16 Ryseitiau Brunch Pasg Hawdd

Mae brecinio a’r Pasg yn mynd law yn llaw, ond mae’n dal i fod yn benwythnos a does neb eisiau treulio eu holl amser rhydd yn y gegin. Cadwch bethau’n syml gyda phryd o fwyd bendigedig na fydd yn cymryd gormod o’r diwrnod. Dyma 16 o ryseitiau brecinio Pasg hawdd y mae ein darllenwyr yn eu caru.

Mae Genevieve Ko yn ein hachub ni i gyd gyda’r dechneg glyfar hon ar gyfer cig moch ac wyau sgilet. Awgrym i’r darllenydd: Mae hefyd yn gweithio gyda selsig swmp wedi’u sleisio.

Rhywle rhwng myffin a sgon, mae Jerrelle Guy’s Dropped Cookies yn dod at ei gilydd ymhen rhyw hanner awr. Dim angen rholio na thorri!

Rysáit: Cwcis Drop Mefus

Defnyddiwch challah, brioche, neu fara Ffrengig neu Eidalaidd heb gramen ar gyfer y pwdin bara hynod o syml a hynod hyblyg hwn gan David Tanis. Arbrofwch gyda chigoedd gwahanol fel cig moch neu selsig, a llysiau fel nionod gwyrdd wedi’u sleisio neu frocoli wedi’u stemio neu eu rhostio.

Rysáit: Pwdin brioche ham a chaws

Mae “Tomato Eggs” Yewande Komolafe, saig boblogaidd yn Lagos, Nigeria, a ledled Gorllewin Affrica, yn gysur heb fod yn drwm. Am fersiwn fegan, rhodder tofu yn lle’r wyau.

Mae Rholiau Cinnamon Am Ddim Burum Allysa Torey yn dod at ei gilydd mewn cyfanswm o 45 munud. Gwnewch nhw gyda neu heb gnau wedi’u torri.

Rysáit: Rholiau Sinamon Hawdd Am Ddim Burum

Mae’r hash swmpus hwn gan Lidey Heuck yn caniatáu ar gyfer dirprwyon yn seiliedig ar amser a’r hyn sydd gennych wrth law. Gwnewch yn siŵr bod popeth wedi’i dorri’n giwbiau ½ modfedd fel bod y llysiau’n coginio’n gyfartal ac yn gyflym.

Rysáit: Hash Tatws ac Asbaragws gyda Chaws Gafr ac Wyau

Mae crwst pwff a brynir yn y siop yn gwneud y cacennau Von Diaz ffrwythau a hufennog hyn yn flasus hawdd eu gwneud. Os na allwch ddod o hyd i queso fresco neu gaws ffermdy, defnyddiwch gaws hufen.

Rysáit: Pastelillos de Guayaba (Cacennau Caws Guava)

Mae’r rysáit brecwast wy a thatws sgramblo sbeislyd Pacistanaidd poblogaidd hwn gan Zainab Shah yn hawdd i’w wneud. Chwaraewch o gwmpas gyda gwahanol berlysiau a sbeisys, a cheisiwch amnewid tofu am wyau am fersiwn fegan.

Rysáit: Aloo Anday (Tatws ac Wyau Sgramblo)

Gan Ali Slagle y daw’r ffordd orau i wneud bacwn rhag sblash i dorf. Gallwch hefyd ddefnyddio papur memrwn yn lle ffoil alwminiwm.

Rysáit: cig moch wedi’i bobi

Gyda blas lemwn a gwead hufennog bron, mae’r crempogau tyner hyn gan Genevieve Ko yn cael eu melyster o siwgr ag arogl lemwn a fanila. Maent wedi’u gweini’n nefol gyda surop llus, ond yr un mor flasus â masarn traddodiadol.

Rysáit: Crempogau Ricotta Lemon

Nid oes angen poeni am ymestyn cramen ar gyfer y quiche hwn gan Sarah Copeland. Yn syml, cyfunwch yr wyau, hufen, llaeth, a llysiau o’ch dewis a’u harllwys i sosban wedi’i iro gyda chaws wedi’i gratio ar ei phen.

Daeth Marian Burros â’r rysáit hwn i The Times ym 1985, ac mae’n parhau i fod y safon aur ar gyfer myffins llus. Mae’n galw am ychwanegu hanner cwpanaid o biwrî aeron i’r cytew, sy’n gwneud myffin llaith iawn a fydd yn dal i fyny. (Fel pe bai bwyd dros ben).

Rysáit: Myffins Llus yr Iorddonen

Os nad oes gennych crème fraîche, gallwch roi iogwrt Groegaidd braster llawn neu hufen sur yn lle’r Wyau Pob Melissa Clark hyn. Maent yn teimlo’n gain, ond nid ydynt yn ffyslyd o gwbl.

Rysáit: Wyau Pob gyda Crème Fraîche ac Eog Mwg

Mae’n rhaid i chi garu pryd brunch colur. Mae’r Tost Ffrengig Dros Nos hwn gan Samantha Seneviratne angen ychydig o baratoad y noson cynt, yna’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yn y bore yw llithro’r pryd hwn i’r popty am tua awr.

Rysáit: Tost Ffrengig dros nos

Rysáit: unrhyw darten lysiau

Mae crwst pwff a brynwyd yn y siop yn gwneud y gacen gain hon gan Melissa Clark yn ddarn o gacen. Defnyddiwch y llysiau tymhorol mwyaf ffres y gallwch chi ddod o hyd iddynt a rhowch bump neu chwe wy ar ei ben i gael pryd mwy sylweddol.

Yn ysgafn ac yn dendr, mae’r gacen sitrws hwn yn aml yn cael ei weini amser te ym Moroco. Gweinwch ef ar gyfer brecinio gyda jam mefus ar yr ochr, neu ar gyfer pwdin, wedi’i dorri â hufen chwipio a’i ysgeintio â sglodion siocled.

Rysáit: Meskouta (cacen oren Moroco))

Leave a Comment

Your email address will not be published.