13 Ryseitiau Cinio Nos Wythnos Hawdd a Blasus i Un

Mae gan fyw gyda chyd-letywyr fanteision di-rif (ffrindiau yn cyd-fyw! Dosbarthiad cyfartal o dasgau!), ond un peth roedd yn rhaid i mi ddod i arfer ag ef yw’r gwahaniaeth yn ein hamserlenni a’n harferion bwyta. Efallai ein bod wrth y bwrdd cinio ar yr un pryd, ond mae gennym ni wahanol alergeddau bwyd, blys, ac amserlenni sy’n aml yn gadael i mi goginio ar gyfer un. Ond fel rhywun sydd wrth ei fodd yn coginio, mae dod o hyd i ryseitiau swper nos wythnos wedi bod yn her.

Weithiau gall coginio swp fod yn wych, ond yn aml rwy’n blino ar fwyd dros ben ac yn y pen draw yn dymuno cael rhywbeth hollol wahanol y diwrnod wedyn. A pheidiwch â rhoi cychwyn i mi ar brynu un hyd yn oed! Nid wyf eto wedi dod o hyd i’r cydbwysedd ymddangosiadol nad yw’n bodoli rhwng prynu rhy ychydig … a phrynu gormod. Dau afocado? Ar gyfer y cariad tost afocado hwn, yn bendant nid yw’n ddigon. Ond tri? Does dim ffordd dwi’n mynd i gyrraedd nhw mewn pryd. Mae un bag o letys wedi mynd mewn dau ddiwrnod, ond bydd ail fag yn aros yn yr oergell nes iddo fynd yn ddrwg. Dyma fy sefyllfa i.

P’un a ydych chi’n byw ar eich pen eich hun ai peidio, rydyn ni i gyd yn hedfan yn unigol i ginio o bryd i’w gilydd. Dyna pam rydyn ni’n chwilio’r rhyngrwyd am ryseitiau cinio nos wythnos sy’n hawdd ac yn rhoi boddhad. Roedden ni eisiau seigiau sy’n weini sengl, ddim yn cymryd mwy nag awr o’ch amser, ac yn defnyddio cynhwysion sylfaenol sydd gennych chi fwy na thebyg yn barod. Os gofynnwch i mi, fe wnaethom yn bendant. Felly y tro nesaf y byddwch chi’n cael eich hun ar eich pen eich hun am bryd o fwyd, rwy’n eich annog i osod y bwrdd, cynnau cannwyll, a mwynhau un o’r ryseitiau cinio nos wythnos hynod hawdd hyn. Ni fu coginio ar gyfer un erioed yn fwy o hwyl.

Delwedd dan sylw o Michelle Nash.

Daliwch ati i sgrolio am 13 o ryseitiau cinio nos wythnos hawdd, blasus a llawn boddhad ar gyfer un.

llysieuwr

Hwmws, Llysiau, a Powlen Afocado

Pam rydyn ni’n ei garu: O ran gwneud ciniawau cyflym a hawdd yn ystod yr wythnos ar gyfer un, mae’r bowlen iach, hawdd a blasus hon yn ticio’r blychau i gyd. Gyda chêl llawn ffibr, brocolini a hwmws, wyau llawn protein a hadau blodyn yr haul, yn ogystal â’n hoff ffynhonnell o fraster, afocados, mae ganddo bopeth sydd ei angen ar eich corff. Tra ei fod yn dechnegol yn gwasanaethu dau, bydd gennych fwyd dros ben blasus ar gyfer cinio y diwrnod wedyn.

Cynhwysion Arwr: Gallwn i gael hwmws i frecwast, cinio, a swper. a phwdin

Mynnwch y rysáit ar gyfer Hummus, Greens, & Avo Bowl.

Tatws Melys wedi’u Rhostio Creisionllyd gydag Iogwrt, Perlysiau, a Phob Math o Sbeis

Pam rydyn ni’n ei garu: Y dull hwn o bobi a brownio yw ffefryn Camille, a meiddiaf ddweud athrylith, ffordd i gael tatws melys rhost crensiog iawn. Mae’n hoffi rhoi iogwrt Groegaidd, afocado a pherlysiau ar ben ei lysiau gwraidd, gan ychwanegu ychydig o bwysau gyda phrotein a brasterau iach. Yn bersonol, dwi hefyd yn hoffi ychwanegu caws gafr crymbl ar ei ben (pam lai?). Y ffordd hawsaf i addasu’r rysáit hwn ar gyfer un? Gweinwch un daten felys yn llawn blas, nid pedair.

Cynhwysion Arwr: Mae popeth sbeislyd yn gwneud popeth yn well.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Tatws Melys wedi’u Rhostio Creisionllyd gydag Iogwrt, Perlysiau, a Phob Math o Sbeis.

Ffa Du Cyflym a Llysiau Quesadilla o Faeth Maeth

Pam rydyn ni’n ei garu: Wedi’i ddisgrifio fel y ffordd berffaith o ddefnyddio unrhyw lysieuyn yn eich oergell, mae’r quesadilla 10-munud hwn yn rysáit dim rysáit a fydd yn sbeislyd unrhyw noson o’r wythnos. Bydd unrhyw fath o lysiau a chaws yn flasus cyn belled â bod gennych tortilla wrth law. Rwy’n hoffi gwneud y guacamole symlaf gyda dim ond halen, pupur, powdr garlleg, a chalch ar gyfer dipio.

Cynhwysion Arwr: Mae tortilla da yn un o bleserau syml bywyd.

Mynnwch y rysáit Quesadilla Ffa Du Cyflym a Llysiau gan Nourish Nutrition.

Powlen Bwer Quinoa

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae’r bowlen hon o egni yn llenwi’r ffordd iawn, ond ni fydd yn pwyso arnoch chi. Mae’n dod at ei gilydd mewn dim o amser ac mae’n rhywbeth o bryd “popeth ond sinc y gegin”, sy’n golygu y gallwch chi ddefnyddio beth bynnag sydd gennych wrth law. Pan fyddaf yn ei wneud ar gyfer swper, rwyf bob amser yn ychwanegu cyw iâr rotisserie wedi’i rwygo ar gyfer yr hwb protein ychwanegol hwnnw. Ond fy awgrym rhif un? Peidiwch â meiddio meddwl am hepgor y salsa verde, gan ei fod yn clymu’r pryd cyfan gyda’i gilydd.

Cynhwysion Arwr: Gorffen eich powlen gydag wy wedi’i ffrio yw’r ffordd gyflymaf o wneud unrhyw bryd yn bryd boddhaol.

Mynnwch y rysáit ar gyfer y Quinoa Power Bowl.

Pizza Tatws Melys Afal Bacwn gyda Saets Creisionllyd

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae pizzas maint personol yn un o fy hoff ginio yn ystod yr wythnos oherwydd mae’n rhoi rhywbeth i mi edrych ymlaen ato drwy’r dydd. Fel arfer rwy’n prynu toes pizza wedi’i wneud ymlaen llaw oherwydd, gadewch i ni ei wynebu, anaml y bydd gennyf ddigon o egni ar nos Fawrth i wneud a rholio’r toes. Ond dyma ychydig o newyddion da: Mae’r combo topin braf hwn yn cyd-fynd yn berffaith ag unrhyw gramen.

Cynhwysion Arwr: Nid ydych wedi byw nes eich bod wedi blasu saets crensiog.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Pizza Tatws Melys Afal Bacwn gyda Crispy Sage.

Salad Thai wedi’i Rhwygo Afocado PureWow

Pam rydyn ni’n ei garu: Dewch i gwrdd â’r salad llysieuol harddaf rydych chi erioed wedi’i wneud. Ydych chi’n gwybod yr ymadrodd ‘bwyta’r enfys’? Dyma’r pryd roedden nhw’n siarad amdano. Mae’n cynnwys llysieuyn ar gyfer pob lliw a’r cyfuniad perffaith o frasterau iach, proteinau a charbohydradau. Hyd yn oed os nad ydych chi’n llysieuwr, rwy’n gwarantu y byddwch chi’n cwympo mewn cariad â’r dresin, mae’n un o fy ffefrynnau hyd yn hyn.

Cynhwysion Arwr: Mae angen ailadrodd: gwisgo yw’r rhan orau o salad bob amser, iawn?

Mynnwch y rysáit ar gyfer Salad Afocado wedi’i Rhwygo Thai.

Ryseitiau Cinio Nos Wythnos Heb Lysiau i Un

Eog Pesto Pob gyda Broccolini

Pam rydyn ni’n ei garu: Gallai hwn fod yn un o’r ryseitiau cinio nos wythnos hawsaf ac iachaf erioed. Mewn dim ond 15 munud, bydd gennych ffiled eog wedi’i choginio’n berffaith gyda pesto cartref neu wedi’i brynu mewn siop ar ei ben yn ogystal ag ochr o froccolini (gellir dadlau y llysieuyn gorau). Dim ond pum cynhwysyn sydd yn y rysáit hwn, gan gynnwys halen a phupur, ac mae mor dda y byddwch chi’n ei wneud fwy nag unwaith yr wythnos.

Cynhwysion Arwr: Pasiwch y pesto i mi, os gwelwch yn dda!

Mynnwch y rysáit ar gyfer Eog Pesto Pob gyda Broccolini.

Nwdls Zucchini gyda Berdys ar gyfer Un o Gegin Un Dysgl

Pam rydyn ni’n ei garu: Waeth pa mor galed rydyn ni’n ceisio, ni fydd zoodles byth yn nwdls. Ond o’u cymysgu â garlleg a berdys, maen nhw’n eithaf da. Gall y pryd carb-isel, di-glwten hwn fod ar y bwrdd mewn llai na 30 munud a’i orffen yn llwyr mewn llai na 10. Gwnewch y rysáit hwn hyd yn oed yn haws trwy brynu nwdls zucchini troellog. Ac os ydych chi’n teimlo bod angen rhywbeth ychydig yn fwy o lenwi arnoch chi, rwy’n argymell gwneud hanner nwdls zucchini a hanner sbageti go iawn.

Cynhwysion Arwr: Mae gen i chwant am frathiadau berdysyn llawn sudd bob amser.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Nwdls Zucchini Shrimp for One.

Cyw Iâr Garlleg Lemon ar gyfer Un o Gegin Un Dysgl

Pam rydyn ni’n ei garu: Rwyf bob amser yn chwilio am sesnin da ar gyfer brest cyw iâr, a dyma un rysáit dwi’n dod yn ôl ati o hyd. Pan fyddaf yn gwneud y pryd hwn yn ystod yr wythnos, rwy’n hoffi gwneud y marinâd syml yn iawn pan fyddaf yn cyrraedd adref a defnyddio’r 20 munud hwnnw i gael cawod a newid fy nillad dydd. Ar ôl hynny, mae’r cyw iâr yn cael ei daflu i’r popty, mae grawn yn cael ei weini ar yr ochr, a gweinir cinio.

Cynhwysion Arwr: Byddwch chi eisiau sgorio’r marinâd hwn.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cyw Iâr Garlleg Lemon i Un.

Pasta Carbonara ar gyfer Un o Gegin Un Dysgl

Pam rydyn ni’n ei garu: Efallai yn fwy maddeuol na’ch cinio arferol yn ystod yr wythnos, ond roedd yn rhaid i mi ei gynnwys oherwydd carbonara yw un o fy hoff brydau erioed. Mae’n rysáit rhyfeddol o syml, ond mae’n blasu ac yn edrych yn wych, hyd yn oed os ydych chi’n gwneud argraff ar eich hun! Rwy’n hoffi rhoi pupur coch wedi’i falu ar ben fy mhlât a chymysgu ychydig o sbigoglys ar y diwedd i gael ychydig o ffibr ychwanegol.

Cynhwysion Arwr: Darnau cig moch yw’r gorau.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Pasta Carbonara For One.

Powlenni Taco Reis Cyw Iâr 4-Munud 4-Cynhwysyn gan The Seasoned Mom

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae bowlenni taco yn un arall o fy ryseitiau cinio nos wythnos personol ar gyfer un. Mae’r rysáit hon yn hynod addasadwy, ac yn lle dilyn un rysáit, byddaf yn aml yn ychwanegu fy hoff dopins taco. Weithiau rwy’n defnyddio cyw iâr wedi’i rwygo, dro arall rwy’n gwneud twrci wedi’i falu neu’n gwneud ffa du heb gig. Ni waeth beth fyddwch chi’n ei roi yn y bowlenni hyn, mae’r topin caws wedi’i doddi yn gwneud i’r cyfan flasu’n dda. A pheidiwch ag anwybyddu’r guacamole!

Cynhwysion Arwr: Rwyf mewn brwydr gyson rhwng dewis salsa neu guacamole. Beth yw eich dewis?

Mynnwch y rysáit Bowls Taco Reis Cyw Iâr 4-Cynhwysyn 4 munud.

Bonws: Joke Bakery Cwci Sglodion Siocled Gwein Sengl

Pam rydyn ni’n ei garu: Beth sydd ddim i’w hoffi am gwci sglodion siocled? Hyd yn oed ar noson o’r wythnos pan dwi’n hedfan ar fy mhen fy hun, weithiau mae dant melys yn cripian arnaf. Ond mae’r cwci hwn yn ei wella bob tro. Dyma’r rysáit cwci sengl blasu mwyaf dilys i mi roi cynnig arno erioed. Ac os ydych chi’n pobi swm gweddus, mentraf fod gennych yr holl gynhwysion wrth law. Ewch ymlaen, triniwch eich hun.

Cynhwysion Arwr: Sglodion siocled, lol.

Mynnwch y rysáit ar gyfer y Cwci Sglodion Siocled Gwasanaeth Sengl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.