16 Ffriwr Aer Iach Ryseitiau Bwyd Cysur – Bwytewch Hwn, Nid Hwnna

Pan fyddwch chi’n ceisio bwyta’n iach, yr unig wead rydych chi’n aml yn ei golli yw gwasgfa. Wedi’r cyfan, beth sy’n well na sglodion Ffrangeg crensiog neu damaid crensiog o gyw iâr wedi’i ffrio mewn bara? Sgrechian crensiog bwyd cysurus, ond mae technegau coginio iach fel stemio a defnyddio llai o fraster yn aml yn gadael y gwead boddhaol hwnnw ar ôl er mwyn ymwybyddiaeth o galorïau. Dyna lle mae’r peiriant ffrio aer yn dod i mewn. Ei honiad mwyaf i enwogrwydd yw’r gallu i goginio bwyd nes ei fod yn grimp heb olew gormodol. Dyma ein hoff ryseitiau creisionllyd o fwyd cysurus sydd angen i chi eu gwneud yn y ffrïwr aer heno! Hefyd, peidiwch â cholli ein 22 Bwyd i Doddi Braster Bol yn 2022.

Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Peidiwch â stopio gyda’r sglodion. Gellir crispio pob math o lysiau mewn ffrïwr aer. Yn y rysáit hwn, rydyn ni’n defnyddio zucchini wedi’i sleisio’n denau, tatws melys, a beets i ychwanegu lliw a maeth. Bonws: Maent wedi’u blasu â chymysgedd ranch sbeislyd.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Sglodion Llysieuol â Blas Ranch.

Trwy garedigrwydd Dangoswch y blasus i mi

Cyfaddefwch, sglodion Ffrengig yw un o’r prif resymau y gwnaethoch chi brynu ffrïwr dwfn yn y lle cyntaf. Mae Show Me the Yummy yn argymell bath dŵr siwgr i dynnu gormod o startsh a haenen o startsh corn cyn coginio.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Show Me the Yummy.

stribedi cyw iâr ffrio aer
Trwy garedigrwydd Blog I Am A Food

Nid yw adenydd cyw iâr wedi’u pobi byth yn cyrraedd y wasgfa o sglodion. Defnyddiwch eich peiriant ffrio aer i dorri calorïau ond cadwch y wasgfa.

Cael y rysáit yma o blog bwyd ydw i.

Trwy garedigrwydd Dangoswch y blasus i mi

Bydd y plentyn ynoch chi’n llawenhau pan fyddwch chi’n tynnu darn o’r pasta crimp wedi’i stwffio wedi’i ffrio allan o’r ffrïwr a’i dipio yn eich hoff saws marinara.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Show Me the Yummy.

berdys cnau coco 2
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r wasgfa felys o gnau coco wedi’i ffrio yn paru’n berffaith â berdys tendr. Y tric i gyflawni lefel wych o wasgfa yw tostio’r cnau coco cyn gorchuddio’r berdysyn. Gweinwch gyda’ch hoff saws dipio.

Mynnwch ein rysáit Berdys Cnau Coco Ffrio Awyr.

CYSYLLTIEDIG: 15 Ryseitiau Berdys Iach Sy’n Berffaith ar gyfer Colli Pwysau

ffrïwr aer golwyth porc bara 1
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae briwsion bara Panko yn grimp yn y ffrïwr heb ddefnyddio gormod o olew, gan roi gwasgfa anorchfygol i’r golwythion porc hyn.

Mynnwch ein rysáit Porc Chops Bara Ffrio Awyr.

ffwr aer falafel
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r falafel perffaith yn cael ychydig o wasgfa o ddip mewn olew poeth, ond mae’r ffrïwr aer yn gwneud y gwaith hebddo. Ar ôl coginio, staciwch ef ar ben salad Groegaidd neu rhowch tzatziki ar ben pita, winwnsyn coch wedi’i biclo, a chiwcymbrau.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer The Perfect Air Fryer Falafel.

tatws hasselback babi
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r sglodion mini hyn yn gyfuniad perffaith o greision a meddal. I dorri taten Hasselback yn berffaith, defnyddiwch bigau dannedd pren neu ddolennau crwn o lwyau pren ar bob ochr i’r daten fel stopiwr cyllell i greu toriadau o’r un dyfnder.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Brathiadau Tatws Hasselback Babi Air Fryer.

Brathiadau Blodfresych Creisionllyd, Melys a Sour
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Ar gyfer y pryd anorchfygol hwn, mae blodau blodfresych maint brathiad yn cael eu gorchuddio â blawd, eu tostio mewn ffrïwr aer, ac yna eu taflu â saws melys a sur cartref hawdd. Fodd bynnag, gallwch arbed hyd yn oed mwy o amser trwy ddefnyddio’ch hoff saws potel os oes angen.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Brathiadau Blodfresych Creisionllyd, Melys a Sour.

Brathiadau Blodfresych Fryer Awyr
diet cwrteisi

Os oes gennych chi fwy o flasau sbeislyd, rhowch gynnig ar y brathiadau ceto hyn wedi’u gorchuddio â blawd almon a’u taflu mewn saws byfflo traddodiadol. Gweinwch wedyn gyda llawer o seleri creisionllyd ffres a dresin caws glas golau.

Cael y presgripsiwn gan Diethood.

Cyw Iâr wedi'i Ffrio'n Ddwfn
Trwy garedigrwydd Dangoswch y blasus i mi

Does dim angen llawer i wneud y cyw iâr wedi’i ffrio mwyaf creisionllyd ac iachaf rydych chi erioed wedi’i flasu. Mae Show Me the Yummy yn defnyddio haen sbeislyd o naddion ŷd mâl ar gyfer gwasgfa ryfeddol, ond defnyddiwch yr hyn sydd gennych wrth law. Gallwch hefyd ddefnyddio’r gorchudd hwn ar gyfer bronnau cyw iâr os ydych chi am fynd ar y llwybr torri.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Show Me the Yummy.

CYSYLLTIEDIG: 21 Ryseitiau Cyw Iâr Iach y Gallwch eu Gwneud mewn 15 Munud (neu Llai!)

peli cig ffrio aer
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Gallwch chi bobi neu ffrio peli cig, yn sicr, ond ni fyddwch chi’n cael y tu allan crensiog 360 gradd y bydd ffrïwr dwfn yn ei roi i chi.

Mynnwch ein Rysáit Pelenni Cig Ffrio Awyr.

ffyn mozzarella ffrio aer
Trwy garedigrwydd Show Me The Yummy

Meddyliwch fod eich bwyty neu far lleol yn defnyddio rhan-sgim mozzarella ar gyfer eu ffyn mozzarella? Mae’n debyg na. Gyda’ch peiriant ffrio aer, gallwch reoli’r math o gaws a lleihau calorïau.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Show Me the Yummy.

adenydd cyw iâr sesame soi garlleg 2
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae adenydd cyw iâr wedi’u pobi yn iawn, ond yn aml maen nhw’n cael eu gorgoginio cyn i’r tu allan gyrraedd y lefel crispness a ddymunir. Mae’r ffrïwr aer yn rhoi’r gwead crensiog sydd ei angen arnoch heb ei gael yn soeglyd yn y ffrïwr. Trowch nhw’n adenydd Byfflo gyda saws gwahanol a dresin caws glas golau.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Adenydd Cyw Iâr Garlleg Soi Sesame.

calzones pizza llysieuol
Carlene Thomas/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae calzones pizza yn cael eu tu allan crensiog o ffyrnau masnachol hynod boeth sy’n eu coginio’n gyflym. Yma mae’r ffriwr yn gwneud y gwaith.

Mynnwch ein rysáit Calzones Llysiau Ffrio Awyr.

Ffrïwr aer Crispy Parmesan Sprouts Brwsel
Trwy garedigrwydd Diethood

Mae ysgewyll Brwsel yn mynd o lysieuyn iach i fod yn fwyd cysurus crensiog, sawrus pan gaiff ei daflu mewn ffrïwr aer. Osgoi’r olew dros ben ond yr holl wasgfa foddhaol trwy ddefnyddio peiriant ffrio dwfn.

Cael y presgripsiwn gan Diethood.

Hefyd, peidiwch â cholli 50 Rysáit Iach i’w Gwneud mewn 10 Munud (neu Llai).

Leave a Comment

Your email address will not be published.