15 Ryseitiau Pwdin Haf Dim Pobi Mwy o Fideos

Mae’r holl gynhyrchion dan sylw yn cael eu dewis yn annibynnol gan ein golygyddion. Pan fyddwch yn prynu rhywbeth trwy ein cysylltiadau manwerthu, efallai y byddwn yn derbyn comisiwn.

Efallai y bydd pwdin gorau’r haf yn destun dadl (mae’n rhaid i hufen iâ gael mantais fawr), ond yn gyffredinol, maen nhw’n tueddu i fod yn ysgafnach, yn haws, ac yn aml heb bobi, oherwydd pwy sydd eisiau troi’r popty ymlaen pan maen nhw wneud? a yw’n boeth? neu ar ol cynyrchu miliwn o dorthau o fara banana yn y ddau fis diweddaf, fel y byddo heddyw ?

Darllen Cysylltiedig: Beth i’w Wneud Pan Mae’n Rhy Boeth i’w Goginio

O bwdin banana hufenog clasurol a chacen hufen iâ i ddanteithion Rice Krispies hawdd a pizza ffrwythau iach, rydym wedi crynhoi rhai o’n hoff bwdinau dim pobi i sicrhau eich bod yn cael haf melys a di-straen – o leiaf pan ddaw’n amser. coginio. (oherwydd mae cymaint mwy i boeni amdano ar hyn o bryd).

Mae’n rhaid i mi roi hwn yn gyntaf oherwydd efallai mai dyma’r pwdin hawsaf a mwyaf poblogaidd i mi ei wneud erioed. Ni allai fod yn symlach i’w baratoi, ond yn llythrennol bydd pawb sy’n rhoi cynnig arni yn gofyn am y rysáit; o hyd, mae yr un mor bwysig dewis ffrwythau aeddfed iawn (ac rwy’n awgrymu’n gryf nad ydych chi’n anghofio’r cwcis).

Yn syml, cymysgwch y caws mascarpone gydag ychydig o gynhwysion eraill (defnyddiwch echdyniad almon yn ysgafn i ddechrau ac addasu i flasu, neu gyfnewidiwch y fanila, ac mae croeso i chi ddefnyddio pa bynnag felysydd hylif sydd orau gennych), yna rhowch mewn powlen a’i amgylchynu. gyda’r gorau o’r farchnad ffermwyr yn casglu ffrwythau, ynghyd â bara byr wedi’i brynu mewn siop, a pharatowch ar gyfer llu o ganmoliaethau, ceisiadau am ryseitiau, a dim bwyd dros ben. Ac os nad oes gennych westeion eleni, peidiwch â phoeni, ni fyddwch yn cael problem gorffen y bowlen gyfan mewn cwpl o ddiwrnodau. Mynnwch y rysáit Dip Ffrwythau Sinamon Melys.

Darllen Cysylltiedig: Dipiau Pwdin Hawdd ar gyfer Eich Barbeciw Haf i gyd

Mae’r pwdinau unigol hyn yn cynnwys cynllun lliw gwladgarol, ond maent hefyd yn dda gydag unrhyw ffrwythau aeddfed a welwch yn y farchnad ffermwyr. Rhowch ben y gacen fwyd angel, swpiwch ychydig o hufen (mor hawdd gyda chymysgydd stand), a rhowch aeron ffres neu ffrwythau carreg ar ei ben; gallwch gael gwared ar y cydrannau o flaen amser, ond arhoswch i’w cydosod nes eich bod yn barod i’w gwasanaethu. Ac mae croeso i chi hepgor y sêr mefus, ond yn cyffyrddiad gorffen rhagorol. Mynnwch y rysáit ar gyfer Treiffl Coch, Gwyn a Glas.

Allwch chi ddim mynd o’i le gyda chacen hufen iâ, ond os ydych chi wedi’ch rhwygo rhwng hynny a phastai leim allweddol, mae’r pwdin hwn yn ddewis perffaith. Mae’n gyfoethog ac yn hufenog diolch i laeth anwedd a llaeth cyddwys, ond hefyd yn llachar gyda sudd leim ffres. Defnyddiwch cwcis Maria i’w gadw’n debycach i charlotte Mecsicanaidd, neu rhowch gynnig ar gwcis grawn cyflawn ar gyfer naws pastai Florida. Mynnwch y rysáit ar gyfer Pastai Hufen Iâ Key Lime.

Mae S’mores eu hunain yn bwdin di-bobi cwbl bleserus, ond os ydych chi’n chwilio am rywbeth y gallwch chi ei wneud o flaen llaw ar gyfer grŵp sy’n oer ac yn hufenog, mae’r terrine hwn wedi’i haenu â hufen iâ fanila, saws cyffug, cracers grawn cyflawn. a thost. marshmallows ar gyfer fersiwn wedi’i rewi o stwffwl haf. Mynnwch rysáit Cacen Blwch Iâ S’mores.

Darllen Cysylltiedig: Sut i Sefydlu Bar Sweet S’mores DIY

Na, nid ydym wedi gorffen gyda’r hufen iâ eto. Os ydych chi’n chwilio am yr opsiwn hawsaf posibl, efallai mai dyma fo: prynwch (neu gwnewch) cymaint o flasau hufen iâ ag y dymunwch a rhoi brownis, cacennau neu gwcis ar eu pennau (yng ngeiriau anfarwol Ina, mae’r siop a brynwyd yn iawn! ), ynghyd ag aeron ffres, sawsiau siocled a charamel, a / neu hufen chwipio, cyfluniwch y cyfan ar ffurf bar hufen iâ a gall pawb ei addasu. Byddant wrth eu bodd yn sylweddoli eich bod yn gwneud iddynt wneud eu pwdin eu hunain! Mynnwch ein rysáit parfait hufen iâ brownis.

Darllen Cysylltiedig: Ein Hoff Siopau Hufen Iâ Sy’n Cyflenwi Ar Draws y Wlad

Rhywbeth o groesi rhwng hufen iâ a mousse yw semifreddo, ac os oes gennych chi gymysgydd stondin, mae’n arbennig o hawdd i’w wneud. Rydych chi’n rhewi’r cymysgedd sglodion siocled mewn padell dorth ac yn gallu sgwpio neu sleisio fel y dymunir unwaith y bydd yn barod. Mae’r tahini yn blasu’n wych (wedi’i rostio ac ychydig yn chwerw), ond gallwch chi ddefnyddio menyn cnau daear os dyna’r cyfan sydd gennych chi (neu os yw’n well gennych). Mynnwch y rysáit ar gyfer Tahini Semifreddo.

Pwy sy’n dweud bod y pwdin di-bobi deinameit hwn ar gyfer y Pasg yn unig? (Neu mai ar gyfer Siôn Corn yn unig y mae ei gracer-seiliedig ar “Christmas crack”?) Rhowch gynnig arall arni drwy’r haf, oherwydd mae mor hawdd Y yn hynod flasus, a gallwch chi newid y cynhwysion os ydych chi eisiau (gwahanol gnau, deilen aur bwytadwy, sbrings…). Mynnwch ein rysáit Matzo Brittle.

Mae gennym hefyd a iawn Rysáit Bar S’mores tebyg, ond oherwydd ei fod yn cynnwys malws melys wedi’u rhostio, mae angen pobi byr, sy’n golygu ei fod yn dechnegol anghymwys ar gyfer y crynodeb hwn … ond yn dal i fod yn deilwng o unrhyw fwrdd pwdin.

Os ydych chi’n mynd am fwy o naws Martha Stewart, mae’r pwdin cain hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Loegr yn ganolbwynt teilwng, ac nid yw mor frawychus ag y gallai swnio. Yn syml, trochwch ffrwythau haf ffres mewn siwgr a Grand Marnier ac yn y cyfamser torrwch bowlen fawr gyda brioche wedi’i sleisio wedi’i brynu gan y siop, yna arllwyswch y ffrwythau brithyll i mewn, seliwch gyda mwy o fara blewog, a phwyswch dros nos cyn ei ddadfowldio i ochtywod ochmae’n drannoeth. Po fwyaf o aeron coch yn eich cymysgedd, y mwyaf disglair fydd y sosban o’r sudd. Mynnwch ein rysáit pwdin haf.

Mae’r cyffug diddos hwn ar gyfer cariadon Nutella, pobl ddiog, y rhai sy’n amharod i ddefnyddio thermomedrau candy, ac unrhyw gyfuniad o’r uchod. Mewn gwirionedd dim ond ganache siocled sydd wedi’i sefydlogi gyda 2 gwpan o Nutella a’i oeri nes ei fod yn gadarn. Cnau cyll rhost wedi’u torri (wedi’u halltu os gwelwch yn dda) wedi’u ysgeintio ar ei ben i roi golwg gain ac ychwanegu blas a gwead ychwanegol. Mynnwch ein rysáit Tryffl Hawdd Cyffug Cnau Cyll.

Efallai bod pwdin banana yn hen ffasiwn, ond roedd hefyd yn tueddu ar Pinterest yr haf diwethaf, ac nid yw’n syndod: mae’n hufenog, yn gysurus, yn hawdd, ac yn rhoi’r rhith o fod yn dda i chi, gan fod ganddo ffrwyth go iawn ynddo. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar frig y siartiau eto eleni. Mynnwch ein rysáit pwdin banana.

Os ydych chi eisiau pentyrru cymaint o ffrwythau ag y gallwch, mae pizza ffrwythau yn opsiwn da, ond mae angen pobi’r gramen, oni bai eich bod chi’n defnyddio sleisys watermelon fel sylfaen. Bonws: dim carbohydradau, os ydych chi’n poeni am y math hwnnw o beth (yn dibynnu ar beth arall rydych chi’n ei ychwanegu, serch hynny, efallai ei fod yn keto neu ddim yn dal i fod). Ar gyfer y saws, gallwch chi fynd gyda chaws hufen, cashew, neu friw hufen cnau coco, iogwrt Groegaidd (neu iogwrt cnau coco, wedi’i felysu ai peidio), neu hyd yn oed siocled syml neu rew balsamig. Ac ar gyfer topins, defnyddiwch ba bynnag ffrwyth sy’n edrych ac yn blasu orau ar y pryd. Cael y rysáit ar gyfer pizza watermelon.

Leave a Comment

Your email address will not be published.