12 Ryseitiau Reis Un-Pot Sy’n Fwy Na Rhyfeddod Un Taro

Mewn powlen, ar fyffin, neu ar blât ar ei ben ei hun, mae gan reis fy nghalon sy’n caru carbohydradau. Roeddwn i’n flwydd oed heddiw pan sylweddolais pa mor amlbwrpas ydyw: o swshi, burritos, risottos, tro-ffrio, mae’r opsiynau’n ddiddiwedd. Yn draddodiadol, roedd reis yn cael ei ystyried yn ddwyfol ac rwy’n cytuno. Hyd yn oed yn fwy angylaidd? Ryseitiau reis un pot sy’n tynnu’r straen allan o goginio reis heb popty reis.

Ni allaf ddweud wrthych faint o weithiau rydw i wedi ceisio coginio reis mewn pot dim ond i godi’r caead a llosgi’r reis crensiog i’r gwaelod. Ers hynny, rydw i wedi tyfu i ymddiried yn Trader Joe’s Frozen Jasmine Rice, ond roeddwn i wir eisiau dod o hyd i ffyrdd gwell o’i ddefnyddio. Mae’r ryseitiau reis un-pot hyn yn ddatrysiad gwych yn ystod yr wythnos oherwydd eu bod yn hawdd i’w gwneud, yn aml yn dod at ei gilydd mewn dim ond 30 munud, ac yn ddigon calonog i fod yn bryd llawn. Hefyd, yn y rhan fwyaf o’r ryseitiau hyn, mae’r reis yn cael ei goginio ynghyd â’r holl gynhwysion eraill, sydd nid yn unig yn gwneud ein gwaith yn haws, ond yn rhoi holl flasau blasus y ddysgl i’r reis. Mae’r 10 Rysáit Reis Un-Pot hyn yn sicr o fod yn fwy na rhyfeddod unigryw yn eich cylchdro amser cinio.

delwedd dan sylw gan kristen kilpatrick

Daliwch ati i sgrolio am 12 rysáit reis un pot a fydd yn trwytho blas a rhwyddineb i’ch ciniawau nos wythnos.

Cawl cyw iâr a reis

Pam rydyn ni’n ei garu: Y cawl cyw iâr a reis hwn yw’r ateb i bob problem ar gyfer unrhyw un o’ch anhwylderau. Ydych chi’n dioddef o alergeddau gwanwyn? Ffliw haf? Diwrnod hir yn y gwaith? Chwipiwch swp o’r Cawl Cyw Iâr a Reis hwn i’r Enaid. Rhoddir y cawl at ei gilydd mewn pot a’i weini dros lwy fwrdd o reis wedi’i goginio, gan ei wneud yn galonog, yn iach ac yn iach.

Cynhwysion Arwr: Rwy’n ffan o zucchini gan eu bod yn ffordd flasus o sleifio gyda llysiau ychwanegol.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cawl Cyw Iâr a Reis.

Reis y Gwanwyn gyda Llysiau a Phys

Pam rydyn ni’n ei garu: Nid yw ryseitiau un pot o reis yn symlach nac yn fwy ffres na hyn. Mae’r pryd gwanwyn hwn yn ochr berffaith i unrhyw bryd neu sylfaen ar gyfer unrhyw bowlen. Yn syml, plygwch y pys a’r llysiau i’r reis wedi’i goginio a’i weini’n blaen neu gyda chymaint o dopins creadigol ag y gallwch chi feddwl amdano. Heb sôn, llysiau gwyrdd tymhorol yw’r pop lliw perffaith ar gyfer eich bwrdd.

Cynhwysion Arwr: Gwyrddion yn llawn egni.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Reis y Gwanwyn gyda Llysiau a Phys.

Corbys Mecsicanaidd gyda Chaws, Ffa Du a Reis mewn Pot gan Rhedwr Rysáit

Pam rydyn ni’n ei garu: Beth sydd ddim i’w hoffi am rysáit cinio un-pot, fegan, heb glwten yn ystod yr wythnos? Yn berffaith ar gyfer Dydd Llun Di-gig, mae’r corbys a’r ffa du yn llenwi’r pryd hwn â phrotein, tra bod y reis yn ei wneud yn swmpus ac yn ddirboeth. Rwyf wrth fy modd yn gweini hwn gyda sglodion tortilla ar gyfer dipio a chrensian.

Cynhwysion Arwr: Corbys sy’n arwain.

Mynnwch un pot Corbys Caws Mecsicanaidd gyda rysáit Ffa Du a Reis.

Berdys Cajun Un Pot Hawdd a Reis o The Seasoned Skillet

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae’r rysáit un pot hwn o reis a berdys yn llawn blasau y bydd y teulu cyfan yn eu mwynhau. Mae’n barod mewn 30 munud ac mae’r sesnin cajun mor foddhaol. Hyd yn oed os nad ydych chi’n gariad berdys, arbedwch y rysáit hwn a defnyddiwch y cyfuniad o dechneg a sbeisys ar gyw iâr, cig eidion neu lysiau. Hefyd, mae bwyd dros ben yn gwneud cinio gwych.

Cynhwysion Arwr: Mae sesnin Cajun yn berl deheuol.

Mynnwch y rysáit Berdys a Reis Cajun Un-Pot Hawdd.

Pant Llen (neu Skillet!) Cyrri Llysiau Cnau Coco

Pam rydyn ni’n ei garu: Paratowch i gael eich syfrdanu. Mae’r rysáit hwn yn cynnwys un o’r triciau cegin gorau: coginio’r reis yn unol â’r cynllun, ynghyd â’r llysiau. Na, ni wneir hyn mewn pot, ond fe’i gwneir i gyd mewn un sosban heb orfod berwi’r reis ar wahân. Ond ar wahân i anhygoeldeb yr hac hwn, mae’r rysáit hwn yn llawn tunnell o flas a dim ond llond llaw o gynhwysion a fydd yn gwneud y pryd hwn yn brif stwffwl cartref.

Cynhwysion Arwr: Mae gan blodfresych rym mawr drosof.

Mynnwch Rysáit Skillet Cyrri Llysiau Cnau Coco

Reis Cyw Iâr Lemon Groeg Un Pot o RysáitTin Eats

Pam rydyn ni’n ei garu: Y rhan orau am ryseitiau reis un pot yw bod y reis yn amsugno blasau’r pryd yn llwyr. Efallai mai’r rysáit hwn yw’r enghraifft orau o’r ffaith honno, gan ystyried bod y cyw iâr ei hun wedi’i goginio ar ben y reis, gan ei wneud deirgwaith yn fwy blasus na choginio reis mewn cawl cyw iâr. Yna mae’r lemwn yn mynd ag ef i’r lefel nesaf. Mae’n gwneud i fy ngheg ddŵr ddim ond meddwl amdano. Os ydym yn ceisio bod yn dechnegol, rysáit un sosban yw hon, ond hei, ddigon agos.

Cynhwysion Arwr: Pan fydd bywyd yn rhoi lemonau i chi, gwnewch reis lemwn.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cyw Iâr Groegaidd a Reis Lemwn Un Pot.

Un Powlen Burrito Pot o I Heart Naptime

Pam rydyn ni’n ei garu: Chipotle, gwyliwch eich cefn. Gydag un pot a rhywfaint o reis heb ei goginio, mae’r rysáit hwn yn rhoi rhediad am arian i bowlen burrito y bwyty. Daw’r bowlenni burrito hyn at ei gilydd mewn dim ond 30 munud a thri cham: ffrio, mudferwi a gorchuddio. Y rhan orau? Gallwch chi ei addasu’n llawn at eich dant. Gallwch hyd yn oed ei wneud yn llysieuol trwy gyfnewid y cig am datws melys. Yn bersonol, rydw i’n hoffi defnyddio twrci heb lawer o fraster a rhoi guacamole ffres ar ei ben.

Cynhwysion Arwr: Y caws i gyd, os gwelwch yn dda.

Mynnwch y rysáit ar gyfer y Rysáit Bowl Burrito Un Pot.

Cyw Iâr a Reis Tsieineaidd Un Pot o RecipeTin Eats

Pam rydyn ni’n ei garu: Pwy sydd angen takeout pan fydd ryseitiau reis un pot fel hyn yn bodoli? Mae’r rysáit un pot hwn o gyw iâr a reis Tsieineaidd yn ffrwyno’ch chwant reis wedi’i ffrio â reis amrwd. Oherwydd pwy sydd â reis diwrnod oed wrth law pan maen nhw eisiau reis wedi’i ffrio? Mae’r marinâd 10 munud ar gyfer y cyw iâr ynghyd â’r holl lysiau yn gwneud hwn yn bryd cyflawn y byddwch chi’n ei goginio dro ar ôl tro. Hefyd, mae’r marinâd yn dyblu fel saws, felly rydych chi’n lladd dau aderyn ag un… pot?

Cynhwysion Arwr: Byddwch chi eisiau arllwys y marinâd / saws / blas bach o’r nefoedd ar bron popeth.

Mynnwch y rysáit cyw iâr a reis Tsieineaidd un pot.

Caserol Reis Chickpea Chickpea Brocoli Un Pot Caws o Flavour the Moments

Pam rydyn ni’n ei garu: Caserol brocoli traddodiadol, cwrdd â’ch chwaer llysieuol yn haws. Mae’r rysáit hwn yn cyfnewid y cyw iâr am ffacbys, gellir ei wneud ag unrhyw fath o reis, ac mae’n hynod addasadwy. Mae’n debyg bod gennych chi’r holl gynhwysion wrth law, felly does dim esgus i beidio â rhoi cynnig ar yr un hwn.

Cynhwysion Arwr: Chickpeas = pencampwr.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Casserole Reis Chickpea Brocoli Un Pot Caws.

Doliau Bwyd Un Pot Reis “Wedi’i Ffrio”.

Pam rydyn ni’n ei garu: Roedd y rysáit hwn yn golygu fy mod yn “12 munud”. Weithiau does dim byd mwy boddhaol na reis wedi’i ffrio ac efallai mai’r rysáit un pot hwn yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf i’w wneud. Hefyd, mae’r rysáit hwn hefyd yn defnyddio reis heb ei goginio, gan ddileu’r angen am reis dros ben (oherwydd fy mod yn tueddu i sgleinio’r holl reis bob tro y byddaf yn cael cludfwyd beth bynnag). Er nad yw’n dechnegol “ffrio” reis, mae’r pryd hwn yn dal i fod â’r holl flasau heb orfod ei dro-ffrio yn gyson.

Cynhwysion Arwr: Fy hoff ran o reis wedi’i ffrio bob amser yw’r wyau wedi’u sgramblo.

Mynnwch y rysáit ar gyfer One Pot “Fried” Reis.

Reis Lemon Cyfoethog mewn Un Pot o’r Kitchn

Pam rydyn ni’n ei garu: Disgrifio’r rysáit hwn fel “carbonara meet risotto” yw’r cyfan sydd ei angen i ychwanegu’r cynhwysion at fy rhestr siopa. Mae’n debyg mai dyma’r mwyaf unigryw o’r holl ryseitiau reis un pot a welais erioed ac ar yr un pryd un o’r rhai hawsaf. Mae’r blasau carbonara wedi’u sbeisio gydag ychydig o flas o’r sudd lemwn a’r swm perffaith o wres o’r pupur cayenne, gan dicio pob blwch ar fy rhestr dymuniadau blas.

Cynhwysion Arwr: Mae Parmesan yn ei wneud yn gyfoethog mewn “Ris Lemon Cyfoethog”.

Cael y rysáit ar gyfer Rich Lemon Reis mewn un pot.

Cyw iâr Sbaeneg mewn sgilet a reis gyda hufen briwsion

Pam rydyn ni’n ei garu: Unwaith eto, yn dechnegol rysáit un sosban yw hon, nid un pot, ond pwy sy’n beirniadu? Daw’r rysáit hwn ynghyd â chymysgedd sesnin Sbaeneg syml sy’n mynd â chyw iâr a reis clasurol i lefel newydd sbon. Mae cariadon y rysáit yn nodi bod ganddo’r swm cywir o sbeislyd, ei fod yn hynod hawdd i’w baratoi, a’i fod yn “nef mewn padell.” Oes angen i mi ddweud mwy?

Cynhwysion Arwr: Nid oes unrhyw gynhwysyn mwy arwrol na’r cymysgedd sesnin Sbaenaidd hwn.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cyw Iâr Sbaenaidd a Reis mewn Pan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.