16 syniad melys ar gyfer yr haf

Rydyn ni’n cynnwys cynhyrchion rydyn ni’n meddwl sy’n ddefnyddiol i’n darllenwyr. Os prynwch trwy ddolenni ar y dudalen hon, efallai y byddwn yn ennill comisiwn bach. Dyma ein proses.

Mae mefus fel tomatos: maen nhw ar gael mewn siopau trwy gydol y flwyddyn, ond dim ond pan maen nhw yn eu tymor y maen nhw’n anhygoel o flasus. Nawr bod yr haf bron ar ben (yuck!), mae’r tymor mefus brig wedi hen fynd mewn sawl man, ond os ydych chi’n ffodus, efallai y byddwch chi’n dal i allu dod o hyd i rai sbesimenau blasus cyn cwympo. Bydd y ryseitiau pwdin mefus hyn yn gadael ichi ddisgleirio, ac maen nhw’n mynd ymhell y tu hwnt i’r gacen cwpan arferol.

Wrth gwrs, mae gennym ni gacennau wedi’u gorchuddio hefyd, ac nid ydym byth yn gwrthwynebu mefus plaen wedi’u trochi â siocledi, na’u defnyddio fel streipiau coch ar deisen fflagiau Diwrnod Llafur, ond mae’r danteithion mefus melys isod yn cynnwys rhai rydym yn betio na fyddwch byth. rydych chi wedi ceisio (ac ni fyddwch yn gallu cael digon unwaith y gwnewch).

Mae cacen gaws â tho mefus cyfoethog a hufennog yn glasur, ond pam setlo am y pethau parod pan allwch chi wneud saws syml gydag aeron ffres, lemwn a siwgr? Mynnwch ein rysáit Cacen Gaws Mefus.

Mae’r cwcis bar crymbl hawdd hyn yn cyfuno aeron ffres gyda blas a lliw dwys mefus wedi’u rhewi-sychu, ond hefyd gyda hufen ffres tangy a llaeth cyddwys wedi’i felysu, ar gyfer llenwad perffaith gytbwys (a phinc perffaith) sy’n llyfn iawn i’w gychwyn. Mynnwch y rysáit ar gyfer Bariau Crème Fraîche Mefus.

Mae cacennau bwndt yn flasus o hen ffasiwn, ond mae’r fersiwn fanila hwn sydd wedi’i ysgeintio â mefus haf ffres hefyd yn teimlo’n ddiamser. Mae iogwrt Groegaidd yn ei wlychu, ac mae gwydredd fanila syml yn caniatáu i fanylion y sosban (a’r aeron) sefyll allan. Mynnwch ein rysáit Cacen Fanila Mefus.

Mae gennym bostiad cyfan wedi’i neilltuo ar gyfer cacennau byr mefus (clasurol a rhai wedi’u diweddaru), ond mae’n rhaid i ni hefyd gynnwys danteithion wedi’u hysbrydoli gan gacennau byr, fel y rysáit hwn ar gyfer myffins cacennau byr mefus gyda chymylau o hufen chwipio ar eu pen. Mae’r rhain yn bendant yn gweithio ar gyfer pwdin, ond maent hefyd yn wych ar gyfer brecinio neu de prynhawn.

Mae sleisen o’r pastai hon gyda’i gramen flaky, dendr a llenwad llachar, llawn sudd o fefus a riwbob bron yn haf ar blât. Mae hufen iâ fanila yn ddewisol, ond argymhellir yn gryf. Mynnwch ein rysáit Pastai Riwbob Mefus.

Mae ffrwythau wedi’u grilio yn cyfuno dau o ddanteithion coginio gorau’r haf ac mae’n bwdin hawdd wedi’i baru â chacen pwys neu dafelli o fwyd angel. Mae’r aeron yn ein Cacen Fwyd Angylion gyda Bricyll wedi’i Grilio a Mefus wedi’u coginio’n syml gyda siwgr, mintys, rhosmari, croen oren a sudd, ond gallwch chi bob amser roi’r mefus yn gyfan a’u rhostio cyn parhau â’r rysáit fel y’i hysgrifennwyd. .

Cymylau blewog o mousse mefus a golau ond rholiau crwst pwff creisionllyd yn dod at ei gilydd ar gyfer pwdin cain. (Mae ffwl mefus yn debyg ond yn symlach ac ni fydd angen troi’r popty ymlaen.) Mynnwch ein rysáit ar gyfer Pwff Hufen Mefus.

Mae’r aeron gorau wedi’u harddangos yn hyfryd yn y darten teilwng blwch hwn sy’n llawn hufen sitrws-fanila llyfn. Ac er bod ein rysáit Tarten Cwstard Sitrws Mefus yn edrych yn wych, mewn gwirionedd mae’n hawdd ei wneud, gyda chrwst wedi’i wasgu. Yr allwedd go iawn yw cael yr aeron gorau a threfnu’r sleisys yn glyfar, y gallwch chi eu tynnu’n bendant.

Mae’r nodyn sitrws y mae cardamom yn dod ag ef i’n rysáit cacennau mefus yn ddatguddiad os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig arno gyda ffrwythau o’r blaen, ond byddai’r caws hufen mefus ysgafn a tlws yn llenwi pinc a’r saws mefus ffres sydd wedi’i guddio y tu mewn i bob cacen hefyd yn gwneud hynny. gweithio gyda’ch hoff rysáit fanila safonol.

Mae’r rysáit Meringues Siwgr Mefus Brown hwn gan y Cogydd Crwst Waterbar Emily Luchetti yn debyg i fersiwn mwy ffansi o gacen ffrwythau, ond mewn gwirionedd nid yw’n llawer anoddach i’w wneud, yn enwedig os oes gennych gymysgydd stand neu gymysgydd dwylo trydan.

Pwdin syfrdanol arall sy’n rhyfeddol o hawdd i’w wneud, ein Rysáit Pwdin Bron Haf yw un o’n hoff bwdinau haf dim pobi. Yn syml, leiniwch bowlen fawr gyda sleisys brioche, llenwch â ffrwythau brioche (mae mefus nid yn unig yn blasu’n wych ond hefyd yn rhoi lliw pinc hyfryd iddo), seliwch â mwy o fara, a gadewch i eistedd yn yr oergell am ddiwrnod neu ddau. . Yna dad-fowldio i ooh Y ocheich un chi wedi’i gynnwys.

Un opsiwn olaf wedi’i ysbrydoli gan gacennau byr, oherwydd mae pawb yn gwybod mai dyma’r ffordd orau o weini mefus yn ystod y tymor brig. Mae ein rysáit Cacen Haen Haen Mefus Mefus yn hyfrydwch fformat mawr gydag un anfantais yn unig: nid yw’n cadw’n dda. Ond mae’n blasu mor dda, ni ddylai hynny fod yn broblem.

Fideo Cysylltiedig: Mae’r Gacen Riwbob Mefus hon Yn Ddigon Hawdd i Ddechreuwyr

Leave a Comment

Your email address will not be published.