12 rysáit iach y gwanwyn gyda chynnyrch tymhorol

Mae yna ffresni i’w groesawu yn yr awyr yn ystod y gwanwyn sy’n unigryw o’r tymhorau eraill. Mae amrywiaeth o flodau’n blodeuo, mae mwy o heulwen i’w fwynhau, ac mae silffoedd eich hoff farchnad ffermwyr yn llawn dop o gynnyrch tymhorol llawn sudd. Er y gallwch chi gael rhai ffrwythau a llysiau trwy gydol y flwyddyn, does dim byd tebyg i frathu mefus coch bywiog yn ystod ei amser brig. Mae hyd yn oed bwydydd fel pysgod yn dueddol o fynd a dod gyda’r tymhorau, fel eog gwyllt, sydd ar ei gyfoethocaf a mwyaf suddlon yn y gwanwyn.

Mwynhewch wanwyn llawn blas a defnyddiwch gynnyrch tymhorol fel madarch, bricyll a phîn-afal i fywiogi eich prydau. Po oerach y cynnyrch, gorau oll yw’r brathiad. P’un a ydych chi’n gogydd profiadol neu’n ddechreuwr sy’n chwilio am brydau syml ond blasus, parhewch â 12 rysáit y gallwch chi eu chwipio yn eich cegin am frecwast, cinio neu swper.

Cristian Bortes/Getty Images

Wyau wedi’u sgramblo gyda madarch, sbigoglys ac wy

Deffro’ch plant, cyd-letywyr, neu gymdogion i arogl madarch wedi’u ffrio mewn menyn wedi’i doddi a garlleg. Taflwch ychydig o dwmpathau swmpus o sbigoglys, sbeisys ac wy wedi cracio i mewn a chewch gymysgedd wedi’i sgramblo; Rwy’n hoffi fy wyau ochr heulog i fyny, ond gallwch eu coginio cyn belled ag y bo angen i osgoi melynwy yn rhedeg. Gweler y rysáit yma.

Ceirch mefus dros nos

Mae blawd ceirch dros nos yn gynddaredd ar y rhyngrwyd ar hyn o bryd, yn enwedig ar TikTok, ac am reswm da. Nid yn unig y maent yn gyflym ac yn hawdd i’w gwneud, ond yn y pen draw byddwch yn cael brecwast iach a blasus o fefus llawn sudd, surop masarn, a hadau chia llawn ffibr. Mae’r rysáit hwn hyd yn oed yn galw am echdyniad fanila i fynd â’ch ceirch dros nos i lefel arall. Gweler y rysáit yma.

tost afocado wedi'i orlwytho

Yulia Davidovich/Getty Images

tost afocado fegan

Hepiwch $12 ar dost afocado yn eich hoff fwyty hipster a gwnewch eich pryd blasus eich hun gartref. Mae’n hynod o hawdd a maethlon – y cyfan sydd ei angen arnoch yw tost aml-graen swmpus, radis creisionllyd, afocado ffres, a sbeisys cyffredin sydd gennych eisoes yn eich cabinet mae’n debyg. Gallwch hefyd ychwanegu hadau cywarch, sy’n llawn maetholion a phrotein. Mae croeso i chi sbeisio’r rysáit hwn gyda’ch ychwanegiadau eich hun fel wy wedi’i ferwi neu winwns wedi’i biclo. Gweler y rysáit yma.

Ciwi a Smwddi Mefus

Mae smwddi yn frecwast clasurol i bobl wrth fynd neu i bobl sydd eisiau pacio eu brecwast gyda thro maethol. Er nad yw’r rysáit o reidrwydd yn galw amdani, mae ychwanegu llysiau gwyrdd fel sbigoglys a chêl ato yn ffordd wych o roi hwb i’ch smwddi. Prin y gallwch chi eu blasu y tu ôl i flasau ciwi melys a sur a mefus ffres, ond maen nhw’n gwneud eich smwddi yn llawer mwy dwys o ran maetholion. Gweler y rysáit yma.

Tri sgiwer llysiau a lemwn ar blât

Farizun_amrod_saad/Getty Images

Sgiwerau Cyw Iâr Lemon wedi’u Grilio

Mae tywydd cynhesach a haul yn golygu y gallwch chi rwygo’r gorchudd oddi ar y gril hwnnw a’i danio. Mae sgiwerau yn rysáit barbeciw hwyliog gyda chyfyngiadau diddiwedd ar yr hyn y gallwch chi ei lwytho ar eich sgiwerau. I gael y gorau o’ch barbeciw gwanwyn, coginiwch gyw iâr garlleg lemwn a’i ychwanegu at y gril ynghyd â madarch wedi’u ffrio, winwns a phupur cloch. Gweler y rysáit yma.

Salad y Dduwies Werdd

Dyma rysáit arall sydd wedi bod yn gwneud y rowndiau ar y rhyngrwyd. Fe’i gelwir yn dduwies werdd oherwydd yr holl ffrwythau a llysiau gwyrdd bywiog y mae wedi’u gwneud gyda nhw (yn amrwd ac wedi’u coginio), gan gynnwys ciwcymbr, afocado ac asbaragws. Heb sôn am y dresin llawn perlysiau rydych chi’n ei gymysgu’ch hun mewn cymysgydd. Yn wir, ni all fynd yn oerach na hyn. Ar gyfer y salad mwyaf crinllyd, gwyrddaf y gellir ei ddychmygu, mae’n rhaid rhoi cynnig ar y Dduwies Werdd. Gweler y rysáit yma.

Llysiau wedi'u torri ar fwrdd torri

Eleonora Galli/Getty Images

Cawl pys

Y tro nesaf y byddwch chi’n bwriadu gwneud ham, peidiwch â meddwl am gael gwared ar yr asgwrn hwnnw hyd yn oed. Yn lle hynny, defnyddiwch ef i wneud pot o gawl pys hollt i chi’ch hun. Mae’n rysáit cartref clasurol sy’n defnyddio rhai o’r llysiau gwyrdd gorau yn y gwanwyn: moron, winwns, seleri a garlleg. Mae’r cawl hwn yn fwyd cysur perffaith ar gyfer prynhawniau neu nosweithiau gwanwyn glawog pan fyddwch chi’n teimlo fel ymlacio gyda blanced a phryd poeth. Gweler y rysáit yma.

Lapio letys porc

Os ydych chi erioed wedi bod i PF Changs, rydych chi’n gwybod bod eu wraps cyw iâr a letys heb eu hail. Ond, oni fyddent yn wych wedi’u stwffio â lwyn porc? Dyma dro ar y lapio cyw iâr a letys clasurol gyda phorc halen yn brotein newydd. Wedi’i flasu â siwgr brown, saws soi, sudd lemwn, ac olew sesame, bydd y rysáit brunch gwanwyn blasus hwn yn mynd yn fudr yn y ffordd orau bosibl. Gweler y rysáit yma.

eog dros reis

SGAPhoto/Getty Images

Powlen Bîn-afal Eog Hawaii

Dewch â blas o Hawaii adref gyda’r cyfuniad melys a hallt hwn o bîn-afal ffres gydag eog cyfoethog, blasus. Mae paratoi’r cinio hwn hefyd yn dasg werth chweil gan y gall edrych fel ei fod wedi dod oddi ar fwrdd Pinterest. Cerfiwch y pîn-afal allan o’r ffrwythau a defnyddiwch y croen fel y bowlen berffaith ar gyfer y combo cinio cyw iâr a reis. Gorffennwch gyda salsa o mango, afocado, nionyn a cilantro ac rydych chi’n barod am gyfuniad trofannol o flasau. Gweler y rysáit yma.

Cyw Iâr Bricyll Sbeislyd Dros Reis

Mae ffrind i mi yn rhydd o glwten ac yn dibynnu ar y rysáit hwn fel ei phryd nos gorau erioed. Gan gyfuno bricyll melys a thangy gyda winwns toddi-yn-eich-ceg a moron crensiog lliwgar, dyma enghraifft o “ginio cyw iâr enillydd enillydd.” Gweinwch dros reis jasmin neu gydag ochr o asbaragws wedi’i ffrio i gael pryd swmpus ac iach. Gweler y rysáit yma.

Cyw Iâr, Madarch a Brocoli wedi'u Tro-ffrio

Elena_Danileiko/Getty Images

Cyw Iâr, Madarch a Brocoli wedi’u Tro-ffrio

Dim ond tua 20 munud y mae’r tro-ffrio un sosban hwn yn ei gymryd, ond bydd eich anwyliaid yn meddwl ichi brynu cludfwyd o hoff fwyty Tsieineaidd y teulu. Gan ddefnyddio cynhwysion syml fel brocoli a madarch ar gyfer y ddysgl a mêl a sriracha ar gyfer y saws, gallwch wneud cinio blasus a hawdd sy’n defnyddio rhai o lysiau mwyaf blasus y gwanwyn. Gweler y rysáit yma.

risotto sbigoglys a lemwn gyda prosciutto

I gael cinio hawdd i ddau, rhowch gynnig ar bowlen fawr o risotto sbigoglys a lemwn gyda sleisys crensiog o prosciutto. Yn wahanol i’ch risotto hufenog arferol, mae’r un hwn yn defnyddio digon o lysiau a chynnyrch y gwanwyn sy’n rhoi lliw gwyrdd bywiog a blas sawrus iddo (yn ogystal, mae hufen yn ddewisol). Gweler y rysáit yma.

Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn yr erthygl hon at ddibenion addysgol a gwybodaeth yn unig ac nid yw wedi’i bwriadu fel cyngor iechyd na meddygol. Ymgynghorwch bob amser â meddyg neu ddarparwr gofal iechyd cymwys arall ynghylch unrhyw gwestiynau sydd gennych am gyflwr meddygol neu nodau iechyd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.