18 rysáit y dylech eu dysgu ar y cof

Mae gan bawb un neu ddau, neu 20! – ryseitiau sy’n hysbys ar y cof. Efallai, ar y dechrau, ichi gyfeirio at y cyfarwyddiadau bob tro y gwnaethoch chi, ond ar ryw adeg, fe wnaethoch chi ddysgu’r mesuriadau ar y cof, sut y dylai edrych, a sut yn union y dylech chi wybod pan fydd wedi’i wneud. Yn y diwedd, daeth yn adnodd wrth gefn, ei Hen Ffyddlon.

Cofiwch unrhyw un neu ran o’r 18 rysáit hyn, y mae darllenwyr Bwyd a staff fel ei gilydd yn eu caru – y saws, y dechneg, neu’r cyfuniadau blas – a gallwch chi ail-greu’r prydau hyn neu ehangu ar rai eraill. Sut bynnag y byddwch yn mynd atynt, fe welwch fod y ryseitiau hyn yn fythgofiadwy.

Gellir rhannu’r rysáit Kay Chun hwn yn dair rhan: berdys wedi’u ffrio â halen a phupur, mayonnaise garlleg (i’w daenu y tu mewn i fynsen ci poeth), a thaeniad o chiles Fresno a cilantro. Gorau oll, mae’r brechdanau’n dod at ei gilydd mewn tua 15 munud, ac mae’n debyg y byddan nhw’n para’r un mor hir.

Harddwch y rysáit dim rysáit hwn gan Sam Sifton yw y gellir defnyddio’r gwydredd dau gynhwysyn ar bron unrhyw fath o ffiled pysgod trwchus, fel hadog, penfras, halibwt, neu bysgod olewog. Os ydych chi wir yn hoffi darnau crensiog, carameleiddio, rhowch y stêc ar frwyliaid am ychydig funudau ar y diwedd.

Rysáit: Eog Rhostedig Mwstard Siwgr Brown

Mae bron yn amhosibl gwneud llanast o’r Salad Ciwcymbr hwn gan Sue Li. Chi sydd i benderfynu sut i gydbwyso’r cynhwysion yn y Saws Menyn Pysgnau Un Maint – blas, blas, blas! – a byddai’n anodd ei orwneud â chnau daear wedi’u rhostio a’u halltu. I gael agwedd heb gnau daear at saws, rhowch gynnig ar tahini yn lle hynny.

Gall y dresin sydd i’w weld yn y rysáit sboncen rhost Tejal Rao hwn (cnau coco wedi’i dorri’n fân heb ei felysu, chiles de arbol sych wedi’i feddalu mewn dŵr poeth, a garlleg wedi’i falu) gael ei wasgaru dros unrhyw sboncen gaeaf yn unig, ond pob lwc i ddod o hyd i leoliad blasus lle mae’n ffitio’n dda . Ni fydd yn llwyddiant rhedegol.

Rysáit: Pwmpen Rhost gyda Chnau Coco, Chile a Garlleg

Gyda bron i 9,800 o raddfeydd pum seren, ni ellir curo’r rysáit hawdd hwn gan Florence Fabricant. Yn syml, arllwyswch y cynhwysion i mewn i gymysgydd neu cymysgwch â llaw, a rhowch nhw mewn popty 425 gradd am 25 munud. Y canlyniad yw cynfas gwag ar gyfer beth bynnag sydd gennych wrth law, boed yn siwgr powdr, y jam drud hwnnw rydych wedi bod yn ei gynilo ar ddiwrnod glawog, neu afalau wedi’u pobi mewn menyn.

Rysáit: babi o’r Iseldiroedd

Bydd y rysáit hwn gan Kay Chun yn gofyn ichi ychwanegu cracers Ritz wedi’u malu’n fân i’ch holl beli cig yn y dyfodol. Mae’n dechneg hanfodol sy’n helpu i gadw’r peli cig porc un-bowlen hyn, wedi’u blasu â saws pysgod, garlleg, a sinsir, yn dendr ac yn llaith. Gweinwch gyda reis, cwpanau letys neu yn eich hoff broth.

Rysáit: Peli Cig Porc gyda Saws Sinsir a Physgod

Diwrnod arall, techneg arall fel rysáit. Yn lle plicio, berwi a stwnsio’r tatws, mae’r rysáit hwn gan Mark Bittman yn gofyn ichi eu torri i fyny (gyda chroen os gwelwch yn dda a diolch). Maent yn cael eu ffrio mewn cymysgedd blasus o rosmari, garlleg, menyn, winwnsyn, a theim, yna mudferwi yn eich hoff broth nes eu bod wedi’u drensio ym mhob un o’r blasau hynny. Malu braich, cymer y dydd.

Yn sicr, mae sawsiau marinara wedi’u prynu mewn siop wedi dod yn bell ers i Julia Moskin ddod â’r rysáit hwn gan Lidia Bastianich i The Times yn 2014, ond gadewch i ni ei wynebu: Does dim byd yn curo’r pethau cartref. Mae’r rysáit hwn wedi’i ysbrydoli gan dde’r Eidal, sy’n golygu dim menyn na winwns. Basil, San Marzanos tun neis a saith (neu lawer mwy) o ewin garlleg.

Rysáit: Saws Marinara Clasurol

Beth na allwch chi ei wneud â’r menyn hwn sydd wedi’i drwytho â pherlysiau o Mark Usewicz o Mermaid Inn? Defnyddiwch ef i grilio a baste ffiledi o ddraenogiaid y môr, lledod, eog, a phob math o bysgod trwchus, neu ei ychwanegu at berdys, stêc awyrendy, porc asgwrn-mewn, neu rac neis o gig oen.

Rysáit: Ffiledau pysgod wedi’u serio gyda menyn perlysiau

Mae’r rysáit Judy Kim hwn yn cael ei sbeislyd gan olew Sichuan chili a blas cnau da o’r olew sesame persawrus. Addurnwch gyda’r sialóts wedi’u ffrio y byddwch fel arfer yn eu cadw ar gyfer caserol ffa gwyrdd adeg Diolchgarwch.

Rysáit: Nwdls Chili-Olew gyda Cilantro

Mae rhai boreau yn galw am frecwast cyflym a chysurus, ac mae’r wafflau ysgafn a chreisionllyd hyn gan Julia Moskin yma i ateb. Maen nhw’n mynd y tu hwnt i’ch rysáit waffl sylfaenol trwy gynnwys llaeth enwyn tangy, germ gwenith â blas cnau, a siwgr brown aromatig iawn. Fel y mae un darllenydd yn nodi, gallwch chi hefyd frownio’r menyn yn y rysáit hwn i gyflawni waffle nirvana.

Rysáit: Wafflau Llaeth Melyn Siwgr Brown

Harddwch saws guasacaca yw ei fod yn cyd-fynd ag unrhyw gig a llysiau swmpus y gallwch chi feddwl amdanynt. Defnyddir y relish sy’n seiliedig ar afocado yn effeithiol iawn gyda chyw iâr a moron garlleg yn y rysáit hwn gan Yewande Komolafe, ond bydd hefyd yn ategu eich hoff bysgod gwyn, stêc wedi’i grilio, tatws neu datws melys. Ai guasacaca fydd e? Bydd, bydd yn ei wneud.

Rysáit: Cyw Iâr Garlleg gyda Saws Guasacaca

Mae’r rysáit syml iawn hon (Velveeta, tomatos tun, a chiles) yn grynhoad y gallwch chi brynu’r holl rannau ar ei gyfer unrhyw bryd. Wedi dweud hynny, peidiwch â bod ofn ei wneud gydag unrhyw gyfuniad o ffa du, cwmin, croen leim, neu beth bynnag arall sy’n gweddu i’ch chwaeth.

Rysáit: caws

Gyda’r haf o gwmpas y gornel (o leiaf yma yn hemisffer y gogledd), bydd angen rysáit salad nwdls oer yn eich poced gefn. Y tric gyda’r rysáit pum seren hwn yw treblu neu bedair gwaith y saws sesame cnau daear ychydig yn sbeislyd felly’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw coginio’r nwdls a, voilà, cinio neu swper mewn tua 10 munud.

Mae’r rysáit ymdrech isel hon gan Aaron Hutcherson yn galw am wisgo’r ysgewyll gyda mêl, past miso coch, ac olew olewydd, ac yna eu gorffen gyda gwasgfa o galch ac ychydig o almonau wedi’u torri. Rhowch nhw yn y popty ar ddiwedd yr amser coginio ar gyfer eich hoff gyw iâr rotisserie neu brif ddysgl arall.

Rysáit: Ysgewyll Brwsel wedi’u Rhostio gyda Mêl a Miso

Ar gyfer y rysáit Hetty McKinnon hwn, mae dresin soi yn allweddol, ond mae’r gweddill i fyny i chi: sialóts wedi’u ffrio? Yn hollol. Kimchi? Nionod/winwns wedi’u piclo? Swnio’n wych. Ni allwch fynd yn anghywir mewn gwirionedd.

Rysáit: Tofu sidanaidd gyda dresin soi sbeislyd

Weithiau, dim ond rhywbeth melys sydd ei angen arnoch chi, fel, ar hyn o bryd. Am hynny, mae’r bara byr pum cynhwysyn hwn gan Melissa Clark. Gall pobyddion o unrhyw lefel dynnu hwn i ffwrdd, ac mae’n debygol y bydd gennych chi’r holl gynhwysion ar gael. Dim rhosmari ffres? Dim problem. Defnyddiwch eich hoff sbeis neu mwynhewch eich llaeth enwyn fel y mae.

Rysáit: bara rhosmari melys

Mae’r danteithion Rice Krispies Rice llawn siocled hyn gan Genevieve Ko yn docyn unffordd i Sweet-and-Saltyville. Maen nhw’n dod at ei gilydd mewn un pot, ac rydych chi’n crafu’r cynnwys i’ch hoff sosban pobi, ac mae gennych chi bwdin gradd-A mewn amser record.

Rysáit: Reis Krispies danteithion gyda siocled a pretzels

Leave a Comment

Your email address will not be published.