20 Ryseitiau Cyw Iâr Skillet Iach Perffaith ar gyfer Colli Pwysau – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Byddwn yn dod allan i’w ddweud: mae sosbenni fflat yn achubwyr bywyd. Yn hawdd i’w defnyddio a hyd yn oed yn haws i’w storio, mae sosbenni fflat yn newidiwr gêm llwyr. Eisiau plât cinio cyflym ac iach gyda glanhau hawdd? Torrwch ychydig o lysiau, marinadu cyw iâr, a thaflu’r cyfan mewn padell. Mewn dim o amser fe gewch chi bryd o fwyd blasus na chymerodd fawr ddim ymdrech i’w baratoi.

Gan mai sgilets yw’r arf gorau i’w defnyddio yn ystod gwasgfa amser, rydym wedi llunio rhestr gynhwysfawr o ryseitiau cyw iâr sgilet sy’n berffaith ar gyfer chwipio i fyny yn ystod nosweithiau prysur yr wythnos neu benwythnosau llawn gweithgareddau. O opsiynau sy’n cynnwys manylion cynnes fel sinsir a garlleg i rai sydd angen dim ond llond llaw o gynhwysion (helo, Cyw Iâr Barbeciw 5 Cynhwysyn!), y ryseitiau cyw iâr sgilet hawdd hyn fydd eich cyfle newydd ar gyfer unrhyw noson o’r wythnos. . Hefyd, peidiwch â cholli allan ar y 22 Bwydydd i Doddi Braster Bol yn 2022.

Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae gan y plât cinio hwn yr holl flas barbeciw melys a sur hwnnw heb orfod tanio’r gril. Wedi’i wneud gyda fflorets brocoli ffres, tatws melys wedi’u deisio, a chluniau cyw iâr wedi’u gorchuddio â saws barbeciw, mae’r rysáit 5 cynhwysyn hwn yn flasus ac yn gyfleus.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer 5 Cynhwysion Barbeciw Cyw Iâr.

rysáit fajitas cyw iâr ar gyfer cinio sgilet
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Ar gyfer y rysáit syml hwn, a all fod yn barod i’w fwyta mewn dim ond 30 munud, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi rhywfaint o gyw iâr, pupur cloch wedi’i dorri, a winwnsyn wedi’i sleisio ar daflen pobi ac yn y popty. Rydyn ni wrth ein bodd â pha mor addasadwy yw’r rysáit hwn – byddwch yn greadigol a llenwch eich fajitas â hufen sur, caws a chynhwysion blasus eraill.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Fajitas cyw iâr.

cyw iâr pesto keto
Cyhoeddiadau Waterbury, Inc.

Gan alw am fronnau cyw iâr heb asgwrn, pesto basil, a mozzarella llaeth cyflawn, mae’r rysáit hawdd ei wneud hon yn berffaith os ydych chi’n chwilio am ddysgl cyw iâr ceto. Gweinwch dros wely o arugula a haneru tomatos ceirios i gael yr effaith lawn.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cyw iâr pesto cetogenig.

CYSYLLTIEDIG: 21 Ryseitiau Cyw Iâr Un-Pot Iach ar gyfer Nosweithiau Wythnos Prysur

Cyw Iâr gyda Llysiau Enfys
wedi’i blatio’n dda

Os oes gennych chi dunnell o lysiau yn eich oergell sydd ar fin rhedeg allan, yna mae gennym ni’r rysáit perffaith i chi. Wedi’i llenwi â bronnau cyw iâr llawn sudd a chymysgedd o lysiau llawn maetholion fel tatws melys wedi’u torri, pupur cloch, zucchini, a sgwash melyn, bydd y pryd lliwgar hwn yn eich gadael yn fodlon.

Cael y rysáit gan Wedi’i blatio’n dda.

Cyw iâr balsamig gyda thatws a moron
Hufen y briwsionyn

Mae cyw iâr creisionllyd, tatws Parmesan, a moron rhost yn dod at ei gilydd i greu pryd swper un sosban sy’n berffaith ar gyfer y nosweithiau hynny pan fyddwch chi’n brin o amser. Mae croeso i chi ychwanegu mwy o lysiau at y cymysgedd ar gyfer yr un hwn; rydyn ni’n dychmygu y byddai tatws melys wedi’u deisio a brocoli ffres yn gweithio’n wych.

Cael y rysáit gan Le Creme De La Crumb.

CYSYLLTIEDIG: Sgîl-effeithiau Cyfrinachol Bwyta Moron, Dywed Gwyddoniaeth

Lemon Rosemary Dijon Cyw Iâr
Cynhaeaf Hanner Pob

Mae Saws Duwies Caws Feta Cartref, wedi’i wneud ag iogwrt Groegaidd, garlleg wedi’i gratio, a sudd lemwn, yn mynd â’r rysáit sgilet hawdd hwn i uchelfannau newydd. Y peth gorau yw mai dim ond awr y mae’r rysáit hwn yn ei gymryd i’w wneud, sy’n golygu bod llai o amser yn cael ei dreulio yn llafurio yn y gegin.

Cael y rysáit gan Vintage hanner pobi.

Souvlaki Cyw Iâr Hawdd gyda Thatws
Cynhaeaf Hanner Pob

Dewch â Gwlad Groeg i’ch countertop gyda’r rysáit souvlaki cyw iâr a thatws un-sgile cyflym a hawdd hwn. Yn llawn olewydd, caws feta hufennog, llysiau lliwgar, a pherlysiau melys, mae’r pryd bywiog hwn yn blasu cystal ag y mae’n edrych.

Cael y rysáit gan Vintage hanner pobi.

Cyw Iâr Garlleg, Sinsir a Brocoli
pinsied o iym

Wedi’i wneud mewn dim ond 30 munud, mae’r pryd ymdrech isel hwn yn llawn cynhwysion iach fel sinsir ffres, brocoli, a phupurau cloch coch wedi’u sleisio. Coginiwch rai ar gyfer swper neu defnyddiwch nhw i bacio cinio yn ystod yr wythnos.

Cael y rysáit gan Pinsiad o iym.

Cyw Iâr Morocaidd Hawdd
cegin uchelgeisiol

Wedi’i wneud â thatws melys profiadol a blodfresych wedi’u rhostio, yna’n cael eu gweini gyda dresin feta, mae’r pryd cyw iâr Moroco hwn yn rysáit y byddwch chi eisiau ei fwyta bob dydd o’r wythnos. Gwnewch yn siŵr eich bod yn chwistrellu llugaeron sych, pistachios a cilantro ar bob gwasanaeth wrth blatio ar gyfer y profiad bwyty llawn gartref.

Cael y rysáit gan Coginio uchelgeisiol.

CYSYLLTIEDIG: Un Effaith Fawr Bwyta Tatws Melys, Meddai Dietegydd

Cyw iâr Eidalaidd gyda zucchini a thomatos
wedi’i blatio’n dda

Yn llawn llysiau ffres, fel zucchini a thomatos, mae’r rysáit sgilet Eidalaidd cynnal a chadw isel hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n chwilio am bryd swper cyflym nad yw’n sgimpio ar flas. Awgrym: Mae bwyd dros ben o’r rysáit hwn yn para 4 diwrnod yn yr oergell, sy’n ei wneud yn opsiwn gwych ar gyfer pecynnau bwyd ar gyfer gwaith.

Cael y rysáit gan Wedi’i blatio’n dda.

Cyw Iâr Pepper Lemon
dod o hyd i gogyddion

Allwch chi gredu bod y rysáit sgilet pupur lemon hwn yn cymryd dim ond 15 munud i’w wneud? Breuddwyd! P’un a gaiff ei wneud yn ystod nosweithiau oer y gaeaf neu nosweithiau poeth yr haf, mae’r pryd hwn yn sicr o fod yn boblogaidd waeth pa adeg o’r flwyddyn ydyw.

Cael y rysáit gan Cogyddion Averie.

Shawarma Cyw Iâr gyda Tatws Melys Sesame a Hwmws
Cynhaeaf Hanner Pob

Hepiwch y shawarma i fynd ac yn lle hynny gwnewch eich amrywiad eich hun gartref gyda’r rysáit sgilet shawarma cyw iâr cyflym a hawdd hwn. Wedi’i lwytho â chyw iâr tyner, tatws melys wedi’u rhostio ac ychydig o hadau sesame, mae’r rysáit hwn yn berffaith ar gyfer partïon cinio.

Cael y rysáit gan Hanner cynhaeaf.

Cyw Iâr Hawäi gyda Phupur Cloch a Phîn-afal
y fam brofiadol

Pa ffordd well o sbeisio cyw iâr mewn sgilet na thrwy ychwanegu pîn-afal llawn sudd a thatws melys poeth? Yn barod mewn dim ond 40 munud, mae’r rysáit hwn yn enillydd clir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi naddion cnau coco sych ar ei ben a thaeniad o sudd lemwn cyn ei weini.

Cael y rysáit gan Y fam galed.

CYSYLLTIEDIG: 20 Ryseitiau Pysgod Cyflym ac Iach y Gallwch Chi Wneud mewn 15 Munud (neu Llai!).

Pitas Cyw Iâr gyda Tzatziki
pinsied o iym

Nid yn unig rydyn ni’n caru pa mor hawdd yw’r rysáit hwn i’w wneud, ond hefyd yr argymhelliad ar sut i’w weini: mae Pinch of Yum yn awgrymu ei weini fel teulu gyda chyw iâr wedi’i goginio, pupurau cloch, ciwcymbr wedi’i ddeisio, saws tzatziki, winwnsyn coch, ac olewydd ar gyfer gall pob un ohonynt wneud eu pita cyw iâr eu hunain. Blasus!

Cael y rysáit gan Pinsiad o iym.

Cyw Iâr Harissa gyda Chickpeas a Tatws Melys
Cynhaeaf Hanner Pob

Os ydych chi’n hoffi sbeisys, byddwch wrth eich bodd â’r rysáit cyw iâr harissa hwn sy’n cael ei wneud â thatws melys. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gweini’r pryd gorffenedig gyda chaws feta ac iogwrt Groegaidd – mae’r gwead hufenog yn blasu’n nefolaidd wrth ei baru â’r cyw iâr wedi’i grilio.

Cael y rysáit gan Vintage hanner pobi.

5 Cynhwysion Skillet Cyw Iâr gyda Tatws
Hufen y briwsionyn

Dim ond 35 munud, 5 cynhwysyn, a stand hambwrdd rhyngoch chi a’ch plât cinio nesaf. Wedi’i wneud â chynhwysion syml, glân fel bronnau cyw iâr a thatws, mae’r rysáit cynnal a chadw isel hwn yn un a all ddod yn stwffwl cegin.

Cael y rysáit gan Yr hufen briwsionyn.

Cyw iâr wedi'u pobi a madarch
dod o hyd i gogyddion

Mae paprika, persli fflat, ac oregano yn helpu i sbeisio’r dysgl cyw iâr a madarch sawrus hwn sy’n cymryd dim ond 30 munud i’w wneud. Awgrym: Mae’r rysáit hwn yn argymell torri’r llysiau yn ddarnau mwy, mwy trwchus i atal gor-goginio.

Cael y rysáit gan Cogyddion Averie.

CYSYLLTIEDIG: Effeithiau Syfrdanol Bwyta Madarch, Dywed Gwyddoniaeth

Taragon cyw iâr gydag asbaragws
gwledd gartref

Mae’r rysáit cyw iâr tarragon hwn hefyd wedi’i wneud gyda darnau o asbaragws a lemwn, yn ddysgl swper soffistigedig nad oes angen cynhwysion trwm nac oriau paratoi. Hwn, wedi’i weini cyn cacen siocled flasus heb flawd, yw ein syniad ni o ginio perffaith gartref!

Cael y rysáit gan Parti yn y Ty.

Cyw Iâr Tandoori Pob gyda Llysiau
gwledd gartref

Mae llysiau swmpus fel moron, tatws melys, a blodfresych wedi’u haenu â chluniau cyw iâr ac yna’n cael eu gorchuddio â marinâd tandoori cartref i wneud opsiwn swper cyflym ond blasus.

Cael y rysáit gan Parti yn y Ty.

Powlen Cyw Iâr Corea yn Skillet
Cynhaeaf Hanner Pob

Yn llawn blas a lliw, gellir mwynhau’r pryd hwn ar ei ben ei hun neu ei weini gydag ochr o reis gwyn neu frown. Mae mor dda byddwch chi eisiau gwneud mwy!

Cael y rysáit gan Vintage hanner pobi.

Os ydych chi’n chwilio am ryseitiau mwy hawdd, dyma 45+ o Ryseitiau Bwyta Copi Iach Gorau i roi cynnig arnynt heno.

Leave a Comment

Your email address will not be published.