15 Ryseitiau Matcha Fegan, O Wafflau i Hufen Iâ

O ran coginio, rydym bob amser yn chwilio am gynhwysion i’w hychwanegu at ein repertoire coginio. Mae Matcha yn un o’r cynhwysion hynny. Mae matcha, sy’n staple o’r seremoni de Siapaneaidd, wedi’i wneud o ddail a dyfwyd yng nghysgod y camellia sinensis planhigyn sydd wedi’i falu’n fân yn bowdr. Yn draddodiadol, mae’n cael ei chwisgio mewn dŵr poeth gyda brwsh arbennig sy’n cynnwys llawer o blew bambŵ stiff. Fodd bynnag, yn y cyfnod modern, fe’i gwasanaethir hefyd fel lattes, ar y creigiau, neu fel cynhwysyn mewn pwdinau, soba (nwdls gwenith yr hydd), a mwy. Ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio matcha mewn ryseitiau fegan? Mae gennym y ryseitiau i chi.

Alison Marras

1 Matcha Latte am Ddim Llaeth

Frothy, priddlyd, a hufennog, mae’r rysáit matcha latte fegan hawdd hon yn dysgu’r pethau sylfaenol i chi ar gyfer gwneud sesiwn codi fi-fyny bore neu hwyr gwych. Gallwch ei gyfuno ag unrhyw laeth di-laeth rydych chi’n ei hoffi, fodd bynnag rydyn ni’n argymell defnyddio ceirch, soi, neu cashews ar gyfer ewyn decadent.

cael y rysáit

VegNews.ChocolateMatchaBars.FeaturePage Street Post

dwy Bariau Egni Matcha Siocled Fegan Dau Gam

Mae’r toes cnoi wedi’i wneud o gnau cyll a rhesins wedi’u tostio, y llenwad melfedaidd tebyg i gacen gaws wedi’i wneud o matcha a cashiw amrwd, a thaenell hael o siocled fegan yn gwneud y cynnyrch hwn yn amrwd.mae’n pwdin fegan yn enillydd yn ein llyfrau.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes2llwyaid o ddaioni

3 Crempogau Matcha Fegan gyda Bananas Caramelaidd

Wedi’i weini i frecwast, neu ginio, swper neu fyrbryd hanner nos… Mae’r crempogau matcha fegan hyn yn dda ar gyfer unrhyw adeg o’r dydd. Maen nhw’n blewog, diolch i’r defnydd o laeth menyn di-laeth (cyfunwch finegr seidr afal a llaeth o blanhigion), ac mae’r powdr matcha yn ychwanegu cyffyrddiad priddlyd sy’n helpu i gydbwyso melyster y surop masarn a’r topin banana wedi’i garameleiddio .

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes3pngnamiko-chen

4 Fegan matcha panna cotta

Mae’r matcha panna cotta hwn sy’n rhydd o gelatin yn defnyddio llaeth soi yn lle llaeth a llaeth canten powdr yn lle jeli. Mae Kanten yn sylwedd gelatinaidd clir, di-flas a geir o algâu coch bwytadwy o’r enw gelidiales. Fe’i defnyddir yn gyffredin mewn wagashi (losin Japaneaidd traddodiadol), ond mae’n lle perffaith ar gyfer gelatin yn y pwdin fegan ymasiad Japaneaidd-Eidaleg hwn.

cael y rysáit

VegNews.MatchaIceCreambrilynnferguson

5 Cnau coco hufennog, cashew a hufen iâ matcha

Yn atgoffa rhywun o’r fersiwn llaeth o hufen iâ matcha a geir mewn bwytai Japaneaidd, mae’r danteithion wedi’i rewi hwn yn mynd yn anweddus diolch i’r defnydd o cashews amrwd a llaeth cnau coco cyfan. Mae ganddo wead tebyg i hufen iâ gweini meddal, sy’n ei gwneud yn berffaith i’w weini mewn côn.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes11Lisa Kitahara

6 Fegan Matcha Mochi Donuts

Wedi’i ysbrydoli gan donuts “pon de ring”, y byrbryd llofnod o’r gadwyn Siapaneaidd Mister Donut, mae gan y toesenni mochi hyn wead meddal a chewy. Mae’r cyfan diolch i’r defnydd o mochiko, blawd wedi’i wneud o reis melys glutinous grawn byr. Mae’r toesenni hyn yn cael eu pobi, felly nid oes angen poeni am botyn o olew byrlymog.

cael y rysáit

VegNews.MatchaPuddingGreta Rybus

7 Matcha egnïol a phwdin chia

Paratowch y pwdin matcha chia hwn mewn jariau saer maen yn y nos er mwyn i chi allu cydio ynddo a mynd yn y bore i gael brecwast fegan hawdd. Mae braidd yn briddlyd, braidd yn felys, ac mae ganddo liw gwyrdd mintys hardd; wedi’r cyfan, rydych chi’n bwyta gyda’ch llygaid yn gyntaf.

cael y rysáit

VegNews.MintMatchaSmoothieletys yn tyfu

8 Smoothie Sglodion Mintys Matcha

Gwnaed Matcha ar gyfer smwddis gwyrdd. Gall y ddiod minti hufennog hon gymryd lle eich coffi boreol, diolch i’r defnydd o matcha, tra bod cêl, bananas, a llaeth almon yn darparu dos iach o fitaminau a mwynau. Ychwanegwch sgŵp o bowdr protein ar gyfer byrbryd ar ôl ymarfer corff.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes5Cogydd Ja yn coginio

9 Cwcis Matcha Fegan Hawdd

O ran nwyddau wedi’u pobi, “hawdd” yw un o’n hoff ddisgrifwyr o bell ffordd. Mae gan y cwcis hyn sydd wedi’u trwytho â matcha wead crensiog, crensiog diolch i’r blawd almon, sy’n toddi yn eich ceg. Cyfunwch ef â’ch hoff laeth di-laeth ar gyfer dipio.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes4Hannah che

10 wafflau matcha fegan

Yn gynnil felys gydag ymylon euraidd crensiog a thu mewn meddal, gwyrdd, dim ond un bowlen sydd ei hangen ar y wafflau fegan hyn i’w gwneud. Pârwch nhw â mefus, llond bol o hufen cnau coco, a diferyn o surop masarn.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes6buddugoliaeth ddoe

unarddeg Cacen Matcha Fegan

Cyn belled ag y mae cacennau’n mynd, cacen bunt yw un o’r siapiau hawsaf i’w meistroli. Wedi’i wneud o saith cynhwysyn rydych chi’n eu cyfuno mewn un bowlen (kudos ar gyfer llai o brydau sydd angen golchi llestri), mae’r pwdin hwn sydd wedi’i drwytho â matcha yn felys, yn briddlyd ac wedi’i ddyrchafu gan wydredd syml.

cael y rysáit

VegNews.KeepinItKindMatchaKristy Turner

12 Cwpanau Menyn Matcha Fegan

Mae siocledi tywyll chwerwfelys a matcha priddlyd yn cyfateb i’r nefoedd yn y cwpanau menyn syml hyn. Cadwch nhw wedi’u storio yn y rhewgell fel trît i oeri ar ddiwrnodau poeth yr haf.

cael y rysáit

VegNews.MinimalistBakerTeaGreenTeaMangoFrosted Popsiclesdana shurtz

13 Popsicles Te Gwyrdd Mango

Mae blas trofannol yn cwrdd â the seremonïol yn y popsicles di-laeth hyn, sy’n defnyddio hufen cnau coco ar gyfer gwead tebyg i popsicle hufen. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dyblu’r swp, oherwydd rydyn ni’n gwarantu y byddan nhw’n mynd o’r rhewgell mewn dim o amser.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes.9merch isel trefn uchel

14 Sesame du fegan a byns gludiog matcha

Mae’r byns gludiog melys hyn yn werth yr ymdrech i wneud eich toes eich hun. Mae gan sesame du flas cneuog sy’n cyd-fynd â blas glaswelltog naturiol matcha yn y brecwast neu’r pwdin hwn nad yw’n rhy felys.

cael y rysáit

VegNews.MatchaRecipes.10pngCamila Hurst

pymtheg macaroons matcha fegan

O ran pwdinau, mae macarons ar eu lefel eu hunain. Yn lle gwynwy traddodiadol, mae’r fersiwn fegan yn defnyddio’r heli o dun o ffacbys, a elwir yn aquafaba. Ac maen nhw wedi’u llenwi â hufen menyn blas matcha heb laeth sy’n toddi yn eich ceg.

cael y rysáit

I gael rhagor o ryseitiau fegan, darllenwch:
16 Ffyrdd Blasus o Ddefnyddio Burum Maethol
Sut i goginio caws wedi’i grilio fegan perffaith
Beth yw Aquafaba a sut mae’n cael ei ddefnyddio?

Penblwydd hapus, VegNews! I ddathlu, rydym yn cynnal arwerthiant tanysgrifiadau mega, ynghyd â gwobrau fegan gwych.

GWIRIWCH EI ALLAN

Leave a Comment

Your email address will not be published.