaidd Hibiscus Lemon

Cymerwch frathiad allan o hiraeth gyda’r hufen iâ Eidalaidd tri chynhwysyn cartref hyn. Nid yn unig y mae’r sundaes hyn yn hynod o syml i’w gwneud, ond maen nhw mor brydferth, bron fel fersiwn oedolyn o ffefryn plentyndod. Ond peidiwch â phoeni, bydd plant yn dal i lyncu’r danteithion rhewllyd hyn heb ofyn unrhyw gwestiynau.

Iâ Eidalaidd Hibiscus Lemon

Iâ Eidalaidd Hibiscus Lemon

Conau Eira Cartref

Nid oes angen afradlon ar beiriant iâ wedi’i eillio ffansi pan allwch chi wneud conau eira mewn cymysgydd safonol. Os oes gan eich peiriant osodiad “dewis iâ”, gallwch gyrraedd yr un safon côn eira mewn eiliadau. Y rhan orau am y rhain yw y gallwch chi addasu’r blasau trwy wneud suropau ffrwythau cartref fel aeron cymysg, eirin gwlanog melys, neu hyd yn oed rhywbeth ychydig yn fwy soffistigedig fel rhosmari, grawnffrwyth a sinsir.

conau eira iach

conau eira iach

Leave a Comment

Your email address will not be published.