15 Termau Bwyd Hen Ffasiwn Dim ond Yn y Canolbarth y byddwch chi’n eu clywed: Bwyta Hwn, Nid Hwnnw

Dim ond y gair “Midwest” sy’n dod â delweddau o ffermydd llaeth, y Green Bay Packers, a llu o brydau cyfoethog a dirywiedig i’r meddwl. P’un a ydych chi’n gyfarwydd â buckeyes neu wedi mwynhau Juicy Lucy o’r blaen, mae gan lawer o fwydydd mwyaf adnabyddus a mwyaf blasus y Canolbarth hefyd yr enwau mwyaf ffraeth. Hynny yw, ble arall allech chi archebu brechdan pedol?

Os ydych chi’n chwilfrydig am sut y daeth pwdin Ozark i fod, neu eisiau dysgu mwy am darddiad “pastai bumpy,” darllenwch ymlaen.

Dyma gip y tu ôl i’r llenni ar rai o’r bwydydd mwyaf eiconig a hen ffasiwn y byddwch chi ond yn dod o hyd iddyn nhw ym mherfeddwlad America. Ac yna peidiwch â cholli 22 Pryd i Doddi Braster Bol yn 2022.

Shutterstock

Peidiwch â phoeni, ni chafodd unrhyw deigrod eu brifo wrth wneud y pryd Midwestern eiconig hwn. Yn gymysgedd o gig eidion wedi’i falu, wy amrwd, a sesnin a weinir yn aml ar gracers, mae cig teigr (neu “South Dakota steak tartare”) yn fyrbryd unigryw a gafodd ei boblogeiddio gan fewnfudwyr Almaeneg a Rwsiaidd ac sy’n bwysig yn yr Unol Daleithiau, fel Wisconsin a De Dakota

pwdin ozark
Shutterstock

Wedi’i henwi ar ôl rhanbarth Ozark yn Missouri, mae’r fflan ffrwythau sych hon wedi’i gwneud â phecans yn ddanteithfwyd Canolbarth-orllewinol sy’n aml yn cael ei gwasanaethu fel trît ar ôl pryd. Daeth pwdin Ozark yn arbennig o boblogaidd yn y 1950au pan ddatgelodd yr Arlywydd Truman mai hwn oedd ei hoff bwdin.

toesen hir
Wicipedia

Dim toesenni diflas yma! “Long John” yw’r enw annisgwyl y mae Midwesterners yn ei ddefnyddio i ddisgrifio toesen hirsgwar mawr wedi’i lenwi â hufen neu gwstard ac yna wedi’i orchuddio ag eisin neu eisin cacen.

Peidiwch â disgwyl dod o hyd i’r danteithion melys hwn yn unrhyw le, fodd bynnag: Mae’n fwyaf poblogaidd mewn lleoedd fel y Midwest, Texas, a rhannau o Ganada.

CYSYLLTIEDIG: Osgoi Bwydydd Gyda’r Telerau hyn ar y Label

salad ham
Shutterstock

Salad Ham yw’r fersiwn Canolbarth-orllewinol o salad tiwna traddodiadol ac mae’n cynnwys ham tun wedi’i dorri, saws picl a mayonnaise. Daeth y stwffwl amser cinio yn hynod boblogaidd yn y 1920au, pan ddechreuodd pobl baratoi eu pryd canol dydd gartref. Mae’n cael ei garu yn arbennig yn y Canolbarth uchaf mewn lleoedd fel Minnesota a Michigan.

stiw cig eidion
Shutterstock

Yn ôl Geiriadur Rhydychen, mae’r gair “booyah” yn cael ei ddefnyddio i fynegi llawenydd, ond oeddech chi’n gwybod ei fod hefyd yn saig gyffredin yn y Canolbarth? Wedi’i wneud â chig, llysiau a sesnin, gall y stiw trwchus hwn gymryd hyd at ddau ddiwrnod i’w baratoi.

Mae rhai pobl yn credu y gall yr enw “booyah” ddeillio o’r gair “cawl,” a ddefnyddir weithiau i wneud gwaelod y ddysgl hon.

cacen bumpy
u/QueenCherryTomato31 / Reddit

Efallai bod yr enw “cacen bumpy” ychydig yn annymunol, ond gallwn eich sicrhau bod y gacen hon yn flasus. Wedi’i greu yn y 1900au cynnar gan y Sanders Chocolate Company o Michigan, mae’r danteithfwyd decadent hwn yn cael ei wneud gyda chacen siocled gyda “chwmpenni” hufen menyn ac yna ganache siocled ar ei phen. Mae’r pwdin clasurol Detroit hwn yn berffaith i’w weini ar gyfer penblwyddi neu yn ystod misoedd y gwyliau.

CYSYLLTIEDIG: Y Pwdin Mwyaf Chwedlonol Ym mhob Talaith

ar gyfer cŵn bach
Shutterstock

Peidiwch â chael eich twyllo: mae bwyd cŵn bach ar gyfer pobl, nid anifeiliaid anwes. Mae’r danteithion Midwestern hawdd ei wneud hwn yn cyfuno siocled wedi’i doddi, grawnfwyd, menyn cnau daear, a siwgr powdr i greu byrbryd melys a boddhaol. Mae cŵn bach chow yn dyddio’n ôl i’r 1960au a chafodd ei enw unigryw oherwydd ei fod yn debyg i kibble ci.

lucy llawn sudd
Shutterstock

Os ydych chi’n caru byrgyrs yna mae’n rhaid i chi fynd i’r Canolbarth i gael Lucy Juicy. Mae’r tro blasus hwn ar y clasur Americanaidd yn cynnwys patty trwchus wedi’i stwffio â chaws wedi’i doddi ac yn dyddio’n ôl i’r 1950au.

Er bod dau far wedi honni mai nhw yw sylfaenwyr y pryd blasus hwn, gallwch ddisgwyl dod o hyd i amrywiadau mewn llawer o fwytai a bariau gwahanol ledled y Canolbarth.

salad snickers
Trydar

Dyma ddau air nad ydych erioed wedi meddwl fyddai’n ymddangos nesaf at ei gilydd: “Snickers” a “salad.” Wedi’i gwneud gyda bariau Snickers wedi’u torri’n fân, tafelli afal Granny Smith, hufen chwipio a phwdin, mae’r pryd unigryw hwn yn aml yn cael ei fwynhau mewn potlucks a phartïon yn y Canolbarth.

Mae’n ymuno â saladau pwdin traddodiadol eraill y Canolbarth fel Ambrosia, Salad Bisgedi, a Salad Watergate. Er nad yw ei darddiad yn gwbl glir, mae rhai pobl yn credu ei fod yn fersiwn Midwestern o’r ddysgl Norwyaidd “rommegrot.”

sgiwerau peli cig
Shutterstock

Os ydych chi’n ffan o gig sgiwer, yna efallai mai chislic fydd eich opsiwn nesaf. Wedi’i wneud â chig eidion wedi’i ffrio wedi’i flasu a’i weini â phigau dannedd, mae’r rysáit hawdd ei wneud hon yn aml yn cael ei weini â saws poeth, halen wedi’i sesno, neu dresin ransh.

Mae llawer o bobl yn credu i chislics gael eu cyflwyno i’r Canolbarth gan John Howellwarth, mewnfudwr a ddaeth i Dde Dakota o’r Crimea yn y 1870au.

CYSYLLTIEDIG: 13 Fersiynau Iachach o Ryseitiau Hen Midwestern Gallwch Drio Heno

dwy gastanwydden cartref
Trwy garedigrwydd Fit Foodie Finds

Nid oes unrhyw restr yn gyflawn heb y castanwydd digyffelyb. Wedi’i wneud gyda menyn cnau daear a chyffug siocled, mae’r candy hwn yn arbennig o boblogaidd yn Ohio. Mewn gwirionedd, fe’i enwir ar ôl cnau gwenwynig yr Ohio buckeye, sef y goeden dalaith.

cacen menyn gludiog
Shutterstock

Ers bron i 100 mlynedd, mae Midwesterners wedi ymhyfrydu mewn cacen menyn gludiog, pwdin trwchus wedi’i wneud o fenyn, siwgr, blawd cacen, ac wyau, a siwgr powdr ar ei ben. Mae pobl yn aml yn mwynhau’r gacen gyfoethog hon, a grëwyd yn ddamweiniol yn y 1930au gan bobydd Almaeneg-Americanaidd o St Louis, gyda choffi neu de.

rafioli wedi'u tostio
Shutterstock

Mae pasta yn flasus, ond ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar raffioli wedi’u tostio? Wedi’i wneud â ravioli wedi’i ffrio, crewyd y blas annwyl hwn gan ddau fwyty Eidalaidd-Americanaidd St. Louis: Mama Campisi’s a Charlie Gitto’s.

Yn ôl y chwedl, gollyngodd cogydd Mama Campisi, y Cogydd Fritz, rafoli i mewn i ffrïwr dwfn yn ddamweiniol, gan arwain at greu’r tro blasus hwn ar hen glasur.

brechdan pedol
Shutterstock

A dweud y gwir, does gan y frechdan bedol (diolch byth) ddim i’w wneud â phedolau. Wedi’i gwneud gyda dau ddarn o dost gyda chig hamburger a sglodion ar ei ben, ac yna caws ar ei ben, mae’r frechdan flasus hon wedi bod yn stwffwl Springfield, Illinois ers dros ganrif. Cafodd ei greu yn y 1920au gan y cogydd Joe Schweska yng Ngwesty’r Leland, gwesty enwocaf y ddinas ar y pryd.

CYSYLLTIEDIG: 24 Ryseitiau Vintage Midwestern Gorau

hufen iâ lleuad glas
Shutterstock

Gelwir Blue Moon yn hufen iâ “smurff glas” sy’n dyddio’n ôl i’r 1950au. , y prif gemegydd blas ar gyfer hen gwmni cyflasynnau Milwaukee o’r enw Petran Products yn y 1950au.

Mae pob parlwr hufen iâ sy’n gwerthu’r blas hwn yn cadw ei rysáit yn gyfrinach, felly does neb yn gwybod yn union o beth mae Blue Moon wedi’i wneud. Mae rhai yn tyngu ei fod yn blasu fel dyfyniad almon, tra bod eraill yn meddwl bod ganddo fwy o flas fanila sitrws. A dyna’r holl dermau bwyd hen ffasiwn dim ond yn y Canolbarth y byddwch chi’n eu clywed!

Leave a Comment

Your email address will not be published.