13 Ryseitiau Canol-orllewinol Hen Ffasiwn Iachach I Roi Arnynt Heno – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Mae’r Canolbarth yn glyd gyda bwyd cysurus, sy’n wych. Ond yr hyn sydd ddim mor gysur yw, er y gall y seigiau hyn gynnig cwtsh, nid dyma’r prydau iachaf o reidrwydd yn American Heartland.

ond, dyna ateb hawdd. Dyma 13 syniad ar gyfer ryseitiau Midwestern hen ffasiwn wedi’u gwneud gyda chynhwysion gwell i chi y byddwch wrth eich bodd yn eu bwyta. Y gwneud. Ac yna peidiwch â cholli 22 Pryd i Doddi Braster Bol yn 2022.

Shutterstock

Gwlad bastai yw’r Canolbarth, ac mae’r Pastai Riwbob Mefus hon yn llawn dop o ffrwythau ffres, tymhorol, sy’n ei gwneud yn iachach na phasteiod Midwestern eiconig eraill (teisen gyffug meddyliwch). Ac nid dim ond unrhyw ffrwyth, ond y ffrwyth. “Mae riwbob mor boblogaidd yn y Canolbarth fel ei fod yn cael ei alw’n blanhigyn pei,” meddai Emma Essence, datblygwr ryseitiau a sylfaenydd EssenceEats. “Mae’r gacen hon yn iach, yn tarten, yn berffaith felys, a’r anrheg orau.”

Cael y rysáit gan Essence Eats.

ranch iach
Trwy garedigrwydd The Forked Spoon

Dyma’r condiment mwyaf eiconig yn y gornel hon o’r goedwig, ynghyd â phopeth o geuled caws i nachos, saladau, a hyd yn oed pizza. Jessica Randhawa o The Forked Spoon yn rhannu ei rysáit dresin ranch cartref. Mae’n seiliedig ar iogwrt Groegaidd yn lle’r llaeth menyn nodweddiadol a chynhwysion fforddiadwy eraill, dim ond pum munud y mae’n ei gymryd i’w wneud, ac mae’n llawer iachach na’r hyn a brynir mewn siop, meddai.

Mynnwch rysáit Y Llwy Fforchog.

Trwy garedigrwydd ifoodreal

Mae tatws a’r Canolbarth yn ffrindiau gorau, ac mae salad tatws yn ddysgl tatws. Mae’r rysáit hwn yn isel mewn braster gydag ychydig o gynhwysion syml: Mae wedi’i ysgafnhau â iogwrt Groegaidd a darn o mayonnaise “i gadw’r blas dilys,” meddai Olena Osipov o ifoodreal. “Ni fydd unrhyw un yn dyfalu eu bod yn bwyta fersiwn iach o’r ochr glasurol hon oherwydd ei flas a’i wead anhygoel.”

Cael y rysáit gan ifoodreal.

stribedi cyw iâr wedi'u ffrio
Trwy garedigrwydd Crumpled Cookbook

Mae cyw iâr wedi’i ffrio yn ffefryn clasurol Midwestern, ond gallwch chi gael gwared ar yr olew coginio trwm, hyd yn oed y partner grefi, a dal i fwynhau pryd cyw iâr wedi’i ffrio gwych, meddai Melinda Keckler, datblygwr ryseitiau a sylfaenydd blog Food Cinkled Cookbook. Mewn gwirionedd, ni fydd angen sgilet arnoch hyd yn oed i wneud eu stribedi cyw iâr llaeth enwyn crensiog. Mae’r cyw iâr yn cael ei feddalu mewn llaeth enwyn ac yna ei bobi. “Efallai y bydd y cyfuniad o flasau yn eich atgoffa o rysáit glasurol eich mam-gu o’r Canolbarth,” meddai.

Mynnwch y rysáit o Crumpled Cookbook.

coctel-chickpeas-meatballs
Trwy garedigrwydd Midwestern Homelife

Pelenni cig gyda thro. “Maen nhw fel y twmplenni jeli grawnwin hynny a oedd yn llythrennol ym mhob potluck rydw i wedi bod iddo … heblaw eu bod yn llysieuwyr, wedi’u gwneud â gwygbys,” meddai Cara Lanz o Midwestern HomeLife.

Mynnwch y rysáit gan Midwestern HomeLife.

CYSYLLTIEDIG: 35+ Twists On The Classic Meatball Recipe

iach-byfflo-cyw iâr-dip
Trwy garedigrwydd Midwestern Homelife

Ni fyddai parti Super Bowl yn y Canolbarth yn barti go iawn heb Buffalo Chicken Dip, ffefryn gan gefnogwyr ond dim llawer i’w ddathlu o safbwynt iechyd. Mae’r rysáit hwn gan Cara Lanz o Midwestern HomeLife yn sgorio pwyntiau: ni ddefnyddir caws hufen na dresin potel. Mae wedi’i adeiladu gyda haen hufennog o hwmws ffa gwyn gydag iogwrt Groegaidd, caws glas, cyw iâr a chaws co-jack ar ei ben.

Mynnwch y rysáit gan Midwestern HomeLife.

mint-siocled-sglodion-hufen neis
Trwy garedigrwydd Midwestern Homelife

“Doeddwn i ddim yn gwybod tan yn ddiweddar mai Midwesterners yw’r unig rai sy’n galw hufen iâ sglodion siocled mint yn ‘peppermint bon’,” meddai Cara Lanz o Midwestern HomeLife. “Mae’r hufen iâ sglodion siocled mint neu ‘hufen da’ hwn yn rhydd o laeth ac wedi’i wneud o fananas wedi’i rewi, sglodion siocled a mint Oreos.” Y bananas cymysg wedi’u rhewi sy’n creu’r “hufen iâ”.

Mynnwch y rysáit gan Midwestern HomeLife.

llithryddion eog
Trwy garedigrwydd FireLake Grill House & Cocktail Bar

Cychwynnodd dyfais White Castle o’r llithrydd (neu fyrgyr bach) yn Wichita, Kansas, ym 1921, garwriaeth gyda byrgyrs yn y Canolbarth. Ond gyda’r duedd cig coch yn torri, mae llawer o fwytai wedi bod yn chwilio am ffyrdd i ailddyfeisio’r frechdan eiconig hon. Yn FireLake Grill House & Cocktail Bar, mae’r byrgyrs yn llithro’n eog. Gwyrddion cymysg wedi’u taflu gyda vinaigrette Dijon mêl dros yr eog, gan ychwanegu ychydig o felyster a tharten i greu pryd cytbwys, wedi’i ysbrydoli gan yr haf.

Mynnwch y rysáit ar gyfer The Endless Appetite.

CYSYLLTIEDIG: Y Byrger Gorau yn Burger King

Saws Perlysiau Creisionllyd-Smashed-Dijon-POM
Trwy garedigrwydd POM Wonderful

Ffefryn arall yn y Canolbarth: crwyn tatws creisionllyd. Baich neu beidio, oherwydd croen teneuach rhowch gynnig ar POM Wonderful Pomegranate Hadau: y gwrthocsidiol-gyfoethog pomgranad ups ante iechyd.

Mynnwch y rysáit ar gyfer POM Wonderful.

peli caws pistachio
Shutterstock

Mae’r Midwest yn caru caws. Cwblheir fersiwn iachach o’r bêl gaws annwyl gyda’r cyfuniad o pistachios gyda chaws fegan hufennog. Mae pistachios yn brotein cyflawn, felly maen nhw’n wych ar fwrdd byrbrydau sy’n llawn protein.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Pistachios Rhyfeddol.

aer-ffrio-mozzarella-ffyn
Trwy garedigrwydd Kitchen Maven

Eto, caws.

Mae gan awdur llyfr coginio a blogiwr bwyd Morgan Couch o Wisconsin rysáit ar gyfer Air Fryer Mozzarella Sticks. Wedi’u gwneud â gorchuddion wyau a chaws wedi’i doddi, mae’r ffyn caws hyn yn cymryd ffyn mozzarella traddodiadol wedi’u bara a’u ffrio i fyny rhicyn.

Mynnwch y rysáit gan Maven Cookery.

ceuled caws canol gorllewinol
Shutterstock

Does dim byd pysgodlyd am y ffefryn hwn yn y Canolbarth – mae’r pryd yn cael hwb maethol yn y rysáit hwn diolch i rostio popty (ar 425 am tua 15 munud) yn lle ffrio, meddai Laura Martin, awdur Llyfr coginio ryseitiau llysieuol cudd. Pwyntiau bonws: Mae Martin yn defnyddio haen o flawd ceirch a almon heb glwten yn lle blawd traddodiadol, panko, neu friwsion bara. “Rwyf hefyd yn ychwanegu blodfresych wedi’i stemio a’i biwri at y cytew,” meddai Martin. “Rwy’n trochi’r ffiledi pysgod a chaws (caws llaeth sgim ciwbig) mewn blawd ceirch, yna eu gorchuddio â chymysgedd o rannau cyfartal wy a blodfresych wedi’u stwnshio, ac yna eu trochi mewn pryd almon bras cyn grilio.” ar daflen pobi wedi’i iro’n dda .”

Cael y rysáit gan Llyfr Coginio Ryseitiau Llysieuol Cudd.

saws barbeciw dinas kansas
Shutterstock

Gan ddefnyddio saws barbeciw di-siwgr (mae yna lawer o opsiynau wedi’u prynu mewn siop), mae awdur y llyfr coginio Laura Martin yn ychwanegu cymysgedd o lysiau piwrî (tomato, sgwash, brocoli, beets…) i’r cig ac yn gweini’r pryd fel pryd wedi’i gratio neu dysgl wedi’i rwygo. barbeciw sy’n gallu cuddio’r llysiau’n hawdd rhwng y saws barbeciw, ar gyfer plant sydd ag amharodrwydd i lysiau.

Cael y rysáit gan Llyfr Coginio Ryseitiau Llysieuol Cudd.

I gael mwy o syniadau am ryseitiau blasus, edrychwch ar 27 o Ryseitiau Ffrio Awyr sy’n Gwneud Bwydydd wedi’u Ffrio yn Iachach.

Leave a Comment

Your email address will not be published.