15 Cacen Caramel Fegan Hufennog, Cyfoethog a Deniadol


Mae caramel a chacen yn gyfuniad cyfoethog a blasus sy’n ymddangos yn ddisylw. Ond does dim llawer o bethau mwy gogoneddus na chnoi i gacen caramel llyfn a hufennog. Dyma 15 o ryseitiau gwych sy’n profi hynny!

1. Cacen Caramel Pecan

Cacen Caramel Pecan

Ffynhonnell: Pecan Caramel Pie

Pecans, Hufen Caramel Dyddiad Siocled – Mae’r Gacen Caramel Pecan Lisa Dobler hon i farw drosti! Haen ar ôl haen o flasusrwydd, cânt eu dal ynghyd â chylchoedd pwdin nes eu bod wedi’u rhewi’n gadarn ac yn drwchus. Top gyda phecans ychwanegol ar ei ben ar gyfer y wasgfa a chyflwyniad.

2. Cacen Haen Coffi Caramel

Cacen Haen Coffi Caramel

Ffynhonnell: Cacen Haen Coffi Caramel

Os ydych chi’n gefnogwr o goffi, yn enwedig diodydd coffi caramel, yna gwnaed y Gacen Haen Goffi Caramel Holly Jade hon i chi. Mae’r gacen hon ei hun yn gyfoethog, yn llaith, yn ysgafn, yn blewog ac yn flasus! Hefyd, mae’n gyflym iawn ac yn hawdd i’w wneud; Pwy sy’n dweud bod yn rhaid i bobi o’r dechrau fod yn drafferth? Yn ogystal â bod yn hynod o flasus a syml, mae gan y pwdin hwn 4 haen hardd, haen hufen menyn caramel gain a diferyn siocled.

3. Cacen Caramel Espresso wedi’i halltu

Cacen Caramel Espresso hallt

Ffynhonnell: Cacen Caramel Espresso wedi’i halltu

Mae’r Gacen Caramel Espresso Salted Jessica Prescott hon bron yn nefoedd ar ffurf cacen. Dychmygwch hwn: llenwad cashiw hufennog, espresso cyfoethog, caramel hallt, a siocled tywyll decadent, i gyd ar sylfaen pecan crensiog. Hmm! Arbedwch y rysáit hwn ar gyfer achlysur arbennig oherwydd nid yn unig mae’r gacen hon yn flasus, mae’n brydferth!

4. Cacen Gaws Afal Caramel hallt

Cacen Gaws Afal Caramel hallt

Ffynhonnell: Cacen Gaws Afal Caramel Halenedig

Efallai na fydd gwell cyfuniad nag afalau a charamel oni bai wrth gwrs eich bod yn ychwanegu cnau Ffrengig a mymryn o halen môr i’r cymysgedd. Nawr dychmygwch y cyfuniad blasus hwn o flasau mewn fersiwn cacen gaws. Nid yw’r gacen di-laeth hon yn cynnwys unrhyw gaws go iawn, ond mae’r cashews a’r menyn coco yn cyfuno’n hyfryd i greu fersiwn amrwd o’r gacen gaws hufenog glasurol. Os ydych chi’n chwilio am bwdin iach a deniadol a fydd yn bodloni’ch dant melys ac yn rhoi gwên ar bob wyneb wrth eich bwrdd, y Gacen Gaws Afal Caramel Halen hon gan Zuzana Fajkusova a Nikki Lefler yw’r hyn sydd ei angen arnoch chi!

5. Cacen Banana Caramel Wyneb i Lawr

Cacen Caramel Banana Wyneb i Lawr

Ffynhonnell: Caramel Banana Upside Down Cacen

Mae’r Gacen Caramel Banana Upside Down hon gan Lisa Dawn Angerame yn un o’r pwdinau mwyaf trawiadol a welwch chi erioed. Edrychwch ar y chwyrlïo yna o fananas caramel! O dan yr holl ddaioni melys a gludiog hwnnw, fe welwch gacen wen flasus o ysgafn ac ychydig yn dangy wedi’i gwneud ag wyau llin ac iogwrt. O. Fi. Daioni. Mae’n rhywbeth perffaith.

Adargraffwyd gyda chaniatâd oddi wrth Llyfr Coginio ABC Fegan gan Lisa Dawn Angerame, Page Street Publishing Co. 2021. Credyd Llun: Alexandra Shytsman

6. Cacen Gaws Fanila Caramel

Cacen Gaws Fanila Caramel

Ffynhonnell: Cacen Gaws Vanilla Caramel Swirl

Mae’r Gacen Gaws Fanila Caramel gyfoethog ac anhygoel hon gan Maya Sozer yn dwyllodrus o hawdd. Dim angen coginio, dim ond cymysgu ac arllwys stwff, a’r cam olaf boddhaol hwnnw o droi’r caramel i lenwad fanila. Heb unrhyw siwgrau wedi’u mireinio a set iach o gynhwysion, gallwch chi deimlo’n dda am weini hwn i’ch anwyliaid. O ie, a dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i’w wneud.

7. Cacen Caramel Halen Siocled

Cacen caramel siocled a hallt

Ffynhonnell: Cacen Caramel Halen Siocled

Yn y bôn, mae’r Gacen Siocled Caramel Caramel Halen Bridge Rose hon yn ddwy gacen wedi’u pentyrru ar ben ei gilydd oherwydd, gadewch i ni ei wynebu, beth sy’n well na phentwr o gacennau? (Dim byd, yr ateb yw dim). Mae’r pretzels yn addurniadol yn unig, felly ni allwch drafferthu gyda nhw os dymunwch!

8. Cacen Gaws Pecan Caramel hallt

Caramel Halen a Chacen Gaws Pecan

Ffynhonnell: Caramel Halen a Chacen Gaws Pecan

Teisen ddi-bobi flasus wedi’i gwneud ar gyfer y gwyliau. Mae’r Gacen Gaws Cnau Ffrengig Caramel Halen Fegan hon gan Teri Macovei yn chwyth. Mae yna waelod cnau gydag awgrym o fanila, wedi’i ddilyn gan haen denau, crensiog o garamel, cnau Ffrengig wedi’u torri’n fân, haenen llyfn, hufenog tebyg i gacen gaws, ac wedi’i orffen gyda haen flasus o garamel tawdd, gyda mwy o gnau Ffrengig crispy ar ei ben. Fe’i gwneir i greu argraff a darparu profiad bwyta cacennau bythgofiadwy.

9. Cacen Gaws Pei Pwmpen Caramel gyda Thopin Streusel

Pastai Pwmpen Cacen Gaws Caramel gyda Streusel Topping

Ffynhonnell: Pastai Pwmpen Cacen Gaws Caramel Streusel Topping

Mae topin y briwsion ar y Cacen Gaws Pwmpen Caramel Caramel ar Ben hwn Melanie Sorrentino Streusel yn flasus ac yn mynd â phwdin i lefel hollol newydd! Mae’r pwdin hwn mor gyfoethog ac yn llawn gweadau a blasau cyflenwol.

10. Dim Pobi Teisen Caramel Bailey

Dim Pobi Teisen Caramel Bailey

Ffynhonnell: Dim Pobi Cacen Caramel Bailey

Mae’r Gacen No-Bake Caramel Bailey hon gan Aryane Heroux-Blais, gyda’i gorchudd caramel a’i garnais speculoos, yn sicr o fod yn seren eich parti nesaf!

11. Cacen Hufen Iâ Caramel Siocled Amrwd

Cacen Hufen Iâ Caramel Siocled Amrwd

Ffynhonnell: Cacen Hufen Iâ Caramel Siocled Raw

Mae’r Gacen Hufen Iâ Caramel Siocled Raw Crystal Bonnet hon yn gacen ar gyfer pob achlysur. Gan ddechrau gyda chrwst siocled, dyddiadau a chnau Ffrengig, mae haenen o hufen iâ cnau coco banana ar ei ben, gyda charamel menyn almon ar ei ben, ac yn olaf sychell siocled tywyll! Mae’r gacen hufen iâ hon nid yn unig yn amrwd, ond hefyd yn rhydd o glwten a grawn! Hefyd, mae’n flasus.

12. Cacennau Hufen Iâ Fanila Mini gyda Saws Caramel

Cacennau Hufen Iâ Fanila Mini gyda Saws Caramel

Ffynhonnell: Cacennau Hufen Iâ Fanila Mini gyda Saws Caramel

Mae’r Cacennau Hufen Iâ Mini Fanila blasus hyn gyda Saws Caramel gan Melissa Huggins yn cynnwys tair haen. Rhisgl almon wedi’i felysu â dyddiad yw’r haen isaf, mae’r haen ganol yn hufen iâ fanila hufenog, ac mae gan yr haen uchaf orchudd siocled tywyll cyfoethog. Mae diferyn o saws caramel cartref yn mynd â’r gacen hon dros yr ymyl.

13. Cacennau Menyn Carmel wedi’u halltu

Cacennau Menyn Carmel Halenedig

Ffynhonnell: Cacennau Babanod Menyn Caramel Halenedig

Mae’r cacennau menyn caramel cnau daear hallt Maya Popovich hyn nid yn unig yn flasus ond hefyd yn annwyl! Maen nhw’n fyrbryd bach perffaith, ond os oeddech chi eisiau pobi hwn fel torth fach neu mewn tuniau myffin mwy, mae’n debyg y byddai’n gweithio, byddai’n rhaid i chi ddyblu’r rysáit.

14. Cacen Gaws Masarn gyda Saws Caramel

Cacen Gaws Masarn gyda Saws Caramel

Ffynhonnell: Cacen Gaws Masarn gyda Saws Caramel

Nid oes angen amser popty ar y llenwad fegan hufennog a chrwst di-glwten, sy’n golygu nad yw’r rysáit hwn yn bobi. Mae surop masarn tywyll yn dwyn i gof flasau cyfoethocach yr ydym yn eu cysylltu â chwympo. Gyda saws caramel ar ei ben, mae’r Gacen Gaws Masarn Saws Caramel Swaminathan hwn yn ddifflach!

15. Cacen Ffrwythau Swcchini Moronen Gyda Charamel Cashi rhost

Cacen Ffrwythau Moronen Zucchini gyda Charamel Cashi Rhost

Trwy Gacen Ffrwythau Moronen Zucchini gyda Charamel Cashi Rhost

Mae’r gacen flasus a maethlon hon yn llawn ffrwythau a llysiau! Mae’r gacen wedi’i llenwi â zucchini tymhorol a moron ac yna wedi’i orchuddio â gwydredd caramel cyfoethog a decadent wedi’i wneud â dyddiadau, surop masarn, a hufen cnau coco. Mae’r Gacen Ffrwythau Moronen Caramel Zucchini Rhost Caramel hon gan Karen yn bwdin perffaith i’r rhai sydd â dant melys sy’n chwilio am opsiynau melys maethlon.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancrY canser y prostadac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.