15 Ryseitiau Brechdanau Hufen Iâ Fegan Blasus


Mae brechdanau hufen iâ yn ddanteithion perffaith! Maen nhw mor dda, mor hawdd, ac mor berffaith ym mhob ffordd, ac maen nhw’n arbennig o hwyl i’w gwneud pan fyddwch chi’n diflasu ar fwyta hufen iâ cardbord clasurol. O chwant canol nos i ddyddiau poeth yr haf, mae’r 15 Brechdan Hufen Iâ hyn yn bwdin perffaith i fodloni’ch dant melys.

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach! Peidiwch ag anghofio edrych ar ein Harchifau Brechdanau Hufen Iâ!

1. Brechdanau Hufen Banana Sglodion Siocled

Brechdanau Hufen Banana Sglodion Siocled

Ffynhonnell: Brechdanau Hufen Sglodion Siocled Banana Nice

Mae’r Brechdanau Cwci Desiree Rodriguez hyn yn gwneud y trît perffaith!

2. Brechdanau Hufen Iâ Cacen Penblwydd

Brechdanau Hufen Iâ Cacen Penblwydd

Trwy Frechdanau Hufen Iâ Cacen Penblwydd

y feganiaid hyn Brechdanau Hufen Iâ Cacen Penblwydd gan Lauren Hartmann mor dda, mor hawdd, ac mor berffaith ym mhob ffordd. Mae hufen iâ cytew cacennau a chwcis siwgr enfys ar eu pen eu hunain yn anhygoel, ac mae eu rhoi at ei gilydd yn creu’r pwdin gorau erioed! Hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw ben-blwyddi i ddod, bydd y babanod hyn yn gwneud i bob dydd deimlo’n arbennig! Cael pen-blwydd hapus iawn!

3. Brechdanau Hufen Iâ Brownis Fegan

Brechdanau Hufen Iâ Brownis Fegan

Ffynhonnell: Brechdanau Hufen Iâ Brownis Fegan

Dim byd gwell na blasus Heb Glwten Brechdanau Hufen Iâ Brownis Fegan ar ddiwrnod poeth o haf. Brownis siocled tywyll cyfoethog, siocledi a llyfn, mae’r brechdanau pwdin hyn gan Liv King yn llawn hufen iâ fanila hufennog! Pwy na fyddai’n caru hynny?

4. Brechdan Hufen Iâ Sglodion Siocled

brechdan hufen iâ sglodion siocled

Ffynhonnell: Brechdan Hufen Iâ Sglodion Siocled

Pwdin hawdd y bydd pawb yn ei garu. Ychwanegu mefus ffres, llus, neu bananas. Rhain Brechdanau Hufen Iâ Sglodion Siocled gan Maryke Wylde bydd wedi mynd mewn 60 eiliad!

5. Cwcis Brechdan Crinkle Siocled

Cwcis Brechdan Crinkle Siocled

Ffynhonnell: Cwcis Sandwich Crinkle Siocled

Rhain Cwcis Brechdan Crinkle Siocled Kristen Genton maen nhw’n bwdin mor hwyliog i’w wneud pan fyddwch chi’n diflasu ar gwcis sglodion siocled clasurol. Beth sy’n well na chwci? Dau. Mae’r frechdan cwci hwn yn arbennig o flasus a bydd yn gwneud argraff ar unrhyw un sy’n rhoi cynnig arni!

6. Brechdanau Hufen

brechdanau hufen

Ffynhonnell: Brechdanau Hufen

y feganiaid hyn brechdanau hufen gan Attila Hildmann cynnwys cydrannau i gyd-naturiol ar gyfer danteithion iach ond blasus. O chwant canol nos i ddyddiau poeth yr haf, mae’r brechdanau hufen hyn yn bwdin perffaith i fodloni’ch dant melys.

7. Brechdan Hufen Iâ Amrwd

brechdan hufen iâ amrwd

Ffynhonnell: Brechdan Hufen Iâ Amrwd

Rhain Brechdanau Hufen Iâ Amrwd Emily von Euw maent yn flasus iawn ac, fel bob amser, yn hynod iach. Dim ond bananas yw’r hufen iâ, mae’r frechdan brownis yn becans a daten, ac mae’r topin siocled yn llawn o superfoods!

8. Ymenyn Pysgnau Raw-eos

Menyn Pysgnau 'Raw-eos'

Ffynhonnell: Menyn Pysgnau ‘Raw-eos’

Ychydig o dro iach ar y cwcis Oreo byd enwog. Cyflwyno Menyn Pysgnau ‘Raw-eos’ gan Tiana Haines! Mae’r cyfuniad o siocled a menyn cnau daear yn creu rhywbeth melys y gallwch chi ei fwynhau heb deimlo’n euog.

9. Brechdanau Cnau Coco Mango Froyo

Brechdanau Cnau Coco Mango Froyo

Ffynhonnell: Brechdanau Cnau Coco Mango Froyo

Rhain Brechdanau Cnau Coco Mango Froyo gan Clémence Mae Moulaert yn hyfrydwch hynod egsotig. Mae iogwrt soi plaen ar gyfer yr ‘hufen iâ’ ychydig yn iachach ac yn ychwanegu blas i ategu melyster y mango.

10. Brechdanau Hufen Iâ Bara Mango Zucchini

Brechdanau Hufen Iâ Bara Mango Zucchini

Ffynhonnell: Brechdanau Hufen Iâ Bara Mango Zucchini

Mae gwneud brechdanau hufen iâ yn ffordd berffaith o drawsnewid a storio unrhyw dorth gyflym o fara. Byddai’n gweithio’n wych gydag unrhyw fath o fara cyflym: bara banana, cacen foron, lemwn, ac ati. Mae’r opsiynau’n ddiddiwedd! Ond hyn Brechdanau Hufen Iâ Bara Mango Zucchini gan Leah Moldowan yn anhygoel.

11. Brechdanau Cwci Iogwrt wedi’u Rhewi Mefus

Brechdanau Cwci Iogwrt Rhewi Mefus

Ffynhonnell: Brechdanau Cwci Iogwrt wedi’u Rhewi Mefus

Rhain Brechdanau Cwci Iogwrt Rhewi Mefus gan Marta Ansaldo a Mimma Sangiorgi yn bell o frechdanau cwci hufen iâ arferol. Mae iogwrt wedi’i rewi fegan fegan cartref wedi’i felysu’n naturiol wedi’i haenu rhwng dau gwci wedi’u gwneud o wenith yr hydd, blawd almon a cheirch wedi’u rholio. Rholiwch ymylon pob un o’r brechdanau cwci froyo hyn mewn cnau pistasio wedi’u malu i gael gwasgfa ychwanegol ac edrychiad teilwng o lyfr coginio.

12. Brechdanau Hufen Iâ Toes Cwci Amrwd

Brechdanau Hufen Iâ Toes Cwci Amrwd

Trwy Frechdanau Hufen Iâ Toes Cwci Amrwd

Dathlwch yr haf gyda’r rhain blasus Brechdanau Hufen Iâ Toes Cwci Amrwd gan Julie Van den Kerchove. Bydd hufen iâ banana menyn almon llyfn rhwng dau gwcis cnoi yn mynd â chi yn ôl at y danteithion oer y gwnaethoch chi eu mwynhau fel plentyn. Pwy fyddai wedi meddwl y gallech chi wneud hufen iâ mor anhygoel gyda bananas wedi’u rhewi a phrosesydd bwyd?

13. Cwcis Menyn Cnau daear Amrwd Gyda Hufen Iâ betys

Cwcis Menyn Cnau daear Amrwd gyda Hufen Iâ betys

Ffynhonnell: Cwcis Menyn Cnau daear Amrwd gyda Hufen Iâ betys

Bydd y Cwcis Menyn Pysgnau Crai hyn gyda Hufen Iâ betys gan Lena Pfetzer yn chwythu’ch meddwl, yn gwella’ch bywyd, ac yn creu argraff ar eich ffrindiau; Yn ogystal, maent yn hawdd iawn i’w gwneud. Mae cwcis menyn cnau daear amrwd syml yn gyfoethog o siocled, ond hufen iâ ysgytlaeth banana ffansi yw’r hyn sy’n gwneud y brechdanau cwci hyn yn weithiau celf. Dyma’r trît perffaith i ymlacio ar ddiwrnod poeth.

14. Brechdanau Hufen Iâ Mintys Tenau

Brechdanau Hufen Iâ Mintys Tenau

Ffynhonnell: Brechdanau Hufen Iâ Mintys Tenau

Mae’r Brechdanau Hufen Iâ Tenau Mintys Fegan hyn gan Annie McGee mor hawdd i’w gwneud. Hufen iâ mint ffres yn swatio rhwng crwst siocled hawdd, wedi’i sychu â siocled am gic ychwanegol. Stwffio yw’r peth hawsaf sydd yna fwy neu lai. Braster llaeth cnau coco o gan, banana gwyrdd, surop masarn, a dail mintys, sy’n ychwanegu lliw gwyrdd braf a blas mintys naturiol. Mae defnyddio banana gwyrdd fel rhan o’r llenwad yn gwneud yr hufen iâ yn ysgafnach na’ch opsiynau arferol yn seiliedig ar blanhigion.

15. Brechdan Cwci Hufen Iâ Sbeis Pwmpen

Brechdan Cwci gyda Hufen Iâ Sbeis Pwmpen

Ffynhonnell: Brechdan Cwci Hufen Iâ Pwmpen Spice

Y Frechdan Cwci Hufen Iâ Pwmpen Sbeis hon gan Michele Elizabeth yw’r danteithion melys perffaith i’w gwneud er anrhydedd i’r newid o’r haf i’r cwymp. Pan fydd hi mor oer yn y bore mae angen siaced arnoch chi, ond mae’n boeth yn y prynhawn, mae’n rhoi boddhad oer, oer o sundae hufen iâ wedi’i wasgu rhwng dau gwcis sglodion siocled sbeis pwmpen mawr. Mae’r frechdan cwci hwn yn ddigon mawr i weini dau, felly cydiwch mewn ffrind a’i fwynhau wrth fwynhau’r tywydd hyfryd.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, canser y prostad ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.