20+ Ryseitiau Cyw Iâr Hawdd Sy’n Cymryd 15 Munud Neu Llai – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Ai dim ond fi yw e neu ydw i’n teimlo nad oes byth digon o oriau yn y dydd? Os ydych chi’n brin o amser ond yn dal eisiau gwneud rhywbeth cartref (a blasus) ar gyfer eich pryd nesaf, yna nid ydych chi ar eich pen eich hun. Yn ffodus, mae gennym rai atebion syml i’r broblem hon – 21, i fod yn fanwl gywir. Yr allwedd i wneud ryseitiau cyw iâr cyflym iach a blasus yw cymryd llwybrau byr. Dewch o hyd i’r cyw iâr rotisserie o’r ansawdd gorau, stociwch nwyddau tun iach, a blaswch sawsiau parod i ddarganfod eich ffefrynnau.

Mae’r rhestr hon o 21 o ryseitiau cyflym iawn yn cynnwys byrgyrs ynghyd ag aioli tomato blasus, opsiynau sgilet sy’n berffaith ar gyfer paratoi munud olaf, ac opsiynau blasus eraill a fydd yn plesio’r teulu cyfan. Y rhan orau? Gallwch chi wneud yr holl ryseitiau cyw iâr hyn mewn 15 munud neu lai! Addewid! (Hefyd, os ydych chi’n chwilio am 2022 iachach, gwiriwch 22 Bwydydd i Doddi Braster Bol Yn 2022.

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Y gyfrinach y tu ôl i’r burritos fajita cyw iâr hawdd hyn? Cyw Iâr Rhost wedi’i Rhwygo! Wedi’u llenwi â phupurau cloch wedi’u sleisio, ffa du, a chaws Jac braster isel, mae’r burritos hyn yn bryd perffaith i’w gwneud yn gyflym ar y nosweithiau prysur hynny yn yr wythnos.

Mynnwch ein rysáit Fajita Burrito Cyw Iâr.

Byrger cyw iâr gydag aolia tomato sych
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Os ydych chi’n chwilio am ddewis arall iachach yn lle byrgyrs cig eidion ac wedi blino ar amrywiadau twrci diflas, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhoi cynnig ar y rysáit byrger cyw iâr blasus hwn. Wedi’u gwneud â thomatos wedi’u sychu yn yr haul wedi’u torri’n fân, garlleg wedi’u briwio, a rhosmari ffres, bydd y byrgyrs hyn yn blasu fel eu bod wedi cymryd oriau i chi eu gwneud.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Byrgyrs Cyw Iâr gydag Aioli Tomato Heulsych.

salad cyw iâr Tsieineaidd iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r rysáit salad cyw iâr hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Tsieineaidd yn profi nad oes rhaid i salad fod yn ddiflas. Wedi’i lenwi â bresych wedi’i dorri, almonau wedi’u tostio, cyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân, ac orennau mandarin llawn sudd, efallai mai’r rysáit hwn fydd eich hoff ginio. Awgrym: Os nad ydych chi’n prynu tangerinau ffres, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis y fersiwn tun sy’n cael ei storio mewn dŵr, nid surop, bydd ganddo lai o siwgr.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Salad Cyw Iâr Tsieineaidd.

CYSYLLTIEDIG: Ryseitiau Cinio Iach Sy’n Cymryd 10 Munud (Neu Llai!)

Brechdan Chimichurri Cyw Iâr wedi'i Grilio
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Brechdanau Cyw Iâr wedi’u Grilio – Dewis pryd hawdd sy’n gweithio’n dda ar gyfer cinio neu swper. Yn y rysáit hwn, mae cyw iâr wedi’i grilio wedi’i wisgo mewn saws chimichurri blasus sy’n ychwanegu blas a lliw i’r pryd iach hwn.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Brechdan Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Saws Chimichurri.

Tacos cyw iâr gyda saws gwyrdd 
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Bydd y rysáit hynod hawdd hon yn eich dymuno bob nos oedd Taco Tuesday. Wedi’i wneud gyda chaws Cotija wedi’i friwsioni, winwns wedi’i dorri, cilantro ffres, a chyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân, mae’r pryd swper blasus hwn yn cymryd ychydig funudau i’w baratoi.

Mynnwch ein tacos cyw iâr rotisserie hawdd gyda rysáit salsa verde.

Teriyaki cyw iâr
Trwy garedigrwydd Cooking Classy

Wedi’i ffrio i berffeithrwydd a’i wisgo mewn saws teriyaki blasus, mae’r pryd cyw iâr teriyaki hwn yn un y byddwch yn bendant am ei ychwanegu at eich arsenal rysáit. Gweinwch ef gyda brocoli wedi’i stemio a reis gwyn ar gyfer pryd boddhaol.

Mynnwch y rysáit gan Cooking Classy.

brathiadau cyw iâr menyn garlleg
Trwy garedigrwydd Cooking Classy

Gyda’r rysáit blasus hwn gan Garlic Menyn Chicken Bites, dim ond ychydig o gynhwysion a llond llaw o funudau sydd gennych i fwynhau pryd blasus a fydd yn gwneud argraff ar y teulu cyfan. Gweinwch gyda llysiau ffrio a reis wedi’i flasu’n ysgafn ar gyfer y bwyd cysur perffaith.

Mynnwch y rysáit gan Cooking Classy.

CYSYLLTIEDIG: 16 Ryseitiau Cawl Cyflym Ac Iach A Allai Eich Helpu i Golli Pwysau

cyw iâr wedi'i dro-ffrio
Trwy garedigrwydd Averie Cooks

Mae’r rysáit tro-ffrio cyw iâr a llysiau blasus hwn nid yn unig yn gyfleus ond gall fod yn llawer iachach nag amrywiadau i’w bwyta allan. Yn llawn ŷd babi, egin bambŵ, ffloriau brocoli a phupur cloch goch, mae’r pryd lliwgar hwn yn gweithio’n dda ar gyfer cinio neu swper.

Mynnwch y rysáit gan Averie Cooks.

cyw iâr mwstard mêl
Trwy garedigrwydd Averie Cooks

Os ydych chi’n gefnogwr o fwstard mêl, byddwch wrth eich bodd â’r rysáit sgilet cyw iâr mwstard mêl hwn y gellir ei wneud mewn llai na 15 munud. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cyw iâr heb asgwrn, mwstard dijon sbeislyd, ac ychydig o fêl melys i wneud y pryd hwn sy’n llyfu bys. Mae’r rysáit hwn yn paru’n dda gyda reis garlleg neu ochr yn ochr â rhywfaint o mac a chaws cartref.

Mynnwch y rysáit gan Averie Cooks.

miso a ramen cnau coco
Trwy garedigrwydd Blog I Am A Food

Beth sy’n fwy clyd na phowlen stemio o ramen cynnes? Wedi’i wneud gyda chymysgedd anorchfygol o sinsir, past miso gwyn, madarch, a llaeth cnau coco, mae’r rysáit cyflym hwn yn defnyddio Instant Pot i helpu i gwtogi ar amser coginio.

Mynnwch y rysáit o Blog I Am A Food.

quesadilla cyw iâr pesto
Cwrteisi Blas wedi’i Ysbrydoli

Methu penderfynu a ydych chi eisiau bwyd Eidalaidd neu Fecsicanaidd ar gyfer swper? Wel beth am gael y ddau? Yn llawn cyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân, sbigoglys ffres, a Cheddar hufenog wedi’i doddi, mae’r Pesto Quesadilla Cyw Iâr hwn yn gyfuniad perffaith o flasau llachar wedi’u cymysgu â gweadau cysurus. Rydyn ni’n dychmygu y byddai’r quesadilla hwn yn paru’n wych gyda bowlen o gawl nwdls cyw iâr cartref neu ochr o reis lemwn.

Mynnwch y rysáit gan Inspired Taste.

CYSYLLTIEDIG: 73 Ryseitiau Cyw Iâr Iach Ar Gyfer Colli Pwysau

rholyn cyw iâr gyda saws byfflo
Trwy garedigrwydd y mamau profiadol hyn

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cyw iâr rotisserie wedi’i rwygo, saws byfflo, a tortillas i wneud y rysáit hynod hawdd hwn sy’n sicr o gyrraedd y fan a’r lle. Rydyn ni’n caru’r pryd hwn nid yn unig oherwydd ei fod yn cymryd ychydig funudau i’w baratoi, ond hefyd oherwydd ei fod mor addasadwy. Mae croeso i chi fod yn greadigol ac ychwanegu topins blasus fel caws feta wedi’i friwsioni, afocado wedi’i sleisio, a sbigoglys wedi’i dorri.

Mynnwch y rysáit gan The Seasoned Mom.

cyw iâr lemwn hufennog
Trwy garedigrwydd Rysáit Tin Eats

Na, nid ydych chi’n breuddwydio, dim ond deng munud y mae’r rysáit hwn yn ei gymryd i’w wneud. Mae’r saws lemwn cain yn y pryd cyw iâr hwn, wedi’i wneud â sudd lemwn, mwstard dijon, a chaws Parmesan, yn paru’n wych â sbageti neu ochr o ffa gwyrdd wedi’u ffrio. Awgrym: Berwch y pasta wrth ffrio’r cyw iâr i gwtogi ar yr amser coginio.

Mynnwch y rysáit gan Recipe Tin Eats.

cowboi caviar cyw iâr
Trwy garedigrwydd y fam brofiadol

Oes angen i chi baratoi pryd cyflym ac iach ond yn brin o amser? Byddwch yn siŵr i roi cynnig ar y rysáit Cyw Iâr Caviar Cowboi hwn y gellir ei chwipio mewn dim o amser. Nid yw’r pryd hwn yn cynnwys cafiâr go iawn, ond yn hytrach cyw iâr rotisserie gyda chymysgedd sawrus o ŷd tun, ffa du, a winwnsyn coch wedi’i dorri ar ei ben. Gweinwch gydag ochr o datws babi wedi’u stemio yn y microdon a’r voila!

Mynnwch y rysáit gan The Seasoned Mom.

CYSYLLTIEDIG: 51 Ryseitiau Mecsicanaidd a Tex-Mex Anhygoel Iach

ffriwr aer parmesan cyw iâr
Trwy garedigrwydd Julies Eats and Treats

O fryers, sut rydyn ni’n eu caru nhw gymaint! Defnyddiwch yr offeryn cegin defnyddiol hwn i greu saig Eidalaidd-Americanaidd enwog sy’n blasu fel ei fod wedi dod allan o gegin y bwyty. Awgrym: Cartref pwy? Dewiswch saws tomato a brynwyd yn y siop a chaws wedi’i rwygo ymlaen llaw i helpu i wneud y rysáit hwn yn awel.

Mynnwch y rysáit gan Julie’s Eats and Treats.

cyw iâr mango
Trwy garedigrwydd Averie Cooks

Mango yw un o’r cynhwysion hynny a all helpu i fywiogi unrhyw bryd. Yn y rysáit penodol hwn, mae mango llawn sudd, calch a garlleg yn dod at ei gilydd i greu dysgl wirioneddol flasus. Fyddwch chi byth yn gorfod bwyta cyw iâr diflas eto.

Mynnwch y rysáit gan Averie Cooks.

Tostadas cyw iâr
Trwy garedigrwydd Cupcakes a Kale

Gan fod angen ychydig iawn o amser paratoi a fawr ddim i ddim coginio, mae’r rysáit hwn yn bryd cinio perffaith i’w chwipio pan fyddwch chi’n brin o amser. Gosodwch eich cyw iâr wedi’i goginio allan (mae cyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân neu stribedi wedi’u coginio ymlaen llaw yn gweithio’n wych!) a braf i fynd!

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cupcakes a Kale.

cyw iâr cnau Ffrengig
Trwy garedigrwydd Le Creme De La Crumb

Gweinwch y ddysgl cyw iâr cashiw hon dros wely o reis brown ar gyfer pryd sydd nid yn unig yn gyflym i’w baratoi, ond sydd hefyd yn llawn blas a maetholion.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Le Creme De La Crumb.

Nwdls cyw iâr Thai
Trwy garedigrwydd Rysáit Tin Eats

Gall y rysáit un-sgil 12 munud hwn ar gyfer Nwdls Cyw Iâr Pysgnau a ysbrydolwyd gan Wlad Thai ddod yn rysáit cinio nesaf i chi. Wedi’i wneud gyda briwgig cyw iâr, past cyri coch, saws soi, menyn cnau daear, llaeth cnau coco, a nwdls sydyn, mae’r pryd swmpus hwn yn siŵr o greu argraff.

Mynnwch y rysáit gan Recipe Tin Eats.

Cawl Tortilla
Trwy garedigrwydd Blog I Am A Food

Yr hyn rydyn ni’n ei garu am y Cawl Tortilla Cyw Iâr Instant Pot hwn yw nid yn unig y gellir ei wneud mewn dim ond 15 munud, ond mae hefyd yn hynod addasadwy. Mae croeso i chi gicio’n ôl a rhoi’r gorau i’ch cawl gyda chaws wedi’i gratio, afocado wedi’i sleisio, winwnsyn gwyrdd wedi’i dorri, a llond bol o hufen sur.

Mynnwch y rysáit o Blog I Am A Food.

cyw iâr Corea
Trwy garedigrwydd Averie Cooks

Dallwch eich blasbwyntiau gyda’r Rysáit Cyw Iâr Sbeislyd Corea hawdd hwn y gellir ei chwipio mewn dim ond 15 munud. Wedi’i weini dros reis neu ochr yn ochr â llysiau wedi’u stemio, mae’r pryd hwn yn siŵr o chwythu’ch meddwl. Awgrym: Os ydych chi am i’ch saws fod yn deneuach, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n hepgor y cornstarch.

Mynnwch y rysáit gan Avery Cooks.

Yn yr hwyliau am rywbeth heblaw cyw iâr? Edrychwch ar y ffefrynnau hyn:

43 Ryseitiau Bwyd Môr Iach sy’n Rhyfeddol o Hawdd i’w Gwneud

37+ Ryseitiau Cig Eidion Tir Iach ar gyfer Colli Pwysau

103+ Ryseitiau Llysieuol Iach Gorau Ar Gyfer Colli Pwysau

Leave a Comment

Your email address will not be published.