13 o Dresinau Salad Fegan A Fydd Yn Gwneud Chi Awyddu Unrhyw Salad

Torrwch unrhyw beth gyda dresin fegan ranch a bydd hyd yn oed y gwrth-lysieuwyr yn hapus i’w lyncu. Rydyn ni wedi cael ein cyflyru fel plant i gael ein llysiau gwyrdd gyda chwarter cwpan o Hidden Valley, ac er ein bod wedi dysgu archebu dresin ar yr ochr ac ehangu ein hopsiynau i gynnwys vinaigrettes a sawsiau seiliedig ar tahini, mae dresin salad yn parhau i fod yn elfen hollbwysig o unrhyw ddysgl, deilen werdd. Mae’r cynfennau hyn yn llythrennol yn gwisgo salad, gan droi’n ddi-flewyn-ar-dafod yn flasus gyda thaenell syml. P’un a ydych chi’n cymysgu’r cyfan neu’n gosod fforch yn y dresin yn drefnus cyn pob brathiad, mae salad heb dresin yn hollol drist. Dyma saith dresin salad fegan i’w prynu a’u gwneud i sbriwsio unrhyw bowlen o lawntiau.

Ashley Madden

7 Ryseitiau Dresin Salad Fegan

un Dresin Moronen-Ginger

Gan gynnig awgrym o sitrws heb deimlo’n sbeislyd, mae’r dresin salad fegan ysgafn hwn yn darparu’r swm cywir o zing i gyd-fynd â llysiau gwyrdd ffres, tofu, a nwdls soba oer. Nid oes rhaid i bob diwrnod fod yn ddiwrnod ranch.
cael y rysáit

dwy Gwisgo Cesar Tahini

Mae dresin Cesar traddodiadol yn cynnwys brwyniaid piwrî a chynnyrch llaeth i greu proffil blas umami caethiwus o dda. Mae’r cyfuniad o tahini, capers, burum maethol a capers yn darparu’r un byrstio blas heb y cyfuniad pysgod gwreiddiol. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw pen letys romaine, croutons fegan, a’r dresin hawdd hwn i wneud salad fegan y bydd pawb wrth ei fodd.
cael y rysáit

3 Dresin Mwstard Masarn

Fel melys ond tangy, mae’r emwlsiwn hufennog hwn o surop masarn melys a mwstard Dijon beiddgar yn paru’n dda ag amrywiaeth o lawntiau, o arugula tangy i lysiau gwyrdd cymysg ysgafn. Mae hefyd yn gweithio fel saws dipio gwych ar gyfer nygets cyw iâr fegan neu tempeh wedi’i serio.
cael y rysáit

4 vinaigrette Eidalaidd

Mae dau ddefnydd gwych ar gyfer y vinaigrette perlysiau hwn. Mae un yn salad sy’n cynnwys letys, winwnsyn coch, tomatos ceirios, pepperoncini, olewydd, a chaws Parmesan fegan wedi’i gratio. Nid yw’r llall yn salad o gwbl: salad pasta. Pan fydd pasta rotini neu farfalle blasus yn eistedd yn y dresin sawrus hwn, mae’r pasta’n dod yn fwy blasus fyth. Mae’r pryd hwn yn berffaith ar gyfer digwyddiadau awyr agored neu ddiwrnodau poeth.
cael y rysáit

5 vinaigrette Ffrengig

Mae’r vinaigrette Ffrengig yn wahanol i’w chefnder Eidalaidd yn ei pherlysiau a’i sbeisys. Mae angen llai o gynhwysion ar y cyntaf ac mae’n tueddu i fod ychydig yn fwy amlbwrpas o ran paru â saladau. Rydyn ni wrth ein bodd yn defnyddio hwn mewn saladau fegan Nicoise neu hyd yn oed dros bowlen syml iawn o lysiau gwyrdd wedi’u torri â llaw.
cael y rysáit

6 dresin perlysiau hufennog

Dylai’r rhai sy’n credu na allwch chi byth gael gormod o ddis roi cynnig ar y rysáit hwn. Mae’n drwchus, hufennog, decadent, ond nid yn drwm diolch i’r tofu sidanaidd slei a llawer o berlysiau ffres wedi’u cymysgu i mewn. Rhowch y dresin hwn yn hael dros lysiau crisp, swmpus neu dip crudités i gynnwys eich stumog.
cael y rysáit

7 Gwisgo Soi Sesame

Mae’r dresin fegan nodedig hwn yn hufennog, sbeislyd, ac ychydig yn gneuog, yn arwyddlun go iawn o gyfwyd sy’n seiliedig ar umami. I oeri’r gwres, ewch yn ysgafnach gyda sriracha. Rhowch gynnig arni gyda bowlen brocio fegan, salad nwdls soba oer, neu swshi wedi’i seilio ar blanhigion.
cael y rysáit

6 Dresin Salad Fegan Wedi’i Brynu

VegNews.CrossroadsKitchencegin groesffordd

un Dilyna dy galon

Stociwch yr wyth dresin salad fegan Follow Your Heart a byddwch yn barod ar gyfer unrhyw fath o salad y gallwch chi freuddwydio amdano. Mae’r ystod yn cynnwys clasuron fel Mwstard Mêl Seiliedig ar Blanhigion, Thousand Island a Caesar, yn ogystal ag opsiynau newydd fel Garlleg Hufennog a Ranch Braster Is. Awgrym Pro: Os ydych chi’n fath o berson ransh pizza, mae’n bendant yn rhaid rhoi cynnig ar Garlleg Creamy.
Gwybod mwy

VegNewyddion.MotherRawmam amrwd

dwy mam amrwd

Chwilio am dresin salad glân nad yw’n ychwanegu annibendod at eich plât iach o lysiau? Mae pob cynnyrch Mother Raw yn cael ei wneud gyda chynhwysion planhigion sy’n darparu maeth, nid calorïau gwag. Mae ein ffefrynnau yn cynnwys Smokey Chipotle, Garlleg Rhost Cesar, a Hufenfa Tahini. Mae’r rhain i gyd yn gweithio fel sawsiau yn ogystal â dresin.
Gwybod mwy

VegNews.Olivesfordinner@Olivesfordinner/Instagram

3 Daiya

Chwiliwch am dresin Daiya os ydych chi mewn hwyliau am rywbeth trwchus a hufennog i’w gymysgu â’ch dail. Ymhlith y blasau mae Homestyle Ranch decadent, Eidaleg Hufenol, Hon’y Mwstard, Blue Cheeze a Creamy Caesar. Nid yw’r opsiynau hyn yn ysgafn, ond maen nhw’n berffaith ar gyfer denu bwytawyr pigog i ddefnyddio ychydig mwy o lysiau.
Gwybod mwy

VegNews.PlantPowereddyffryn cudd

4 dyffryn cudd

Mae’r brand a wnaeth i ni gyd wirioni â’r cyfuniad hufennog o berlysiau a sbeisys cyfrinachol a ddarperir trwy emwlsiwn ar ffurf mayonnaise bellach yn gwneud fersiwn fegan union yr un fath â’r gwreiddiol. Coined Plant Powered Ranch, daeth y cynnyrch i’r amlwg yn dawel yn 2021, gan gynnig cyfnewidiad un-am-un i’w ragflaenydd llaeth ac wyau. Mae teyrngarwyr Hidden Valley yn llawenhau.
Gwybod mwy

VegNews.PlantJunkiecaethiwed i blanhigion

5 caethiwed i blanhigion

Mae gan sawl brand y pethau sylfaenol, ond mae Plant Junkie yn un o’r ychydig sy’n cynhyrchu dresin salad caws glas fegan. Mae’r eitem newydd hon yn drwchus, yn hufenog, ac yn ddigon gwreiddiol i’n hatgoffa o’r saladau lletem clasurol y buom yn eu bwyta yn ein dyddiau cyn fegan. Arllwyswch ef dros dafelli chwarterol o letys mynydd iâ creisionllyd neu gadewch iddo ddyblu fel dip ar gyfer adenydd byfflo fegan sbeislyd.
Gwybod mwy

VegNews.PlantPerfectplanhigyn perffaith

6 planhigyn perffaith

Mae Dresin Salad y Dduwies Werdd yn un o’r allgleifion o ran cynfennau, ond yn sicr mae ganddo ei le. Mae Plant Perfect yn cynnig opsiwn fegan solet i bawb sy’n caru’r dduwies flas chwedlonol hon, ynghyd â nifer o eitemau blasus eraill fel Calch Cilantro sbeislyd a Chipotle Ranch sbeislyd.
Gwybod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am sesnin fegan a ryseitiau, darllenwch:
19 sesnin Fegan Gwell Na’r Peth Go Iawn
16 Salad Na Fyddwch Chi’n Credu Ydy Saladau
Pasta Bwyd Môr Fegan mewn Dresin Arddull Asiaidd Sbeislyd

Anfonwch ryseitiau fegan AM DDIM i’ch mewnflwch trwy gofrestru ar gyfer ein Clwb Ryseitiau VegNews sydd wedi ennill gwobrau.

Cofrestrwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.