15 mochi pwdin y byddwch yn eu caru mochi iawn

Rhain mochi pwdinau Bydd yn dangos i chi pam mae’r danteithfwyd Japaneaidd hwn yn enwog ledled y byd! O flasau clasurol i greadigol, mae’n rhaid rhoi cynnig ar bob mochi ar y rhestr hon.

Os nad ydych chi erioed wedi cael tamaid o mochi yn ystod eich bywyd cyfan, rydych chi mewn am wledd!

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Rhowch eich e-bost isod a byddwn yn anfon y rysáit yn syth i’ch mewnflwch!

Nodyn: Mae angen JavaScript ar gyfer y cynnwys hwn.

15 pwdin mochi y byddwch chi'n eu caru mochi iawn!  Dangosir yn y llun: Mefus Mefus Mochi

Gyda’i du allan meddal, cnolyd a thu mewn melys, hufennog, nid yw’n syndod bod mochi yn caru ledled y byd.

Yn ffodus, nid oes angen i chi brynu tocyn awyren i Japan i gael y mochi sy’n blasu orau yn y wlad.

Gyrrwch i’ch archfarchnad Asiaidd agosaf a chymerwch fag o flawd reis gludiog. Yn y bôn, dyna’r cyfan sydd angen i chi ei wneud.

Gofalwch am y cynhwysion; mae ryseitiau arnom ni.

Yn y crynodeb hwn, byddwch yn dysgu sut i wneud mochi blasus yng nghysur eich cartref eich hun!

P’un a ydych yn newydd i mochi neu connoisseur, rhain mochi pwdinau Maent yn hanfodol.

Mae’r mochi mefus hwn yn bwdin hardd a blasus sy’n boblogaidd yn Japan yn ystod y gwanwyn.

Rwy’n caru llawenydd yr anrheg hon. Dechreuwch gyda mefus cyfan, ffres. Mae wedi’i orchuddio â phast ffa coch melys ac yna wedi’i lapio mewn mochi meddal a chewy.

Mae’r mefus llawn sudd, ychydig yn dart, ynghyd â melyster y past ffa coch yn flasus.

Mochi ffres ar y tu allan yw’r ffordd berffaith i ychwanegu at yr holl flasau a gweadau hyn.

Mae’r Sakura mochi hwn yn bwdin Japaneaidd traddodiadol arall. Fe’i gwasanaethir trwy gydol y gwanwyn pan fydd y blodau ceirios yn eu blodau llawn.

Mae’n hawdd ei wneud ac mae’r lliw yn hyfryd.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Rhowch eich e-bost isod a byddwn yn anfon y rysáit yn syth i’ch mewnflwch!

Nodyn: Mae angen JavaScript ar gyfer y cynnwys hwn.

Mae’n cynnwys pêl reis ludiog wedi’i llenwi â phast ffa coch melys.

Mae’r gacen reis wedi’i lapio mewn deilen blodau ceirios hallt wedi’i phiclo ar gyfer cyferbyniad blas braf.

Nid yw Sakura mochi yn felys iawn ond mae ganddo gyfoeth cynnil.

Mae’r pwdin cnoi a melys hwn yn glasur. Os ydych chi’n caru blasau te gwyrdd a matcha, rwy’n bendant yn argymell y rysáit hwn.

Mae gan y rysáit hwn ddwy fersiwn wahanol o de gwyrdd mochi. Un rysáit yw mochi gwyn gyda llenwad te gwyrdd a’r llall yw mochi te gwyrdd gyda llenwad ffa gwyn.

Mae’r ddwy rysáit yn arddangosiad gwych o flasau te gwyrdd. Hefyd, mae’r lliwiau cyferbyniol yn brydferth.

Ni allaf ddod dros wead a blasau’r danteithion mochi blasus hyn!

Mae’r gacen ei hun yn felys, sawrus, cnoi, a menynaidd i gyd ar unwaith. Mae naddion cnau coco ar ei ben yn ychwanegu melyster a thopin crensiog bendigedig.

Ysgeintiwch ychydig o halen naddion ar ben y topin cnau coco i wneud y cacennau hollol anhygoel hyn. Mae daearoldeb y matcha a’r cnau coco melys yn creu cyfuniad blas anhygoel.

Dyma rysáit ar gyfer mochi sylfaenol ond blasus. Mae’n syml ond yn bendant yn taro’r fan a’r lle os ydych chi’n dyheu am rywbeth meddal, blewog a chewy.

Dim ond 4 cynhwysyn sylfaenol fydd eu hangen arnoch chi ar gyfer y rysáit hwn ac mae’n hynod o hawdd i’w wneud.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud cacen mochi ychydig yn felys, ac fel bonws, mae’n rhydd o glwten ac yn naturiol fegan.

Bydd y rysáit hawdd hwn yn eich gadael â byrbryd melys ac eisiau mwy!

Mae gan y cacennau mochi hyn wead hardd ac mae’r blas yn flasus.

Maen nhw’n feddal ac yn cnoi gyda blasau sy’n gwneud i chi deimlo fel eich bod chi ar wyliau trofannol. Mae cacennau mochi menyn yn felys ond ddim yn rhy siwgraidd.

Mae ganddynt hefyd awgrymiadau o flasau fanila, menyn a chnau coco. Mae’r Menyn Mochi Hawaii hyn yn nefol.

Er y bydd yn anodd aros, gwnewch yn siŵr bod y cacennau hyn yn oeri cyn eu torri. Mae’r cacennau cwpan blasus hyn yn wych ar gyfer partïon, ond ni fyddant yn para’n hir!

Mae’r wafflau mochi gwych hyn yn braf ac yn euraidd ar y tu allan ac yn cnoi ar y tu mewn. Mae’n gyfuniad hardd o mochi Japaneaidd a waffl Gwlad Belg.

Mae’r wafflau brecwast blasus hyn bron yn berffaith. Mae’r blawd mochiko yn rhoi gwead unigryw i’r wafflau hyn, ond maen nhw’n dal yn debyg iawn i waffl.

Ar frig y rhain gyda ffrwythau, chwistrelliadau, hufen chwipio, neu surop masarn sydd wedi profi’n wir am frecwast blasus.

Pwy all wrthsefyll cwci sglodion siocled wedi’i bobi’n ffres? Mae’r rhain yr un mor flasus â’ch hoff rysáit cwci, ond gyda thro!

Mae’r cwcis hyn ychydig yn grimp o gwmpas yr ymylon gyda chanol mochi meddal, chewy. Hefyd, maen nhw’n eithaf syml i’w gwneud.

Nid dim ond blawd mochi sydd gan y cwcis hyn i roi gwead cnoi iddynt. Mae’r rhain yn cael eu llenwi â thoes mochi bendigedig.

Mae’n syndod braf ac yn ychwanegiad braf i gwci sglodion siocled.

Mae’r rysáit mochi hwn yn ffordd flasus o roi tro Japaneaidd ar glasur gwyliau. Mae’r cacennau mochi hyn fel croes rhwng pastai pwmpen a mochi menyn.

Mae gan y pwdin hwn flas pwmpen hyfryd ac awgrymiadau o sbeisys cynnes a deniadol.

Er bod pastai pwmpen yn eithaf hufenog, mae gan y cacennau mochi hyn wead mwy chewier. Rwyf wrth fy modd â’r olwg unigryw hon ar bwdin pwmpen ar gyfer y gwyliau.

Y tro cyntaf i mi archebu hufen iâ mochi mewn bwyty Japaneaidd, doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i’n ei archebu.

Pan ddaeth at y bwrdd, roedd hyd yn oed yn fwy dryslyd oherwydd nid oedd yn edrych yn ddim byd tebyg i hufen iâ.

Roedd cnoi i mewn iddo yn daith wallgof o syndod, hyfrydwch, a llawenydd pur. Maen nhw’n anhygoel!

Hufen iâ melys, oer wedi’i lapio mewn mochi meddal a chewy yw’r hufen iâ llaw mwyaf blasus.

Mae’r rysáit hon yn haws nag y byddech chi’n ei feddwl ac mae’n ffordd wych o gael y plant i helpu.

Mae’r rysáit hwn ar gyfer pawb sy’n hoff o siocled.

Mae gan y brownis hyn yr un blas cyfarwydd â browni siocled cyfoethog, ond mae’r gwead yn cnoi fel mochi.

Dyma fersiwn siocled o mochi menyn Hawaii. Y rhan orau? Mae gan y rhain ddarnau ymyl crisp o hyd.

Mae’r brownis hyn yn berffaith i fynd â nhw i unrhyw barti. Bydd gwesteion wrth eu bodd â’r rhain ac maen nhw’n gwneud browni gwych heb glwten hefyd!

Mae’r danteithion mochi hyn yn hollol annwyl. Maent yn berffaith ar gyfer unrhyw gynulliad gwanwyn neu’r Pasg.

Mae’r blas lemwn a’r lliw melyn llachar yn drawiadol. Bydd plant ac oedolion fel ei gilydd yn eu caru ac maen nhw’n gymaint o hwyl i’w haddurno.

Mae leinin cacennau cwpan yn eu cadw rhag glynu at ei gilydd er mwyn eu gweini’n hawdd.

Mae’r blas mango trofannol yn y rysáit hwn yn wych ac mae’r mochi chewy yn wych.

Dwi wrth fy modd efo’r cyferbyniad rhwng y chewy mochi a’r ganolfan mango hufennog. Mae gan Mango flas mor aromatig a ffrwythus fel ei fod yn cyd-fynd yn berffaith â mochi cynnil melys.

Bydd y danteithion mochi hufen mango hyn yn anfon eich blasbwyntiau ar daith flasus o gwmpas y byd.

Mae’r pwdin mochi hwn yn feddal ac yn cnoi.

Mae’r clustogau bach hyn wedi’u gorchuddio â phowdr soi cyfoethog â blas cnau. Yna cânt eu dousio â saws o’r enw surop kuromitsu.

Mae’r surop wedi’i wneud o siwgr brown ac yn rhoi melyster bendigedig i’r mochi. Mae’r pwdin oer hwn hefyd yn eithaf adfywiol, a dyna pam y caiff ei weini’n aml yn ystod misoedd poeth yr haf.

Mae’r mochi ffa coch hwn yn hynod felys ar y tu mewn ac yn flasus o llyfn ar y tu allan.

Mae’r mochi gwyn a llenwad past ffa coch yn creu nid yn unig cyfuniad blas perffaith, ond hefyd cyferbyniad gweledol hardd.

Mae wir yn wledd unigryw a blasus!

Pwdinau Mochi

Leave a Comment

Your email address will not be published.