15 o Bwdinau Fegan Seiliedig ar Gnau Cyfoethog a Chalonnog


Mae cnau Ffrengig yn cynnig gwead crensiog gwych a blas menynaidd llyfn sy’n mynd yn wych gyda candy. Maent hefyd yn uchel mewn omegas a gwrthocsidyddion, ac yn darparu nifer o fanteision iechyd eraill. Dyma 15 pwdin cnau Ffrengig a fydd yn gwneud i chi fod yn obsesiwn dros yr hedyn anhygoel hwn!

1. Pastai Pecan Llus No-Bake

Cacen llus a chnau Ffrengig heb popty

Ffynhonnell: No Bake Blueberry Pecan Pie

Mae’r Tarten Cnau Ffrengig Dim Pobi hon gan Angelina Papanikolaou yn bwdin blasus, ffrwythus a lliwgar. Hefyd, mae mor hawdd i’w wneud! Mae’r croen yn gymysgedd o gnau Ffrengig, cnau coco, a dyddiadau. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw taflu popeth yn eich prosesydd bwyd a gadael iddo wneud yr holl waith. Perffaith ar gyfer ciniawau gwyliau prysur.

2. Bariau Crymbl Cranberry Walnut

Bariau Crymbl Cranberry Walnut

Ffynhonnell: Bariau Crymbl Cranberry Walnut

Mae’r Bariau Cnau Ffrengig Llugaeron Iach hyn gan Caroline Doucet yn cael eu gwneud gyda chnau Ffrengig, ceirch, dyddiadau, ac ychydig o gynhwysion sylfaenol eraill. Eu cael am frecwast cyflym neu fyrbryd, neu weini gyda hufen iâ ar gyfer pwdin.

3. Gellyg wedi’u Pobi gyda Hufen Cnau Coco, Cnau Ffrengig wedi’u Tostio, a Diferyn Siocled Tywyll

Gellyg wedi'u Pobi gyda Hufen Cnau Coco, Cnau Ffrengig wedi'u Tostio a Drizzle Siocled Tywyll

Ffynhonnell: Gellyg Pob gyda Hufen Cnau Coco, Cnau Ffrengig wedi’u Tostio a Diferyn Siocled Tywyll

Mae’r holl flasau a ychwanegir at y pwdin hwn yn ategu ei gilydd ac yn creu blas a gwead cytbwys. Mae gellyg yn ysgafn, yn naturiol melys ac aromatig. Mae’r cnau ychydig yn felys i chwerw, gyda thonau priddlyd menynaidd a gwead crensiog. Yn olaf, mae ychwanegu hufen cnau coco wedi’i chwipio i’r cyfuniad gellyg-cnau Ffrengig yn rhoi naws sidanaidd, cain i’r pwdin hwn, gyda chwistrelliad siocled tywyll decadent ar ei ben. Mae’r Gellyg Pob gyda Hufen Cnau Coco, Pecans wedi’u Tostio, a Dark Chocolate Drizzle gan Teri Macovei yn ysblennydd!

4. Cacen Cnau Ffrengig Moronen gyda Frosting Caws Hufen

Cacen Cnau Ffrengig Moronen gyda Frosting Caws Hufen

Ffynhonnell: Teisen Foronen Pecan gyda Frosting Caws Hufen

Byddai’r Gacen Cnau Ffrengig Moron Heb Glwten hon gyda Rhew Caws Hufen gan Rhea Parsons yn gwneud pwdin Pasg bendigedig. Neu ar ôl y Pasg. Neu ar gyfer priodas. Neu am unrhyw ddiwrnod. Mwynhewch!

5. Sleisen o cnau Ffrengig a sinsir

Tafell o sinsir a chnau Ffrengig

Ffynhonnell: Sleisen Gnau Ginger

Os ydych chi’n chwilio am bwdin melys a chynnes? Peidiwch ag edrych ymhellach na’r Sleisen Walnut Ginger hon gan Sara Kidd. Mae’r cnau Ffrengig yn ychwanegu gwead gwych ac yn dod â’r blas blasus allan.

6. Cranberry Walnut Cwcis Blawd Ceirch

Cwcis Blawd Ceirch gyda Chnau Ffrengig a Llugaeron

Ffynhonnell: Cranberry Walnut Oatmeal Cookies

Mae’r Cwcis Medha Swaminathan Llugaeron Walnut Oatmeal hyn yn ddigon iach i’w mwynhau ar gyfer brecwast neu fel byrbryd, ond eto’n ddigon blasus fel pwdin boddhaol. Wedi’u gwneud o geirch wedi’u rholio, maen nhw’n hollol fegan a heb glwten, ac maen nhw’n dod at ei gilydd mewn 25 munud neu lai!

7. Cnau Ffrengig melys a dyddiadau

Cnau Ffrengig a candy dêt

Ffynhonnell: Walnut Date Cyffug

Mae cnau Ffrengig yn darparu brasterau iach, ffibr, fitaminau a mwynau. Mae cnau Ffrengig yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion. Mae cnau Ffrengig yn dda i’r ymennydd ac yn cefnogi heneiddio’n iach. Mae cnau Ffrengig yn gnau hynod faethlon. Mae dyddiadau yn felysydd naturiol rhagorol ac yn llawn daioni. Mae cnau Ffrengig wedi’u tostio yn rhoi blas gwych i’r Namita Tiwari Date a Walnut Fudge. Mae cyffug yn bwdin melys a Nadoligaidd di-euogrwydd.

8. Cacen Pecan Caramelized Gyda Frosting Hufen Coffi

Cacen Cnau Ffrengig Carameledig Gyda Frosting Hufen Goffi

Ffynhonnell: Cacen Pecan Caramelized gyda Frosting Hufen Coffi

Ar ben y gacen di-glwten hon mae hufen coffi cyfoethog a chnau Ffrengig caramelaidd. Gwnewch y Gacen Cnau Ffrengig Caramelaidd hon gyda Gwydredd Hufen Goffi Clemence Moulaert yn rhan o’ch pwdin Nadolig!

9. Pastai Llus Gyda Chrwst Cnau Ffrengig Blawd Ceirch

Tarten Llus gyda Blawd Ceirch a Chrwst Cnau Ffrengig

Ffynhonnell: Blawd Ceirch Pecan Crust Tartlets Llus

Mae’r Tarten y Llus hyfryd hyn, ynghyd â Chrwst Cnau Ffrengig Blawd Ceirch gan Travis Piper, yn cynnwys llenwad llus melys a chrystyn cnau Ffrengig blawd ceirch crensiog perffaith. Maen nhw’n bwdin gwyliau perffaith os nad danteithion siocled yw eich peth chi.

10. Pwdin Caramel gyda Chnau Ffrengig Candied

Pwdin Caramel gyda Chnau Ffrengig Candied

Trwy Bwdin Caramel gyda Chnau Ffrengig Candied

Mae’r Pwdin Caramel hwn gyda Chnau Ffrengig Candied gan Fabio Gallo yn bwdin syml, hawdd a chyflym a fydd yn edrych yn wych ar ddiwedd pryd o fwyd. Gwneir Pwdin Caramel Hufennog gyda llaeth soi a siwgr brown ac yna pecans candi cartref ar ei ben.

11. Brownis Cnau Ffrengig Mafon Protein Siocled

Brownis Cnau Ffrengig Mafon Pecyn Siocled Protein

Ffynhonnell: Brownis Cnau Ffrengig Mafon Pecyn Siocled

Mae’r Brownis Cnau Ffrengig Mafon Pecyn Siocled Renee Sexton hyn yn blasu’n hufennog, melys a decadent, ond maen nhw’n rhyfeddol o iachach na’r mwyafrif o bwdinau y byddwch chi’n rhoi cynnig arnyn nhw. Maen nhw’n cael eu gwneud gyda ffa a chnau, felly mae ganddyn nhw dunelli o brotein a brasterau iach. Hefyd, maen nhw’n blasu’n bechadurus o flasus.

12. Pastai Ceirios Cnau Ffrengig Had Cywarch

Tarten Ceirios gyda Hadau Cywarch a Chnau Ffrengig

Ffynhonnell: Hemp Seed Walnut Tarten Cherry

Ahh… pastai ceirios. Mae’r fersiwn fegan amrwd hon yn flasus iawn! Yn syml, ceirios yw’r llenwad ac mae’r gramen wedi’i wneud o hadau cywarch, cnau Ffrengig, olew cnau coco, a pha bynnag felysydd rydych chi’n ei hoffi. Mae hyn yn hynod iach i’ch calon a’ch ymennydd! Mae’n rhaid i chi roi cynnig ar y Pei Ceirios Gyda Hemp Seeds a Walnut gan Emily von Euw.

13. Pwmpen, Cnau Ffrengig, a Chacen Gaws Siocled Gwyn

Cacen Gaws Cnau Ffrengig Pwmpen gyda Siocled Gwyn

Ffynhonnell: Cacen Gaws Cnau Ffrengig Pwmpen Siocled Gwyn

Mae’r Gacen Gaws Pwmpen Pecan Siocled Gwyn syfrdanol hon gan Florian Nouh yn bwdin breuddwydiol. Mae’n hufennog, melys, a decadent gyda blasau cwympo blasus. Heb sôn, mae’n cael ei wneud heb lawer o baratoi a chynhwysion, heb unrhyw oriau o aros rhwng camau. Gwnewch ffafr i chi’ch hun a gwnewch y gacen gaws decadent hon i’ch teulu, ffrindiau, noson wyliau, neu i chi’ch hun yn unig.

14. Pastai Hufen Banana

pastai hufen banana

Ffynhonnell: Pastai Hufen Banana

Mae bananas carameledig wedi’u gorchuddio â phwdin fegan cartref hufennog yn eistedd ar ben crwst pecan yn y pastai hufen banana blasus hwn gan Nicole Dunai. Mae haen drwchus o hufen chwipio cnau coco ar ben y pwdin haf blasus hwn. Mae haenau o yum ar gyfansawdd yum yn gwneud tafelli o nefoedd pur.

15. Pops Cacen Bara Banana

Pops Cacen Bara Banana

Ffynhonnell: Pops Cacen Bara Banana

Mae’r Pops Cacen Bara Banana Kirsten Kaminski hyn yn dro arloesol, maint brathog ar y pwdin clasurol. Mae’r danteithion decadent hyn yn cael eu gwneud â thoes bara banana meddal wedi’i lenwi â phecans crensiog a’u gorchuddio â gorchudd siocled melys.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref

Mae’n hysbys bod lleihau’r defnydd o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu gyda llid cronig, iechyd y galon, lles meddwl, nodau ffitrwydd, anghenion maethol, alergeddau, iechyd y perfedd, a mwy. Yn anffodus, mae defnydd llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, canser, a chanser y prostad, ac mae ganddo lawer o sgîl-effeithiau.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn bwyta’n fwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell prynu un o’n llyfrau coginio niferus sy’n seiliedig ar blanhigion neu lawrlwytho’r app Food Monster, sydd â miloedd o ryseitiau blasus, gan ei wneud yn adnodd mynediad ar gyfer ryseitiau fegan mwy i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol. achub anifeiliaid a dod yn iach! A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu hefyd am fanteision ecolegol ac iechyd diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.