18 Ryseitiau A Fydd Yn Gwneud I Chi Syrthio Mewn Cariad Ag Artisiogau Dro ar ôl tro

Mae tymor artisiog yma! Ymunwch â mi a neidio i fyny ac i lawr, os gwelwch yn dda. Mae artisiogau’n cael eu tanbrisio’n chwerthinllyd, yn enwedig y calonnau artisiog wedi’u ffrio creisionllyd neu’r artisiogau wedi’u grilio sy’n cael eu gorchuddio â salsa verde, sef fy nau hoff baratoad. P’un a ydych chi’n gweithio gyda chalonnau artisiog tun a marinedig neu artisiogau ffres, mae cymaint o ffyrdd i goginio artisiogau (18, mewn gwirionedd!) fel y byddwch chi’n cwympo mewn cariad dro ar ôl tro.

Ein ryseitiau artisiog gorau

un. Asbaragws Hufen Fegan gyda Chalonnau Artisiog

Mae ein hoff rysáit gwanwyn newydd mor hufennog, mor gawslyd (ond wedi’i wneud heb unrhyw gaws o gwbl!), ac mor hawdd i’w wneud. “Defnyddiais galonnau miso ac artisiog i ddynwared ansawdd umami sawrus caws Parmesan, a’i gymysgu mewn cashews i gael gwead llyfn,” esboniodd datblygwr y ryseitiau Nisha Melvani.

dwy. Artisiog Tiwna Toddwch

Rydyn ni wrth ein bodd â’r modd y mae ansawdd cnoi, ychydig yn hallt calonnau artisiog wedi’u marineiddio yn paru’n berffaith â thiwna olewog yn y frechdan pedwar cynhwysyn hwn.

3. Frittata sbigoglys gyda chaws ac artisiogau gydag arugula

Mae triawd o lysiau gorau’r gwanwyn (sbigoglys, artisiogau, ac arugula) yn ymuno â dwylo, calonnau, a lleisiau (ie, dyna un Dawnsio budr cyfeirio) ar gyfer y frittata gwanwyn hwn byddwch yn mynd allan o’ch ffordd i wneud (a ie, mae hynny’n jôc wy).

Pedwar. Mae artisiog cawslyd yn toddi gyda nori wedi’i rwygo

Ar gyfer brechdan lysieuol sy’n cynnwys holl fetadod a halltedd tiwna tun, defnyddiwch galonnau artisiog wedi’u marineiddio. Maen nhw ar gael trwy gydol y flwyddyn, ac o’u gorchuddio â chaws provolone wedi’i sleisio, nhw fydd eich hoff ginio newydd.

5. Pasta gyda Saws Artisiog wedi’i Farinadu

Mae gennych 10 munud a bwrdd yn llawn o fwytawyr newynog. Dim problem! Mae Emma Laperruque yn achub y dydd eto gyda’r ddysgl basta pedwar cynhwysyn hon; Defnyddir calonnau artisiog wedi’u marinadu i wneud y cyfan saws.

6. Cluniau Cyw Iâr Rhost gydag artisiogau a chwscws perlog

Mae calonnau artisiog yn galw am y cinio hwn, sy’n cynnwys cluniau cyw iâr croen-ar-asgwrn ar wely cwscws cnoi.

7. Artisiog Calonnau a Phys

Gwnaed y ddysgl ochr hon ar gyfer cinio Pasg. Ac ni allai fod yn fwy cynnil, diolch i’r defnydd o galonnau artisiog wedi’u rhewi a phys wedi’u rhewi.

8. Popty Araf Artisiogau Stemio Teim Lemon

Dull set-ac-anghofio o goginio artisiogau ffres? Os gwelwch yn dda! Nid oes angen eu gweini gyda’r saws bagna cauda. . . ond ti Yn wir dylai.

9. Blasyn Deilen Artisiog wedi’i Rostio gyda Feta ac Olewydd Du (ac Aioli’r Twyllwr)

Mae cymaint o ryseitiau sy’n galw am galonnau artisiog, ond nid cymaint sy’n galw am y dail. . . hyd yn awr.

10 Pasta Hufennog Pobi gyda Cyw Iâr ac Artisiog gyda Chaws

Mae’r rysáit pasta teuluol hwn wedi’i ysbrydoli gan pizza llofnod Artichoke Basille. Mae cyfuniad o laeth, hufen, caws hufen, mozzarella, powdr garlleg, powdr winwnsyn, artisiogau tun, sbigoglys, a basil yn dod â’r pryd hwn mor agos at y peth go iawn â phosib, ni waeth ble rydych chi’n byw.

unarddeg Casserole Llysieuol y Gwanwyn

Clywch fi allan: mae’r rysáit artisiog hwn yn cymryd amser i’w wneud (fel dros dair awr). Ond mae pob cassoulets hefyd, gan gynnwys y fersiwn Ffrengig draddodiadol o borc a ffa. Ac ymddiried ynof, mae’n werth yr amser a’r ymdrech.

12 Salad Poced tun

Gadewch i mi beintio llun i chi: Mae’n 12:30pm ar ddydd Mawrth ac rydych chi’n gweithio gartref. Rydych chi’n sylweddoli eich bod chi’n newynog ac yn meddwl tybed beth i’w gael i ginio. Rydych chi’n cerdded i’r oergell, yn teimlo heb eich ysbrydoli, yn eistedd yn ôl wrth eich desg, ac yn ei wneud eto 15 munud yn ddiweddarach. Rinsiwch ac ailadroddwch. am y dyddiau sydd gennych Dim syniad beth bynnag rydych chi’n ei fwyta i ginio, mae’r salad llawn protein hwn sy’n torri’n hwyr yno i chi.

13 Artisiogau wedi’u Stwffio â Capers a Brwyniaid (Carciofi Ripieni alla Siciliana)

Mae ein fersiwn ni o’r artisiogau traddodiadol wedi’u stwffio â silicon yn cynnwys llenwad briwsion bara wedi’i gymysgu â brwyniaid, capers, lemwn a chaws Parmesan.

14 3 byrgyrs llysieuol cynhwysyn

Dim ond gwygbys, artisiogau wedi’u marineiddio, a thomatos heulsych sydd eu hangen ar y byrgyr llysieuol symlaf yn yr holl dir, ond mae’r tâl yn fawr.

pymtheg. Paella llysieuol

Mae Paella fel arfer yn llawn corizo, berdys, cyw iâr, a chregyn gleision, ond mae’r un hwn yn ffarwelio â hynny i gyd ac helo i bevy o lysiau fel ffa gwyrdd, calonnau artisiog, zucchini, a phupur coch melys.

un ar bymtheg. Vignarola (Stiw Llysiau Gwanwyn Rhufeinig)

Po hiraf y mae’n rhaid i’r stiw hwn eistedd, ymlacio, a gadael i’r llysiau doddi, y gorau fydd hi. Amynedd, ceiliog rhedyn.

17 Salad Farro ac Antipasto wedi’i dostio

“Yn y bôn, dysgl antipasto yw’r cinio sgilet hwn sydd wedi’i droi’n salad swmpus, teilwng o fwyd, gydag ychydig o driciau clyfar i fyny ei law,” ysgrifennodd y datblygwr ryseitiau EmilyC. Mae cymaint o gynhwysion a hyd yn oed mwy o rannau symudol, felly mae’n wyrth ei fod yn dod at ei gilydd mewn dim ond 25 munud.

18 Cluniau Cyw Iâr Groeg gyda Ffa Gwyn

Os oes dewis rhwng cinio un sosban a chinio aml-sosban, byddaf bob amser yn dewis y cinio un badell oherwydd, wel, nid oes gennyf beiriant golchi llestri. Hyd yn oed os ydyw, pwy all ddadlau â symlrwydd popeth, gyda’i gilydd, mewn un cynhwysydd? Heb wneud llanast heb broblemau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.