15 Cacen Mafon Gwych A Blasus wedi’u Gwneud yn Fegan


Heddiw yw Diwrnod Raspberry Paste, ac i ddathlu’r achlysur, rydyn ni’n dod â chrynodeb o rai o’n pasteiod mafon gorau dros y blynyddoedd i chi. Mae blas melys a tart y mafon yn mynd yn dda gydag amrywiaeth o bwdinau, ond mae’n ymddangos eu bod yn disgleirio mewn cacennau. O gacennau crêp i gacennau mousse i gacennau caws, rydyn ni wedi eich gorchuddio â rhai o’r cacennau mafon mwyaf rhyfeddol y byddwch chi byth yn eu blasu!

1. Cacen Siocled Tywyll Mafon

Cacen Mafon Siocled Tywyll

Ffynhonnell: Cacen Mafon Siocled Tywyll

Ar ben y Gacen Mafon Siocled Tywyll Taavi Moore gyfoethog a decadent hon mae rhew mafon hufenog a mwyar duon ffres.

2. Cacen siocled, ffigys a mafon

Teisen siocled, ffigys a mafon

Ffynhonnell: Cacen Mafon Ffig Siocled

Mae’r Tarten Mafon Ffig Siocled Pamela Higgins syml a blasus hon yn cyfuno ffigys a mafon i gael ychydig ychwanegol o felyster ac awgrym o ffrwythlondeb. Pobi fegan sy’n defnyddio llin yn lle wyau, mae’r gwead yn dal i fod yn blewog iawn, yn feddal ac yn gooey felly mae bron fel browni hyd yn oed yn well!

3. Cacennau Mafon Siocled Bach

Cacennau Mafon Siocled Bach

Ffynhonnell: Petite Chocolate Mafon Cacennau

Does dim byd cystal â chael eich cacen fach. Mae hyd yn oed yn well pan fydd y rysáit yn weddol syml i’w wneud. Dim ond dau gynhwysyn sydd eu hangen ar y crwst ar gyfer y Cacennau Bach Mafon Siocled Vanessa Croessmann hyn. Mae siâp y llenwad siocled fel cyffug ac yn toddi yn eich ceg ynghyd â’r mafon. Blasus!

4. Cacen Curd Lemwn Mafon

Tarten ceuled mafon a lemwn

Ffynhonnell: Tarten Curd Lemon Mafon

Yn sbeislyd a melys, mae’r Gacen Curd Lemwn Mafon hon gan Margaux Mouton yn gyfeiliant perffaith i de. Polenta sy’n ffurfio’r rhan fwyaf o waelod y gacen hon, ac mae’r top sy’n seiliedig ar tofu yn hufennog a lemoni. Mae ceuled lemwn hefyd yn sych ar ei ben, ond gallwch roi surop dyddiad tangy neu saws aeron yn ei le ac mae ganddo effaith yr un mor hudolus. Yn anad dim, mae’r gacen hon yn cymryd llai nag awr i’w gwneud o’r dechrau i’r diwedd!

5. Cacen Crepe Mafon Siocled

Teisen Crepe Mafon Siocled

Ffynhonnell: Teisen Crepe Mafon Siocled

Dyma’r gacen fwyaf hwyliog i’w gwneud! Mae haenau o grepes tenau, blasus yn ffurfio’r Gacen Mafon Siocled Crepe hwn gan Amy Lanza. Ar ben crepes mae hufen trwm fegan neu iogwrt, mafon ffres, a siocled wedi’i dorri.

6. Cacennau mafon bach

Cacennau Swirl Mini Mafon

Ffynhonnell: Mini Raspberry Swirl Cakes

Weithiau efallai y byddwch chi’n teimlo eich bod chi eisiau bwyta cacen. Ond dydych chi ddim yn teimlo fel gwneud yr holl beth, ei bobi, ac yna llenwi’ch hun â dos enfawr o siwgr. Mae’r Cacennau Swirl Mini Mafon hyn o Laine Rudolfa bron yn amrwd, yn isel mewn siwgr, yn ffrwythau, yn adfywiol ac yn llenwi. Maen nhw hefyd yn hawdd i’w gwneud oherwydd does dim rhaid i chi eu pobi. Bydd y rhewgell yn gwneud ei waith i chi. A bydd y chwyrliadau mafon hardd ar ei ben yn gwneud y cacennau hyn yn boblogaidd mewn unrhyw barti.

7. Mini Licorice Raw a Chacennau Mafon

Cacennau Licorice Mafon Raw Mini

Ffynhonnell: Cacennau Licorice Mafon Raw Mini

Mae’r Cacennau Licorice Mafon Amrwd Mini blasus a hardd hyn gan Natalie Yonan yn cyfuno mafon ffrwyth llachar gyda licorice melys a hallt. Mae’r llenwad yn cael cyffyrddiad hufennog o cashiw a’i felysu ychydig â neithdar agave. Cynhwyswch hwn yn eich parti nesaf am gyffyrddiad lliwgar.

8. Cacen siocled gwyn a chwerw gyda jam mafon a chia

Cacen siocled du a gwyn gyda jam mafon a chia

Ffynhonnell: Cacen Siocled Gwyn a Thywyll gyda Jam Mafon Chia

Mae’r cyfuniad hwn o lenwad siocled dwbl hufennog, sylfaen siocled gyfoethog, a jam mafon tangy yn anorchfygol. Mae gwasgfa’r sylfaen siocled dwfn yn ategu’n hyfryd llyfnder ac ysgafnder yr haenau llenwi siocled, tra bod y jam mafon yn ychwanegu’r cyffyrddiad blasus hwnnw ac yn torri trwy gyfoeth y siocled cyfan. Efallai y byddwch chi’n cwympo mewn cariad â’r Gacen Siocled Dywyll a Gwyn hon gyda Raspberry Chia Jam gan Maja Brekalo.

Adargraffwyd gyda chaniatâd Bake it Vegan gan Maja Brekalo, Page Street Publishing Co. 2021. Credyd llun: Maja Brekalo

9. Cacennau Mousse Mafon Linzer

Cacennau Mousse Mafon Linzer

Ffynhonnell: Linzer Raspberry Mousse Cakes

Mae’r Cacennau Mousse Mafon Linzer hyn gan Gretchen Price yn cynnwys haen denau o jam mafon (fel y dylai unrhyw gwci Linzer). Mae cromen o mousse cnau cyll ysgafn yn amgáu’r compote mafon ffres. Mae’r fersiwn fegan o wydredd drych Yn cyfuno’r cyfan gyda darnau o gnau cyll wedi’u carameleiddio, mae’r pwdin hwn yn sicr o fod yn boblogaidd.

10. Cacen Siocled Tair Haen Gyda Frosting Cyffug Mafon

Teisen Siocled 3 Haen gyda Rhew Cyffug Mafon

Ffynhonnell: Teisen Siocled 3 Haen gyda Rhew Cyffug Mafon

Mae’r Gacen Siocled 3 Haen hon gyda Frosting Cyffug Mafon gan Natalie Martin MS, RD a Lexie Staten MS, RD yn siocled ar siocled ar siocled, a rhag ofn nad yw hynny’n ddigon, mae rhew cyffug siocled ar ei ben Pam? Teisen siocled amrwd 3 haen, wedi’i seilio ar blanhigion, heb unrhyw siwgr, cynnyrch llaeth nac olew wedi’i buro, gyda rhew cyffug mafon 4-cynhwysyn ar ei phen.

11. Cacen Mousse Ffrwythau’r Ddraig Mafon

Cacen mousse mafon a pitahaya

Ffynhonnell: Cacen Mousse Mafon Ffrwythau’r Ddraig

Mae’r Gacen Mousse Mafon Ffrwythau’r Ddraig hon gan Leno Regushadze yn brofiad pwdin anhygoel. Yn toddi yn y geg ac yn felys, gyda diferyn o siocled tywyll, mae’n cael ei wead rhyfeddol tebyg i mousse o’r cashews a’i flas o’r pitahaya ffres, llawn sudd a’r mafon. Mae’n rhaid i chi roi cynnig arni i’w gredu. Iach a blasus – beth sydd ddim i’w garu yma?

12. Cacen Gaws Siocled, Mafon, a Betys

Cacen gaws siocled, mafon a betys

Ffynhonnell: Cacen Gaws Betys Mafon Siocled

Teisen flasus a hardd! Mae’r cyfuniad o siocled, mafon, a betys yn anorchfygol ac mae’r canlyniad yn olygfa mor brydferth. Mwynhewch wneud a bwyta’r Gacen Gaws Siocled Mafon Betys Pamela Higgins hon!

13. Cacen Gaws Matcha Mafon Amrwd Gyda Chrwst Rasin Cnau Ffrengig

Matcha amrwd a chacen gaws mafon gyda chrystyn rhesins a chnau Ffrengig

Ffynhonnell: Cacen Gaws Mafon Raw Matcha gyda Chrystyn Rasin Cnau Ffrengig

Mae gan y gacen gaws amrwd hon haenen cashew fanila hufennog, haen o gacen gaws matcha, a thopin mafon ffres. Efallai ei fod yn edrych yn ffansi, oherwydd y mae, ond mae mor hawdd ei wneud y gall hyd yn oed dechreuwr pwdin ei drin. Bydd y Gacen Gaws Matcha Mafon Amrwd hon gyda Chrystyn Rasin Pecan gan Lera Krasovskaya yn boblogaidd mewn unrhyw barti!

14. 2 Pastai Hufen Mafon Haen

Cacen hufen mafon 2 haen

Trwy bastai Hufen Mafon 2 Haen

Mor bert mewn pinc gyda sylfaen siocled fegan blasus ac aeron ffres ar ei ben, mae’r gacen hufen mafon dwy haen hon gan Kristina Jug a Mitja Bezensek yn sgrechian haf. Mae’r gacen binc ffrwythus, decadent hon yn un y bydd pawb yn ei charu ac yn gofyn am eiliadau. Fe allech chi hyd yn oed wneud ychydig mwy o’r gacen hon a gwneud jariau cacen annwyl! Pan fydd y parti drosodd a’r gacen wedi diflannu, bydd gennych chi fwyd dros ben o hyd! Athrylith.

15. Cacen Gaws Chia Mafon

Cacen gaws gyda mafon a chia

Ffynhonnell: Cacen Gaws Raspberry Chia

Bydd y Gacen Gaws Mafon Chia hon gan Mitra Shirmohammadi yn bywiogi diwrnod unrhyw un dim ond trwy edrych arno, ac mae’n blasu hyd yn oed yn well. Ar ben y gramen gyfoethog, gludiog mae cacen gaws cashiw sidanaidd-llyfn ac yna’n gorffen gyda chompot chia mafon cartref sy’n gwneud y gacen hon yn wirioneddol arbennig.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancrY canser y prostadac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster — Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y ecolegol Y manteision iechyd o a diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.