21 Ryseitiau Blawd Ceirch Cogydd Araf Annisgwyl – Bwytewch Hwn, Nid Hwnnw

Efallai eich bod yn gyfarwydd â fersiynau blawd ceirch a stof ar unwaith, ond a ydych erioed wedi gwneud blawd ceirch mewn popty araf? Yn llawn protein a ffibr, mae’r bwyd brecwast annwyl hwn yn cyrraedd uchelfannau newydd pan gaiff ei baratoi gyda’r teclyn cegin poblogaidd sy’n adnabyddus am ymhelaethu ar flasau bwyd. Hyd yn oed yn well, mae prydau popty araf yn aml yn gofyn am ychydig neu ddim amser paratoi, sy’n cyfateb i lai o amser yn y gegin.

Os ydych chi’n caru blawd ceirch ac yn chwilio am ffyrdd newydd a chyffrous i’w ailddyfeisio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi. O fersiynau annisgwyl sy’n cynnwys cynhwysion sawrus fel cig moch ac afocado i brydau blawd ceirch wedi’u hysbrydoli gan gacennau blasus, darllenwch ymlaen am 21 o ryseitiau blawd ceirch popty araf creadigol i roi cynnig arnynt.

Shutterstock

Gan alw am geirios tarten sych, cnau almon wedi’u hollti, ac afalau wedi’u gratio, mae’r blawd ceirch blasus hwn yn ffordd iach o ddechrau unrhyw fore. Mae hefyd yn rysáit colur perffaith – storiwch y cynwysyddion gweini sengl yn yr oergell a rhowch nhw yn y microdon pan fyddwch chi’n barod i’w fwyta.

Cael y rysáit gan Bywyd blasus.

Pastai Pwmpen Blawd Ceirch Cogydd Araf
Trwy garedigrwydd Bwyta Bwyd Adar

Os ydych chi’n hoff o bastai pwmpen, byddwch wrth eich bodd â’r rysáit blawd ceirch pastai pwmpen popty araf hawdd hwn, y gellir ei fwynhau trwy gydol y flwyddyn. Ceisiwch roi surop masarn ar ei ben, pecans wedi’u torri’n fân, a menyn cnau am bryd boreol swmpus.

Cael y rysáit gan Bwyta bwyd adar.

Cogydd Araf Ceirch sawrus
Trwy garedigrwydd Cotter Crunch

Wedi’i lwytho â thafelli afocado, cig moch crensiog, sbigoglys wedi’i stemio, a chaws Parmesan wedi’i gratio, mae’r blawd ceirch sawrus hwn yn profi nad oes angen gwneud blawd ceirch yn felys bob amser. Mwynhewch ef gydag wyau i frecwast neu ei weini fel dysgl ochr annisgwyl ar gyfer cinio neu swper.

Cael y rysáit gan Crunch Cotter.

Coginio Araf Blawd ceirch gyda Llaeth Cnau Coco a Banana
Shutterstock

Daw banana a llaeth cnau coco at ei gilydd i greu rysáit blawd ceirch unigryw a all ddod yn hoff frecwast newydd i chi. Cyfrinach y rysáit hwn yw defnyddio bananas aeddfed iawn, sy’n felysach ac sydd â blas mwy deinamig na rhai anaeddfed.

Cael y rysáit gan Bywyd blasus.

Cacen Foronen gyda Ceirch Torri Dur
Trwy garedigrwydd Foxes Love Lemons

Os ydych chi wedi diflasu ar eich blawd ceirch, byddwch am roi cynnig ar y rysáit eithriadol hwn, sy’n llawn cynhwysion cyffrous fel pîn-afal wedi’i dorri, naddion cnau coco wedi’u tostio, a moron wedi’u rhwygo. Mae fel cacen foron iachach mewn cwpan!

Cael y rysáit gan Mae llwynogod yn caru lemonau.

Popty Araf Crydd Eirin Gwlanog Blawd Ceirch
Trwy garedigrwydd The Healthy Maven

Mae’r Crydd Peach Cobbler Araf hwn yn defnyddio siwgr cnau coco, hufen cnau coco, eirin gwlanog ffres, a sinamon tawelu i greu pryd sydd allan o’r byd hwn. Ceisiwch ei wneud ar gyfer eich brecinio nesaf gartref gyda theulu neu ffrindiau.

Cael y rysáit gan Yr arbenigwr iach.

Cogydd Araf Caramel Mocha hallt
Trwy garedigrwydd The Big Man’s World

Mae saws caramel fegan, ceirch di-glwten, a llond bol o goffi sydyn yn helpu i wneud y blawd ceirch hwn ar gyfer y llyfrau. Byddwch yn siwr i ychwanegu sgŵp o bowdr protein fanila ar gyfer hwb ychwanegol o egni a blas.

Cael y rysáit gan Byd y gwr mawr.

Ceirch Torri Dur gyda Coco Poeth
Shutterstock

Mae siocled poeth yn cael ei ailddyfeisio yn y rysáit blawd ceirch coco poeth popty araf hwn, wedi’i wneud â phowdr coco heb ei felysu, sinamon mâl, surop masarn a llaeth almon. Dim ond 253 o galorïau yw pob dogn ac mae’n cynnwys 8 gram o brotein.

Cael y rysáit gan Darganfyddiadau Fit Foodie.

Crockpot Steel Toriad Ceirch gyda Butternut Sboncen
Shutterstock

Os ydych chi’n meddwl nad yw sgwash cnau menyn yn perthyn i flawd ceirch, meddyliwch eto. Yn cynnwys sboncen cnau menyn wedi’u deisio, surop masarn, sinsir wedi’i falu, a nytmeg, mae’r rysáit glyfar hon yn ffordd gysurus o ddechrau unrhyw fore.

Cael y rysáit gan Byw Bwyta Dysgwch.

Popty Araf Blawd Ceirch Sinsir
Trwy garedigrwydd y fam brofiadol

Er bod y blawd ceirch sinsir Nadoligaidd hwn yn cynnwys sbeisys gaeaf fel sinamon, sinsir, nytmeg, ac ewin, gellir ei fwynhau unrhyw adeg o’r flwyddyn. Gweinwch ef ochr yn ochr ag wyau wedi’u ffrio, hash browns, a chig moch twrci creisionllyd am frecwast swmpus.

Cael y rysáit gan Y fam galed.

CYSYLLTIEDIG: Beth sy’n digwydd i’ch gwasg pan fyddwch chi’n bwyta blawd ceirch?

Cogydd Araf Cnau Coco Hufennog Dur wedi'i Dorri Ceirch
Trwy garedigrwydd Fit Foodie Finds

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhoi’r gorau i’r rysáit ceirch dur cnau coco hufenog hwn gyda mefus ffres, llus llawn sudd, bananas wedi’u sleisio, cnau Ffrengig wedi’u torri, a mêl, ar gyfer pryd brecwast gwirioneddol decadent. Mae pob dogn hefyd yn cynnwys 8 gram o brotein, sy’n golygu ei fod yn ffordd wych i ddechrau’ch diwrnod.

Cael y rysáit gan Darganfyddiadau Fit Foodie.

Crockpot Matcha Ceirch
Shutterstock

Gan fod angen dim ond pum munud i’w baratoi, mae gan y rysáit blawd ceirch matcha crocpot hwn 13 gram syfrdanol o brotein ym mhob dogn. Mae hefyd yn gweithio’n wych ar gyfer paratoi prydau bwyd, oherwydd gellir ei storio yn yr oergell am hyd at bedwar diwrnod ac yn y rhewgell am hyd at dri mis.

Cael y rysáit gan Dangoswch i mi pa mor flasus.

Popty Araf Afal Pei Dur Toriad Ceirch
Trwy garedigrwydd The Healthy Maven

Ychwanegwch ychydig mwy o ffrwythau at brydau eich teulu gyda’r rysáit blawd ceirch clyd hwn. Wedi’i wneud â cheirch wedi’i dorri’n ddur, afalau wedi’u torri, surop masarn, a llaeth almon heb ei felysu, mae’r pryd hawdd hwn yn blasu fel pastai afal cartref (ond yn iachach!)

Cael y rysáit gan Yr arbenigwr iach.

Blawd Ceirch Afal Masarn
Trwy garedigrwydd Kim’s Craving

Mae surop masarn Canada yn cymryd rhan ganolog yn y rysáit blawd ceirch afal masarn hwn sy’n llawn blas fanila melys, sinamon aromatig, ac afalau mêl crisp. Gyda bron i 8 gram o brotein ac 8 gram o ffibr, bydd y bowlen swmpus hon o flawd ceirch yn eich helpu i danio trwy gydol y dydd.

Cael y rysáit gan chwantau Kim.

Crockpot Ceirch Torri Dur Samoa
Trwy garedigrwydd Fit Foodie Finds

Wedi’i wneud â dyddiadau caramel ac wedi’i orchuddio â sglodion siocled, mae’r blawd ceirch anhygoel hwn nid yn unig yn flasus o dda, ond yn wledd y gallwch ei fwynhau unrhyw adeg o’r dydd. Mae pob dogn yn cynnwys 6 gram o brotein a 5 gram o ffibr.

Cael y rysáit gan Darganfyddiadau Fit Foodie.

Llugaeron Dur-Toriad Blawd Ceirch Eggnog
Shutterstock

Sbeiiwch ef trwy ychwanegu llugaeron sych ac eggnog at eich blawd ceirch. Gyda 5 gram o ffibr a dim ond 6.5 gram o siwgr fesul dogn, mae’r rysáit blawd ceirch hawdd hwn yn ffordd iachach o fodloni’ch dant melys.

Cael y rysáit gan Bywyd blasus.

Ceirch Torri Dur gyda Banana a Llus
Trwy garedigrwydd Kim Cravings

Angen rysáit brecwast cyffrous i sbeisio pethau ychydig? Peidiwch ag edrych ymhellach na’r Ceirch Toriad Dur Banana Llus hwn wedi’u gwneud â llus wedi’u rhewi, bananas aeddfed, mêl a llaeth almon fanila heb ei felysu.

Cael y rysáit gan chwantau Kim.

Menyn Pysgnau Banana Crochan Ceirch
Trwy garedigrwydd Julie’s Eats and Treats

Mae menyn cnau daear a bananas yn cyfateb yn berffaith i’r nefoedd bwyd, felly beth am roi cynnig ar y ddau gyda’ch gilydd yn y rysáit blawd ceirch crocpot hwn sy’n gofyn dim ond 15 munud i’w baratoi? Gall y rysáit hawdd hwn ddod yn ffefryn teuluol.

Cael y rysáit gan Prydau a danteithion Julie.

Afal Sinamon Steel Toriad Ceirch gyda Hufen Chwipio Masarn
Shutterstock

Mae hufen chwipio masarn yn ychwanegu tro unigryw i’r rysáit Apple Cinnamon Steel Cut Oats hwn, sy’n gweithio’n wych ar gyfer brecwast neu hyd yn oed fel byrbryd hwyr y nos. Ychwanegwch rai cnau Ffrengig wedi’u torri, sinamon, a chnau coco wedi’u gratio i wneud i’r pryd hwn sefyll allan.

Cael y rysáit gan Pa mor felys ydych chi’n ei fwyta?

Crockpot Steel wedi'i Dorri dros Nos Blawd Ceirch gyda Menyn Almon a Mêl
Trwy garedigrwydd The View From Great Island

Gan fod angen dim ond 10 munud o amser paratoi, mae’r rysáit hwn yn llawn menyn almon llyfn, mêl melys, ac awgrym o fanila. Gyda 258 o galorïau a 10 gram o brotein fesul dogn, mae’r blawd ceirch blasus hwn sydd wedi’i goginio’n araf yn ffordd iach o ddechrau’ch diwrnod.

Cael y rysáit gan Yr olygfa o’r Ynys Fawr.

CYSYLLTIEDIG: Y ddysgl popty araf mwyaf poblogaidd ym mhob cyflwr

Popty Araf Blawd Ceirch Caramel Pwmpen
Trwy garedigrwydd Fy Mywyd Bwyd Cyfan

Rhowch y bwmpen tun yna yn llechu yn eich cwpwrdd cegin i ddefnydd da gyda’r rysáit blawd ceirch caramel pwmpen hwn. Yn llawn sbeisys cynnes fel sinsir, nytmeg, a sinamon, mae’r rysáit sboncen cnau menyn perffaith hwn yn para am sawl wythnos yn yr oergell neu hyd at chwe mis yn y rhewgell.

Cael y rysáit gan Fy mywyd o fwydydd cyfan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.