16 Ffordd o Ddefnyddio Burum Maethol

Mae rhywbeth o’i le ar “burum maethol.” Mae feganiaid wedi ceisio dod â’r geiriau yn ôl trwy roi llysenw, nooch, ond rhywsut mae hynny’n swnio allan o le hefyd. Yn VegNews, rydyn ni’n ei alw’n llwch pixie (felly mae plant tair oed, ond weithiau mae plant yn gwybod am beth maen nhw’n siarad). Os ydych chi’n newydd i Nooch, peidiwch â chael eich dychryn gan yr enw. Mae ei bwerau a’i ddefnyddiau yn ddiddiwedd: trowch lysiau diflas yn fyrbrydau cawslyd, gwnewch saws caws melfedaidd ar gyfer pasta, a rhowch nodyn sawrus llofnod i gacen gaws gyda chan o nooch yn ei law. Dyma 16 ffordd o ddefnyddio’r bwyd mwyaf rhyfeddol gyda’r enw sy’n swnio’n waethaf.

un Saws caws

Yn llythrennol mae miloedd o ryseitiau fegan mac a chaws ar-lein ac mewn llyfrau coginio, ond yr un cynhwysyn sy’n uno yw burum maeth. Mae’n ychwanegu lliw a blas cawslyd i’r saws sylfaenol hwn, ac er y gallwch ei gymysgu â chynhwysion eraill fel cashews, tofu, tatws a sbeisys, nid yw’r nooch yn agored i drafodaeth.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Real Deal Vegan Mac a Chaws gan Kylie ac Ashley Knies

dwyTortillas fegan a frittatas

Beth yw frittata ond omled agored? Ni waeth beth rydych chi’n ei alw, mae angen rhywfaint o nooch. Wedi’i wneud fel arfer gyda blawd tofu neu ffacbys, mae burum maethol yn ychwanegu lliw melyn mwy amlwg a blas umami i’r cytew wy fegan hwn. Unwaith y bydd wedi’i goginio’n berffaith blewog gyda’r maint cywir o ymylon brown, rhowch fwy o nooch ar ben eich tortilla.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Omelette Fegan Ultimate o The Happy Pear

3 Iseldireg

Gall fod yn anodd meistroli saws hollandaise wedi’i seilio ar wyau: mae’n rhaid i un gael yr emwlseiddiad yn gywir neu bydd y saws yn “torri” ac yn dod yn llanast ceuled anorchfygol. Yn ffodus, nid yw hyn yn broblem gyda’r fersiwn fegan. Gall hyd yn oed cogydd cartref dibrofiad gymysgu ychydig o gynhwysion gyda’i gilydd a chwisgio ar y stof nes bod y cymysgedd yn tewhau. Gweinwch ef dros myffin tofu Saesneg ar gyfer benny fegan blasus, neu ewch yn sylfaenol a dipiwch dost yn y saws sidanaidd-llyfn hwn.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Iseldireg Fegan o The Curious Chickpea

VegNews.CheesecakeOK

4 Cacen gaws

Rydyn ni’n deall bod y caws mewn cacen gaws yn dod o gaws hufen, ond i ddynwared sleisen yn arddull Efrog Newydd mewn gwirionedd, mae angen ychwanegu ychydig o nooch. Bydd dim ond pinsied yn darparu’r blas hallt sydd ei angen yn fawr i gydbwyso’r melysion. Bonws: Mae’n hwyl gweld ymadroddion pobl ar ôl iddynt weini darn arall i’w hunain a’ch bod chi’n dweud wrthyn nhw ei fod yn fegan.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Cacen Gaws Fegan wedi’i Pobi (dim cnau!) o Okonomi Kitchen

5 Saws caws a chaws nacho

Os gallwch chi wneud saws macaroni a chaws gweddus, gallwch chi wneud caws. Mae’r nooch yn angenrheidiol ar gyfer y blas cawslyd hwnnw. Gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio i wneud queso blanco – ni fydd y swm cywir yn troi’r saws cyfan yn oren.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Rhino Fegan Na-Cho Saws Caws Cyfartalog

VegNews.QuicheMV

6 Quiche

Yn debyg i omelettes a frittatas, mae angen nooch i wneud quiche o safon. Rheol y fawd: os ydych chi’n dyblygu wyau, mae angen nooch.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Quiche Fegan Hawdd 2 Ffordd gan Mississippi Vegan

7 Popcorn

I wneud popcorn blasus gartref, llwch y cnewyllyn popped gyda chymorth hael o furum maeth. Cyngor Pro: Bydd ychwanegu menyn fegan wedi’i doddi at y popcorn cyn ei daenu yn ei helpu i gadw’n well. Nid oes angen rysáit yma, dim ond ychwanegu nooch at flas.

8 Brocoli neu gawl tatws gyda chaws cheddar

Ar y noson iawn, ychydig o fwydydd sy’n fwy cysurus na chawl tatws cheddar llyfn sidanaidd. Ydy, mae toddi caws fegan wedi’i dorri’n fân yn bendant yn darparu elfen gawslyd, ond mae’r burum maethol yn gwasgaru’n fwy cyfartal ac yn dod â’r holl flasau at ei gilydd. Mae hyn hefyd yn gweithio ar gyfer cawl brocoli neu unrhyw amrywiaeth arall o gawl cheddar.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Cawl Tatws Pob Fegan gan Vegan Huggs

VegNewyddion.TofuScrambleVN

9 Wyau wedi’u sgramblo gyda tofu neu ffacbys

Cofiwch: mae angen nooch ar brydau wyau fegan. Rydym wedi gwneud ein pwynt.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Sgramblo Tofu Llysieuol Michelle Siriani

10 tost Ffrengig

Gadewch i ni dorri hyn i lawr. O beth mae toes tost Ffrengig traddodiadol wedi’i wneud? Wyau. Sut mae wyau fegan yn cael eu gwneud? Wel, mewn sawl ffordd, ond mae nooch yn un ohonyn nhw. Peidiwch â bod ofn hallt, hyd yn oed mewn prydau melys.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Tost Ffrengig Fegan o Gariad a Lemonau

VegNews.TrifleHot4Food

unarddeg Fflan

Yma mae gennym ni app wy arall. Gwneir gwaelod fflan glasurol trwy chwisgo melynwy i laeth wedi’i ferwi neu hufen. Mae fersiynau fegan yn dibynnu ar startsh corn, llaeth di-laeth, ac yn aml tofu i atgynhyrchu’r pwdin hufenog hwn, ond mae ychydig o nooch bob amser yn hanfodol i greu’r lliw melynwy hwnnw a’r cydbwysedd ychydig yn sawrus.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Cwstard Fegan o Hot for Food

12 gwisgo caesar

Mae burum maeth yn chwarae dwy rôl mewn dresin cesar fegan: mae’n disodli’r wy a’r nodau umami a grëir yn nodweddiadol â brwyniaid. Mae’n well gennym ni ein salad heb bysgod cymysg, diolch yn fawr iawn.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Cesar Fegan Gwisgo o Loving It Fegan

13 Saws Alfredo

Dim ond pinsied yw’r cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer alfredo fegan moethus. Ni fydd y nooch yn difetha’r lliw, ond bydd yn rhoi dyfnder o flas yn y saws decadent hwn. Yn lle pasta, ceisiwch fudferwi cêl neu chard Swisaidd yn y saws hwn ar gyfer dysgl ochr llysiau decadent.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Saws Alfredo Blodfresych Gorchuddiedig â Siocled

VegNews.MinimalistBParm

14 caws parmesan wrth ymyl y bwrdd

Mae’n rhyfedd sut y gall ychydig o gynhwysion ddynwared cynnwys y siglwr caws Parmesan gwyrdd hwnnw. Yn syml, cymysgwch hadau neu cashews gyda phowdr nooch, halen a garlleg, ac mae gennych chi’r topyn perffaith ar gyfer pizza a phasta. Ond peidiwch â stopio yno. Rydyn ni’n cadw jar tun wrth law ac yn ei ysgeintio ar bopeth o lysiau wedi’u rhostio i stiwiau crensiog a gratinau llysiau.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Caws Parmesan Fegan gan y Pobydd Minimalaidd

pymtheg sglodion bresych

Heb furum maethol, cêl sych yn unig yw sglodion cêl. Mae haenen hael o nooch yn rhoi blas a darnau hynod greigiog o wead cawslyd i sglodion llysiau sydd fel arall yn ddiflas.
Rhowch gynnig arni mewn rysáit: Sglodion Cêl Caws (Amrwd a Fegan) gan Andrea Taylor

un ar bymtheg Wedi’i chwistrellu’n uniongyrchol ar bopeth

Nid oes angen presgripsiwn ar gyfer yr un hwn. Wrth i ni dynnu’r llinell ar gyfer llwy yn syth o’r bowlen, rydyn ni’n hael yn taenellu burum maeth ar bron popeth. Efallai y bydd rhai yn dadlau ei fod yn well na halen. Mae rhai o’n hoff fwydydd sydd bob amser yn cael ychydig o nooch yn cynnwys cêl wedi’i stemio, salad, pizza, pasta, tatws pob, brocoli wedi’i stemio a blodfresych, cawl chili tomato. Mae honno’n rhestr gryno iawn, ond byddwn yn arbed y gwyddoniadur ichi. Ewch ymlaen a nooch it up!

I ddysgu mwy am sesnin fegan, darllenwch:

19 sesnin Fegan Sy’n Well Na’r Peth Go Iawn
13 Dresin Salad Fegan A Fydd Yn Gwneud I Chi Awyddu Unrhyw Salad

18 sesnin Fegan Hanfodol yn Trader Joe’s

Credyd llun: BecomeBetty

Anfonwch ryseitiau fegan AM DDIM i’ch mewnflwch trwy gofrestru ar gyfer ein Clwb Ryseitiau VegNews sydd wedi ennill gwobrau.

Cofrestrwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.