20 Ryseitiau Cogydd Araf Mecsicanaidd a Tex-Mex ar gyfer Cinco de Mayo

Mae Cinco de Mayo yn ddathliad blynyddol o fuddugoliaeth Mecsico dros yr Ymerodraeth Ffrengig ym Mrwydr Puebla yn 1862. Yn yr Unol Daleithiau, mae’n fwy o esgus i ddathlu diwylliant Mecsicanaidd, gan gynnwys coginio! Wrth gwrs, mae yna hefyd brydau dan ddylanwad Tex-Mex, California Mexican, a Mecsicanaidd, a nifer o ffyrdd i’w coginio, gan gynnwys mewn pot croc. Gan ein bod yn dod â popty araf i mewn, mae’r ryseitiau canlynol yn ymwneud yn llai â dilysrwydd a mwy am y gwyliau! Dyma 20 o ryseitiau popty araf i’ch helpu i ddathlu Cinco de Mayo.

Brent Hofacker / Shutterstock.com

Mae gennym ni ddigonedd o addasiadau popty araf ar y rhestr hon, ond gadewch i ni ddechrau gydag ymgeisydd amlwg ar gyfer rysáit popty araf: barbeciw. Gellir gwneud y cig rhwygo hwn yn hawdd yn y popty araf a y rysáit hwn gan The Recipe Critic yn gallu dangos i chi sut mae’n cael ei wneud gyda brisket neu gig eidion rhost. Mae’r canlyniad yn berffaith ar gyfer tacos, burritos, neu beth bynnag y dymunwch!

ffa a reis

Nataliya Arzamasova / Shutterstock.com

Gellir gwneud dysgl ochr glasurol o Fecsico, ffa a reis, yn gyfan gwbl yn eich popty araf, os ydych chi’n defnyddio y rysáit hwn ar gyfer bwydydd melys a sawrus. Mae’n blasu’n wych, ond ein hoff ran yw gorfod glanhau un pot yn unig yn lle dau!

carnitas

Joshua Resnick/Shutterstock.com

Mae’r Porc Tynnu Mecsicanaidd hwn yn berffaith ar gyfer y popty araf, ac felly hefyd y rysáit hwn gan RecipeTin Eats. Mae’n galw am ysgwydd porc, winwnsyn, jalapeno, garlleg, halen, pupur, a sudd oren, yn ogystal â thaenelliad syml o gwmin ac oregano wedi’i falu. Defnyddiwch ef yr un ffordd ag y byddech chi’n defnyddio’r barbeciw!

4 o 20

caserol enchilada cyw iâr

caserol enchilada cyw iâr

BestStockPhoto / Shutterstock.com

Mae enchiladas cyw iâr yn edrych fel llawer o waith, hyd yn oed mewn popty araf, a dyna pam rydyn ni’n ei garu Mae’r Rysáit Enchilada Casserole hwn gan Mom yn Gwneud Cinio. Yn lle gwneud y llenwad yn gyntaf a rholio pob enchilada, mae’r holl gynhwysion yn cael eu cymysgu gyda’i gilydd yn y pot, gan gynnwys y tortillas corn, sy’n cael eu torri’n stribedi.

pozole cyw iâr

Robert Briggs/Shutterstock.com

Corn a chig yw sylfaen pozole Mecsicanaidd traddodiadol, sydd fel arfer yn cynnwys garnishes fel radis, letys wedi’i rwygo, a leimiau. Mae’r fersiwn hwn o Damn Delicious yn cynnwys pob un o’r uchod, yn ogystal â phupur poblano, pupurau gwyrdd, a thomatillos, ynghyd â chyfuniad o sbeisys.

chimichangas

Stiwdio Guajillo / Shutterstock.com

Mae’r fron cyw iâr, cawl cyw iâr, caws hufen, a saws yn mynd i mewn i’r popty araf, ac yn olaf i mewn i tortilla cynnes sydd wedi’i lapio mewn siâp sgwâr a’i selio â phast blawd. Wrth gwrs, bydd angen padell gydag olew poeth arnoch fel bod y chimichangas yn grensiog, a y rysáit hwn o Blog Cartref Thriving hefyd awgrymiadau ar gyfer eu rhewi fel pryd parod.

Tacos pysgod

Ffotograff gan Marie Sonmez / Shutterstock.com

Mae tacos wedi cael eu bwyta ym Mecsico ers cannoedd o flynyddoedd, gan gynnwys tacos pysgod. Wrth gwrs, maent wedi esblygu cryn dipyn ers hynny, ac mae rhai hyd yn oed wedi cymryd tro California. mae hynny’n cynnwys y fersiwn popty araf hwn o Test Kitchen Americasy’n defnyddio ffiledau halibut.

wyau ranch

Delweddau Business Monkey / Shutterstock.com

Mae Huevos rancheros (neu “wyau tebyg i ranch”) yn cynnwys wyau wedi’u ffrio a pico de gallo ar ben tortillas corn neu flawd. Y rysáit popty araf hwn o heddiw ymlaen mae’n wych pan fyddwch chi eisiau cael brecwast (neu ginio) yn gynnar yn y bore, ond ni fyddwch yn bwyta am ychydig oriau, gan ei fod yn dechrau mewn sgilet cyn gorffen mewn popty araf. Ac mae’n cynnwys selsig!

9 o 20

caserol mecsicanaidd

caserol mecsicanaidd

Ffotograffiaeth Vezzani / Shutterstock.com

Mae hyn yn Bubba Pie Casserole Mecsicanaidd mae’n wahanol i’r caserol enchilada a drafodwyd gennym yn gynharach gan ei fod yn cynnwys tortillas wedi’u haenu rhwng cig eidion profiadol, corn, ffa, chiles gwyrdd, caws, ac olewydd du. Felly mae’n debycach i “lasagna Mecsicanaidd” mewn gwirionedd! Mae angen coginio’r cig mewn sgilet, ond mae popeth arall yn mynd yn syth i’r popty araf.

10 o 20

Corn stryd Mecsicanaidd

Corn stryd Mecsicanaidd

iuliia_n / Shutterstock.com

Corn stryd Mecsicanaidd heb gril? Neu bot o ddŵr? Oes! Yr unig bot sydd ei angen arnoch chi yw eich crocpot, a’r cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y ddysgl ochr hon, sy’n cynnwys hufen sur, mayonnaise, a chaws cotija, yw y rysáit hwn gan The Lazy Slow Cooker.

cyw iâr twrch daear

Stiwdio Guajillo / Shutterstock.com

Mole yw un o’r sawsiau a marinadau mwyaf poblogaidd mewn bwyd Mecsicanaidd, fodd bynnag gall gymryd amser hir i baratoi yn ôl y rysáit. nid yn unig yn y fersiwn hwn o Sunkissed Kitchen Symleiddiwch i ddwsin o gynhwysion, ond trowch at eich popty araf am help. (Sylwer y gellir rhoi startsh corn yn lle arrowroot!)

nachos

pilipphoto / Shutterstock.com

Y nachos hyn o Well Plated gan Erin Dechreuwch yn eich popty araf a gorffen yn y popty, ond byddwch chi’n defnyddio’r popty beth bynnag oherwydd mae’r rysáit hefyd yn dweud wrthych chi sut i wneud sglodion tortilla o’r dechrau! Mae gan y nachos hyn gyw iâr, salsa a ffa pinto, ond mae’r rysáit yn eich annog i’w haddasu gyda thopinau ychwanegol fel jalapeños, pupurau poblano, tomatos, olewydd, a / neu afocado.

quesadillas

Crewyr Wirestock / Shutterstock.com

Nid oes angen i Quesadillas fod yn gymhleth, a y rysáit hwn o Bwyta ar Dime prawf ydyw. Rhowch y cyw iâr, y tomatos, y sesnin taco, a’r winwnsyn yn eich popty araf a’i fudferwi am 6 i 8 awr. Pan fyddwch yn barod i’w fwyta, rhowch ychydig o’r cymysgedd mewn tortilla, rhowch gaws ar ei ben, plygwch a griliwch nes ei fod yn frown euraid.

saws caws

Liudmyla Chuhunova / Shutterstock.com

Ar gyfer y saws queso blanco arddull bwyty gorau, cyfunwch queso blanco, llaeth, menyn, chiles gwyrdd, jalapeños, powdr garlleg, a sesnin taco yn eich popty araf. Yna rhowch dro cyflym iddo a’i goginio am ddwy awr yn isel. tip het ar gyfer Y cogydd gwlad ar gyfer y rysáit..

Dip

Liliya Kandrashevich / Shutterstock.com

saws cyw iâr

Brent Hofacker / Shutterstock.com

Grefi cyw iâr yw un o’r ffyrdd hawsaf o wneud cyw iâr mewn popty araf. Fel yr eglura Gimme Some Oven, mae mor hawdd â rhoi’r bronnau cyw iâr yn y pot, eu gorchuddio â’ch hoff saws a’u coginio’n uchel am 4 awr (neu ar isel am 7-8 awr). Gweinwch gyda reis, ffa, neu’r ddau!

17 o 20

burritos mygu

burritos mygu

Brent Hofacker / Shutterstock.com

Mae yna lawer o ryseitiau popty araf ar gyfer cig burrito, ond hwn o Bwyta ar Dime yn mynd un cam ymhellach ac yn coginio’r burritos wedi’u lapio yn y popty araf…ar ôl iddynt gael eu gorchuddio â salsa a chaws! Mae’r rysáit yn galw am gig eidion, yn benodol stiw cig eidion, ond gallwch chi roi eich hoff stwffin yn ei le.

fajitas cig eidion

vsl/Shutterstock.com

Stecen yn y popty araf? peidiwch â phoeni, Bydd droednoeth yn y gegin yn eich arwain sut y gwneir hynny Mae’r fajitas hyn yn defnyddio stêc ochr gyda saws, winwns, jalapeños, a pha bynnag pupur yr ydych yn ei hoffi, i gyd wedi’u coginio gyda’i gilydd. Bydd angen tortillas arnoch chi hefyd, ond peidiwch â’u rhoi yn y popty araf y tro hwn.

tacos

Erika Follansbee / Shutterstock.com

Mecsico: Cwrdd â’r 50fed talaith! Mae’r Taquitos Porc Hawaii hyn o Six Sisters’ Stuff roedden nhw’n boblogaidd iawn yn ein teulu ni, ac yna fe gollon ni’r rysáit rhywsut. Nawr ei fod wedi’i ddarganfod eto, yn benodol ar gyfer y rhestr hon, byddwn yn ôl yn fuan at wneud y taquitos popty araf hyn ynghyd â salsa pîn-afal cartref! (Sylwer: Rydym hefyd wedi gwneud y rysáit hwn gyda chyw iâr yn llwyddiannus ac yn flasus!)

Cawl Tortilla

LilianaBB / Shutterstock.com

Mae’r cawl tortilla hwn o Kim’s Cravings mae’n dro hwyliog ar goginio Mecsicanaidd sydd wedi’i wneud yn arbennig ar gyfer eich popty araf. Cyfunwch amrywiaeth blasus o gynhwysion (cyw iâr, tomatos, winwnsyn, corn, ffa du, a chiles gwyrdd) a’u brig gyda stribedi tortilla wedi’u torri, sleisys afocado, cilantro ffres, ac ychydig o sudd leim.

Leave a Comment

Your email address will not be published.