13 4ydd o Orffennaf Pwdinau Potluck y Gellwch Eu Gwneud mewn Dysgl Pobi

Efallai y bydd llwyau pren wedi’u cerfio â llaw a sosbenni amlbwrpas millflwydd-pinc yn cael yr holl sylw ar Instagram, ond gwir arwr di-glod y gegin yw’r ddysgl bobi 9-by-13. Maen nhw’n rhad, yn hawdd i’w cludo (gorchuddiwch y top gyda ffoil) a gellir ei weini oddi ar y plât, boed yn eistedd o amgylch bwrdd neu ar flanced bicnic. Maent yn arbennig o dda ar gyfer pwdinau sy’n gwasanaethu torf, fel cacennau, cobblers, brownis, a bariau. Mewn pryd ar gyfer coginio yn yr haf, dyma 13 o’n 9 gorau ar gyfer 13 o bwdinau.

Meddyliodd dyn doeth unwaith am gyfuno danteithion Rice Krispies â menyn cnau daear, siocled, a thaeniadau caramel, ac wele: ganwyd y sgotcheroo. Mae’r fersiwn hon gan Samantha Seneviratne yn galw am siocled chwerwfelys a phinsiad o halen naddion i gydbwyso’r melyster.

Dychmygwch ddadorchuddio’r gacen binc bubblegum hon gyda gwichian o bleser yn eich picnic nesaf. Addasodd Kiera Wright-Ruiz ef o “Aloha Kitchen: Recipes From Hawai’i,” gan Alana Kysar, llyfr coginio o brydau Hawaiaidd traddodiadol. Gall fod yn anoddach dod o hyd i ddwysfwyd guava pinc y tu allan i Hawaii a California, ond gallwch hefyd ddefnyddio dwysfwyd guava gwyn neu sudd guava 100%.

Presgripsiwn: Cacen Guava o Hawaii

Fe’i gelwir hefyd yn Dreamy Coconut Bars a Hello Dolly Bars, ac mae’r danteithion hyn gan Samantha Seneviratne yn llawn siocled, cnau coco, pecans, a chracers grawn cyflawn. Mae haen o laeth cyddwys wedi’i felysu yn carameleiddio wrth iddo bobi, gan gadw’r holl gynhwysion gyda’i gilydd fel y gallwch chi fwynhau’r bariau hyn â llaw.

Ysbrydolodd cacen enwog Instagram Christopher Thé, wedi’i gwneud o almon dacquoise, watermelon aeddfed a hufen blas rhosyn a mefus ar ei ben, y pwdin blasus hwn â blas cynnil gan Tejal Rao. Mae ei fersiwn yn bendant yn llai ffyslyd, ond ddim yn llai trawiadol.

Mae’r gacen sbwng lemon hawdd hon gan Yossy Arefi yn sylfaen tarten ddelfrydol ar gyfer aeron melys yr haf. Mae’r rysáit yn gwneud digon o rew ar gyfer haen denau, ond dyblu os ydych chi’n hoffi swoops blewog.

Presgripsiwn: Cacen Lemwn gyda rhew hufen menyn

Llaeth enwyn Marshmallow Mochi yw’r pwdin delfrydol ar gyfer potluck oherwydd nid oes angen unrhyw garnais ar ei ben briwsionllyd, cracio. (Gallwch chi bob amser ychwanegu’r rhew ffrwythau angerdd ombré ar gyfer ffanffer ychwanegol.) Mae’r fersiwn hon, gan Genevieve Ko, yn galw am laeth cnau coco ar gyfer cyfoeth ychwanegol, ond gallwch ddefnyddio llaeth rheolaidd neu laeth anwedd yn lle hynny.

Presgripsiwn: menyn mochi

Fel mousse siocled ffansi sy’n teithio’n dda, mae’r bariau dim pobi (!) hyn o Samantha Seneviratne yn ysgafn ac yn awyrog, ond eto’n gyfoethog a siocledi. Peidiwch ag anghofio dod â chan o hufen chwipio i’w roi ar ben y dognau unigol.

Mae caws hufen ac ychydig o sudd lemwn yn y cytew yn golygu nad yw’r bariau hynaws, wedi’u gorchuddio â hufen menyn, y mae Margaux Laskey wedi’u haddasu o “American Girl Cookies,” yn felys iawn, ond yn berffaith. Lliwiwch y rhew ac arbrofwch gyda chwistrelliadau yn seiliedig ar eich hwyliau a’r gwyliau.

Presgripsiwn: bariau cwci siwgr

Gellir gwneud y crydd pastai deheuol hynod syml hwn o Alex Ward gydag eirin gwlanog ffres neu wedi’u rhewi, ac nid oes angen unrhyw offer arbennig arnoch; dim ond powlen, sosban, dalen pobi a llwy. Gair o rybudd: ni fydd y cytew yn gorchuddio gwaelod y sosban yn llwyr, ond bydd yn codi ar hyd ochrau’r badell a thrwy’r eirin gwlanog wrth iddo bobi, gan gynhyrchu tu allan crisp a thu mewn tyner. Os yw’n well gennych fwy o bastai nag eirin gwlanog, dyblu’r cytew, ond cynyddwch yr amser coginio yn unol â hynny.

Presgripsiwn: pwdin eirin gwlanog

Yn hyfryd o hufenog a llyfn, bydd y gacen tres leches hon gan Samantha Seneviratne yn cael eich gwesteion yn swooning. Mae’n berffaith hyfryd ar ei ben ei hun, ond gellir ei addurno hefyd â rhai ffrwythau haf ffres.

Presgripsiwn: Teisen laeth tri

Pan fydd dyddiau diog, poeth yr haf mewn grym, mae’r cyfan yn ymwneud â chydosod, nid coginio. Dyna’n union a wnaeth Ali Slagle yn y gacen hufen iâ wych hon sy’n galw am haenau o Oreos, hufen iâ wedi’i brynu mewn siop, a brechdanau hufen iâ, ac yna’n ei rhoi ar ben y cyfan gyda diferyn o fel Morlyn Cregyn Hud.

Dyma ragor o ddisgleirdeb dim pobi gan Samantha Seneviratne! Mae’r rhan fwyaf o gacennau caws yn cynnwys wyau, ond mae’r un hwn yn ddi-wy ac yn defnyddio cyfuniad o gaws hufen, hufen chwipio, ac iogwrt Groegaidd, sy’n golygu ei fod yn ysgafnach ac yn fwy awyr na chacen caws traddodiadol.

Presgripsiwn: Dim Bariau Cacen Caws Pobi

I’r rhai ohonom sy’n methu penderfynu rhwng brownis neu gwcis sglodion siocled, mae yna brookies. Oes, mae’n rhaid i chi wneud dau fatiwr gwahanol ar gyfer y mash-up Samantha Seneviratne hwn, ond maen nhw’n dod at ei gilydd yn yr un pot heb unrhyw offer arbennig. Ychwanegodd darllenydd fenyn cnau daear rhwng yr haenau, a charwn hi amdani.

Presgripsiwn: broci

Leave a Comment

Your email address will not be published.