17 Ryseitiau Cyw Iâr Rotisserie Perffaith ar gyfer Ciniawau Wythnosol – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Does dim byd tebyg i rostio cyw iâr cyfan gyda digon o lysiau ar noson oer yn ystod yr wythnos. Rhwng y sbeisys blasus, croen cyw iâr crensiog, a llysiau llawn sudd, mae’n wirioneddol yn un o’r prydau mwyaf hudolus, cysurus a deniadol erioed. Dyna pam, wrth i’r tywydd oeri, rydyn ni’n mwynhau cael ychydig o ryseitiau cyw iâr rotisserie yn ein arsenal i droi atynt yn ystod nosweithiau prysur yr wythnos pan fydd angen rhywbeth hawdd i’w roi yn y popty am swper.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng cyw iâr wedi’i bobi a chyw iâr rhost?

Rydym yn falch eich bod wedi gofyn. Er bod gennym nifer o ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi y gallwch droi atynt ar gyfer prydau yn ystod yr wythnos, mae rhai arbenigwyr yn dweud bod rhostio cyw iâr ychydig yn wahanol oherwydd y tymheredd y caiff ei goginio. Mae cyw iâr wedi’i bobi fel arfer yn cael ei goginio yn y ffwrn o dan 375 gradd Fareinheight, tra bod ryseitiau cyw iâr rotisserie yn coginio tua 400 neu uwch. Byddai arbenigwyr coginio eraill yn dadlau’r pwynt hwn, gan ddweud bod broiling yn cael ei ddiffinio gan y math o fwyd rydych chi’n ei goginio yn y popty (cig, llysiau, tatws) tra bod pobi wedi’i olygu ar gyfer danteithion fel bara, pwdinau, neu unrhyw beth arall sy’n gofyn am asiant rhwymo. gêm o ryw fath.

At ddiben ein crynodeb, rydym wedi creu rhestr o ryseitiau cyw iâr rotisserie sy’n coginio ar 400 gradd neu uwch. Mae rhai o’r ryseitiau hyn yn gweithio gyda chyw iâr cyfan, yn berffaith ar gyfer teulu, tra bod eraill yn gweithio gyda symiau llai o gyw iâr, fel coginio’r bronnau neu’r coesau yn unig.

Dyma ein hoff ryseitiau cyw iâr rotisserie i goginio ar gyfer nosweithiau clyd gartref. Yna, i gael mwy o ysbrydoliaeth o ran ryseitiau, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein rhestr o’r 100 o Ryseitiau Hawsaf y Gallwch eu Gwneud a chofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael eich ysbrydoli gan brydau bwyd bob dydd.

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Rhostiwch gyw iâr cyfan i’w fwynhau gyda’ch teulu, neu dim ond ei baratoi ar ddechrau’r wythnos a defnyddiwch y cyw iâr drwy’r wythnos gyda’n 20+ o ryseitiau hawdd ac iach sy’n dechrau gyda chyw iâr rotisserie.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr Rhost gyda Pherlysiau a Gwreiddiau.

cyw iâr wedi'i grilio
Trwy garedigrwydd Kristine Kidd

Am bryd bwyd hawdd yn ystod yr wythnos gyda blas cwympo, mae’r cyw iâr rotisserie hwn yn coginio gwahanol rannau yn lle aderyn cyfan ynghyd â llysiau swmpus eraill.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr a Llysiau Rhost Sbeislyd.

cyw iâr mewn padell crensiog gyda gefel a lemwn
jason donlly

Mae’r cyw iâr crensiog hwn yn blasu’n iawn ac mae’n un o’r ryseitiau cyw iâr rotisserie perffaith hynny a all fynd ag unrhyw ochr rydych chi’n ei hoffi. Brocoli wedi’i rostio? tatws rhosmari? Mae’r byd yn eich wystrys.

Mynnwch ein rysáit brest cyw iâr creisionllyd iach.

Cyw Iâr Rhost Dydd Sul Iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Ein barn ni yw’r rhost dydd Sul clasurol, ynghyd â digonedd o lysiau da i chi a chroen cyw iâr creisionllyd a fydd yn golygu eich bod chi eisiau ei wneud bob penwythnos o’ch bywyd.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr Rhost Dydd Sul.

Parmesan Cyw Iâr Iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r Parmesan Cyw Iâr crensiog hwn yn fersiwn iachach o’r ffefryn bwyty, wedi’i weini ar wely syml o sbigoglys garlleg wedi’i goginio.

Mynnwch ein rysáit Parm Cyw Iâr gyda Sbigoglys.

Cyw iâr paleo gyda thomato, olewydd a capers
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Chwilio am ryseitiau cyw iâr rotisserie smart sy’n defnyddio brest cyw iâr heb asgwrn, heb groen? Mae’r cyw iâr hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Fôr y Canoldir yn hawdd i’w wneud a bydd ar eich bwrdd mewn llai na 30 munud.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer cyw iâr wedi’i ysbrydoli gan Fôr y Canoldir gyda thomatos a capers.

cluniau cyw iâr keto tandoori gyda blodfresych rhost ar blât gwyn
Cyhoeddiadau Waterbury, Inc.

Mae’r blas sawrus hwn o gyw iâr rotisserie yn cael ei weini gydag ochr o flodfresych lemwn wedi’i rostio i berffeithrwydd.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Blodfresych Pecan wedi’i Rhostio â Basil Cluniau Cyw Iâr Tandoori.

cinio cyw iâr barbeciw mewn sgilet ar gownter marmor
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Pwy sydd ddim yn caru pryd un sosban hawdd? Nid yw’r cinio cyw iâr barbeciw pum cynhwysyn hwn yn cymryd llawer o amser i’w baratoi ac yn coginio mewn fflach yn eich popty.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cinio Skillet Cyw Iâr Barbeciw 5 Cynhwysyn.

Cleu cordon cyw iâr heb glwten gyda mwstard a mêl
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r rysáit cordon glas hwn yn llawn daioni, wedi’i drochi mewn briwsion bara a’i rostio yn y popty am ychydig llai na 20 munud ar gyfer y pryd nos wythnos ffansi perffaith.

Mynnwch ein rysáit Cordon Bleu Cyw Iâr Mwstard Mêl.

Cyw iâr margarita Paleo 
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Eisiau tacos ond allan o tortillas? Mae’r rysáit margarita cyw iâr hwn yn defnyddio’ch salsa, caws, a’r tun hwnnw o ffa du yn eich pantri a fydd yn bodloni’ch chwant taco ar unwaith.

Mynnwch ein rysáit Margarita Cyw Iâr.

Cyw Iâr Keto Rotisserie ar Rac Oeri gyda Ffa Gwyrdd
Cyhoeddiadau Waterbury, Inc.

Mae’r cyw iâr rotisserie mwg hwn yn paru’n berffaith â ffa gwyrdd blasus (wedi’u coginio â chig moch!) ac mae hyd yn oed yn gyfeillgar i ceto.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr Rhost gyda Paprika Mwg a Ffa Gwyrdd Halen.

rysáit fajitas cyw iâr ar gyfer cinio sgilet
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Cinio sgilet hawdd arall! Mae’r cinio padell gynfas hwn gyda fajitas cyw iâr yn gwneud Taco Tuesday yn ddigwyddiad wythnos wythnos haws fyth.

Mynnwch ein rysáit fajitas cyw iâr sgilet.

cyw iâr pesto keto
Cyhoeddiadau Waterbury, Inc.

Nid oes angen llawer o gynhwysion ar y rysáit cyw iâr rotisserie hwn a bydd yn golygu y byddwch yn mwynhau pryd o fwyd iach yn ystod yr wythnos mewn llai na 30 munud.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Rysáit Cyw Iâr Pesto.

30 sgiwer cyw iâr cyfan dros reis seleriac ar blât
Posie Brien/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r opsiwn cinio carb-isel blasus hwn yn grilio cyw iâr ar sgiwerau yn union ar daflen pobi, wedi’i sesno i berffeithrwydd a’i weini dros wely o reis seleriac profiadol.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Sgiwerau Cyw Iâr gyda Reis Seleri.

Cyw Iâr wedi'i Ffrio wedi'i Bakio Paleo
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Efallai ein bod wedi twyllo ar yr un hwn (mae’n coginio ar 350, nid 400), ond ni allem helpu ond ychwanegu ein hoff cyw iâr creisionllyd clasurol. Mae’r rysáit cyw iâr wedi’i ffrio mewn popty creisionllyd, llawn sudd ac ysgafn hwn yn arbennig o flasus gydag ochr ein Ffris Tatws Melys!

Mynnwch ein rysáit cyw iâr wedi’i ffrio yn y popty.

cyw iâr wedi'i ffrio yn y popty
Trwy garedigrwydd Kristine Kidd

Chwilio am rysáit cyw iâr bara heb glwten? Arbedwch y pryd hawdd hwn gyda’r nos yn nes ymlaen!

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cyw Iâr Wedi’i Ffrio Pobi Heb Glwten gyda Salad Sbigoglys Babanod.

cyw iâr a llysiau balsamig masarn
Cyhoeddiadau Waterbury, Inc.

Rydyn ni’n cyfaddef nad yw’r pryd hwn yn dechnegol yn gyw iâr rotisserie. Mewn gwirionedd mae’n coginio yn y popty araf! Ond rhwng y llysiau blasus a chyw iâr blasus llawn sudd, mae ganddo’r un naws rydych chi’n edrych amdano wrth chwilio am ryseitiau cyw iâr rotisserie clyd, felly roedd yn rhaid i ni ei ychwanegu.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr a Llysiau Balsamig Masarn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.