21 Ryseitiau Cyw Iâr Un Pot Iach – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Ydych chi erioed wedi creu cinio hardd a blasus dim ond i dreulio gweddill y noson yn gweithio yn sinc y gegin yn golchi potiau a sosbenni? Ie, nid yw mor hwyl. Mae gan goginio gartref ei fanteision, gall fod yn iachach ac yn fwy proffidiol i ddechrau, ond yn bendant nid yw sosbenni budr yn un ohonynt.

Peidiwch â phoeni serch hynny, nid yw pob gobaith yn cael ei golli. Yn ffodus, mae yna amrywiaeth eang o ryseitiau cyw iâr un pot hawdd sy’n berffaith ar gyfer pan fyddwn ni’n brin o amser ac egni. O ryseitiau sy’n gwneud defnydd da o’ch Instant Pot, i’r rhai sy’n symleiddio clasuron cymhleth, bydd y seigiau hyn yn helpu i wneud eich glanhau ar ôl cinio yn ormod.

Hefyd, os ydych chi’n edrych i golli pwysau, edrychwch ar 22 o Fwydydd i Doddi Braster Bol Yn 2022.

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Yn isel mewn sodiwm ond yn uchel mewn maetholion a fitaminau, mae’r cawl nwdls cyw iâr hawdd hwn yn llawn llysiau wedi’u torri fel seleri a moron. Byddai’r cawl stêm hwn yn flasus iawn gyda bara crystiog.

Mynnwch ein rysáit Cawl Nwdls Cyw Iâr.

Cyw Iâr a Reis gyda Chile a Sinsir
Trwy garedigrwydd Thrive Market

Mae’r rysáit cyw iâr sawrus hwn yn defnyddio popty Iseldireg i greu pryd cinio sydd yr un mor flasus a chyfleus. Wedi’i wneud â sbeisys ffres fel sinsir, chiles gwyrdd a garlleg, gall y pryd aromatig hwn gael lle parhaol yn eich cylchdro rysáit cinio.

Mynnwch ein rysáit Chili Sinsir Cyw Iâr a Reis.

piccata cyw iâr
Shutterstock

Mae gan y rysáit piccata cyw iâr hwn saws piccata lemwn sy’n hollol gyffrous. Ychwanegwch ychydig o lysiau a thatws wedi’u torri i’r pot ar ôl i’r cyw iâr gael ei goginio ar gyfer dysgl wirioneddol hawdd.

Mynnwch ein rysáit Piccata Cyw Iâr.

CYSYLLTIEDIG: 30 Ryseitiau Cyw Iâr Stuffed Iach I’w Gwneud Heno

Skillet Lemon Cyw Iâr wedi'i Grilio
y brathiad creadigol

Ewch â chyw iâr wedi’i grilio i uchelfannau newydd yn y Skillet Lemon Cyw Iâr wedi’i Grilio hwn, sy’n defnyddio grât haearn bwrw yn unig i wneud y gwaith. Y rhan orau? Dim ond ychydig o gynhwysion sydd eu hangen arno: asbaragws, lemwn, bronnau cyw iâr, a sesnin garlleg.

Mynnwch y rysáit o The Creative Bite.

Cyw Iâr Pysgnau Gwib
gwledd gartref

Wedi’i baratoi mewn un pot, gellir chwipio’r pryd blasus hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Balïaidd mewn llai na hanner awr. Gwell fyth? Mae hefyd yn bryd colur perffaith y gellir ei wneud cyn wythnosau gwaith prysur.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Gwledda Gartref.

Cyw iâr Groeg gyda oregano ac orzo
Cynhaeaf Hanner Pob

Mae’r cinio cyw iâr hynod o flasus hwn, y gellir ei chwipio mewn dim ond 30 munud, yn cynnwys cymysgedd o gynhwysion blasus fel tomatos llawn sudd, olewydd kalamata, a bronnau cyw iâr llaith. Gweinwch gyda salad crensiog a voila!

Cael y rysáit Cynhaeaf Hanner Pob.

CYSYLLTIEDIG: 21 Ryseitiau Cyw Iâr Iach y Gallwch eu Gwneud mewn 15 Munud (neu Llai!)

Pelenni Cig Cyw Iâr a Sage
Cynhaeaf Hanner Pob

Os ydych chi’n chwennych cyw iâr a pheli cig, ond ddim eisiau delio â’r glanhau, yna mae’r rysáit hawdd hon yn hanfodol. Yn llawn cynhwysion blasus fel saets ffres, caws Gorgonzola wedi’i friwsioni, a sialóts wedi’u carameleiddio, mae’r rysáit hwn yn sicr ar gyfer enillydd. Mae hefyd yn iachach nag opsiynau bwyty cyffredin sy’n llawn brasterau afiach.

Cael y rysáit Cynhaeaf Hanner Pob.

Cyw Iâr a Reis gyda Llysiau
wedi’i blatio’n dda

Gan gyfuno cyfuniad aromatig o bupurau cloch, sinsir, a garlleg, mae’r rysáit blasus hwn yn cael ei wneud gydag un o’n hoff offer cegin: y Instant Pot. Nid yn unig y mae amser coginio yn cael ei leihau gyda’r Instant Pot, ond mae glanhau hefyd yn dod yn awel.

Cael y rysáit gan Well Plated.

Cyw Iâr Hufenog a Chaserol Reis
gwasgfa gastronomig

Beth sydd ddim i’w garu am y Rysáit Casserole Cyw Iâr Hufennog a Reis hwn? I ddechrau, mae’n cael ei wneud gan ddefnyddio un pot yn unig (sy’n golygu glanhau hynod hawdd), sy’n costio $10 yn unig, a gall fwydo teulu o bedwar. Mae’n debyg ein bod ni wedi cyrraedd y jacpot rysáit.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Foodie Crush.

Caserol Brocoli Cyw Iâr
Rhowch ychydig o ffwrn i mi

Yn llawn brocoli a phasta gwenith cyflawn a saws madarch melfedaidd ar ei ben, mae’r caserol cyw iâr iachach hwn yn bryd delfrydol ar gyfer y dyddiau hynny pan fyddwch chi’n brin o amser.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Gimme Some Oven.

CYSYLLTIEDIG: 73 Ryseitiau Cyw Iâr Iach Ar Gyfer Colli Pwysau

Cawl Cyw Iâr a Reis Mecsicanaidd
dangos i mi pa mor flasus

Gan fod angen dim ond pum munud o amser paratoi, mae’r Cawl Cyw Iâr a Reis Mecsicanaidd cysurus hwn yn cael ei wneud gan ddefnyddio un pot, sy’n hafal i lanhau cyflym a diymdrech iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi llwy fwrdd o iogwrt Groegaidd di-fraster, cilantro wedi’i dorri, a sglodion tortilla ar ben pob gwasanaeth i gael yr effaith lawn.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Show Me The Yummy.

paprika cyw iâr mwg
rhedwr rysáit

Wedi’i wneud â phaprica mwg, tomatos wedi’u rhostio â thân, ac iogwrt Groegaidd di-fraster, mae’r pryd hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Hwngari yn rysáit clyd sy’n berffaith i’w fwynhau pan fydd angen pick-me-up arnoch chi. Wedi’i weini ar ei ben ei hun neu gyda nwdls wy, mae ganddo’r potensial i ddod yn barti swper.

Mynnwch y rysáit gan Rysáit Runner.

Cyrri Cyw Iâr a Reis
Hufen y briwsionyn

Y rysáit cyri cyw iâr a reis hwn yw’r pryd perffaith i’w wneud os ydych chi’n chwilio am un sydd angen ychydig o amser a bron dim ymdrech. Wedi’i wneud â chynhwysion blasus fel pupur cloch a phowdr cyri, mae’r pryd hwn yn iach ac yn rhoi boddhad. Ydych chi eisiau ei wneud yn llysieuol? Diffoddwch y bronnau cyw iâr a’r cawl cyw iâr.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Le Creme de la Crumb.

Cyw Iâr a Thatws Sbaenaidd
pinsied o iym

Mae’r rysáit cyw iâr a thatws Sbaenaidd hwn nid yn unig yn hynod flasus ond hefyd yn iach. Yn llawn cynhwysion ffres, gan gynnwys tomatos aeddfed, tatws Russet, ac eggplant, mae’r pryd hwn yn ei fwrw allan o’r parc pêl.

Mynnwch y rysáit Pinsiad o Yum.

CYSYLLTIEDIG: 21 Ryseitiau Cyw Iâr Pob Iach Gorau Ar Gyfer Colli Pwysau

Cawl Cyw Iâr gyda Ffa Gwyn a Chêl
pobydd minimalaidd

Os ydych chi’n chwilio am gawl swmpus sy’n llawn fitaminau a maetholion, edrychwch dim pellach. Yn llawn cêl, ffa llynges sawrus, a chyw iâr wedi’i dorri’n fân, mae’r cawl cyw iâr hwn yn mynd o ben y stôf i’r bwrdd mewn dim ond 30 munud.

Mynnwch y rysáit gan Minimalist Baker.

Pastai cyw iâr
wedi’i blatio’n dda

A oes unrhyw beth mwy cysurus na phastai pot cyw iâr wedi’i bobi’n ffres? Wedi’i lwytho â llysiau, mae’r rysáit pastai pot cyw iâr hwn yn iachach na’r rhai traddodiadol. Mae’n gyfrinach? Mae llaeth almon heb ei felysu yn cymryd lle llaeth yma.

Cael y rysáit gan Well Plated.

Cyw Iâr Instant Pot Tikka Masala
wedi’i blatio’n dda

Mae’r tikka masala cyw iâr Instant Pot hwn yn asio’n berffaith flasau cyw iâr llawn sudd, sinsir persawrus, a saws tomato tangy. Cyfunwch ef ag ochr o fara naan ar gyfer cinio cyflawn a blasus.

Cael y rysáit gan Well Plated.

Instant Pot Coq Au Vin
Cynhaeaf Hanner Pob

Gellir chwipio’r Coq Au Vin iachach hwn, sy’n llawn blas, yn hawdd mewn Instant Pot am ginio cyflym a diymdrech. Yn llawn o garlleg briwgig, gwin coch, cig moch, madarch cremini, a moron wedi’u torri, mae’r pryd 30 munud hwn yn glasur cinio.

Cael y rysáit Cynhaeaf Hanner Pob.

CYSYLLTIEDIG: 61+ Ryseitiau Pysgod Iach Gorau ar gyfer Colli Pwysau

Chili gyda Cyw Iâr a Ffa Gwyn
bwyta bwyd adar

Wedi’i wneud â ffa llynges swmpus, protein heb lawer o fraster, a broth cyw iâr sodiwm isel, mae’r chili ysgafnach hwn nid yn unig yn bryd cinio hawdd, ond hefyd yn wych ar gyfer paratoi pryd bwyd. Wedi’i weini’n blaen neu â thafelli afocado a hufen sur braster isel ar ei ben, mae’r chili iachach hwn yn siŵr o ddod yn ffefryn gan y teulu.

Mynnwch y rysáit gan Eating Bird Food.

stroganoff cyw iâr
wedi’i blatio’n dda

Efallai y bydd y rysáit stroganoff cyw iâr hwn yn iachach, ond yn sicr nid yw’n dal y blas yn ôl. Gyda chyw iâr wedi’i falu heb lawer o fraster, madarch pridd, a nwdls wy gwenith cyflawn, mae’r pryd swmpus hwn yn bopeth rydych chi ei eisiau mewn pryd.

Cael y rysáit gan Well Plated.

Crockpot Cyw Iâr a Tatws gyda Moron
wedi’i blatio’n dda

Yn llawn moron babi a chyw iâr heb lawer o fraster, mae’r rysáit cyw iâr a thatws crocpot hwn yn defnyddio ychydig o halen a phupur Eidalaidd i ychwanegu dyfnder at ei flasau. Mae croeso i chi arbrofi gyda’r rysáit trwy ychwanegu llysiau eraill, fel tatws melys wedi’u deisio a phys.

Cael y rysáit gan Well Plated.

Hefyd, edrychwch ar 100+ o Ryseitiau Bwyd Cysur Gorau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.