20 Ryseitiau Cawl Tatws I Golli Pwysau Y Cwymp Hwnnw – Bwytewch Hwn, Nid Hwnnw

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn eto – mae’r aer ffres yn erfyn arnoch i glosio gyda blanced ac arllwys cwpanaid poeth o gawl i chi’ch hun ar gyfer pryd blasus a maethlon. Nid oes ffordd well o gynhesu a bodloni newyn na gyda chawl tatws swmpus. Mewn gwirionedd, yr ail gawl a chwiliwyd fwyaf ar Google Trends, ar ôl cawl cyw iâr, yw cawl tatws.

Er bod tatws weithiau’n cael rap gwael am fod yn uchel mewn startsh, pan gânt eu coginio mewn amgylcheddau isel mewn braster, sodiwm, mae gan datws lawer o werth mewn diet iach. Mae tatws yn llawn potasiwm. Yn ôl y Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau (CDC), gall cynyddu eich cymeriant potasiwm leihau eich risg o glefyd y galon trwy ostwng eich pwysedd gwaed. Maent hefyd yn ffynhonnell dda o fitamin C, sy’n bwysig ar gyfer imiwnedd, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Felly peidiwch â chrwydro oddi wrth y daten arferol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei choginio mewn ffordd sy’n gwneud y mwyaf o’i buddion. Dyma 20 ffordd iach o wneud cawl tatws. Hefyd, os ydych chi’n awchu am gawl cyflym, edrychwch ar ein rhestr o’r 45+ Cawl Gorau a Chili i’w Gwneud gyda Cyw Iâr Costco Rotisserie.

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae cig moch hallt, cennin syfi wedi’u ffrio a garlleg ffres yn blasu’r cawl gwyn hufenog hwn. Mae’r rysáit yn galw am datws coch, ond bydd unrhyw datws wedi’u coginio dros ben yn gwneud hynny. Addurnwch bob plât gyda mwy o sgalions a chig moch, ynghyd â chaws cheddar ac ychydig o ysgwydion Tabasco i wneud y tatws pob go iawn hwnnw yn deimlad o fwyd.

Mynnwch ein Rysáit Cawl Tatws Pob.

CYSYLLTIEDIG: Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i dderbyn mwy o ryseitiau iachus a newyddion gastronomig.

cawl tatws hufennog
Y ferch oedd yn bwyta popeth

Mae’r Cawl Tatws Hufennog hwn yn debyg i Gawl Tatws Pob gyda’r un proffil blas, ond amrywiaeth llyfnach, sidanach. Rhannodd The Girl Who Ate It All y rysáit hwn gydag ETNT er mwyn caniatáu i’n darllenwyr wneud fersiwn hawdd o Gawl Tatws mewn popty araf y gellir ychwanegu llysiau eraill ar gyfer maeth ychwanegol. Rhowch gynnig arni gyda brocoli ychwanegol, ond gwnewch yn siŵr ei roi ar ben y sgalions, cig moch a chaws sydd eu hangen arnom.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Y Ferch A Bwyta’r Cyfan.

CYSYLLTIEDIG: Sgîl-effeithiau Cyfrinachol Bwyta Brocoli, Dywed Gwyddoniaeth

cawl cêl
Trwy garedigrwydd The Almond Eater

Angen teimlo fel eich bod chi’n cael eich lawntiau? Mae gan y cawl hwn o The Almond Eater dunelli o kale, tatws coch, a moron yn swatio gyda thoriadau cyw iâr Eidalaidd profiadol.

Mynnwch y rysáit ar gyfer The Almond Eater.

CYSYLLTIEDIG: Y Llysiau Gorau A Gwaethaf I’w Bwyta, Wedi’u Trefnu Yn ôl Buddion Maethol

cawl tatws blodfresych wedi'i lwytho
Darganfyddiadau Fit Foodie

Rhostiodd y blogiwr y llysiau ar gyfer y cawl hwn cyn ychwanegu’r pot i ferw cyflym. Mae hyn yn ychwanegu blas a chyfoeth dwys. Rydym hefyd wrth ein bodd yn ychwanegu blodfresych i ychwanegu gwead hufenog heb laeth. Arbedwch y dirywiad ar gyfer y cynhwysion!

Mynnwch rysáit Fit Foodie Finds.

CYSYLLTIEDIG: 13 Ryseitiau Blasus Sy’n Profi Blodfresych Yw’r Peth Gorau Yn y Byd

cawl tatws thai
gwledd gartref

Pwy ddywedodd fod yn rhaid i gawl tatws fod yn ddiflas? Tatws melys oren llachar yw seren y pryd hwn, tra bod sinsir, cyri a lemongrass yn rhoi blas cynnes iddo. Mae cyffyrddiad o laeth cnau coco yn ychwanegu cyfoeth rhagorol.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Gwledda Gartref.

cawl tatws ar unwaith
cegin o safon

Daeth Coginio Classy â’r fersiwn hon o’r clasur i ni, wedi’i ddiweddaru i ddefnyddio Instant Pot cyfleus. Rhybudd bwyd hawdd!

Mynnwch y rysáit gan Cooking Classy.

cawl tatws gyda chaws cheddar
rhedeg gyda sgert

Talpiau mawr o datws coch yw seren y cawl hawdd hwn. Gadewch i hwn goginio yn eich popty araf ac ychwanegu’r llaeth a’r caws yn para am bryd hawdd, poeth ac iach.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Rhedeg mewn Sgert.

CYSYLLTIEDIG: 50 Ryseitiau Popty Araf Hawdd na Ddylech Chi Fyw Hebddynt

Tatws melys Thai a chawl moron
cwci a Kate

Mae tatws melys, llysiau a chyrri coch persawrus yn ffurfio gwaelod y cawl llyfn hwn. Y cynhwysyn cyfrinachol sy’n ei osod ar wahân yw ychydig o fenyn almon. Peidiwch â hepgor yr almonau tamari wedi’u torri ar ei ben i gael lefel arall o flas umami.

Mynnwch y rysáit gan Cookie a Kate.

cawl tatws Almaeneg
Y gourmet beiddgar

Mae cig moch wedi’i serio â chennin wedi’i garameleiddio, garlleg a seleriac yn sail i flas Almaeneg dilys ar gyfer y cawl blasus hwn. Seiliodd The Daring Gourmet y rysáit hwn ar yr amseroedd y treuliodd yn coginio yng nghegin y teulu yn Stuttgart, yr Almaen, gan wneud y rysáit hwn yn llawn dawn ryngwladol.

Mynnwch y ryseitiau gan The Daring Gourmet.

CYSYLLTIEDIG: Y Cawl Gorau Ym mhob Talaith

Cawl tatws gyda chennin
un tro roedd yna gogydd

Creodd Jenn Segal o Once Upon a Chef y fersiwn hwn o gawl tatws a ysbrydolwyd gan Ffrainc fel sylfaen ar gyfer llawer o wahanol fersiynau. Os ydych chi’n anghyfarwydd â defnyddio cennin mewn ryseitiau, mae esboniad clir a delweddau i gyd-fynd â phob cam o’r broses.

Mynnwch y rysáit gan Once Upon a Chef.

cawl tatws Eidalaidd
Eidalwr yn fy nghegin

Wedi’i rannu gan An Italian in my Kitchen, mae’r rysáit hwn yn hawdd i’w wneud gyda chig neu fel cawl llysieuol. Mae’r cawl poeth hwn yn llawn blas Eidalaidd ar gyfer pryd o fwyd yn ystod yr wythnos nad oes angen llawer o waith arno.

Cael y rysáit ar gyfer Eidaleg yn fy nghegin.

CYSYLLTIEDIG: Y 31 Ryseitiau Cawl Pot Iach Gorau Ar Gyfer Colli Pwysau

cawl tatws hufennog
Cegin Natasha

Mae’r cawl hufenog, maethlon a chynnes hwn wedi’i bacio’n gyfleus mewn powlen. Yn lle hufen, mae rysáit Natasha’s Kitchen yn galw am roux i dewychu’r cawl. Mae yna hefyd lawer o awgrymiadau ar gyfer topins fel corn, darnau cig moch, neu hufen sur.

Mynnwch y rysáit o Natasha’s Kitchen.

CYSYLLTIEDIG: 20 Ryseitiau Cawl Brocoli Clyd Sy’n Perffaith ar gyfer Colli Pwysau

cawl tatws ham
danteithion coffi

Mae’r rysáit hwn gan Cafe Delights yn awgrymu cael yr holl lysiau wedi’u torri ymlaen llaw a gwydraid o win i’w yfed wrth ddechrau’r rysáit hawdd hwn. Rydym yn cytuno. Mae amser coginio araf ar ben y stôf yn creu cawl hufenog, trwchus â blas ham. Mae ewin yn dod â melyster allan ac yn ychwanegu naws hydrefol.

Mynnwch y rysáit o Cafe Delights.

cawl tatws a brocoli
RysáitTin yn Bwyta

Mae RecipeTin Eats yn gwneud cawl wedi’i lenwi â brocoli trwchus a thatws i hybu maeth cawl tatws nodweddiadol. Mae hefyd yn bryd diet, gyda llysiau wedi’u coginio i greu teimlad hufennog a dim ond 400 o galorïau am fwy na dau gwpan.

Mynnwch y rysáit gan RecipeTin Eats.

CYSYLLTIEDIG: Y Cawl #1 Gorau ar gyfer Bol Flat, Meddai Dietegydd

cawl tatws gyda phaprika mwg
Tatws UDA

Os gallwch chi gael tatws glas, maen nhw’n gwneud fersiwn anhygoel o gawl tatws. Mae’r cloron yn dechrau’n borffor ac yn troi’n las pan fyddant wedi’u coginio. Mae’r rysáit hwn gan Potatoes USA yn defnyddio llaeth cnau coco ar gyfer cysondeb melfedaidd a phaprica mwg ar gyfer blas unigryw cyfoethog a sbeislyd.

Mynnwch y rysáit gan Potatoes USA.

cawl tatws wedi'i lwytho gyda chaws hufen
dod o hyd i frwdfrydedd

Mae Finding Zest yn gwneud fersiwn caws hufen o gawl tatws. Mae’r tro decadent hwn ar gawl hufennog yn sicr o blesio pawb wrth eich bwrdd gyda’i wead sidanaidd.

Cael y rysáit Finding Zest.

CYSYLLTIEDIG: Yr 20 Cynhwysion Cawl Gwaethaf Ar Gyfer Colli Pwysau

Cawl brocoli gyda thatws a chaws
gwasgfa gastronomig

Mae’r cawl hwn yn groesiad perffaith rhwng cawl tatws swmpus a chawl brocoli cawslyd. Hefyd, dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i’w wneud. Mae’r blogiwr yn defnyddio llaeth cyflawn, ond mae croeso i chi ddefnyddio llaeth braster isel i dorri calorïau. Er mwyn sicrhau nad yw eich caws yn clystyru, mae’r blogiwr yn awgrymu taflu’r caws mewn blawd yn gyntaf, yna ei ychwanegu at y cawl yn araf.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Foodie Crush.

cawl corbys a thatws
gegin LSL

Coginio Creodd LSL rysáit cawl tatws swmpus trwy gyfuno tatws a chorbys. Mae’r blog yn rhoi cliw i ni ar sut i ddewis y codlys cywir. Maen nhw’n awgrymu defnyddio corbys gwyrdd neu gymysgedd ac osgoi corbys coch yn unig oherwydd eu bod yn coginio’n gyflymach na thatws.

Mynnwch y rysáit gan Coginio LSL.

CYSYLLTIEDIG: 31+ Ryseitiau Iach I’w Gwneud Gyda’r Corbys Sych Yn Eich Pantri

y cawl tatws gorau
Rhowch ychydig o ffwrn i mi

Mae Gimme Some Oven yn rhannu’r hyn sy’n cael ei ystyried ar y blog hwnnw fel y rysáit cawl tatws gorau. Dywedir bod y fersiwn hon yn ffefryn gan y dorf ac mae’n cynnwys yr holl gynhwysion arferol: cig moch, cawl cyw iâr neu lysiau, llaeth a chaws, ond gellir ei dewychu â hufen sur neu iogwrt Groegaidd os ydych chi eisiau mwy o hufenedd heb ormod o fraster. .

Mynnwch y rysáit ar gyfer Gimme Some Oven.

cawl tatws gyda chaws
o fy llysiau

Mae burum maeth yn rhoi’r blas cawslyd sydd ei angen arnoch i’r cawl hwn, ac mae llaeth soi yn ychwanegu’r dyfnder hufennog. Mae’r awdur yn dweud bod llaeth soi wedi arwain at y cawl mwyaf hufennog, ond mae croeso i chi arbrofi gyda’ch hoff laeth di-laeth.

Mynnwch y rysáit gan Oh My Veggies.

Mynnwch ryseitiau mwy clyd i’ch cynhesu:

21 Ryseitiau Blawd Ceirch Clyd Perffaith ar gyfer Colli Pwysau Y Cwymp Hwn

45+ Ryseitiau Casserole Clyd Gorau ar gyfer Colli Pwysau

20 Ryseitiau Pwmpen Clyd Sy’n Perffaith ar gyfer Colli Pwysau

Leave a Comment

Your email address will not be published.