15 Ryseitiau Pwdin Sinamon Aromatig Fegan


Bydd y 15 Rysáit Cinnamon Blasus hyn yn dod yn hyfrydwch newydd i chi yn gyflym! Hefyd, pwy sydd ddim eisiau i’r arogl melys o sinamon lenwi eu cegin? Ychwanegwch y sbeis gwych hwn i gwcis, bara, rholiau sinamon, a melysion eraill. Nid yw blas eiconig Cinnamon ar gyfer pobi cwymp yn unig, gellir ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn ac mewn ystod eang o ryseitiau hwyliog.

Rydym hefyd yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i’ch helpu i gadw’n iach!

1. Blondies Chickpea Cinnamon

Blondis Cinnamon a Chickpea

Ffynhonnell: Cinnamon Chickpea Blondies

Y Ffegan Chickpea Blondes hyn gan Jenn Sebestyen fydd eich hoff wledd newydd! Maent yn llaith ac yn dyner yn y canol gyda dim ond ychydig o gramen crensiog ar ei ben. Maen nhw’n berffaith felys, yn iachach na’ch rysáit blondies arferol, ac mor gaethiwus! Er bod y rhain yn cynnwys cryn dipyn o siwgr, maen nhw hefyd yn llawn dop o brotein, ffibr, asid ffolig, a haearn, felly gallwch chi deimlo’n dda am eich danteithion prynhawn newydd! O, a dyfalu beth? Maen nhw’n rhydd o glwten ac yn rhydd o olew hefyd! Mae’n rhaid i chi geisio gwneud y Blondi Chickpea Vegan hyn!

2. Tatws Melys Llus Pobi gyda Chrymbl Ceirch Cinnamon

Tatws Melys Llus Pobi gyda Chrymbl Ceirch Cinnamon

Ffynhonnell: Tatws Melys Pob a Llus gyda Chrymbl Ceirch Sinamon

Mae’r Tatws Melys Pob Llus hwn gyda Chrymbl Blawd Ceirch Cinnamon gan Adam Merrin a Ryan Alvarez yn gymwys fel y caserol tatws melys perffaith: wedi’i stwffio â thatws melys babi wedi’u taflu â llus aeddfed ffres, ar ei ben â blawd ceirch sinamon siwgr brown a’u pobi nes bod y llugaeron yn meddalu a byrstio, gan ryddhau eu sudd lliw rhuddem, sy’n byrlymu o dan y crensiog, creisionllyd a sbeislyd

3. Cwcis sinamon ac almon

Cwcis Almon Cinnamon

Ffynhonnell: Cwcis Almond Cinnamon

Mae’r Cwcis Almon Cinnamon Julie Zimmer hyn yn cael eu gwneud gyda blawd almon, blawd almon, ceirch wedi’i rolio, siwgr cansen gronynnog, a saws afalau heb siwgr. Mae’r gemau bach hyn yn hawdd i’w gwneud ac yn flasus.

4. Cwcis Raisin Cinnamon

Cwcis Raisin Cinnamon

Ffynhonnell: Cwcis Raisin Cinnamon

Mae’r Cwcis Rasin Cinnamon Cinnamon Hayley Canning blasus hyn yn cyfuno menyn di-laeth gyda rhesins melys, siwgr cnau coco, a chyffyrddiad cynnes o sinamon ar gyfer danteithion anorchfygol. Mae’n rysáit gyflym a hawdd y gallwch ei chwipio’n gyflym gyda chynhwysion sydd i’w cael yn y rhan fwyaf o gypyrddau cegin. Boed ar gyfer byrbryd neu bwdin iachach, mae’r Cwcis Raisin Cinnamon hyn yn sicr o fod yn bleser bob tro. Maent yn grensiog ar y tu allan ac yn feddal ar y tu mewn – y gwead hollol berffaith ar gyfer cwci.

5. Rholiau Cinnamon Pwmpen

Rholiau Cinnamon Pwmpen

Ffynhonnell: Rolls Cinnamon Pwmpen

Bydd y Rholiau Cinnamon Pwmpen Petra Vogel hyn yn gwneud i’ch cartref arogli’n anhygoel! Nid oes angen canhwyllau na ffresnydd aer arnoch pan fydd gennych rywbeth blasus a hydrefol i’w bobi. A pheidiwch â phoeni, maen nhw’n blasu cystal ag y maen nhw’n arogli. Mae blasau melys sinamon a phwmpen yn wych.

6. Tartenni Pop Cacen Gaws Sglodion Siocled

Pop Tartenni Cacen Gaws Churro Sglodion Siocled

Ffynhonnell: Tartenni Pop Cacen Gaws Sglodion Siocled

Ni allai unrhyw gacen wrthsefyll y cacennau caws sglodion siocled Tori Cooper Churro hyn. Maen nhw’n berffaith flewog ar ochr y gramen, mae’r llenwad yn hufennog a blas cacen gaws (heb sôn am serennog gyda thunelli o sglodion siocled!), yna wedi’i orchuddio â holl ddaioni sinamon/siwgr churro a’i sychu gydag ychydig o wydredd. ar gyfer apêl cosmetig a mesur da. Rydych chi’n gwybod bod eu hangen arnoch chi yn eich bywyd.

7. Mousse afocado, siocled a sinamon

Mousse afocado, siocled a sinamon

Ffynhonnell: Siocled Cinnamon Afocado Mousse

Mae’r Mousse Cinnamon Siocled Afocado hwn gan Petra Vogel mor ddecadaidd a blasus. I gael golwg fanylach, gweinwch y mousse mewn cwpan coffi neu espresso!

8. Zucchini Cacennau Cinnamon

Cacennau Zucchini a Cinnamon

Ffynhonnell: Cacennau Zucchini Cinnamon

Mae’r Cacennau Zucchini Mini Cinnamon llaith a suddlon hyn gan Fabio Gallo yn ddewis arall braf i’ch cacen foron arferol. Maent wedi’u sbeisio i berffeithrwydd, yn serennog gyda chnau Ffrengig a rhesins, ac yna’n gorffen gyda thaenell syml o wydredd i orffeniad melys.

9. Galette Cinnamon Afal

cwci afal a sinamon

Ffynhonnell: Apple Cinnamon Galette

Mae harddwch y galette sinamon afal hwn yn bopeth. Os dewch chi o hyd i brif rysáit fel hon gan Gabrielle St. Claire, gallwch chi gymysgu’r ffrwythau sut bynnag yr hoffech chi i gyd-fynd â’r tymhorau cyfnewidiol a’ch blasbwyntiau. Mae’n gyflym, yn hawdd, yn fforddiadwy, fel cynfas gwag, nid oes ganddo lawer o siwgr ychwanegol ac mae’r rhan fwyaf o’r melyster yn deillio o’r ffrwythau, mae’n bleserus yn esthetig, yn wych ar gyfer difyrru, gallwch chi eu gwneud mewn swmp yn hawdd ar gyfer parti, maen nhw’n berffaith. gyda rhew. hufen, a dim ond plesio torf plaen ydyn nhw!

10. Afalau Pobi Sinamon

Afalau Pob gyda Cinnamon

Ffynhonnell: Afalau Pobi Cinnamon

Mae’r Afalau Pob Cinnamon Fegan hyn gan Kristina Jug a Mitja Bezenšek yn bwdin cwympo clasurol, wedi’i wneud yn fegan ac yn addas ar gyfer diet sy’n seiliedig ar blanhigion.

11. Hufen Iâ Sglodion Sinamon Masarn

Hufen Iâ Masarn Sglodion Cinnamon

Ffynhonnell: Hufen Iâ Maple gyda Sglodion Cinnamon

Mae’r Rysáit Hufen Iâ Maple Chip Cinnamon hwn gan Ashley Smyczek mor flasus! Hufen Iâ Llaeth Cnau Coco Maple yw’r dip perffaith ar gyfer Sglodion Tortilla Cinnamon Melys. Hefyd, mae’n eithaf hawdd i’w wneud!

12. Afal Sinamon Graham Bariau Briwsion Cracer

Afal Sinamon Graham Bariau Briwsion Cracer

Ffynhonnell: Apple Cinnamon Graham Bariau Briwsion Cracer

Rhain Bariau Briwsion Cracyr Afal Tori Cooper, Sinamon Graham Yn syml, maent yn gyfuniad o’r sylfaen cwci mwyaf hynod feddal a blasus a llenwad sinamon afal clasurol fel y byddech chi’n ei ddefnyddio i lenwi pastai. Wrth gwrs, mae’n rhaid i chi eu sychu â rhywbeth ychwanegol fel y rhew anhygoel hwn! Manteisiwch ar y tymor afalau trwy wneud y bariau cwci meddal, melys a blasus hyn yn llawn siwgr a sbeis!

13. Sinamon Roll Bariau Brecwast

Bariau Brecwast Rholio Cinnamon

Ffynhonnell: Bariau Brecwast Roll Cinnamon

Mae’r Bariau Brecwast Kat Condon Cinnamon Rolls hyn yn gadael ichi fwynhau rholiau sinamon i frecwast, mewn ffordd iach, heb glwten! Wedi’u gwneud heb siwgrau wedi’u mireinio, mae rhew caws hufen cynnil felys ar ben y bariau hyn ar gyfer y brathiad brecwast perffaith.

14. Toesenni Seidr Afal wedi’u Pobi

Toesenni Seidr Afal wedi'u Pobi

Ffynhonnell: Toesenni Seidr Afal Pob

Mae’r toesenni seidr afalau fegan blasus hyn gan Kristina Jug a Mitja Bezenšek yn llawn blasau cwympo blasus gydag afal a sinamon. Y tamaid perffaith i sipian ar brynhawn oer a chymylog yn hwyr yn disgyn ynghyd â phaned o de wedi’i stemio.

15. Cinnamon Almond Burum Strudel

Strwdel burum sinamon a almon

Ffynhonnell: Cinnamon Almond Yeast Strudel

Mae Cinnamon Almond Yeast Strudel yn grwst Swisaidd enwog y mae’n rhaid i bawb roi cynnig arno! Mae’r strwdel flaky blasus wedi’i lenwi â chymysgedd almon menyn cyfoethog a gwydredd lemwn tangy ar ei ben. Pobwch y rysáit melys hwn gan Fabio Gallo fel trît ar gyfer brecwast, byrbryd neu bwdin.

Dysgwch sut i goginio prydau seiliedig ar blanhigion gartref!

Mae’n hysbys bod bwyta llai o gig a bwyta mwy o fwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn helpu Llid cronig, iechyd y galon, Lles Meddyliol, nodau ffitrwydd, anghenion maeth, alergeddau, Iechyd y perfedd, Y plws! Mae bwyta llaeth hefyd wedi’i gysylltu â llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys acne, anghydbwysedd hormonaidd, cancr, canser y prostadac mae ganddo lawer sgil effeithiau.

Ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn bwyta mwy seiliedig ar blanhigion, rydym yn argymell lawrlwytho’r App Bwystfil Bwyd – gyda mwy na 15,000 o ryseitiau blasus; yw’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau seiliedig ar blanhigion i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach. A thra byddwch wrthi, rydym yn eich annog i ddysgu am y amgylcheddol Y manteision iechyd o a diet yn seiliedig ar blanhigion.

Dyma rai adnoddau gwych i’ch rhoi ar ben ffordd:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.