15 Ryseitiau Pwdin Chickpea – Un Blaned Werdd


Mae gwygbys nid yn unig yn ffynhonnell wych o brotein, ffibr, a fitaminau eraill, ond gellir eu hychwanegu hefyd at ystod eang o nwyddau wedi’u pobi ar gyfer hwb maeth. Hefyd, mae cysondeb gwygbys cymysg yn ychwanegu’r swm perffaith o hufenedd i gwcis, cacennau, brownis a danteithion eraill. Rhowch gynnig ar y 15 Ryseitiau Pwdin Chickpea Blasus hyn i ddarganfod drosoch eich hun pa mor amlbwrpas yw’r codlysiau hyn!

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach!

1. Blondies Chickpea Cinnamon

Blondis Cinnamon a Chickpea

Ffynhonnell: Cinnamon Chickpea Blondies

Y Ffegan Chickpea Blondes hyn gan Jenn Sebestyen fydd eich hoff wledd newydd! Maent yn llaith ac yn dyner yn y canol gyda dim ond ychydig o gramen crensiog ar ei ben. Maen nhw’n berffaith felys, yn iachach na’ch rysáit blondies arferol, ac mor gaethiwus! Er bod y rhain yn cynnwys cryn dipyn o siwgr, maen nhw hefyd yn llawn dop o brotein, ffibr, asid ffolig, a haearn, felly gallwch chi deimlo’n dda am eich danteithion prynhawn newydd! O, a dyfalu beth? Maen nhw’n rhydd o glwten ac yn rhydd o olew hefyd! Mae’n rhaid i chi geisio gwneud y Blondi Chickpea Vegan hyn!

2. Brownies Chickpea Blawd

Brownis Chickpea Blawd

Ffynhonnell: Brownies Chickpea Blawd

Mae Brownis Chickpea Blawd yn felys ac yn llawn blas siocled blasus. Mae’r Brownis Pecyn Protein Maggie Wescott hyn yn bwdin neu fyrbryd iachus unrhyw adeg o’r dydd! Ffa blasu gweddol niwtral yw gwygbys ac unwaith y byddant wedi’u cyfuno â’r holl gynhwysion eraill, nid oes unrhyw awgrym o ffa yn unman. Mae’r brownis hyn yn drwchus a melys, gyda’r melyster perffaith o’r surop masarn a siocled tywyll.

3. Besan Barfi: dyddiadau melys a gwygbys

Besan Barfi: Dyddiad a Chyffug Chickpea

Ffynhonnell: Besan Barfi: Date and Chickpea Fudge

Mae hwn yn rysáit syml a blasus iawn ar gyfer Besan Barfi gwneud gyda dyddiadau a besan (blawd gwygbys). Mae’r besan yn rhoi blas cneuog i Preeti Tamilarasan barfi a gwead toddi-yn-eich-ceg, ac mae’r dyddiadau yn ychwanegiad unigryw! Gallwch hefyd ychwanegu llond llaw o gnau fel pistachios, cnau almon, neu cashews ar gyfer byrstio ychwanegol o wead crensiog.

4. Cyffug Toes Cwci Briwsion Biscoff

Cyffug Toes Cwci Briwsion Biscoff

Ffynhonnell: Cyffug Toes Cwci Briwsion Biscoff

Dwyrain Cyffug Toes Cwci Briwsion Biscoff gan Vicky Coates yn fegan, yn iach ac yn rhydd o glwten, ond yn bwysicaf oll mae’n flasus! Cyffug menyn pysgnau siocled cyfoethog wedi’i lenwi â thapiau siocled a chwci Biscoff briwsionllyd ar ei ben…nefoedd pwdin!

5. Browni Chickpea

Brownies Chickpea

Ffynhonnell: Brownies Chickpea

Dau frathiad fegan Brownies Chickpea gwneud gyda hwmws pwdin siocled! Mae’r Brownis Chickpea Vegan hyn o Alexandra ac Eian yn wyllt, yn gyfoethog, yn gyfoethog, ac yn well na dim, yn iach!

6. Brownis Brittle gyda Chickpea Cookie Saws Toes

Brownie brau gyda Dip Toes Cwci Chickpea

Ffynhonnell: Brownis Brau gyda Saws Toes Cwci Chickpea

Ar ei ben ei hun, mae’r dip hwn yn anhygoel. Dwyrain Brownie brau gyda Dip Toes Cwci Chickpea gan Chrysta Hiser yn debyg i gwci sglodion siocled, sef y system gludo bwytadwy hollol berffaith ar gyfer toes cwci.

7. Brownis Sglodion Siocled Blawd Chickpea Banana

Brownis Sglodion Siocled Blawd Chickpea Banana

Ffynhonnell: Brownis Sglodion Siocled Blawd Chickpea Banana

Mae’r rhain yn gyfoethog, melys Brownis Sglodion Siocled Blawd Chickpea Banana gan Sara Grandominico byddant yn gwneud argraff ar unrhyw un ar ôl y brathiad cyntaf. Mae’r danteithion hyn ychydig yn gadarn ac ychydig yn grensiog ar y brig ac o amgylch yr ymylon, ond yn gooey a melys yn y canol. Mae’r sglodion siocled wedi toddi ychydig, ond maen nhw’n darparu ychydig o wasgfa ac mae arogl hufenog y bananas yn treiddio i bopeth – o ddifrif, dyma’r brownis clasurol gorau rydyn ni wedi’i weld ers amser maith.

8. Blondis Chickpea Di-grawn

Grain Free Chickpea Blondies

Ffynhonnell: Blondies Chickpea Di-grawn

Rhain Grain Free Chickpea Blondies gan Katherine Weltzien maen nhw’n hynod o hawdd i’w gwneud (taflu’r cynhwysion i mewn i brosesydd bwyd ac yna eu pobi) a gwneud byrbryd/pwdin melys, swmpus. PLWS, mae ganddyn nhw’r fantais ychwanegol o’ch cadw chi’n llawn yn hirach na browni arferol, felly ewch â chwpl i’r ysgol neu i’r gwaith i gael cinio.

9. Pastai Toes Cwci Chickpea Amrwd Gydag Afocado Ganache

Pastai Toes Cwci Chickpea Amrwd gydag Afocado Ganache

Trwy bastai Toes Cwci Chickpea Raw gydag Afocado Ganache

y decadent hwn Cacen Toes Cwci Chickpea Amrwd gydag Afocado Ganache gan Margaux Mouton Mae’n blasu fel breuddwyd, ond mewn gwirionedd mae’n dda i chi. Mae’n dechrau gyda sylfaen wedi’i gwneud o hadau a dyddiadau, ac yna haen o “does cwci” heb flawd wedi’i wneud o ffacbys a sglodion siocled. Ond nid ydym wedi gorffen eto. Ar ben y toes cwci mae ganache siocled wedi’i wneud ag afocado, ac yna hufen menyn cyfoethog a melys wedi’i wneud â thatws melys stwnsh, tahini, a menyn cnau daear. Gallwch chi hefyd fywiogi’r gacen hon yn hawdd gydag aeron o’ch dewis, bananas, cnau coco, mwy o siocledi … beth bynnag mae’ch calon yn ei ddymuno!

10. Toes Cwci Menyn Maca Almond

Toes Cwci Chickpea gyda Menyn Almond Maca

Ffynhonnell: Toes Cwci Chickpea Menyn Maca Almond

Ydych chi erioed wedi bod eisiau bwyta toes cwci heb deimlo’n euog? Dwyrain Toes Cwci Chickpea gyda Menyn Almond Maca Mae rysáit Hallie a Reya Tobias yn cyfuno hufender gwygbys, blas cyfoethog menyn almon, melyster siwgr cnau coco, a hwb maethol maca a blawd llin i greu danteithion sydd nid yn unig yn flasus, ond yn gyfoethog mewn ffibr a phrotein. ! Y gorau o ddau fyd!

11. Brathiadau Toes Cwci Chickpea

Brathiadau Toes Cwci Chickpea

Ffynhonnell: Chickpea Cookie Toes Bites

Rhain Brathiadau Toes Cwci Chickpea gan Kimmy Murphy mor dda, bydd pawb yn gofyn am y rysáit. Does dim dadl ei bod hi’n bosibl mai gwygbys yw’r toes cwci gorau y byddwch chi byth yn ei flasu.

12. Cwpanau Toes Cwci Siocled

Cwpanau Toes Cwci Siocled

Ffynhonnell: Cwpanau Toes Cwci Siocled

Os ydych chi’n ffan mawr o fenyn cnau daear cwpanauyna byddwch yn caru y rhain Cwpanau Toes Cwci Siocled gan Haley Gallerani oherwydd eu bod yn mynd ag ef i lefel hollol newydd. Toes cwci a siocled? iwm dwbl Mae toes cwci chickpea (nad yw’n blasu fel ffa!) yn cael ei stwffio mewn cwpan blasus o siocled tywyll yn y danteithion berffaith hon y gellir ei rhannu.

13. Crempogau Brownis gyda Chwistrell Toes Cwci

Crempogau Brownis gyda Chwistrell Toes Cwci

Ffynhonnell: Crempogau Brownis gyda Chwistrell Toes Cwci

Pwdin i frecwast? Os gwelwch yn dda! Mae gan y Crempogau Brownis hawdd hyn Gyda Chwistrell Toes Cwci gan Taylor Kiser flas siocled cyfoethog a chwyrlïen toes cwci gwygbys hufennog sy’n flasus o fenyn. Mae’r tu allan ychydig yn grensiog o fod ar y radell ac mae gan y tu mewn wead trwchus, gooey y byddwch chi’n obsesiwn drosto. Y rhan orau yw eu bod yn llawn protein, felly ewch amdani!

14. Brownis Betys Melfed Coch Gyda Frosting Hufen Cashi Fanila Aquafaba

Brownis Betys Melfed Coch gyda Frosting Hufen Cashi Fanila Aquafaba

Ffynhonnell: Brownis Betys Melfed Coch gyda Frosting Hufen Cashi Fanila Aquafaba

Mae gan fetys gymaint o ddefnyddiau, ond efallai na wnaethoch chi erioed feddwl eu rhoi yn eich brownis. Dyma’ch cyfle. Mae’r Brownis Betys Melfed Coch hyn gyda Rhew Hufen Cashi Fanila Aquafaba Taryn Fitz-Gerald Aquafaba yn ddanteithion iachus sy’n drwchus ac yn ysgafn eu gwead. Nid yn unig y maent yn hynod flasus, ond mae ganddynt hefyd fuddion maethol anhygoel. Maent hefyd yn ddi-siwgr pur!

15. Blondis Menyn Almon

blondies menyn almon

Ffynhonnell: Almond Menyn Blondies

Gan fod ffa du yn gwneud brownis gwych, mae’n naturiol bod gwygbys yn gwneud blondies gwych, ac yn enwedig blondies cyfoethog, diolch i’r menyn almon. Ychwanegwch siocledi neu sglodion caramel dewisol at y Blondi Menyn Almon hyn gan Robin Robertson, neu beidio, yn dibynnu ar eich chwaeth.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, canser y prostad ac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd — Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.