20 Blasus 4ydd o Orffennaf Syniadau Bwyd ar gyfer Bwydlenni Cinio a Byrbrydau

Mae ganddo stoc o ffyn gwreichion Americanaidd ar thema baner, rhew, cwrw ac addurniadau. Nawr, beth i’w wasanaethu yn eich parti 4ydd o Orffennaf? P’un a ydych chi’n bwriadu trin y gril, mae’n well gennych ailgynhesu’n unig, neu ymhyfrydu yn y syniad o gyflwyno pwdin dyfeisgar nad oedd yn rhaid iddo dreulio oriau yn pobi, yn archebu prydau, byrbrydau a phwdinau Diwrnod Annibyniaeth o’r bwytai gorau yn gall y wlad fod yn union yr hyn a orchmynnodd Ewythr Sam.

Rydym yn archwilio Goldbelly, gwefan sy’n helpu bwytai lleol i gludo eu bwyd ar draws y wlad. O rhostiau blasus, bwyd môr, a chŵn poeth i appliqués a phwdinau coch, gwyn a glas blasus, daethom o hyd i 20 o eitemau parod i’w harchebu a fydd yn ychwanegu tân gwyllt at eich dathliad gwyliau.

Asennau Barbeciw Joe’s KC, Brisged a Phen wedi’u Llosgi

Ydych chi’n cynllunio barbeciw epig ar 4 Gorffennaf? Dechreuwch trwy archebu’r pecyn cigog hwn o farbeciw chwedlonol Joe’s Kansas City. Fe gewch chi ddarn o asennau porc, pwys o brisged wedi’i sleisio, pwys o flaenau cig eidion briwgig golosgedig, a photel 14.5 owns o saws barbeciw Joe’s. Mae’r holl gig yn cyrraedd wedi’i goginio a’i rewi’n llawn. Yn syml, dadmerwch, ailgynheswch a threuliwch amser gyda’ch gwesteion, yn lle caethiwo ar y gril neu ysmygwr drwy’r dydd.

Picnic Barbeciw Iard Gefn Mwg Glas i 6

Os nad coginio yw eich peth, gadewch i Blue Smoke o Efrog Newydd wneud yr holl waith i chi. Mae’r pecyn picnic hwn yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich pryd ar 4ydd o Orffennaf: 2 bwys o ysgwydd porc wedi’i dynnu a brisged mwg briwgig, asennau cefn babi, cyw iâr rotisserie chwarterol, 1 chwart o mac a chaws a coleslaw, chwe myffin cornbread, dwy botel o saws barbeciw ar gyfer yr asennau a’r cyw iâr, a chwe chwci sglodion siocled.

Samplwr Grilio Pat LaFrieda Meats

A oes amser gwell i danio’r gril na’r 4ydd o Orffennaf? Archebwch y pecyn samplwr grilio hwn gan Pat LaFrieda o Efrog Newydd, sydd mewn busnes ers 1922, a byddwch yn derbyn pedwar patties cig eidion 6 owns, wyth ci poeth cig eidion, 1 1/2 pwys o selsig Eidalaidd melys ac 1 1/2 pwys o traed cyw iâr ffres, i gyd wedi’i gludo’n ffres, byth wedi’i rewi.

Steamer Topsail Steamer Clambake

Trowch eich parti 4ydd o Orffennaf yn farbeciw bwyd môr da gyda chymorth Topsail Steamer o Surf City, Gogledd Carolina, cwmni sy’n dod o hyd i fwyd môr lleol, yn ei baratoi, ac yn ei becynnu mewn steamer arddull bwced. Daw’r pot hwn â berdys mawr, cregyn bylchog babanod, selsig kielbasa, corn melys, tatws coch, a chynfennau cartref – digon i weini dau i dri. Am $50 arall, mynnwch y gyfran fwyaf i weini pedwar i chwech ac mae ychwanegion ar gael hefyd. Yn syml, ychwanegwch gwrw neu ddŵr i’r pot, stêm a’i weini ar y lliain bwrdd papur brown sydd wedi’i gynnwys.

Pecyn Pryd Cŵn Poeth Enwog Nathan i 12

Os na fyddwch byth yn rhoi’r gorau i wylio Cystadleuaeth Bwyta Cŵn Poeth blynyddol Nathan bob 4ydd o Orffennaf, mae’r pecyn hwn ar eich cyfer chi. Yn gwasanaethu cŵn Efrog Newydd ers 1916, nid ar gyfer bwytawyr cystadleuol yn unig y maent. Mae’r pecyn hwn yn gwasanaethu 12 ac yn cynnwys 12 ci poeth mewn casinau naturiol, 12 byns, 3 pwys o sglodion Ffrengig brown euraidd, 24 owns o sauerkraut a 12 owns o Fwstard Deli Enwog Nathan.

Asennau porc gyda choes bren a chinio porc wedi’i dynnu i 8 o bobl

Asennau porc gyda choes bren a chinio porc wedi'i dynnu i 8 o bobl

Ewch yn wallgof y 4ydd o Orffennaf hwn gyda phecyn ar thema porc i wyth gan Peg Leg Porker enwog Nashville. Yn gynwysedig mae dwy rac asen porc barbeciw, 2 bwys o borc wedi’i dynnu, potel o saws barbeciw, a photel o saws barbeciw, eich dewis o ysgafn neu boeth.

Pecyn Moch Daear State Street Brats Brats + Curd ar gyfer 10

Gweinwch bentwr o haf gyda’r pecyn hwn o brats a cheuled caws o State Street Brats yn Madison, Wisconsin. Dewiswch o blith 10 brat mwg coch neu wyn wedi’u coginio ymlaen llaw (neu bump o bob un) a pharatowch i swoon dros dri bag o gaws ceuled (tua 30 i gyd).

Lleianod y Kete Newydd Caws Hufen Enwog

Cychwynnwch eich parti ar 4ydd o Orffennaf gyda’r pecyn hwn o bedwar sbred caws 7 owns blasus o New Skete, mynachlog fechan yn Efrog Newydd. Dewiswch o wyth blas: Cig Moch, Cnau Ffrengig Llugaeron, Rhuddygl poeth, Jalapeno, Olewydd, Garlleg Sbeislyd, Porthladd Fawn, a Cheddar Hufennog.

Bocs Rhodd Jacpot Jerky Alewel's Country Meats

Yn berffaith gludadwy ar gyfer eich picnics a barbeciws gwyliau, mae’r blwch hwn yn llawn dau fag jerky cig eidion, dau brisged cig eidion, dwy brisged cig eidion teriyaki, dwy brisged cig eidion barbeciw a dau brisged cig eidion caws jalapeno. Mae cwmni cig arobryn Alewel’s, Missouri, wedi cynhyrchu cynhyrchion o safon ers 90 mlynedd, gyda’r holl gynhwysion yn y blwch hwn wedi’u gwneud a’u mygu yn Warrensburg, Missouri.

Cacennau Cranc Bach o Angelina’s o Maryland

Cacennau Cranc Bach o Angelina's o Maryland

Nid oes rhaid i chi fod ar yr Arfordir Dwyreiniol y 4ydd Gorffennaf hwn i fwynhau cacennau crancod Maryland blasus. Dewiswch o blith dwsin o gacennau cranc bach wedi’u gwneud â llaw yn y tirnod Baltimore hwn, sydd mewn busnes ers 1952. Yn cynnwys cig cranc glas domestig 100% gyda sbeisys cynnil a dim ond digon o lenwad i’w dal gyda’i gilydd, byddant yn mynd i lawr mewn dim o amser. Dyna pam mae’n braf eich bod chi’n gallu archebu hyd at 96 o’r harddwch hyn am arian ychwanegol.

3-Pecyn Byrbrydau Kentucky Woods

Dangoswch hyd at eich parti ar 4ydd o Orffennaf gyda thriawd o fyrbrydau gourmet wedi’u gwneud â llaw a disgwyliwch dipyn o lawenydd. O’r cwmni hwn sy’n adnabyddus am ei gacen casgen bourbon daw’r pecyn tri hwn sy’n cynnwys can 6 owns o gymysgedd byrbryd sbeis mwg bourbon gyda chnau daear, pretzels, sesame, ffyn corn, cracers a sglodion, ynghyd â chan 9 owns o bourbon. cnau daear mwg halen a phupur a chan 9 owns Bourbon Smoked Chili Peanuts.

The Billy Goat Chip Company Blwch Rhodd Sglodion Tatws Artisan

Mae’n ddrwg gennym, ond nid yw parti yn barti heb sglodion, ac ni fydd y blwch anrheg tri bag hwn gan Billy Goat Chip Company o St. Louis yn siomi. Mae’r holl sglodion wedi’u gwneud â llaw o datws Idaho Russet ac mae’r holl sglodion yn fegan, heb glwten, heb gnau daear, ac wedi’u hardystio gan kosher. Peidiwch ag ymladd dros y bagiau maint teulu 16 owns. Bydd digon i bawb.

Sêr Duff Goldman A Chacen Mefus

Sêr Duff Goldman A Chacen Mefus

Ydych chi wir eisiau cynnau rhai tân gwyllt y 4ydd o Orffennaf yma? Dangoswch i’ch parti gyda Chacen Pedair Haen Coch, Gwyn a Glas Duff Goldman 6 modfedd mewn llaw. Mae Cacen Menyn Aur Haenog Caws Hufen Fanila Mefus wedi’i haddurno â thaenelliadau, perlau siwgr, nonpareils a mwy gyda sêr hoffus ar ben y cyfan yn hyfryd.

Rydyn ni’n cymryd y gacen 4 haen cacen coch, gwyn a glas

Rydyn ni'n cymryd y gacen 4 haen cacen coch, gwyn a glas

Mae pwdin yn cyrraedd lefel gwladgarol hollol newydd gyda’r gacen menyn aur coch, gwyn a glas pedair haenen 6 modfedd hon gyda llenwad caws hufen o We Take the Cake Bakery yn Fort Lauderdale, Florida, wedi’i gwneud o’r newydd. Ac i goroni’r cyfan? Ysgeintiwch pom poms fondant wedi’i orchuddio.

Cacennau Cwpan Georgetown Dwsin 4ydd o Gorffennaf Cacennau Cwpan

Yn syth o brifddinas y wlad daw’r pecyn hwn o 12 cacen cwpan wedi’u haddurno ar thema Nadoligaidd 4ydd o Orffennaf. Mae blasau Washington, DC Bakery yn cynnwys Salted Caramel, Vanilla Fireworks Swirl, Chocolate Fireworks Swirl, Chwistrell Caramel Cnau Coco Siocled, Fanila a Hufen Fenyn, Melfed Coch, Cyffug Menyn Pysgnau, sgwariau siocled, cyffug lafa, siocled a fanila, cacen gaws llus a fanila a siocled.

Becws Two Fat Cats 4ydd o Orffennaf Pastai Llus Gwyllt Starry Maine

Becws Two Fat Cats 4ydd o Orffennaf Pastai Llus Gwyllt Starry Maine

Mae popeth yn well gyda chacen, a bydd y fersiwn hardd 9 modfedd hon gyda llus Maine gwyllt a chrystyn wedi’i dorri’n seren deilwng o’r 4ydd o Orffennaf yn seren eich gwyliau yn ymgynnull. Yn gwasanaethu chwech i wyth, mae ei lenwad yn gymysgedd syml o llugaeron, siwgr, sudd lemwn, blawd tapioca, sinamon, a nytmeg, tra bod y sylfaen yn cael ei wneud â blawd, menyn wedi’i halltu a heb halen, byrhau, siwgr, a halen. Ydy Ydy Ydy.

Jariau Dani 4ydd o Orffennaf Jariau Bach

Chwilio am dro hwyliog ar bwdin y Diwrnod Annibyniaeth hwn? Dyma fo! Mae un dwsin o jariau 4-owns, pob un ar gyfer un dogn, yn cynnwys dau yr un o’r Mini Haen Cacen, Toes Cacen, Banana Mefus, Bar Lemon, Cwcis a Hufen, a Chacen Haen Cwci Toes blasau coch, gwyn a glas, hufen ac ysgeintiadau i gyd yn gwneud ymddangosiadau gwladgarol.

Cwci DŌ Cacen Bisgedi Coch, Gwyn a Glas

Ceisiwch gael eich gwesteion i osgoi torri’r gacen cwci 13-modfedd hwn cyn ei bod hi’n amser pwdin. O’r becws poblogaidd yn Efrog Newydd, bydd y cwci sglodion siocled anferth hwn sydd wedi’i orchuddio â chwyrliadau o farrug coch, gwyn a glas a llawer o ysgeintiadau yn eu gwneud yn glafoerio ar yr olwg gyntaf.

PieCaken Bakeshop PieCaken Coch, Gwyn a Llus

PieCaken Bakeshop PieCaken Coch, Gwyn a Llus

Methu penderfynu rhwng cacen, pastai, neu gacen gaws y 4ydd o Orffennaf yma? Cael y tri yn un gyda’r turducken crwst hwn. Yr haen isaf? Cacen melfed coch. Yn y canol? Teisen gaws Efrog Newydd. Ar ben? Pastai llus Maine gwyllt gyda thoriadau sêr yn y gramen. Mae gwydredd lemwn ysgafn yn clymu’r cyfan at ei gilydd, ynghyd ag addurniadau Nadoligaidd mewn coch, gwyn a glas. Mae gennym un gair: Showstopper.

Baristas + Bites 4ydd o Orffennaf Pastai Fws Fegan 12-Pecyn

Dangoswch eich cariad at America gyda’r pecyn 12 hwn o basteiod siocled siâp calon a fanila gan Baristas + Bites of Portland, Maine. Fegan ardystiedig a kosher, maen nhw hyd yn oed wedi’u haddurno â chwistrellau a baneri bach. UDA!

Leave a Comment

Your email address will not be published.