15 Ryseitiau Cawl Gwanwyn Seiliedig ar Blanhigion


Er efallai nad cawl poeth fydd eich dewis cyntaf pan fydd y tywydd yn dechrau twymo, bydd y ryseitiau hyn yn eich ennill chi. Gellir mwynhau’r cawl trwy gydol y flwyddyn. Mae’r cawliau gwanwyn anhygoel hyn yn hollol fegan, yn iach, ac yn llawn llysiau ffres. O Hufen Tatws heb sitrws a chynnyrch llaeth i Miso a Thomato Twrcaidd, mae yna rywbeth y bydd pawb yn ei garu. Mae’r 15 Rysáit Cawl Gwanwyn hyn yn ysgafn, yn adfywiol ac yn flasus unrhyw adeg o’r flwyddyn!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach!

1. Cêl y Gwanwyn a Chawl Dill gyda Reis

Cêl y Gwanwyn a Chawl Dill gyda Reis

Ffynhonnell: Spring Kale a Dill Soup with Reis

Mae gan Dill flas sitrws ffres a blasus sydd, yn gyflym ac yn hawdd Cêl y Gwanwyn a Chawl Dill gyda Reis, wedi’i acennu gyda sblash o sudd lemwn wedi’i ychwanegu ar y diwedd. Mae’r ffa yn darparu haen o hufenedd a hwb protein. Mae’r reis yn tewhau’r cawl ac yn ychwanegu mwy o wead. O ran cêl, mae bob amser yn ychwanegiad i’w groesawu nid yn unig oherwydd ei fod yn hybu maeth, ond hefyd oherwydd bod y chwerwder yn ategu’r dil. Mae yna gylch llawn o flasau yn y rysáit Zsu Dever hwn.

2. Cawl Dadwenwyno’r Gwanwyn

Cawl Dadwenwyno'r Gwanwyn

Trwy Gawl Dadwenwyno’r Gwanwyn

Dwyrain Cawl Dadwenwyno’r Gwanwyn o Planted and Picked yn llawn blas y gwanwyn. Mae’n gyfoethog mewn llysiau gwanwyn, fel asbaragws, cennin a phys. Mae hefyd yn cynnwys lemwn a pherlysiau ar gyfer hwb dadwenwyno.

3. Tatws hufen y gwanwyn a chawl corbys

Cawl Tatws y Gwanwyn a Hufen Corbys

Ffynhonnell: Cawl Hufen Tatws Corbys y Gwanwyn

Dwyrain Cawl Tatws y Gwanwyn a Hufen Corbys gan Magdalena Pienkos yn gyfoethog, swmpus ac yn hynod o hawdd i’w wneud. Mae’r tatws hufennog a’r corbys yn rhoi pwysau a strwythur braf i’r cawl, ac mae’r awgrym o arlleg yn eu dwysáu gyda’r blas cywir.

4. Imiwnedd yn Hybu Cawl Miso

Cawl Miso i hybu imiwnedd

Ffynhonnell: Imiwnedd yn Hybu Cawl Miso

gwasanaethu hyn Imiwnedd yn Hybu Cawl Miso gan Crissy Cavanaugh gyda reis brown grawn byr wedi’i stemio sydd wedi’i goginio gydag ychydig o olew cnau coco ar gyfer cefnogaeth imiwnedd ychwanegol. Ysgeintiwch gomasio a halen môr pinc ar gyfer blasusrwydd ychwanegol! Gellir gweini’r cawl hwn ar gyfer brecwast, cinio neu swper ac mae’n gyfeillgar i blant!

5. Shiitake, tofu a chawl gwyrdd mwstard

Cawl Shiitake, tofu a llysiau gwyrdd mwstard

Ffynhonnell: Shiitake, Tofu, a Mwstard Greens Soup

Mae hwn yn gawl blasu glân ond hynod foddhaol yn llawn umami ond heb lefelau sodiwm awyr-uchel. Ychwanegwyd capiau madarch shiitake wedi’u sleisio, a oedd yn bwydo’r cawl madarch, a llawer o lawntiau mwstard, gan roi nodyn sylfaenol tebyg i wasabi a oedd yn bywiogi ein cawl. Yn lle nwdls, mae yna giwbiau tofu i sicrhau hyn. Cawl Shiitake, tofu a llysiau gwyrdd mwstard Delicious Faethlon: Rhowch hwb i’ch hoff ryseitiau gyda 50 o fwydydd super bob dydd sy’n llenwi. Rhoddodd ysgeintio cennin syfi wedi’u sleisio iddo frathiad crisp, glân. Mwynhaodd rhai rhagflas drizzle o olew chili i gicio’r gwres, ond mae’n gwbl ddewisol.

6. Cawl Llysiau Calonog 15 Ffa

Cawl Llysiau Calonog 15 Ffa

Ffynhonnell: Cawl Llysiau Ffa Hearty 15

Gall cymysgeddau cawl ffa siomi oherwydd bod gwahanol ffa yn coginio ar gyflymder gwahanol, gan adael rhai wedi llosgi ac yn dadelfennu tra bod eraill yn parhau i fod yn galed. Er mwyn atal blowouts, mae’r ffa yn cael eu heli i feddalu’r croen. I adeiladu blas, mae hyn Cawl Llysiau Calonog 15 Ffa o Nutritious Delicious: Speed ​​Up Your Favourite Recipes with 50 Everyday Mae gan Superfoods ddigon o aromatics, yn ogystal â theim, dail llawryf, a porcini sych blasus. Roedd carden Swisaidd, madarch gwyn, a thomato ffres yn cydbwyso’r ffa gyda blas llysiau blasus. Mae gwahanol fathau o ffa yn coginio ar gyflymder gwahanol, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n blasu sawl ffa i wneud yn siŵr eu bod yn dyner cyn eu gweini.

7. Cawl Tomato Twrcaidd, Bulgur, a Phupur Coch

Cawl tomato Twrcaidd, bulgur a phupur coch

Ffynhonnell: Tomato Twrcaidd, Bulgur, a Cawl Pepper Coch

Pwy sydd ddim yn caru powlen glyd o gawl tomato? Maethlon Delicious: Turbocharge Eich Hoff Ryseitiau Gyda 50 Bob Dydd Creodd Superfoods gawl tomato a phupur coch syml a ysbrydolwyd gan fwyd Twrcaidd, nad yw wedi’i gyfoethogi â chynnyrch llaeth, ond gyda pherlysiau, sbeisys a grawn i gynhyrchu blas anorchfygol. Rhoddodd ychydig o fintys ffres gyffyrddiad olaf o flas i’r cawl. Wrth siopa, peidiwch â drysu rhwng bulgur a gwenith wedi hollti, sydd ag amser coginio llawer hirach ac ni fydd yn gweithio yn hyn o beth. Cawl tomato Twrcaidd, bulgur a phupur coch rysáit.

8. Chowder corn gyda thatws mwg

Corn Chowder gyda Tatws Mwg

Ffynhonnell: Chowder Corn Tatws Mwg

Dianc rhag oerfel y gaeaf gyda hyn yn flasus ac yn gysur Corn Chowder gyda Tatws Mwg gan MollyPatrick. Syml a hawdd i’w baratoi unrhyw noson o’r wythnos! Mae corn, tatws, a pherlysiau blasus yn asio’n ddi-dor i greu’r cawl hufenog hwn; ni allwch fynd yn anghywir.

9. Cawl Poblano wedi’i Rostio

Cawl Poblano wedi'i Rostio

Ffynhonnell: Cawl Poblano wedi’i Rostio

Ychydig o asidedd yw’r cyfan sydd ei angen arnoch chi i’r poblanos yn y cawl hwn ffynnu, felly peidiwch â phoeni am ei lwytho â gormod o gynhwysion eraill! Mae hufen fegan yn cael ei chwyrlïo ar ei ben i wneud y cawl yn fwy blasus, tra bod coesau coriander yn ychwanegu llawer o flas llysieuol ynghyd ag ychydig o wasgfa. Dwyrain Cawl Poblano wedi’i Rostio gan Patrick Calhoun yw un o’r seigiau hynny sy’n profi bod symlrwydd a chyn lleied o gynhwysion yn beth gwych.

10. Betys Gazpacho

betys gazpacho

Ffynhonnell: Betys Gazpacho

y priddlyd hwn betys gazpacho gan Molly Patrick yw’r ffordd berffaith o drosglwyddo o’r haf i’r hydref. Mae’n dechrau gyda sylfaen o domato, ciwcymbr a beets ffres ac yna’n ychwanegu bresych coch, pupurau cloch a winwns jalapeño i gynhesu. Chwipiwch swp a pharatowch i ffarwelio â’r haf!

11. Cawl Nwdls Soba Ffenigl Aur

Cawl Nwdls Soba Ffenigl Aur

Ffynhonnell: Golden Fennel Soba Nwdls Cawl

Rydyn ni’n siŵr eich bod chi wedi gweld ysgwyd euraidd, peli, a phowlenni’n ymddangos ar draws y rhyngrwyd ac mae’r Cawl Nwdls Soba Ffenigl Aur hwn yn perthyn i’r categori poblogaidd hwnnw trwy ymgorffori cawl tyrmerig a chnau coco bywiog fel sylfaen. Fodd bynnag, mae ychwanegu ffenigl rhost, piwrî pupur melyn rhost, a garnais llysiau wedi’u piclo yn gwneud hyn. Cawl Nwdls Soba Ffenigl Aur y safon aur ar gyfer bwydydd brown. Y Cawl Stephanie McKinnie hwn
mae’n wirioneddol anhygoel.

12. Cawl Ciwcymbr Oer

cawl ciwcymbr oer

Ffynhonnell: Cawl Ciwcymbr Oer

Ar ddiwrnod poeth o haf, pwy sydd eisiau coginio? Wel, mae gennym ni newyddion gwych! Nid oes rhaid i chi wneud hynny gyda’r hufen iâ ysgafn ac adfywiol hwn. cawl ciwcymbr oer! Mae’r Cawl Lisa Lotts hwn yn ddechrau cyflym a blasus i unrhyw goginio allan! Gyda’r cyfuniad syml hwn o giwcymbrau Saesneg, coriander ffres, tofu sidanaidd ac ychydig o broth llysiau, cewch gawl cartref blasus ac adfywiol mewn munudau!

13. Cawl Asbaragws Garlleg Gwyllt

Cawl Asbaragws Garlleg Gwyllt

Trwy Gawl Asbaragws Garlleg Gwyllt

Mae’r Cawl Asbaragws Garlleg Gwyllt hwn gan Peffe Stahl yn defnyddio cynhwysion syml i wneud cawl blasus gyda broth ysgafn a blas gwych. Mae ysgewyll tyner o asbaragws, moron wedi’u sleisio a thapiau o datws yn cael eu gwella gan garlleg ffres, cawl llysiau blasus a dim ond awgrym o nytmeg.

14. Hufen o gawl madarch

Hufen o gawl madarch

Ffynhonnell: Hufen o Gawl Madarch

Wedi’i seilio’n llwyr ar blanhigion a heb fawr ddim sodiwm, fyddech chi ddim yn meddwl y byddai’r Hufen Madarch hwn gan Alexandra V Jones yn blasu’n flasus iawn ac yn hufennog. Y gyfrinach? Ffa cannellini a blodfresych! Bydd gan y cawl hawdd hwn hyd yn oed yr amheuwr mwyaf seiliedig ar blanhigion yn gofyn am eiliadau, a ydych chi’n gwybod beth? Gallwch chi gael eiliadau o’r cawl hwn a pheidio â gorfod poeni am eich gwasg.

15. Bisg Sboncen Cnau Menyn Gyda Chickpeas Rhost Tyrmerig

Bisg Cnau Melyn gyda Chickpeas Rhost Tyrmerig

Trwy Fisg Tyrmerig Pwmpen gyda Chickpeas rhost

Mae Cawl Sboncen Cnau Menyn Hufennog gyda Chickpeas Rhost Tyrmerig Tahini yn ginio hawdd a chain! Mae’r rysáit hwn gan Rachel Carr yn gawl llysiau cymysg iachusol, hydradol sy’n hawdd ei dreulio ac yn gyflym i’w baratoi.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, canser y prostad ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.